Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Telewizja Polsat S.A.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

Telewizja Polska S.A.

ul. J.P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

Telewizja TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

Redakcja „Rzeczpospolita”

ul. Starynkiewicza 7/9

02-015 Warszawa

Telewizja „TRWAM”

ul. Św. Józefa 23/35

87-100 Toruń

Redakcja „Gazeta Wyborcza”

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Redakcja „Nowiny Nyskie”

ul. Prudnicka 3
48-304 Nysa

Redakcja „Gazeta Prawna”

ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

Redakcja „ Gazeta Polska”

ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa

Redakcja „ Nasz Dziennik”

ul. Żeligowskiego 16/20

04-476 Warszawa

Redakcja „Super Express”

ul. Jubilerska 10

00-939 Warszawa

Redakcja „Puls Biznesu”

ul. Kijowska 1

03-738 Warszawa

Portal Internetowy INTERIA.PL S.A.

os. Teatralne 9a
31-946 Kraków

Grupa Onet.pl SA
ul. Gabrieli Zapolskiej 44
30-126 Kraków

Portal Internetowy Wirtualna Polska

ul. Traugutta 115C
80-226 Gdańsk

Pokrzywdzona: Michalina Jączek – obecnie 80 lat i osoba nieporadna, na podstawie art. 51 § 3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek

SZANOWNE PANIE I PANOWIE DZIENNIKARZE

Zapraszam uprzejmie na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach, przy Al. Korfantego 117/119, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2010r. (środa) o godz. 9:00, w sali 115 w sprawie rozpoznania skargi Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Północ w Katowicach, w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 239/10, zaadresowanej z datą 8 lipca 2010r. do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Podkreślam, że od dnia 28 listopada 2008r. (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do dziś władze prokuratorskie wszystkich szczebli, zaniechały jakichkolwiek czynności przeciwko oszustom z Getin Banku S.A., którzy bezprawnie przejęli mienie o znacznej wartości, na szkodę Michaliny Jączek, tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i art. 258 § 1 KK oraz inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10 i inne dokumenty.

Proszę i apeluję do Pań i Panów Dziennikarzy o zapoznanie się z niniejszymi aktami sądowymi i prokuratorskimi, z których jednoznacznie wynika, że prokuratorzy wszystkich szczebli kpią z procedury karnej i 80 letniej pokrzywdzonej, od której oszuści z Getin Banku S.A. przejęli kwotę ponad 326 tys. zł., nadto doprowadzili do zadłużenia na kwotę obecnie ok. 100 tys. zł. i przy pomocy przekupnych funkcjonariuszy publicznych ograbiają moją matkę co miesiąc z jej emerytury. Ta afera finansowa wywołana przez Getin Bank S.A – którego właścicielem jest były agent Służby Bezpieczeństwa PRL, dotyczy nie tylko mojej matki, lecz setek osób pokrzywdzonych na łączną kwotę 689 milionów złotych, którą bezprawnie zagrabił Leszek Czarnecki właściciel tego banku .

Dziesiątki pism skierowanych w tej sprawie do władz prokuratorskich, władz sądowniczych i innych instytucji państwowych (CBA, CBŚ, KGP, Posłów i Senatorów na Sejm i Senat RP, NIK, itp.) nie odnoszą pożądanego skutku prawnego, mimo że w tej sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka zarejestrował już skargę przeciwko Polsce.

Media publiczne jako „czwarta władza” stoją na straży wolności słowa i interesów obywateli, pełnią bardzo ważną funkcję społeczną i wielokrotnie dzięki ich obiektywnej postawie, światło dzienne ujrzało wiele afer korupcyjnych, gospodarczych, politycznych, itp.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przybycie w dniu 25 sierpnia 2010r., o godz. 9:00 do Sądu Apelacyjnego w Katowicach i udział w tej sprawie, celem poinformowania opinii publicznej.

