Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Sąd Najwyższy - na pewno nie dla każdego...

Szklane ściany Sądu Najwyższego miały symbolizować łatwy dostęp do niego oraz jego przejrzystość. Ale aktualnie raczej SN stara się ukrywać za tymi kuloodpornymi szybami mataczenia sędziów, o czym przekonał się osobiście publicysta i poszkodowany Zdzisław Raczkowski. Korupcja organów sprawiedliwości sięgnęła szczytów, a wiarygodność Państwa dołów. Dostanie się na jego wokandę już od dawna zależy od znajomości, jawne posiedzenia są rzadkością, a sędziowie więcej uwagi skupiają na przyznawaniu sobie wszelkiego rodzaju premii niż dbanie o etykę. 
W dodatku Sejm ma w zamiarze dalej radykalnie ograniczyć dostęp do Sądu Najwyższego, czyli kasacji w sprawach cywilnych. Zwolnione? w ten sposób moce SN ma skierować na sprawy, które w zdrowym sądownictwie powinny nie istnieć. Chodzi mianowicie o skargi na opieszałość sądu i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Zmiany proponuje rządowa autopoprawka do kolejnej nowelizacji procedury cywilnej.
Aktualnie kasacja przysługuje w sprawach, w których wartość zaskarżenia (przed SN) jest wyższa niż 10 tys. zł, a w sprawach gospodarczych - 20 tys. zł Zgodnie z rządową propozycją, próg ten będzie podniesiony generalnie do 50 tys. zł - w sprawach cywilnych; jednak w sprawach gospodarczych - do 75 tys. zł; pracowniczych - 30 tys. zł, a ubezpieczeń społecznych - 15 tys. zł. 
W teorii uwolnione moce SN mają być skierowane na nowe rodzaje spraw, które będą do niego trafiać: skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (gdy ma miejsce w sądzie apelacyjnym bądź samym SN) i o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. 
Otóż tę ostatnią procedurę wprowadza do k.p.c. ta sama obecna nowelizacja. Ma ona pozwolić na orzekanie o niezgodności z prawem prawomocnych wyroków - bez ich uchylania, a to po to, by umożliwić naprawienie szkód wyrządzonych wadliwym wyrokiem. To kolejny etap dostosowania prawa cywilnego do konstytucji, stanowiącej (art. 77), że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Skutkiem uwzględnienia takiej skargi przez SN będzie jedynie stwierdzenie, iż zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z prawem. 
Bez wątpliwości, że skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia znacznie zwiększą wpływ spraw do Sądu Najwyższego. Szacuje się, że z tego powodu wpływ może zwiększyć się dwukrotnie, a średni czas rozpoznania sprawy cywilnej w SN (wynoszący obecnie ok. 12 miesięcy) może się przedłużyć do 3 lat. To są zaś terminy, które Strasburg uznaje za nieusprawiedliwione. Na dodatek SN obciążą jeszcze skargi na opieszałość sądu.
Jasne jednak, że ta teoria w tak skorumpowanym sądownictwie nie ma szans na jakąkolwiek rzetelność, o czym pierwsi naiwni już się przekonali. Zresztą sam autor opisuje na łamach witryny kilkanaście tylko swoich spraw, gdzie bez wątpliwości naruszono obowiązujące prawo.  

