Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-10-2013

Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Palikota szykują zboczeńcom i dewiantom raj na polskiej ziemi ... 

Ekshibicjoniści, onaniści, pederaści, transwestyci, zoofile, homoseksualiści – ogółem wszelkiej maści dewianci już wkrótce poczują się w Polsce jak w raju. A co z normalnymi? Niech zbierają na adwokata! Politycy zasiadający w polskim (?) parlamencie – w imię równego traktowania (!) – szykują prawo, które zamknie usta dziennikarzom, wydawcom, nadawcom i redaktorom naczelnym. W praktyce oznacza to, że nie będziemy mogli zboczeńców nazwać po imieniu, czy też powiedzieć czegokolwiek, co urazi ich zboczoną naturę!  

Nowe prawo chcą wdrożyć posłowie Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspierani głosami Platformy Obywatelskiej. Na szkodliwość proponowanych regulacji zwraca uwagę Centrum Prawne Ordo Iuris, które 30 września zorganizowało w Warszawie spotkanie poświęcone aktualnym zagrożeniom dla wolności słowa w Polsce.

Prawnicy ostrzegają: celem projektu ustawy antydyskryminacyjnej jest m.in. rozszerzenie zakazu dyskryminacji na treści zawarte w mediach. Dodają, że dotychczasowe prawo wydaje się wystarczające, stąd ich apel do opinii publicznej i dziennikarzy o protest wobec szykowanych regulacji.

Para homoseksualistów pozywająca do sądu w Wielkiej Brytanii chrześcijańską rodzinę, bo ta odmówiła im wynajęcia pokoju w prowadzonym przez siebie hotelu. Onanista masturbujący się na publicznej plaży w Szwecji, niewinny w oczach tamtejszego sądu. Takie historie, dotychczas zdawały się być odległe polskiej rzeczywistości. Już wkrótce może się okazać, że u nas będzie jeszcze gorzej. Szykowany projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”, co w praktyce będzie oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie karany.  

Adwokat Jerzy Kwaśniewski, ekspert Centrum Prawnego Ordo Iuris, mówiąc o nowym prawie antydyskryminacyjnym przyznał, że w całej Europie przepisy nie zostały wdrożone w takim stopniu jak proponują to politycy nad Wisłą. „Mamy do czynienia z najdalej idącym narzędziem inżynierii społecznej jakie można wprowadzić do systemu prawa krajowego. Dotknie on relacji nie tylko pionowych pomiędzy państwem a obywatelami, ale również relacji horyzontalnych, czyli tych, które rządzą relacjami międzyludzkimi, czy to w obrocie handlowym, czy w zakresie wolności obywatelskich” – przestrzega Kwaśniewski. W szczególności zwraca uwagę na ograniczenie wolności wypowiedzi w mediach, co – zdaniem adwokata – uderza w podstawy demokracji.  

Prawnicy Ordo Iuris wskazują, że najważniejsza ze zmian w zakresie wolności wypowiedzi i wolności mediów to modyfikacja pojęcia „molestowania”, które zgodnie z obowiązującą definicją jest formą dyskryminacji. Dotychczas była mowa o tym, iż molestowaniem jest „każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery”. Do tej definicji lewicowi politycy proponują następujące uzupełnienie: „w szczególności poprzez treści zawarte w środkach masowego przekazu oraz ogłoszeniach w zakresie dostępu i dostarczania towarów i usług”.

  Adwokat zauważył, że dopóki w przypadku oskarżenia dotyczącego „molestowania” mówiliśmy o prawie pracy i indywidualnych sprawach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, mogliśmy polegać na polskich sądach. Po wprowadzeniu szykowanych zmian czekają nas niezwykle trudne procesy sądowe, ponieważ mamy tutaj koniunkcję dwóch cech - godność i szereg niedookreślonych pojęć: atmosfera, zastraszająca, wroga, uwłaczająca, upokarzająca. To wszystko jest trudne do zdefiniowania – zauważył ekspert Ordo Iuris. – To nie są postulaty. To jest prawo, które przekuwa się w konkretne roszczenia i konkretne decyzje sędziów polskich sądów. Prawo, które w końcu znajduje swój finał na sali sądowej – wyjaśnia Kwaśniewski i apeluje „w chwili, w której mamy zamiar na podstawie tej definicji oddać sądom władzę nad wolnością wypowiedzi i nad wolnością mediów, należało by się wstrzymać i zastanowić”.