Z wyrazami szacunku
Pełnomocnik pokrzywdzonej
Jan Jączek

Tychy, dnia 8 lipca 2010r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział Karny
Al. Korfantego 117
40-156 Katowice

Pan Jerzy Szymański
Dyrektor Departamentu

ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Prokuratura Generalna RP
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Za pośrednictwem: Prokuratora Okręgowego w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, obecnie Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10.

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 80 lat, na podstawie art. 51 §3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek,

Przy udziale: Prokuratora Okręgowego w Katowicach, z siedzibą przy ulicy Wita Stwosza 31, 40 – 042 Katowice

Skarga Michaliny Jączek

na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, obecnie Prokuraturę Rejonową Katowice - Północ w Katowicach, w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 239/10.

Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 80 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej skardze charakteru priorytetowego.

I. Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek (pełnomocnictwo w aktach sprawy) na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2009r „o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, wnoszę o:

A. Stwierdzenie, że w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, obecnie Prokuraturę Rejonową Katowice - Północ w Katowicach, w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 239/10, nastąpiła przewlekłość postępowania.

Dnia 28 listopada 2008r. Jan Jączek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Michaliny Jączek i jego osoby, przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i Leszka Czarneckiego, zaadresowane z datą 28 listopada 2008r. do Prokuratury Krajowej, Wydział Przestępczości Zorganizowanej. Powyższe przestępstwo dotyczy przejęcia mienia o znacznej wartości przez oszustów finansowych z Getin Banku S.A., na szkodę Michaliny Jączek.

Do dziś władze prokuratorskie wszystkich szczebli, zaniechały przeprowadzenia jakichkolwiek czynności w niniejszej sprawie przeciwko oszustom finansowym z Getin Banku S.A. łamiąc wszelkie prawa i zasady przyjęte w państwach demokratycznych. W tej sprawie Jan Jączek złożył dziesiątki pism do przedstawicieli Państwa Polskiego, bez żadnego skutku prawnego.

Dowód: akta sprawy dotyczące Michaliny Jączek, znajdujące się w: Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Prokuraturze Generalnej RP, Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach,
sygn. akt 1 Ds. 198/09, obecnie Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10 i inne dokumenty.

B. Bezpośrednio w wyniku rażących i umyślnych zaniechań władz prokuratorskich wszystkich szczebli, jak również błędnego i karykaturalnego stosowania prawa przez funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, pokrzywdzona przeżywa ogromne cierpienie i ból psychiczny, zadawany jej bezprawnymi działaniami przez przekupnych funkcjonariuszy, którzy świadomie i celowo chronią oszustów finansowych z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Nadto dodaję, że Michalina Jączek jest, NIEZGODNIE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, ograbiana co miesiąc z emerytury, na podstawie orzeczenia sądowego uzyskanego za pomocą przestępstwa przez oszustów z Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, obecnie Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 226/09, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta.

W związku z powyższym wnoszę o przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącej kwoty 10 000, 00 złotych, za przewlekłość tego postępowania, która uniemożliwia pokrzywdzonej Michalinie Jączek odzyskanie bezprawnie zagrabionego całego majątku w kwocie 326 592,82 złotych przez Getin Bank S.A, jak również dojście do prawdy i sprawiedliwości.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10.

II. . Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, w związku z Ustawą z dnia 20 lutego 2009r, ”o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, żądam by Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał władzom prokuratorskim zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie następujących czynności:

1. Przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w niniejszej sprawie zgodnie z procedurą karną, przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Wydział Przestępczości Gospodarczej, ponieważ sprawa dotyczy bezprawnego przejęcia mienia o znacznej wartości w wyniku oszustwa, dokonanego na rynku kapitałowym.

W związku z powyższym śledztwo powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Okręgowej a nie Prokuratury Rejonowej w Katowicach.