Lobby sędziowskie ponadto [celem ukrycia mataczenia sedziów?] dodatkowo proponuje  przemodelowania samej kasacji: wszystkie wyroki II instancji będą teraz prawomocne, a nie tylko te, od których nie przysługiwała kasacja. Jeśli kwestia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku wyniknie w sprawie, w której kasacja przysługuje, będzie ona rozpatrzona w kasacji. Natomiast nowa procedura będzie dotyczyć pozostałych spraw, w których kasacja nie przysługuje, czy to ze względu na niedostateczną wartość przedmiotu sporu, czy rodzaj sprawy.
Jasne że w sądach niższych instancji, sędziowie wiedząc że w sprawie nie będzie kasacji, nie czując nad sobą nawet tej minimalnej kontroli, nie mając żadnej odpowiedzialności osobistej, postarają się zwiększyć się i tak już znaczna liczbę stronniczych decyzji. Obywatel straci możliwość odwołania się, podobnie jak Państwo straciło kontrolę nad majątkiem osobistym sędziów - a chodzi nieraz o wielomilionowe przekręty. Aktualnie i tak SN dysponuje instytucją przedsądu, który jest skutecznym sitem odsiewającym kasacje według widzimisię sędziów. 
Nie wszyscy podzielają taką wizję Sądu Najwyższego. Prof. Feliks Zedler, przewodniczący zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. zmiany k.p.c. (w części egzekucji i zabezpieczeń), uważa, że kasacja powinna być dopuszczalna we wszystkich sprawach, także majątkowo drobnych. Dlatego, że przez kolejne wyłączenia spod orzecznictwa SN całych kategorii spraw sąd ten nie ma okazji wypowiadać się na ich temat, nie ma w tej dziedzinie niezbędnego orzecznictwa. W drobnych finansowo sprawach mogą zaś pojawiać się doniosłe problemy prawne.
STATYSTYKA KASACJI CYWILNYCH 

rok 2001 2002 2003
załatwiono 5772 4822 3626
odsiano 3646 2727 1855
zostało 4126 2727 1491

Od września 2004r obowiązuje prawo, że jeśli działanie sądu było bezprawne i w konsekwencji mogło spowodować szkodę, poszkodowany ma prawo żądać odszkodowania. Poszkodowany musi jednak wykazać związek przyczynowy między bezprawnym działaniem a powstałą szkodą, przy czym ten związek musi być adekwatny. Adekwatne do wysokości powstałej szkody musi być także żądane odszkodowanie. W sprawie, którą SN rozpatrywał, dysproporcja była ogromna. I mamy już pierwsze wyniki w sprawach o odszkodowania. Naiwni, wierzący jeszcze w praworządność przekonali się, że kolejny raz zostali oszukani [Wrocław - radio FRM FM]. Tylko średnio jedna na dziesięć wniesionych spraw zostaje rozpatrzona, reszta jest po prostu olewana, odrzucana, wylewana do zlewu wraz z oszukaną stroną. 
Autor tylko w sądzie krośnieńskich, z uwagi na prywatę sędziów, ma kilkanaście spraw przeterminowanych po więcej niż trzy lata - czyli tak na 150tyś. zł. Tym sposobem korzystając z tego prawa stałby się nawet bogaty. Jasne, że sędziowie wszystko będą robić żeby nie uznać własnych błędów. Zwłaszcza, ze sytuacja jest paranormalna - błędy sędziów sądów rejonowych [np. syna] dalej wyceniają koledzy [rodzina] w tym samym sądzie [przez tatusia], ale zwanym okręgowy [tak kręcą w koło...]. 
Najciekawsze jest, jak poszkodowani po odrzuceniu kasacji przez niekompetentny SN wnieśli sprawę do Strasburba - tak jak to zrobił autor i sprawa tam została przyjęta do rozpatrzenia. Koszty odszkodowań prywaty, lub nieznajomości prawa przez sędziów niepomiernie rosną, ponieważ rosną straty firm, [wydłuża się automatycznie czas], których działalność gospodarcza została zablokowana złą wykładnią prawa prowadzącego sędziego. I bynajmniej to nie są koszty całkowite odszkodowania 10tys.zł, tylko dziesiątki tys. miesięcznie, a jak w przypadku np. Optimusa to 1 mln 400 tys. zł odszkodowania domaga się od były prezes J. Kluska "za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie", podobnie wrocławska firma JTT - tak więc chodzi nawet o miliony złotych.
Ile będzie dochodził Raczkowski za zatrzymanie, zablokowanie działalności gospodarczej, czy prześladowanie jego działalności publicystycznej? W żadnej z tych tylko spraw nie uznano jego winy, tak więc błędy popełnili jednak, podobno nieomylni? (tu dodam śmiech) prokuratorzy i sędziowie.