Proponowana ustawa, zakazuje bowiem zawierania w mediach treści, które generują atmosferę zastraszającą, wrogą, poniżającą, upokarzającą lub uwłaczającą. Uderza to w podstawy demokracji. W tym kontekście adwokat przypomniał, że w państwie demokratycznym „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii/poglądów (do wolności wypowiedzi).
Prawo to, obejmuje wolność do posiadania poglądów oraz otrzymywania (pozyskiwania) i przekazywania lub rozpowszechniania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Widzimy więc jasno, że proponowana inicjatywa w sposób fundamentalny uderza w wolność wypowiedzi. Wprowadza mechanizm, który za pomocą cenzury prewencyjnej doprowadzi do wyciszenia debaty publicznej i zepchnięcia jej poza mainstream.

Kolejnymi kierunkami proponowanych zmian są nowe formy dyskryminacji przez asocjację i asumpcję – kategorie nieznane wcześniej polskiemu prawu. Dyskryminować przez asocjację możemy molestując kogoś, wytwarzając wobec niego wrogą atmosferę z uwagi na to, że powiążemy go z jakim zjawiskiem, z jedną z zakazanych cech. Należy przy tym zwrócić uwagę, że lewicowi politycy właśnie otworzyli zakres zakazanych cech. Teraz możemy je generować na potrzeby każdego postępowania, np. możemy stwierdzić, że zakazaną cechą jest wzrost. Dyskryminacja przez asumpcję polega na przypisaniu komuś pewnej cechy, która stanowi pewną przesłankę dyskryminacyjną.

– To wszystko już teraz jest bardzo skomplikowane, a kiedy dotrzemy z tymi sprawami na sale sądowe, wówczas sędziowie, pełnomocnicy i strony pogubią się w tym jeszcze bardziej – ostrzega Kwaśniewski.
Zdaniem eksperta Ordo Iuris nie są to przepisy, które pozwalają na wygenerowanie norm, a następnie wygenerowanie roszczeń i uregulowanie relacji międzyludzkich w sposób jasny, klarowny i precyzyjny.
Co więcej, to nie są normy, które pozwolą osobom dyskryminowanym na sięganie po odpowiednie roszczenia w celu ochrony ich sytuacji w relacjach międzyludzkich. – Te normy, są tak de facto stworzone dla osób prawnych i organizacji, ponieważ ustawa (w sposób całkowicie nieznany systemowi polskiego prawa) stwierdza, że możemy molestować osobę prawną czy organizację. Oznacza to, że np. możemy molestować organizację, która reprezentuje sobą jakąś cechę dyskryminowaną albo organizację, która poprzez asocjację zostanie uznana za nosiciela cechy dyskryminowanej, a więc organizację zrzeszającą np. osoby niskie, otyłe, homoseksualne, kobiety, mężczyzn itp. Te organizacje będą mogły w imieniu reprezentowanych grup generować postępowania z molestowania i dyskryminacji. Daje to ogromne możliwości wszelkim mniejszościom. Przeciwko mediom oraz dziennikarzom, którzy dopuszczą się „molestowania” w tym nowym zakresie, będą mogły być skierowane roszczenia finansowe, m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie – przestrzega prawnik.  

