Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Etta
04-01-2015 / 23:56
Just the type of inihgst we need to fire up the debate. wompmsef.com [url=rugynunabd.com]rugynunabd[/url] [link=ynfkpdg.com]ynfkpdg[/link]
~Jaqueline
24-12-2014 / 03:42
Ad Tome1š Sobek:Na Jine9m pre1vu nekece1m. Je1 jsem, hned po Vladimedru Železne9m, největšed propage1tor te9to minere1lky. A to mě za to nikdo" rel="nofollow">nxdakycb.com"> nleapted. Piju ji nepřetržitě už šest let a ste1le ještě žiju. Akore1t čeke1m co mi při předšted prohleddce u ze1vodnedho le9kaře najdou v krvi a moči.Ze1roveň se omlouve1m Michalu Bobkovi, že s Tome1šem S. již poněkud odbedhe1me od hlavnedho te9matu tohoto postu. Dovoluji si Ve1s, Michale, pozdravit do Florencie, Brna, Prahy, Chrudimi, či v ktere9mžto evropske9m velkoměstě zrovna jste.
~Marimar
20-12-2014 / 09:58
Nemožno nezareagovat:-) Michal Bobek již joednu napadl me9 Tuřany (pro faplne9 ignoranty s IQ tykve - předměsted Brna s ne1dhernfdm baroknedm katolickfdm kostelem, mezine1rodnedm letištěm, te9ž rodiště akademicke9ho maledře Rudolfa Kundery, proslule9ho předevšedm ve Francii, stejně jako jeho bratranec jistfd Milan Kundera, spisovatel, rodiště moje, rodiště herce Oldřicha Velena, zne1me9ho z původnedho brněnske9ho "přirozenopre1vnedho serie1lu" Slove1cko sa nesfaded - kam se hrabe Jerry Bruckheimer, atd. apod.).Za prve9 bych re1d poznamenal, že spre1vne9 označened velke9ho Brňana Zdeňka Koudelky by mělo bfdt Pragobijce, nikoli Pragobijec (podle vzoru jednoho z nejslavnějšedch byzantskfdch cedsařů Basilea II. Bulharobijce, 976-1025).Za druhe9 - fase1da Nejvyššedho spre1vnedho soudu. Se svfdm kolegou Radkem Halouzkou jsme se již opakovaně dohadovali na te9ma jejed esteticke9 hodnoty. Zatedmco je1 tvrdedm, že použitfd odstedn šedi mi přijde pěknfd, že jde dokonce snad o moderned šedou, on neche1pe, jak by šede1 mohla bfdt moderned a nove1 fase1da NSS se mu ošklived. Lva jsme si vůbec nevšimli.Za třeted i mnozed Morave1ci akceptovali dvojocase9ho lva jako symbol našeho ste1tu. Fanded českfdm fotbalistům "se lvedčkem na prsou". Zvle1ště, jde-li, jako na včera skončene9m MS do 20 let, o takove9 středbrne9 hvězdy jako Kalouda, Okleštěk nebo Střeštedk, všichni kopajedced ste1le za 1. FC Brno, či Ondřej Mazuch, kterfd teprve před pe1r tfddny přešel z Brna do Fiorentiny (Doufe1m, že se Michale na něj půjdete podedvat!).Za čtvrte9 neche1pu,proč by se pražskfdm gastarbeiterům v Brně nemělo ledbit. Nevedm, proč by si měl Otakar Motejl stěžovat na ubytove1ned na luxusnedch Majdalenke1ch, ani jsem neslyšel, že by se Pavlu Rychetske9mu neledbil povrch na brněnskfdch tenisovfdch kurtech. Konec konců američted soudci Nejvyššedho soudu se take9 mnohdy stěhovali ze ze1padu na vfdchod, to jen tady v Evropě to někomu připade1 divne9. Misto zpěvu On the Road Again od Willieho Nelsona, jim doporučuji si kažičkfd brněnskfd večer pustit Phila Collinse a zpedvat s nedm "Another Day in Paradise".V reakci na pěknfd posledned odstavec postu se i je1 pokusedm vstředcně. Proti Praze nic neme1m. Čedm vedc pozne1ve1m pražske9 nejvyššed orge1ny veřejne9 moci či třeba předned advoke1tned kancele1ře, tedm vedc zjišťuji, že jsou obsazeny zejme9na nepražskfdm živlem, take9 hodně Morave1ků či předmo Brňe1ků tam potke1ve1m. Prahu me1m prostě re1d a proti lidem, kteřed se narodili v tomto pro život nepředliš předjemne9m městě, nic neme1m. Oni přece nemůžou za to, kde se narodili. A Brno jim re1do nabeddne ovzdušed podporujedced vfdkon nestranne9 a neze1visle9 moci soudned.