Za te błędy, czy stronniczość sędziów na dzień dzisiejszy płacą wszyscy podatnicy, ponieważ wszyscy obywatele odpowiadają, a lobby sędziowsko-prokuratorskie zapewniło sobie brak odpowiedzialności osobistej za robione przekręty.
 Ale już zaczyna się dyskusja - co kryją immunitety ?   

Komentarze czytelników z "Gazety Prawnej"

PrawoPL:
Ależ ten SN jest sprawiedliwy.. Tymczasem to właśnie z Polski pochodzi najwięcej spraw trafiających do Strasburga, zamiast do polskiego SN. Kryzys zaufania? Sąd Najwyższy ciężko na taki stan rzeczy pracował, stosując powszechnie proceder nie przyjmowania spraw do rozpatrzenia. W ten sposób wiele bezprawnych działań sądów staje się z automatu prawomocne, gdyż SN jako ostatnia instancja, nie rozpatrując sprawy uprawomocnia w ten sposób decyzję niższej instancji. Nie jest to wtedy odrzucenie kasacji, tylko po prostu nie wyrażenie zgody na rozpatrzenie sprawy. Poszkodowany dostaje wtedy listownie krótką formułkę prawną, która po prostu oznacza żeby spadał, a SN ma czyste rączki bo przecież nawet nie zna sprawy skoro jej nie przyjął do rozpatrzenia. Potem sędziowie, którzy takie bezprawie orzekali, wycierają sobie skorumpowane ryje tym nieprzjęciem przez SN do rozpatrzenia danej sprawy. Szczegóły jak zwykle pod adresem www.upadloscian.org.pl

petent sądowy.:
Święta racja sam tego doświadczyłem na własnej skórze jak jednemu ze starych pierdzieli w Sadzie Apelacyjnym się pomieszało w głowie i wydał wyrok z inego stanu faktycznego i innej zupełnie sprawie. Na delikatnie zwróconą przez mojego pełnomocnika uwagę, że robi głupstwa Pan "Sędzia" zareagował wrzaskiem ,że adwokat śmie mu zwrócić uwagę. sprawiedliwy Sąd Najwyższy Cywilny w osobie znanego z odrzucania kasacji sędziego i jego jednozdaniowych głupawych uzasadnień kasację odrzucił bo nie widział żadnego naruszenia prawa.

Dotknięty przez sąd:
Wnoszenie spraw o odszkodowania niczego w zasadniczy sposob nie zmieni. Droga do naprawy leży wyłącznie w zmianie ustawy o sądach powszechnych. Należy bezwzglednie ograniczyć prawa sędziów i ich przywileje. Zwiększyć zaś odpowiedzialność sędziów. Przyczyną złej pracy nie jest ilość spraw w sądach lecz zła i opieszała praca sędziów, nonszalancja prezesów sądów wszystkich instancji. Ignorancja i dylentanctwo sędziów jest zastraszające. Za swoje dziadostwo w zasadzie niczym nie odpowiadają. nie chcemy takich sądów i sędziów. Bawią się za nasze pieniądze - pieniądze podatników i wcale nam nie służą tak, jak byśmy oczekiwali. Coż znaczy 10 000,00 zł odszkodowania, jeśli sprawa toczy się o życiowy dorobek strony wart kilkadziesiąt razy więcej przez ponad 3,5 roku. Ciekawe jakie samopoczucie miałby sędzia, gdyby jego koledzy po fachu tak długo prowadzili postępowanie w jego sprawie. Te pieniądze i tak pochodzą z naszej wspólnej kieszeni, a nie tego , który bezpośrednio jest sprawcą. Tak dziadostwa nie zmienimy.

