Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-03-2011

Katowice - APEL 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ DO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ O INTERWENCJĘ W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, REPREZENTUJĄCYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE

 

Z uwagi na wiek pokrzywdzonej Michaliny Jączek – obecnie 81 lat, uprzejmie proszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego, adres do korespondencji: Michalina Jączek, ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy 

SZANOWNI PAŃSTWO

Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, ODZNACZONEJ PRZEZ PANA LECHA KACZYŃSKIEGO PREZYDENTA RP KRZYŻEM ZESŁAŃCÓW SYBIRU (Legitymacja Nr 19-2007-91), zwracam się do Wysokich Przedstawicieli Państwa Polskiego, z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, reprezentujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, na szkodę mojej matki.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Zawiadamiam, że od ponad dwóch lat władze prokuratorskie i władze sądownicze w Polsce chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., którzy bezprawnie odebrali majątek klientów tego banku w kwocie 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A., byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN i dodatkowo zrobili Jej bezprawnie zadłużenie na rachunku w kwocie obecnie około 100 tysięcy PLN.

Jednocześnie przekupni sędziowie w Polsce bezprawnie łamią prawa człowieka na szkodę Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, co polega na tym, że nie zapewniają prawa do rzetelnego procesu sądowego, zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Nadto na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A..

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Dodać należy, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia, tymczasem w Polsce władze sądownicze i prokuratorskie z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i prymatu prawa.

Dowód: dokumenty załączone do niniejszego wniosku - załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5.

 

Uzasadnienie

Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę złożenia niniejszego wniosku - apelu.

1.         Dnia 13 czerwca 2007r., pełnomocnik Jan Jączek działając w dobrej wierze w imieniu swojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, podpisał umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

            Bank udzielił kredytu w kwocie 20 milionów PLN, mimo że Michalina Jączek nie posiadała zdolności kredytowej, co narusza art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe i inne ustawy.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne akta oraz dokumenty.

            Niniejsza umowa okazała się wielkim oszustwem bardzo podstępnie, przebiegle i precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez pracowników Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, obecnie właściciela Getin Banku S.A. 

            W wyniku  tego oszustwa - afery finansowej, właściciel Getin Banku S.A. Leszek Czarnecki zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, a pokrzywdzona Michalina Jączek straciła dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku  Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100 000,00 PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Jednocześnie pracownicy z Getin Banku S.A. kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09,  niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

2.         Nadto przekupni funkcjonariusze publiczni, reprezentujący tak zwany wymiar sprawiedliwości w Polsce, łamią przepisy postępowania karnego i cywilnego, celem chronienia oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością cywilną i karną, co polega na: 

A.        Umyślnym  i rażącym zaniechaniu rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne. 

B.        Umyślnym  i rażącym zaniechaniu rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne. 

C.        Umyślnym  i rażącym zaniechaniu rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. na szkodę Michaliny Jączek, art. 486 §2 Ustawy-Kodeks Cywilny, który stanowi, cytuję "Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie."

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne. 

D.        Robienie ze mnie osoby z zaburzeniami psychicznymi, iż rzekomo mam kłopoty co do zdolności postrzegania i odtwarzania zdarzeń -vide: postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010r., wydane przez prokuratora-oszusta Katarzynę Napora-Brodowy (karta nr 218), celem bezpodstawnego i bezprawnego znieważania mnie a w konsekwęcji zdeprecjonowania mojej osoby, abym nie mógł w sposób wiarygodny reprezentować praw mojej matki.

Dowód: postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, z dnia 26 sierpnia 2010r., sygn. akt 1Ds 388/10, wydane przez prokuratora-oszusta Katarzynę Napora-Brodowy (karta nr 218), akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10 i inne. 

3.         Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi. 

          Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów złotych na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN.

            Jednocześnie oszuści z Getin Banku S.A. dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy PLN. 

            Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć. 

          Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ  i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., jak również szydzą i drwią z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa. 

Przykłady:

A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

B. Dnia 5 sierpnia 2010r. bezpośrednio na skutek długiego szeregu pism złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek do przedstawicieli Państwa Polskiego w tej sprawie, po dwudziestu miesiącach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie, Prokuratura Rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo, tylko po to, by wykonać pozorne działania i bezprawnie umorzyć śledztwo.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, vide: uzasadnienie w załączniku nr 3.

            C. Dnia 20 października 2010r. trzech sędziów SA w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i Wojciech Paluch, wydało postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010r., sygn. akt II S 56/10, stwierdzając, że okres dwudziestu miesięcy zaniechań władz prokuratorskich nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego i oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Powyższe postanowienie wydano w obecności około 20 osób będących na sali sądowej, naruszając powagę Urzędu Sędziego, szydząc z praw pokrzywdzonych, z zasad prawidłowego rozumowania i Państwa Prawa.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10. 