Adwokat Ordo Iuris dodał, że kara, która spotka nadawcę czy dziennikarza nie będzie zgodna z polską doktryną prawa cywilnego, która mówi przede wszystkim o kompensacyjnej funkcji zadość uczynienia. Kara zgodnie z nowa ustawą, ma być przede wszystkim dolegliwa. W przypadku nadawców przesłanka dolegliwa oznacza proporcjonalność do ich obrotów. Kary będą więc monstrualne, co skutecznie zamknie usta. Ciężar dowodzenia, nie spoczywa na tym, kto uważa, że została naruszona jego godność. Aby zwolnić się z odpowiedzialności, to dziennikarz lub redakcja będą zmuszeni do udowodnienia, że nie molestowali osoby lub organizacji, które im to zarzucają. Powyższe propozycje zmian w polskim prawie wyraźnie wskazują, że nadawcy będą mieli związane ręce.  

Dyrektor Centrum Prawnego Ordo Iuris dr hab. Aleksander Stępkowski, przedstawiając aktualny stan prac nad ustawą antydyskryminacyjną wyraził obawę, że proponowane zmiany przejdą przez Sejm, który już dwukrotnie wypowiedział się pozytywnie w tej sprawie – w pierwszym czytaniu projektu oraz na forum Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wychodzi więc na to, że politycy SLD i Ruchu Palikota, pod przykrywką nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, zgotują Polsce faktyczną homodyktaturę.  Dlatego, każdego kto chce żyć w wolnej Polsce zachęcam do podpisania protestu na stronie www.stopdyktaturze.pl.  

Agnieszka Piwar, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Więcej:

