Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-08-2013

23 sierpnia 2013 uczcijmy pamięć ofiar stalinizmu i nazizmu

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce   

Zaprasza  w dniu 23 sierpnia w przed pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik  Ofiar Stalinizmu  (przy ul. Świdnickiej, (między Operą i Fosą ),  dla Uczczenia Pamięci  Ofiar reżimów stalinowskiego i hitlerowskiego.

O godz. 17 na cokole Pomnika płonąc będzie gazowy znicz Pamięci.

Organizatorzy Spotkania proszą i oczekują godnego zachowania się przed Pomnikiem

 Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

--------------------------------------------------------------

Parlament Europejski większością głosów  uchwalił w roku 2009, by w  dniu 23 sierpnia, w 70 rocznice podpisania Paktu Ribbentrop- Mołotow przeciw Polsce,  uczcić pamięć Ofiar tych zbrodniczych  reżimów  i przypomnieć  krzywdy jakie doznały  narody z ich strony.

 Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce postanowił włączyć się do tych obchodów i apeluje do Społeczeństwa Polskiego i innych narodów  także o włączenie się.   W Polsce, gdzie stalinizm był szczególnie okrutny i krwawy, działający od ponad 24 lat Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu  włącza się aktywnie do   realizacji  apelu. Ponadto zwraca się do wszystkich państw byłego bloku sowieckiego, by we własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale rozpoczęły szerszą informację  o zbrodniach, krzywdach i szkodach wyrządzonych przez lata ich narodom przez system bolszewicko-stalinowski. Komitet podjął się, w razie potrzeby, pewnej formy koordynacji na zasadzie primus inter pares  (pierwszy spośród równych).

Przede wszystkim zwraca się do organizacji i osób o postawach patriotycznych i humanitarnych  o współudział  w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia,  a zwłaszcza uczciwego upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie, wśród młodych pokoleń, o represjach  i zbrodniach obu reżimów. Apelujemy do refleksji patriotycznej w miejscach martyrologii narodowej.

Przypomnijmy , że w wyniku napaści  we wrześniu 1939 roku: Rosji Sowieckiej i Hitlerowskich Niemiec  Polska została okupowana przez 6 lat przez obu agresorów, a po wojnie utraciła na rzecz  ZSSR,   na stałe  25% (179 tys. km kw.) swojego dawnego terytorium, a miliony ludzi wypędzono z niego. Słowem Polska , która pierwsza oparła się hitlerowsko stalinowskiej agresji przegrała wojnę po roku 1945, a nie w 1939 roku. Natomiast Związek Radziecki, który ją rozpętał powiększył w jej wyniku swoje terytorium  o 6 % (milion trzysta tysięcy km kw.,) czyli wywołanie światowej wojny dla ZSSR się opłaciło się.  

     Istnieje jednak uzasadniona obawa, że pewne siły będą próbować  wyolbrzymiać i generalizować  zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy stalinizmu. Szczególnie na Zachodzie  łagodniej bowiem ocenia się Stalina , bo w pewnym okresie wojny, z konieczności,  stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej. Poza tym państwa zachodnie nie doznały nigdy stalinowskich represji i krzywd. Istnieje także inny ważny powód,  by łagodniej ocenić stalinizm. Otóż stalinowski system był tworzony od początku i funkcjonował z dominującym udziałem ludności pochodzenia żydowskiego, zarówno w czasie wojny, jak i w okresie powojennym. Stąd w powszechnej ocenie , odczuciu w Polsce  i na świecie reżym bolszewicki jest  traktowany jako zbrodniczy twór „żydokomunistyczny”.

Już w okresie rewolucji bolszewickiej Żydzi dominowali i stanowili przytłaczającą większość  w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy rewolucji  aż 17 stanowili Żydzi. 

W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał Żydów instrumentalnie do represjonowania podbitych narodów, bo nie ufał w pełni  Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom … Żydów mu nieprzydatnych brutalnie represjonował podobnie jak inne nacje.

Toteż Żydzi, szantażując  dziś sprawdzonym „wytrychem antysemityzmu” będą chcieli  wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie i  ukazywać  przede wszystkim martyrologię Żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta.

Mogą także pojawić się próby obciążania za zbrodnie hitlerowskie Polaków i innych narodów , co propaganda żydowska czyni już od lat. Nie pomniejszając ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba  przypomnieć  opinii światowej takie zbrodnie sowieckie  wobec Polaków, jak Katyń, Charków Miednoje, Włodzimierz Wołyński, tysiące nie odkrytych jeszcze masowych i pojedynczych grobów , cierpienie milionów  ofiar zesłanych na Sybir i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach , zmarłych z głodu, chorób, wycieńczenia, mrozów. Należy także  przypomnieć i zapoznawać opinię  światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której 20 milionów  zmarło w latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez  bolszewików pod przewodnictwem Stalina. W tych tragicznych latach dochodziło na Ukrainie wręcz do kanibalizmu.. Także inne kraje zniewolone, doznały ogromu okrutnych represji, prześladowań i krzywd, jak np. kraje bałtyckie. W tych krajach Stalin oddawał władzę swoim agentom, ale i oni nadzorowani byli przez super agentów KGB.  Nawet  nad prezydentem  PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym i długoletnim   agentem sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman (Żyd delegowany do Polski przez Berię)). Podobna sytuacja była na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD …

 Nie chodzi o licytacje , kto  był większym zbrodniarzem: Hitler czy Stalin.  Ale  o uczciwe pokazania zbrodni i okrucieństw oby systemów. Z tym, że reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do winy, konsekwencje, a sowiecki nie.

 Dzięki np. odszkodowaniom wypłacanym przez lata przez Niemcy Żydom wzbogacone zostało i wzmocniło się militarnie agresywne państwo Izrael gnębiące dziś kraje arabskie i okupujące zagarnięte im ziemie.

Natomiast   posowiecka Rosja  nie poczuwa się do odpowiedzialności , tak jak Niemcy , za zbrodniczą przeszłość  i nie próbuje do tej pory jej uczciwie rozliczyć,  a winnych   sprawiedliwie osądzić i ukarać, choćby dla  zadośćuczynienia  moralnego  jej ofiarom.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.