            D. Dnia 31 grudnia 2010r. trzech sędziów SA w osobach: Roman Sugier, Joanna Kurpierz i Tomasz Ślęzak, wydało postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2010r., sygn. akt  I Acz 983/10 o oddaleniu zażalenia powódki, w kwestii wyłączenia od rozpoznania sprawy sędzi SR Izabelli Knych, mimo że, sędzia zmieniła treść protokołu z posiedzenia sądu, po posiedzeniu tegoż Sądu, jak również odmówiła dopuszczenia do udziału w niniejszej sprawie Stowarzyszenia  Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, czym złamała art. 61 § 4 KPC.

            Tymczasem  sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie błędnych ustaleń i  własnych wymysłów, piszą:

            „Nie można też uznać, że udzielenie powódce przez pozwanego kredytu bankowego w kwocie 20.000.000 PLN bez dostatecznego zbadania jej zdolności kredytowej ( a taki zarzut podnoszony jest przez powódkę) skutkował naruszeniem jej wolności, praw człowieka lub swobód obywatelskich. (…). Dlatego zarzut skarżącej jakoby treść postanowienia z dnia 13 sierpnia 2010r. miał świadczyć o braku bezstronności sędziego należy uznać za chybiony.

            Trafność zaskarżonego postanowienia nie podważają też zarzuty co do sposobu protokołowania przebiegu posiedzenia Sądu w dniu 15 września 2010r.” 

            Wskazani powyżej sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach pomijają oczywisty fakt, że sędzia SR Izabella Knych zmieniła treść protokołu z posiedzenia sądu, po posiedzeniu tegoż Sądu, jak również odmówiła dopuszczenia do udziału w niniejszej sprawie Stowarzyszenia  Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, czym złamała art. 61 § 4 KPC. 

            Zgodnie z poglądem sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie stanowi naruszenia praw człowieka bezprawne zagrabienie Michalinie Jączek przez Getin Bank S.A. kwoty ponad 326 tysięcy PLN, dodatkowo zrobienie Jej zadłużenia w kwocie około 100 tysięcy PLN i pobieranie co miesiąc z Jej emerytury, środków finansowych, przez komornika sądowego na rzecz Getin Banku S.A., w sposób niezgodny z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC,.

            Sposób stosowania prawa przez wyżej wymienionych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, to kpina i szydzenie z praw człowieka i Państwa Prawa. 

Takich nieludzkich działań sędziów  oraz prokuratorów w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora, możemy przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

4.         Z treści orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednoznacznie wynika, że Sądy w demokratycznym społeczeństwie muszą wzbudzać zaufanie, tymczasem w Polsce zdecydowana większość społeczeństwa nie ma zaufania do sądów i prokuratury.

Dodać należy, że obecnie w Polsce władza prokuratorska nie wykonuje elementarnych obowiązków ustawowych wobec pokrzywdzonych, zawartych w procedurze karnej.

Należy podkreślić, że ta grupa osób nazywana powszechnie prokuraturą bardzo często pomaga oszustom w bezprawnym odbieraniu majątków właścicieli, a jako przykład wskazujemy aferę finansową z udziałem Leszka Czarneckiego, gdzie tzw. władze prokuratorskie przez  PONAD DWA LATA NIE CHCĄ PRZESŁUCHAĆ, na okoliczność bezprawnego przejęcia kwoty 689 milionów PLN  od klientów Getin Banku S.A. – którego właścicielem (ma ponad 50% udziałów) jest aferzysta Leszek Czarnecki, były agent Służby Bezpieczeństwa PRL.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty. 

5.         Do niniejszego wniosku załączamy dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w sposób irracjonalny i dowolny stosują przepisy prawa, łamią podstawowe prawa człowieka, na szkodę Michaliny Jączek 81 letniej pokrzywdzonej: 

Załącznik nr 1 – Artykuł z tygodnika NOWINY NYSKIE z dnia 13 sierpnia 2009r., pt. „Nikt nie broni obywatela”, gdzie jest opisany mechanizm oszustwa finansowego, przeprowadzonego przez Getin Bank S.A., na szkodę pokrzywdzonych. 

Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Małgorzata Turek (Przewodnicząca II Wydziału Cywilnego), Joanna Głogowska, Joanna Kozera, Izabella Knych  działających w mafii prokuratorsko-sędziowskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne, zaadresowane z datą 3 grudnia 2010r do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prokuratora Generalnego RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego. 

Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach w osobie Katarzyna Napora-Brodowy, działającej w mafii prokuratorsko-sądowej w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na szkodę Michaliny Jączek-80letniej pokrzywdzonej i Jana Jączek, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne, zaadresowane z datą 13 grudnia 2010r do Sądu Okręgowego w Katowicach, Prokuratora Generalnego RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego. 

Załącznik nr 4- Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobach: Patrycja Łukasik-Swoboda (Przewodnicząca III Wydziału Karnego), Beata Bujak-Niedziela, Agata Żak, Łukasz Ciszewski, działających w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne, zaadresowane z datą 20 lutego 2011r do Sądu Apelacyjnego w Katowicach,, Prokuratora Generalnego RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego. 

Załącznik nr 5- Petycja z prośbą o interwencję w sprawie mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r. do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,  podpisana przez 51 osób. 

6.         W nawiązaniu do powyższej treści, informujemy że, długi szereg pism złożonych w opisanej sprawie przez pełnomocnika Jana Jączek do Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP i innych przedstawicieli tak zwanego wymiaru sprawiedliwości  nie odnoszą żadnego skutku prawnego, co jest naruszeniem prawa do skutecznego środka odwoławczego, zawartego w art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

            W Polsce prawa pokrzywdzonej Michaliny Jączek, jak również wielu innych pokrzywdzonych są iluzoryczne i pozostają jedynie na papierze, ponieważ władze krajowe - często - bezprawnie chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną a przykładem jest opisana sprawa, gdzie aferzyści z Getin Banku S.A. bezprawnie odebrali majątki swoich klientów i pozostają bezkarni, co jest naruszeniem podstawowych praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód: dokumenty znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP, Ministerstwie Sprawiedliwości RP i innych instytucjach wymiaru sprawiedliwości dotyczące Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz dokumenty załączone do niniejszego wniosku- załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5. 

7.         Z całą mocą podkreślam, że mieszkam w Polsce, w państwie ogromnie skorumpowanym, w którym od 1989 roku, to jest zmiany ustroju nie przeprowadzono reformy w sądownictwie, mimo że wielokrotnie zmieniała się władza wykonawcza i władza ustawodawcza. 

Głęboki stan korupcji i nepotyzmu jaki istnieje we władzach sądowniczych w Polsce, uniemożliwia wielu pokrzywdzonym ustalenie prawdy i dochodzenie sprawiedliwości.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Na podstawie opinii wielu osób, jak i własnego doświadczenia posiadam wiedzę, że sprzedawanie orzeczeń sądowych w Polsce jest praktyką bardzo częstą a sądownictwo jest na poziomie Białorusi.

Vide: Petycja z prośbą o interwencję w sprawie mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r. do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, podpisana przez 51 osób. cytuję: 

            „My niżej podpisani na podstawie własnych doświadczeń potwierdzamy istnienie mafii sądowo-prokuratorskiej w polskim wymiarze sprawiedliwości, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego, dlatego składamy petycję do Parlamentu Europejskiego  z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznej interwencji w opisanej sprawie.” 

8.         W nawiązaniu do powyższej treści należy zadać fundamentalne pytanie: 

            Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje za pieniądze publiczne, mafię sądowo-prokuratorską wypłacając co miesiąc średnio około 10 tysięcy złotych, funkcjonariuszom instytucji, które utraciły zaufanie społeczne, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych? 

9.         Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uprzejmie proszę Wysokich Przedstawicieli Państwa Polskiego o:

A) Podjęcie skutecznych działań przeciwko nadużyciom finansowym – aferze finansowej wywołanej przez Getin Bank S.A., w wyniku której Michalina Jączek i inni pokrzywdzeni bezprawnie stracili cały dorobek życia.

B) Zwrócenie się z wnioskiem do Prokuratora Generalnego RP o podjęcie na nowo wszystkich śledztw umorzonych w sprawie dotyczącej Michaliny Jączek i Jana Jączek z uwagi na fakt, że były pozorowane i prowadzone z rażącym naruszeniem procedury karnej, celem chronienia przestępców przed odpowiedzialnością karną.

C) Spowodowanie objęcia nadzorem przez Prokuratora Generalnego RP wszystkich na nowo wszczętych śledztw, gdyż dotyczą działania mafii sądowo-prokuratorskiej o charakterze korupcyjnym, która dba wyłącznie o interes własny i oszustów z Getin Banku S.A.

 

10.       Biorąc pod uwagę, że moje wnioski, zażalenia i inne pisma złożone do przedstawicieli tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, są przez nich nie rozpoznawane i lekceważone, niniejszy apel jest konieczny i w pełni zasadny.

