Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-06-2011

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA

Zobacz

Ciebie też to może spotkać

 

Informuję, że reprezentując moją matkę Michalinę Jączek – obecnie 81 letnią pokrzywdzoną zostałem oszukany przez oszustów z Getin Banku S.A. na kwotę ponad 326 tysięcy PLN, nadto oszuści zrobili  dodatkowo i bezprawnie mojej matce zadłużenie obecnie w kwocie około 100 tysięcy PLN.  

Jednocześnie pracownicy z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta oraz dokumenty.

Podkreślić należy, że jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze  nie chcą  się tą aferą zająć.  

Biorąc pod uwagę, ogromną ilość zaniechań, matactwa i pozoracji działań funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, uważamy że, mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.  

          Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy PLN.  

          Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ  i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., łamiąc prawa człowieka na szkodę  pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A., dowolnie stosują przepisy prawa, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, umyślnie pomijają istotne dowody w sprawie itd., co uwłacza godności Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta oraz dokumenty.

Na podstawie błędnego i karykaturalnego stosowania prawa przez sędziów i prokuratorów w tej sprawie, uważamy że  siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego.

Vide: AFERY PRAWA Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski (...)”, zaadresowana z datą 13 czerwca 2011r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

Proszę o kontakt i współpracę w walce z quasi-mafijną władzą prokuratorską i sądowniczą w Polsce.

E-mail: jan.jaczek@gmail.com, tel. kom.: 692-327-961.

   Z wyrazami szacunku
 
Jan Jączek

 

 

 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~brsiksw
13-11-2011 / 12:00
~htswejkez
12-11-2011 / 14:55
~kfdcwltyiwk
12-11-2011 / 09:43
~panisko polityczne
29-06-2011 / 23:14
no jutro zjazd do warszawki organizacyji. Około 40.000 związkowców. Szkoda, że co tydzień nie ma takiego spędu. A czemu bo muszą kupić paliwo. A akcyza idzie na nasze świadczenia mundurowe i urzędników. A i coś kupią w naszym układzie do żarcia i będzie powrót z podkulonymi ogonami. Z poczuciem spotęgowanej bezsilności.