Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Polskie "Open range” – 8 września pod Sądami Okręgowymi - Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita - W interesie publicznym leży, by przestępstwa nie pozostały bezkarne. 

W Polsce Iustitia /wymiar sprawiedliwości/ działa  niezgodnie z regułami sztuki /wbrew lege artis/ albo z powodu lekkomyślności /lexuria/ albo niskich kompetencji /ignorantia/ albo występnego działania sędziów i prokuratorów /malum prohibitium/.

 

Pisałam o tym wielokrotnie. Ostatnio w tekście: 

„Wymiar sprawiedliwości a obywatelski projekt Konstytucji” zwracając uwagę, iż to polska Konstytucja gwarantuje niegodnym sędziom bezkarność.

 

Nie ma niestety w Polsce takich prawników, którzy wystąpiliby z otwartą przyłbicą przeciwko konstytucyjnym uwarunkowaniom bezkarności funkcjonariuszy.

 

Także RPO w nowych projektach Konstytucji nie przewiduje rozwiązań pozwalających społeczeństwu sprawować nadzór na sądownictwem i prokuraturą. 

 

Z tego powodu obywatele sięgnąć mogą wyłącznie do protestów publicznych. Najbliższy odbędzie się 8 września 2009 r. pod Sądami Okręgowymi. Szczegółowe informacje na stronach:

/index2.php?p=teksty/show&dzial=ogloszenia&id=2946

http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=920

http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=921

Głównymi organizatorami protestu są Stowarzyszenia przeciwko Bezprawiu z całej Polski oraz Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski.

To ostatnie pisze:

„Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski stara się być publicznym głosem ludzi pokrzywdzonych przez władze, szczególnie sądy i prokuratury. W istniejącym systemie  społecznym  instytucjom sądów  i  prokuratur powierzono  szczególną  rolę . To od nich ludzie oczekują pomocy i uczciwego wsparcia. Dlatego  organy te ponoszą wielką odpowiedzialność za kształtowanie poszanowania prawa nie tylko stanowionego przez ludzi, ale naturalnego i obiektywnego. To ich postawiono na straży przestrzegania porządku moralnego i prawnego. Naród polski wychowywany był przez wieki w duchu cywilizacji łacińskiej. Wynika z tego wrażliwość na obiektywne dobro i prawdę oraz rozróżnianie dobra i zła. Dominujące od pół wieku wpływy materialistyczne, neopogańskie, laickie, a ostatnio liberalne i libertyńskie zachwiały całym systemem wartości. Te nowe tendencje dotknęły szczególnie sądownictwo i  prokuratury wypaczając ich prawotwórcze, społeczne funkcje. Często działania prawne stały się sformalizowanym bezprawiem. Dożywotnie sprawowanie urzędów przez sędziów i prokuratorów, nepotyzm, brak kontroli społecznej sędziów i prokuratorów sprawił, że ludzie ci stają nieraz ponad prawem bez liczenia się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Doprowadziło to do swoistej samowoli i ignorowania społecznego poczucia sprawiedliwości. Tolerowanie korupcji, afer, bezprawia, niszczenia i przywłaszczania majątku narodowego,  przez manipulowanie literą prawa, lekceważenie poczucia ducha prawdy i sprawiedliwości spowodowało powszechną utratę zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Ludzie ofiarnie służący Ojczyźnie i Polakom są poniewierani i niszczeni przy pomocy działań sądów i prokuratorów. Przestępcy natomiast cieszą się dobrobytem, wolnością i bezkarnością. Nieformalne powiązania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wypaczają klasyczny model trójpodziału władzy. Wiele spraw sądowych prowadzonych jest w sposób urągający zdrowemu poczuciu praworządności. Ludzie pokrzywdzeni zwracają się do Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski z prośbą o pomoc. Aby umożliwić wsparcie poszkodowanym przez sądy i prokuratury domagamy się dostępu Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski do postępowań Art. 61 art. 4 kpc, w związku z Art.8 kpc i Art. 90 i 91 kpk i nagrywania rozpraw. Przeciwko nieuczciwym manipulacjom, łamaniu ducha i litery prawa pragniemy ostro zaprotestować! Liczymy na wsparcie uczciwych ludzi”.

Wesprzyjmy akcję Stowarzyszeń. 

Weźmy udział w pikietach.

Krystyna Górzyńska 
Redakcja AP 

______________________________________________

Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne... niestety nie w polskich sądach...


Tematy  w dziale dla inteligentnych:  

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.