2. Przesłuchania w terminie do 30 dni świadków wskazanych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, z datą 28 listopada 2008r, na okoliczność naruszenia przez Getin Bank S.A. na szkodę Michaliny Jączek następujących ustaw:

A) art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.),

B) art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i§2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.),

C) jak również przesłuchania świadków na okoliczność innych nieprawidłowości, wskazanych w dokumentach załączonych do akt tej sprawy.

Podkreślam, że od 28 listopada 2008r. do dziś władze prokuratorskie umyślnie i celowo zaniechały przeprowadzenia powyżej wskazanej czynności dowodowej - przesłuchania wnioskowanych świadków.
Dowód:
akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10.

3. Przeprowadzenia czynności dowodowych wskazanych w zażaleniu pokrzywdzonej Michaliny Jączek na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, z datą 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z, zaadresowane z datą 14 maja 2009r. do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum Zachód – vide: punkt 5, 6 i 7, strona 4 z 8, 5 z 8, 6 z 8.

Podkreślam, że od 14 maja 2009r. do dziś władze prokuratorskie umyślnie i celowo zaniechały przeprowadzenia powyżej wskazanych czynności dowodowych – zawartych w zażaleniu pokrzywdzonej Michaliny Jączek na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, z datą 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach.
Dowód:
akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10.

III. Wyłączenie od udziału w tej sprawie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Robert Kirejew, Beata Basiura i Piotr Mirek, z uwagi na błędny i karykaturalny sposób stosowania prawa przez tych sędziów wobec Michaliny Jączek, co poniżej uzasadniam.

IV. Zgodnie z treścią niniejszej Ustawy wnoszę, by Sąd Apelacyjny w Katowicach zobowiązał Pana Jerzego Szymańskiego – Dyrektora ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratury Generalnej RP, do wszczęcia śledztwa w sprawie rażących i umyślnych zaniechań w tej sprawie popełnionych przez prokuratorów w osobach: Mariola Musiał, Bogdan Łabuzek, Barbara Smolska i innych prokuratorów pełniących istotne i ważne funkcje w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

V. Powiadomienie pełnomocnika pokrzywdzonej Jana Jączek o terminie posiedzenia Sądu w sprawie rozpatrzenia tej skargi. Nadto wnoszę o zapewnienie sali sądowej dla około 20 osób, które chcą uczestniczyć w charakterze publiczności na posiedzeniu Sądu, ponieważ sprawa dotyczy kilkuset osób oszukanych przez Getin Bank S.A., jak również rażących i umyślnych zaniechań czynności służbowych przez władze prokuratorskie.

Uzasadnienie

1. Dnia 28 listopada 2008r. Jan Jączek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Michaliny Jączek i jego osoby, przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i Leszka Czarneckiego, zaadresowane z datą 28 listopada 2008r. do Prokuratury Krajowej, Wydział Przestępczości Zorganizowanej.

2. Po pięciu miesiącach od złożenia powyższego zawiadomienia o przestępstwie, prokurator Mariola Musiał z Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach (obecnie Prokuratury Rejonowej Katowice Północ), wydała postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z, odmawiające wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Podkreślić należy, że prokurator Mariola Musiał, jak również jej przełożeni nie przeprowadzili żadnych czynności przeciwko sprawcom oszustwa z Getin Banku S.A. i odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Podkreślam, że błędny i karykaturalny sposób stosowania prawa wobec Michaliny Jączek – 80 letniej pokrzywdzonej przez prokuratorów różnych szczebli narusza szereg przepisów prawa, m.in.:

A Art. 307 § 1 KPK stanowi: „Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.”

W tej sprawie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydano po pięciu miesiącach, od złożenia przez Jana Jączek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

B. Art. 10 § 1 KPK stanowi: Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu.”

3. W nawiązaniu do powyższej treści, zwracam uwagę na istotny fakt, iż w tej sprawie od 28 listopada 2008r. do dziś władze prokuratorskie zaniechały przeprowadzenia jakichkolwiek czynności przeciwko oszustom z Getin Banku S.A.

