Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Stanowisko Stowarzyszenia Ojcowie.pl i Afer Prawa w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Reprezentując mężczyzn poszkodowanych i dyskryminowanych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec sposobu realizowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie lawinowo rośnie liczba fałszywych oskarżeń mężczyzn o stosowanie przemocy wobec swoich bliskich. W naszej ocenie wynika to z wadliwego działania całego systemu przeciwdziałania przemocy, począwszy od działań policji, ośrodków pomocy społecznej, różnych ośrodków wsparcia, poprzez działania prokuratur, a skończywszy na sądach. System ten zachęca do nadużyć.

W instytucjach tych mamy do czynienia ze stereotypowym podejściem do zjawiska przemocy w rodzinie, zgodnie z którym mężczyzna najczęściej utożsamiany jest ze sprawcą. Organy ścigania i niestety często wymiar sprawiedliwości, a priori za prawdziwe przyjmują słowa strony oskarżającej, najczęściej kobiety, że jest ofiarą, sprowadzając swe działania do ukarania rzekomego sprawcy, a nie rzetelnego badania sprawy. Zastanawiające i niepokojące jest to, że rzeczywistymi ofiarami takich działań są głównie mężczyźni. Sprzyja temu atmosfera jaką wytworzono wokół problemu przemocy domowej. Na ulicach spotykamy plakaty z hasłami „Przemoc domowa to przestępstwo” z wizerunkiem mężczyzny, jasno sugerujące, kto jest sprawcą. Stoi to w sprzeczności z badaniami naukowymi, które mówią, że skłonność do stosowania przemocy u obu płci jest zbliżona.

Z naszych obserwacji, policja i prokuratura nie przeciwdziałają przemocy, a wręcz jeszcze antagonizują małżonków, eskalując konflikty w małżeństwach, które mają szanse na uratowanie. W kontekście tych działań, w wielu przypadkach są to instytucje szkodliwe dla rodziny. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy daje wprost nieograniczone możliwości represjonowania osoby wskazanej jako sprawca, nie zabezpieczając jej w żaden sposób przed możliwością pomówienia. Daje też nadmierne możliwości ingerencji w życie rodziny przez służby społeczne oraz umożliwia manipulowanie policją i prokuraturą przez osoby fałszywie oskarżające swych partnerów.

W proponowanej formie ustawa może utrwalić praktykę bezkarnego i bezprawnego oddzielenia rodzica od dzieci bez pełnego wyjaśnienia sprawy. Kwestia przemocy jest bardzo złożona i wielowymiarowa. W ostatnich czasach coraz częściej jest jednak traktowana w sposób uproszczony: wystarczy pomówienie żeby spowodować działania represyjne wymiaru sprawiedliwości w stosunku do wskazanej osoby. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne i nasilające się.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją drastyczne przypadki stosowania przemocy wobec bliskich, jednak na uogólnienia i stereotypy wskazujące jedynie na mężczyzn jako sprawców, nie powinno być miejsca. Znajdując się w sytuacji konfliktu rodzinnego są oni sprowadzani do obywateli niższej kategorii, traktowani jako ci, którzy znęcają się nad partnerką i własnymi dziećmi, którzy je molestują itd.

  • Protestujemy przeciwko izolowaniu ojców od dzieci wskutek pomówień.
  • Protestujemy przeciwko pozbawianiu ojców domu na podstawie jednostronnych zarzutów.
  • Protestujemy przeciwko oskarżeniom jedynie na podstawie oświadczeń osób oskarżających.
  • Domagamy się takiego samego równego karania przemocy psychicznej i fizycznej.

Proponowana nowelizacja jest projektem złym i godzącym w godność oraz podstawowe prawa człowieka. Przypinanie mężczyźnie łatki kata własnej rodziny na podstawie świadomie zafałszowanego i wyolbrzymionego obrazu rzeczywistości jest szkodliwe społecznie i niebezpieczne dla nas wszystkich.

Dlatego 20 marca będziemy przed Sejmem protestować przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt ten jest kolejnym działaniem zmierzających do ograniczania roli mężczyzny w życiu rodzinnym i może być szczególnie niebezpieczny w sytuacji konfliktu w rodzinie. Zapisy w nim zawarte będą doskonałym narzędziem do pozbawiania ojca w majestacie prawa możliwości wychowywania dzieci a nawet kontaktów z nimi i pozbawiania go mieszkania.

Szczególnie niepokojąca jest propozycja nadania uprawnień odbierania dzieci rodzicom przez pracowników socjalnych. Już obecnie obserwujemy rażącą niekompetencję różnych instytucji i służb społecznych w zakresie pomocy rodzinom dotkniętych problemami. Znane są nam przypadki nadużyć władzy przez owe instytucje dla umieszczania dzieci w domach dziecka siłą wbrew woli rodziców. Poszerzenie ich uprawnień tylko pogłębi problem bez rozwiązywania jego istoty.

W naszej ocenie policja i prokuratura i sądy, nie tylko nie przeciwdziałają przemocy, ale wprost antagonizują małżonków, eskalując konflikty w małżeństwach, które mają szanse na uratowanie. W kontekście tych działań w wielu przypadkach są to instytucje wręcz szkodliwe dla rodziny.

Projektowana ustawa daje narzędzia, które nasilą represje skierowane głównie przeciwko mężczyznom. Nie ma w niej żadnych zapisów chroniących przed ryzykiem fałszywego oskarżenia. Daje ona nieograniczone możliwości ingerencji w życie rodziny służb społecznych i manipulowania policją i prokuraturą przez osoby rzucające fałszywie oskarżenia.

Prawda jest taka, że obecny cały system pomocy rodzinie i przeciwdziałania przemocy jest wręcz wrogi dla samych rodzin, nie tylko dla mężczyzn. Poprzez zachęcanie do fałszywych oskarżeń pod adresem mężów i ojców, niszczy rodziny. Wbrew swym założeniom, że ma służyć walce ze zjawiskiem przemocy, system w istocie walczy głównie z męską częścią rodzin. Wskutek bezmyślnego zacietrzewienia ze strony wymiaru sprawiedliwości i służb społecznych w stosunku do mężczyzn, bywają oni przez wiele lat nękani nierzadko sfabrykowanymi oskarżeniami i procesami sądowymi. Powoduje to kompletną dezorganizację ich życia z fatalnymi skutkami dla rodzin, włącznie z żonami, inicjatorkami oskarżeń.

Proponowany projekt pogłębia tę patologię. Dlatego powinniśmy zaprotestować przeciwko tej ustawie, jako ustawie antyrodzinnej.

 

Krzysztof Gawryszczak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ojcowie.pl

tel. kom : 0 792 143 003

oraz

Afery Prawa

 

 

Artykuły Afer Prawa na podobne tematy

Psychopaci i kryminaliści u władzy. Jak sądy niszczą polskie rodziny.

Numer na bitą żonę.

Sztuka rozbijania rodzin.

Prorodzinna polityka RP.

Ojciec bez szans w polskim sądzie – haracz dla wymiaru (nie)sprawiedliwości.

  Polski Gułag domów dziecka. Historia rodzina państwa Wróblów z Poznania.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:09
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Gutek
30-11-2010 / 14:31
TWORZMY POLSKI FRONT NARODOWY ! Zapraszam na strone/portal : www.pg.home.pl BRONMY POLSKI i POLAKOW !!!