Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SZCZECIN PROTEST PETYCJA O POZBAWIENIE SĘDZIÓW IMMUNITETU

88 dzień protestu przed Sądem Okręgowym w Szczecinie - zarzuty, apel.

Szczecin dnia 10 września 2008 roku.

Apel do społeczeństwa Miasta Szczecina

Szanowni Państwo!

W związku prowadzonymi egzekucjami przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie Dariusza Potkańskiego, prosimy wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone

do przesłania na strony internetowe:
- www.aferyibezprawie.org
- www.aferyprawa.com

Informacje zawierające:
- imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej,
- sygnatury akt z uwidocznionym składem sędziowskim,
- kwoty zajęte przez komornika,
- ruchomości i nieruchomości (przybliżyć ich wartość),
- radców prawnych lub adwokatów biorących udział w sprawie,
- nazwiska osób dokonujących wyceny majątku dłużnika,
- oraz wiadomości na temat windykacji zakładów pracy, szpitali oraz innych, gdzie występował jako komornik.

Za wszelkie wiadomości serdecznie dziękujemy.

SKORUMPOWANA UPADŁOŚĆ

Szczecin dnia 12 września 2008 roku.

We wtorkowym wydaniu Kuriera Szczecińskiego z dnia 09 września 2008 roku, na pierwszej stronie znalazł się artykuł R. Cieplińskiego Pt. „Jaka piękna upadłość”.

Rzeczywiście taka upadłość to nie tylko piękność to chyba cud. Prawo upadłościowe precyzuje, w jakich okolicznościach należy zgłosić upadłość firmy. Analizując artykuł prasowy można odnieść wrażenie, że:

- osoby, które wniosły o upadłość firmy, doskonale orientowały się o stanie jej majątku, który jak to każda upadłość zostaje sprzedana za bezcen,

- sąd ogłaszający upadłość nie dokonał właściwej analizy jak wynika z artykułu. Osoby odpowiedzialne za „niegospodarność” i bałagan winny mieć postawione zarzuty za działanie na szkodę firmy. W takim przypadku wystarczyłby Zarząd przymusowy i zawiadomienie z urzędu (art. 304 § 2 k.p.k.) o nadużyciach w PSS „SPOŁEM” i nie byłoby mowy o Andrzeju Sondeju – „prawdziwym cudotwórcy”, który z zadłużonej na 5 milionów firmy, uczynił bogatą w 4 miliony - po sprzedaży jej majątku,

- jaka to upadłość jak wysprzedanie mienia firmy pokryło wszystkie zadłużenie i jeszcze tyle jej zostało?. Czy sędziowie ogłaszający upadłość nie popełnili w tym wypadku ogromnego błędu?,

- czy za udowodnienie niegospodarności syndyk złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko zarządowi Społem?,

- jeżeli syndyk – odkrywca stwierdził, że spółdzielnia posiada więcej majątku niż wykazała w rzeczywistości, to czy upadłość nie należało zmienić w układ?,

- czy prezes A. Zielińska za nieprawidłowe zarządzanie firmą wraz z Radą Nadzorczą ponieśli odpowiedzialność karną za wykazane zaniedbania?

- jakie są rzeczywiste koszty tej „upadłości”, ile osób pozbawiono pracy, należnej im dywidendy?,

- na czyje zlecenie została w rzeczywistości ogłoszona ta upadłość? Kto przejął majątek i za jaką cenę?,

- czy skład sędziowski orzekający upadłość PSS „SPOŁEM” spełniał warunek art. 18 prawa upadłościowego, czy też upadłość ogłosili asesorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wydane orzeczenie, a może raczej aplikanci sądowi, - którym powierzono obowiązki sędziego?,

- czy II lustracja upadłości prowadzona w Sądzie Okręgowym w Szczecinie wykazała rzeczywiste uchybienie tego „cudu”?, czy jak zawsze zostanie wszystko po staremu, – czyli – bez wskazania winnych i nieprawidłowości w pracy wymiaru sprawiedliwości oraz zarządu upadłej firmy, tym bardziej, że lustratora przywozi do sądu i po godzinkach pracy odbiera jeden z sędziów tego sądu,

- ilu członków PSS „SPOŁEM” zostało pozbawionych członkostwa, że zostało tylko 600 osób, na tak dużym powiecie jak Stargard Szczeciński?,

- czy pozbawieni członkostwa spółdzielcy, będą brani pod uwagę przy rozdziale 4 milionowej nadwyżki z upadłości.

Na koniec zastanawiający jest fakt, dlaczego artykuł o „syndyku – cudotwórcy” ukazał się w przeddzień posiedzenia sądu, który uniewinnił i oczyścił Andrzeja Sondeja ze stawianych mu zarzutów. Małżeństwo Spondejów brało udział w innych upadłościach, czy lustracją nie powinny zostać objęte te upadłości – może też mielibyśmy do czynienia z innymi cudami. Chyba, że ten „chory układ” posiada parasol ochronny sięgający po Ministerstwo Sprawiedliwości.

Szczecin - społeczna lustracja sędziów i prokuratorów - zaczynamy od prezesa Henryka Sobocińskiego.

SZCZECIN - 37 dzień protestu przed Sądem Okręgowym - OŚWIADCZENIE GŁODUJĄCYCH - FAŁSZYWE DELEGOWANIE SĘDZIÓW

SZCZECIN - 32 dzień protestu przed Sądem Okręgowym - LIST OTWARTY DO PREMIERA RP DONALDA TUSKA

SZCZECIN - 26 dzień protestu przed Sądem Okręgowym - MINISTER ĆWIĄKALSKI "OLEWA" PROTESTUJĄCYCH - OŚWIADCZENIA RELACJE

SZCZECIN - APEL DO SPOŁECZEŃSTWA - "afera togowa" w Szczecinie.

Szczecin - protest głodowy przed Sądem Okręgowym. Julia Jarosz - żądamy przyjazdu ministra Ćwiąkalskiego

Tymczasem urzędnicy ministerstwa i sędziowie w większości poudawali się na różne perwersyjne formy spotkań i odpoczynku po całorocznych mataczeniach...

Szczecin - 26 dzień protestu przed sądem okręgowym - minister Ćwiąkalski "olewa" protestujących

Szczecin - 32 dzień protestu przed sądem okręgowym - list otwarty do Premiera RP Donalda Tuska

Szczecin - 40 dzień protestu głodowego przed sądem okręgowym - nie damy się -

SZCZECIN - 45 dzień protestu głodowego przed Sądem Okręgowym - NIE DAMY SIĘ - POKRZYWDZENI PRZEZ SĘDZIÓW ZE WSZYSTKICH MIAST POLSKI SPOTYKAJĄ SIĘ W WARSZAWIE.

SZCZECIN - 53 dzień protestu głodowego przed Sądem Okręgowym - czekamy na CBA - PRAWO I PRAWDA MUSI ZWYCIĘŻYĆ.

Korupcja polskiego wymiaru sprawiedliwości – raport Transparency International.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.