W związku z powyższym, zadaję fundamentalne pytanie: CZY POLSKA JEST PAŃSTWEM PRAWA, CZY TEŻ JEST WIELKIM BAGNEM KORUPCYJNYM, w którym kupuje się orzeczenia prokuratorskie i inne?

4. Dnia 14 maja 2009r. pokrzywdzona Michalina Jączek złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, z datą 29 kwietnia 2009r.,
sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z,
zaadresowane do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach. W powyższym zażaleniu wskazane i udowodnione są czyny karalne popełnione na szkodę Michaliny Jączek przez przekupnego prokuratora w osobie Mariola Musiał.

Dnia 29 kwietnia 2010r. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił powyższe zażalenie i postanowił, aby prokuratura wszczęła śledztwo w niniejszej sprawie.

Do dziś Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum – Zachód w Katowicach i Prokuratura Okręgowa w Katowicach, nawet nie wydały postanowienia o wszczęciu śledztwa, jak również zaniechały przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących tej sprawy .

5. Wyłączenie od udziału w tej sprawie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Beata Basiura, Robert Kirejew, Piotr Mirek, z uwagi na bezpodstawne i kłamliwe zarzucanie pełnomocnikowi Janowi Jączek, że przyczynił się do przewlekłości postępowania sądowego w tej sprawie.

Powyższy zarzut to perfidne kłamstwo a sposób stosowania prawa wobec Michaliny Jączek – obecnie 80 letniej pokrzywdzonej przez powyżej wskazanych sędziów, to kpina z elementarnych zasad prawidłowego rozumowania, wskazań i wiedzy i doświadczenia życiowego. Przywołani sędziowie przy wydawaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 31 marca 2010r., sygn. akt II S 23/10, oparli się wyłącznie na własnych wymysłach, sprzecznych z materiałem dowodowym sprawy, w celu obrony korupcji w Sądzie Okręgowym w Katowicach, czym naruszyli art. 231 § 2 KK i inne.

W nawiązaniu do powyższej treści, oskarżam wskazanych sędziów o rażące i umyślne naruszenie art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek, dlatego też jako jej pełnomocnik, złożę Skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Nadto złożę zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez powyżej wskazanych sędziów, ponieważ chronią ZWIĄZEK PRZESTĘPCZY O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM DZIAŁAJĄCY W OKRĘGU SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH, realizujący interesy oszustów z Getin Banku S.A.

6. Do niniejszej skargi dołączam wniosek Michaliny Jączek o zwolnienie od opłaty od skargi na przewlekłość postępowania prokuratury, z datą 8 lipca 2010r., zaadresowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Katowicach.

Wnioski końcowe

7. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, żądanie zasądzenia od Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Katowicach na rzecz skarżącej kwoty 10. 000,00 złotych za przewlekłość postępowania prokuratorskiego jest w pełni uzasadnione.

Podkreślam, że od dnia 28 listopada 2008r. do dziś ZWIĄZEK PRZESTĘPCZY O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM DZIAŁAJĄCY W OKREGU SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH, skutecznie chroni oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, co uniemożliwia pokrzywdzonej odzyskanie bezprawnie zagrabionego majątku w kwocie 326 592,82 złotych.

Szkody materialne wyrządzone Michalinie Jączek – obecnie 80 letniej pokrzywdzonej przez umyślne i celowe zaniechania władzy prokuratorskiej w tej sprawie, są nieporównywalnie wyższe niż kwota żądana w tej skardze, ponieważ pokrzywdzona nie może korzystać z majątku bezprawnie przejętego przez oszustów z Getin Banku S.A. w kwocie 326 592,82 złotych. Nadto syn pokrzywdzonej Jan Jączek nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ musi odpisywać na dziesiątki pism, w celu odzyskania zagrabionego majątku, co wskazał i udowodnił w piśmie „List otwarty do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej w polskim wymiarze sprawiedliwości (...)”, zaadresowany przez Jana Jączek z datą 16 listopada 2009r. do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – vide: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10 i akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach,
sygn. akt V Kp 226/09 i inne.

8. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2009r „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, wnoszę, by Sąd Apelacyjny w Katowicach zobowiązał Pana Jerzego Szymańskiego – Dyrektora ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratury Generalnej RP, do wszczęcia śledztwa w sprawie rażących i umyślnych zaniechań w tej sprawie popełnionych przez prokuratorów w osobach: Mariola Musiał, Bogdan Łabuzek, Barbara Smolska i innych prokuratorów pełniących istotne i ważne funkcje w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

9. Wyrażam ogromny ból i protest przeciwko - ZWIĄZKOWI PRZESTĘPCZEMU O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM DZIAŁAJĄCEMU W OKRĘGU SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH, który realizuje interesy oszustów z Getin Banku S.A. Podkreślam, że właścicielem tego banku jest były agent Służby Bezpieczeństwa PRL – Leszek Czarnecki, mający ogromne wpływy na skorumpowane władze prokuratorskie i sądownicze.

Podkreślić należy, że STRUKTURY PRZESTĘPCZE W OKRĘGU SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH, są silniejsze od władzy prokuratorskiej i sądowniczej, która utraciła zaufanie w społeczeństwie.

Więcej:

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Melissa
04-01-2015 / 18:45
That's an expert answer to an instneteirg question kxonvhj.com [url=vrjbrfuxt.com]vrjbrfuxt[/url] [link=pxlnkugjma.com]pxlnkugjma[/link]
~Maria
24-12-2014 / 01:48
your gig at OFF Festival in Katowice was the concert of my life. thank you for your music and for this" rel="nofollow">svphpbiagha.com"> ubnrogetafble emotions.pity, that I didn't have an opportunity to meet you after the show, hope you will come to Poland again.<3O.
~Tinny
20-12-2014 / 13:13
No te preocupes por lo que dicen los eviodiosns de ti, si te dicen que estas flaco seguramente te lo dice un maldito gordo que se muere de envidia, esa es la regla un flaco no le puede decir flaco a otro, se estareda denigrando a si mismo, entre ectomorfos nos ayudamos y nos aconsejamos porque sabemos la dificultad que conlleva el gimnasio para nosotros, en cambio deberedan ser criticas constructivas, las cuales no veo, pero simplemente los ignorantes son los que me1s ofenden
~gucio
19-03-2013 / 19:09
jak nie sądy, to zróbmy samo sądy i będzie sprawiedliwość !!!
~muszal3
17-01-2011 / 01:59
Nikt ci kredytu na siłę nie wciskał, kursy na GPW podlegają wachaniom, jak się ktoś nie zna na rynku papierów wartościowych to inwestucje via fundusze a nie sam kupuje akcje
~Sławek
20-08-2010 / 00:00
W tym kraju sędziowie jak szeryfowie na dzikim zachodzie robią co chcą.Trzeba ich koniecznie rozliczyć i myślę ,że w następnym parlamencie będą panowie posłowie którzy zajmą się wymiarem sprawiedliwości (tylko z nazwy oczywiście).Szkoda ,że tyle ludzi i dzieci cierpi a nikt na wysokich stołkach tego nie zauważadokonuje się grabieży na Polakach,niszczy się polskie rodziny dzieci .Nikt chyba nie robi tego na zasadach hobby ,ani dla przyjemności więc korupcja w sądach ,prokuraturze i policji kwitnie,a prezesi sądów nie widzą i nie chcą widzieć jak Polacy sąoszukiwani .Dzieci cierpią .Czy nie ma już ludzi uczulonych na ból obiektywnych w tym kraju??
~anonim
19-08-2010 / 00:00
Czarnecki smaruje... kto smaruje, ten jedzie!