Warszawa Gwiaździsty Marsz Solidarności Duda do protestujących - Nie chcemy rządu Tuska, który nie widzi człowieka, tylko swój zysk
Wrzesień miesiącem protestów związkowców przeciw nieudolności rządów PO i Tuska -żądania pracowników ochrony zdrowia.
Pomysł dla PO i Ministerstwa Finansów gdzie znaleźć oszczędności w kwocie 126mln zł - wypuścić aresztowanych za zadłużenia alimentacyjne - rządy Tuska w liczbach...
Wiemy na co kasę wydaje Platforma Tuska - nie dla polepszenia bytu obywateli...
TUSK SPRZEDAWCZYKU ZROBIŁEŚ Z NAS NIEWOLNIKÓW - ELITY III RP. RODOWÓD - CZĘŚĆ XI
Prawdziwy życiorys Donalda Tuska i nie tylko...
Katarzyna córka premiera Tuska nie może stać ponad prawem
Euro - żydowski przekręt wszech czasów do którego chcą dołączyć marionetki z Polski - pajac Tusk i pachołek Rostowski ? 
WYWIAD z P. Grodeckim, który domaga się odtajnienia notatek z rozmów Tusk-Putin
WIOSNA LUDÓW POD HASŁEM ODWOŁAĆ TUSKA I JEGO RZĄD 26.03.2013r. strajk generalny na Górnym Śląsku i NIE TYLKO...
ZATRUTE PIENIĄDZE czyli Brukselska klęska Donalda Tuska
Tusk i jego ekipa załatwili nas Polaków strategicznie!!
Miał być boom, a jest fala upadłości firm pod patronatem Platformy i Donalda Tuska.
MANDATY ZA RADARY 2013 - KOLEJNE  CUDA TUSKA
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, czy Platforma Obywatelska zamierza postawić przed trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro.
Pan Premier Tusk w „białych rękawiczkach”?  Edward Kormański
Do wszystkich Polaków, Prezydenta Komorowskiego, Premiera Donalda Tuska, byłych ministrów rolnictwa oraz polityków, którzy głosowali na TAK podczas wdrażania wszelakich ustaw związanych z GMO.
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Co NALEŻY do obowiązków Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i za co mu płacimy - z cyklu fakty i hity Tuskolandii
800 miliardów, bilion, trzy biliony - różne kwoty padają, gdy mowa o zadłużeniu polskiego państwa - z cyklu afery Tuskolandii...
Media boją się poruszania tematu Tuska i jego syna Michała w związku z aferą Amber Gold.
Tusk jest patronem systemu synekur (m.in. Amber Gold) i przywilejów, politycy w Polsce rządzą się jak mafia na Sycylii. Zdzisław Krasnodębski
ODSUNĄĆ OD WŁADZY DONALDA TUSKA I JEGO ZŁODZIEJSKĄ EKIPĘ
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
21 730 samobójców pod rządami Tuska
Czy Komorowski, Tuski i Nowak kompletnie odlecieli? Filip Stankiewicz
Podatek katastralny – kolejna rozpaczliwa próba naprawiania publicznych finansów przez Tuska.
5 LAT ZABIJANIA POLSKI PRZEZ RZĄD TUSKA I PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW RP - 16 MARCA 2012 MANIFESTACJA W WARSZAWIE - NADSZEDŁ CZAS UPOMNIEĆ SIĘ GŁOŚNO O OBIETNICĘ DANĄ NAM PRZEZ PREMIERA DONALDA TUSKA
SPIS "OSIĄGNIĘĆ" Tuska i PO - lista dokonań PLATFORMY w ciągu ostatnich 4 lat.
Publikujemy świadectwo dla rządu Platformy za ostatnie 100 dni. Ewidentnie Tusk nie zdał egzaminu, a więc jego rząd do kasacji...
Przybyli hakerzy pod okienko Donalda Tuska - trwa bitwa o ACTA, czyli internet bez cenzury.
EUROszajs i kosztowna prezentacja tuskolandii (429mln zł na pół roku zabaw) w stylu "zastaw się i postaw się" - zabrać emerytom a dać zabawnikom eurolandii...
Korupcja w Polsce za rządów PO (platformy) wręcz rozkwita. Jest gorzej niż Botswanie... tylko ruscy są lepsi, ale oni więcej od Tuska piją :-)
Boże ratuj Polskę, bo na rząd Tuska nie ma co liczyć. Bogusław Maśliński
AFERA Z GAZPROMEM - Dlaczego MUSIAŁ ZGINĄĆ KACZYŃSKI - CZYLI JAK POLSKĘ ROZPRZEDAJE TUSK i PO ORAZ DLACZEGO WYLECIAŁ KWIATKOWSKI
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
RATUJMY NASZE BOGACTWA NATURALNE PRZED ZAGRABIENIEM - Rząd Tuska sprzedał 724 zakłady strategiczne i dodatkowo doprowadził do największego zadłużenia państwa.
TUSK CHWALI SIĘ NAJWIĘKSZĄ FUSZERKĄ W HISTORII III RP!
LIST OTWARTY Transparenty International Prezydent RP Pan Bronisław KOMOROWSKI Premier RP Pan Donald TUSK 
RZĄDY TUSKA - CZY TO JUŻ TOTALITARYZM?
KIBICE DO ODSTRZAŁU , czyli przeżyliśmy rusków przeżyjemy i tusków... :-)
APEL - NIE PŁACIMY ABONAMENTU - TAK ZALECIŁ PREMIER TUSK I TEGO SIĘ TRZYMAMY ! ! !
TUSK cenzuruje internet w związku z hasłem: “Donald matole twój rząd obalą kibole” :-)
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
WAŁBRZYCH - LIST OTWARTY DO PREMIERA RP DONALDA TUSKA W SPRAWIE KUPOWANIA GŁOSÓW OD SFRUSTROWANYCH WYBORCÓW.
Premier Donald Tusk: „kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem” Polacy już nie wierzą rządowi PO.
Podsumowanie nierządów Donalda Tuska - LUDZIE OBUDŹCIE SIĘ !!!

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Antycenzura
08-10-2013 / 20:00
Najnowsza lista żydów i pedofilów znajduje się pod poniższym adresem (ściągnij, rozpakuj, klikaj "index" Ściągnij zanim "gestapo" usunie ją z sieci! Uświadom siebie i swoją rodzinę, podziel się wiedzą ze znajomymi. 4 adresy internetowe: www.4shared.com/get/qYDjQ8Np/Polonicanet_20130927a.html u18832411.vip-file.com/download/98906.90d8d2732700d70eddcf205197f3/P rapidgator.net/file/ee74a8d27d410af492cfc9f584f14968/Polonica.net_20 bitshare.com/files/xnih7ig0/Polonica.net-2013.09.27.zip.html