PrawoPL:
Może tylko wypada dodać, że sędziowie SN zdążyli sobie uwić już różnego rodzaju kliki i zrzeszenia, wokół których gromadzą się sędziowie różnych instancji i związane z nimi biznesy. Przykładem jest oczywiście sędzia sądu rejonowego, prezes Zrzeszenia Prawników Polskich - Dariusz Czajka i powiązana z nim uczelnia niepaństwowa EWSPiA, której jest kanclerzem założycielem. W tej uczelni pracują sędziowie różnych instancji, w tym Tadeusz Szymanek - ojciec Jolanty Szymenek Deresz, sędzia SN w stanie spoczynku. Potem ludzie dziwią się dlaczego tak gładko orzeczenia sądu niższej instancji przechodzą przez wszystkie wyższe instancje. Po co w takim razie stworzono wieloinstancyjność sądów, skoro sędziowie z powrotem się "zrzeszają" w różnego rodzaju klikach?? Szczegóły jak zwykle pod www.upadloscian.org.pl 

AKTUALNOŚCI

Co zrobić gdy wyrok jest niezgodny z prawem?
Jakie są skutki uwzględnienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie cywilnej?
– Ostatnia nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która obowiązuje od 6 lutego 2005 r., wprowadza do polskiego systemu prawa nową instytucję w postaci skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia obok również znowelizowanej skargi kasacyjnej. Nowa skarga została uregulowana w art. 424 1 – 42412 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Ukształtowana ona jest jako tzw. kasacja w obronie prawa. Jest ona dostosowaniem przepisów k.p.c. do nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego (k.c.) o odpowiedzialności władzy publicznej. Wprowadza bowiem wymagany tryb ustalania przesłanki bezprawności deliktu władzy publicznej w postaci wadliwych orzeczeń sądowych. Uwzględniając skargę właściwy do jej rozpoznania Sąd Najwyższy stwierdza, że orzeczenie jest w zaskarżonym zakresie niezgodne z prawem. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w odrębnym procesie cywilnym, jeśli orzeczenie niezgodne z prawem wywołało szkodę. W ten sposób stworzony został wymagany w art. 417 1 par. 2 k.c. stanowiącym podstawę roszczeń odszkodowawczych specjalny tryb stwierdzania przesłanki niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Obok analizowanej skargi postępowanie kasacyjne będzie również „właściwym postępowaniem” do stwierdzania niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych. Oprócz tego właściwym trybem stwierdzania niezgodności z prawem orzeczenia jest wznowienie postępowania skutkujące eliminacją wyroku i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych ma zasadach ogólnych zgodnie z treścią znowelizowanego art. 415 k.p.c.
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, gdy przez jego wydanie została wyrządzona stronie szkoda, a jego zmiana lub uchylenie w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Wymaganie to oparte jest na przyjęciu, że to obywatele, a nie państwo muszą ponosić ujemne skutki swych zaniedbań lub zaniechań oraz że nie można mnożyć środków prawnych zmierzających do tego samego lub podobnego celu. Skarga nie przysługuje od orzeczeń sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną, oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, skarga przysługuje także od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd pierwszej lub drugiej instancji, jeżeli strony nie skorzystały z przysługujących im środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych (art. 424 1 par. 2 k.p.c.). Niezgodność z prawem orzeczenia może być naruszeniem zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, z tym że nie może wynikać z zarzutów dotyczących ustalenia faktów i oceny dowodów.
Paweł Dzienis, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Zmiany przepisów KPC obowiązujące od 2005r.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
UJAWNIĆ PRAWDĘ - LISTA PODKARPACKICH AGENTÓW SB - kiedy Warszawa opublikuje listę swoich agentów? - czy są tam jeszcze nieskorumpowani odważni urzędnicy??? (z jajami:-)
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.