            Z uwagi na wiek pokrzywdzonej Michaliny Jączek – obecnie 81 lat, uprzejmie prosimy o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.

                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                   Jan Jączek

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości  i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

APEL POKRZYWDZONYCH DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, BEZPRAWNIE REALIZUJĄCEJ INTERESY OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A. I INTERESY WŁASNE, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Zawiadomieni:

Kolegium Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich2/4/6

00-591 Warszawa

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent RP

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Trybunał Konstytucyjny

Al.Szucha 12a

00-918 Warszawa

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Krajowa Rada Sądownictwa

ul. Rakowiecka 30

02-528 Warszawa

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

Pan Jacek Jezierski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

ul. Filtrowa 57

00-950 Warszawa

Pani Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Pan Paweł Wojtunik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Seslichat
19-03-2016 / 19:36
~Wilma
05-01-2015 / 00:03
Didn't know the forum rules allowed such bralniilt posts. vhecodb.com [url=wjjgqecen.com]wjjgqecen[/url] [link=imkwidf.com]imkwidf[/link]
~Titis
24-12-2014 / 03:50
Hahaha, ja du verkligen att man fotar fast det mesta nuff6rtiden...men detta var ju bra och jag tror att" rel="nofollow">vbuppqn.com"> seginln klarade sig fre5n att fe5 KOL iallafall...Jo varff6r var inte Rantafar utkle4dd...dom kom e5 f6verraskade oss vid bobilen och hade kle4tt upp sig till te4nderna...men jag tror att Rantafar var re4tt nf6jd att inte behf6va transa...Tjingelingen...
~Harrison
20-12-2014 / 10:06
Oczywiście najlepiej by było nie zadłużać się wcale w banku czy też innej itjcynutsi, ale jak wspomniał przedmf3wca takie oferty pojawiają się co roku w okresie świąt, bo masa ludzi chętnie z takich pożyczek korzysta. Przykładem są moi sąsiedzi, ludzie na emeryturze, ktf3rzy co roku urządzają święta w swoim domu dla całej rodziny (nawiasem mf3wiąc niemałej). Oprf3cz jedzenia, muszą kupić prezenty nie tylko dla cf3rek i zięcif3w, ale dla 4 wnukf3w i 2 prawnukf3w. Dodam, że prezenty zawsze są na czasie, często są to nowości elektroniczne, ktf3re wiadomo że nie kosztują mało. Jak się kiedyś spytałam sąsiadki czy muszą tak wszystkich hojnie obdarowywać (bo potem przez cały rok spłacają wysokie raty, a niejodnokrotnie zdarzało się, że pożyczali ode mnie pieniądze na życie) to się na mnie obraziła.Halina Malbork
~czesłąw45
25-03-2012 / 22:51
FALA XXI wieku. MAM Ś W I A D O M O Ś Ć, że zostanę zamordowany przez koszalińskich togowców. Tak jak zamordowali moją żonę. P O W I A D O M I O N Y *** płk Krzysztof B O N D A R Y K SZEF A B W *** dał na piśmie odpowiedź : cit. To NIE S T A N O W I Z A G R O Ż E N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W A PAŃSTWA !!!!! Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle * w 1995r Prokurator * PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam w pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie. Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że ***Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl *** W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y *** z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~Rafał ze Szczecinka
05-03-2011 / 00:41
Przyłączam się do apelu 81 letniej pokrzywdzonej. Czas zlikwidować polskie urzędnicze mafie. www.youtube.com/watch?v=xXTq0vFvRBU
~rebusjebus
03-03-2011 / 01:22
Głupie sędziny używające dwóch nazwisk reprezentują tylko jedno - przerost ambicji nad treścią. Sa nikim w życiu domowym i społecznym oraz fizycznym i psychicznym , nie miewają orgazmów ale za to mają dwa nazwiska, śmiechu warte ! Że to niby dwa nazwiska mają im dodać splendoru i uwypuklić ich ego które jest wraz z ich IQ na poziomie dziecka z 1-3 klasy - według tajnych badań inteligencji w drukach rozprowadzanych po sądach. Nawet nie wiedziały co za druki i do czego służyły a swoimi kłupawymi odpowiedziami pokazały tylko i wyłącznie swoją bezgraniczną głupotę. Tak więc nie poprzez posiadanie dwóch nazwisk panie sędziny możecie coś znaczyć tylko przez wiedzę i umiejętne jej stosowanie oraz przez zawodową uczciwość. Te dwa nazwiska przez was stosowane to po prostu wstyd i hańba i oczywiście wielka wasza głupota wylewająca się nie tylko z waszych pustych czaszek ale również z waszych dziurawych śmierdzących majtek i z tego co niestety nie zdolne jest do przeżywania orgazmów.