Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

POSPOLITE RUSZENIE JAK POZBYĆ SIĘ LICHWY - HUSARZ PROPONUJE ALTERNATYWĘ

ODEZWA

DO SUWERENA – Szlachetnego z powodu jego DUCHA Umęczonego poprzez powszechne stosowanie lichwy i podatków ale nie szanowanego przez władze NARODU POLSKIEGO

Winę za to powszechne ubóstwo narodowe ponoszą:

W pierwszym rzędzie ustawodawcy, którzy swe suwerenne prawo kreacji pieniądza, oddali w ręce ponadnarodowej lichwiarskiej sitwy.

A w drugim, rządzący (niewolnicy światowej oligarchii finansowej)

Ja, jako sternik szalupy ratunkowej z rozbitkami okrętu pod nazwą „globalizm” w rzeczywistości rzecznik oddolnie tworzonego politycznego, ale a-partyjnego Ruchu Społecznego, pod nazwą „POSPOLITE RUSZENIE W ORGANIZACJI”, zwracam się do Szlachetnego i odważnego Narodu Polskiego o wyrażenie poparcia dla naszej idei zainstalowania w Polsce Ustroju Sprawiedliwości, opartego o doktrynę C.H.Douglasa, znaną i nazwaną przez niego „KREDYTEM SPOŁECZNYM”.

Jak zatem wygląda moim zdaniem TA dzisiejsza lichwiarska rzeczywistość???

Moja wyobraźnia mówi mi, że mamy przed oczami obraz terenu łowieckiego, na którym „myśliwymi” są lichwiarze. Zwierzyną łowną są „zające”, czyli MY konsumenci. Oczywistym jest, że polowanie nie może się odbyć bez „nagonki”, a tą nagonką są: wykształciuchy, pismaki, redaktorzyny radia i telewizji oraz bardzo wielu podlizywaczy, opłacanych przez lichwiarzy-złoczyńców. Efekty pracy „nagonki” widać na każdym kroku.

Teraz o lichwie. Stare powiedzenie ludowe mówi, że „łyżka dziegciu jest w stanie zepsuć beczkę miodu”. Tak też się stało. Zezwolenie na okradanie narodu poprzez stosowanie lichwy, dali oligarchii finansowej naiwni i obłudni ustawodawcy i zapisali to zezwolenie w tzw. Konstytucji. Jest to w czystej postaci zastosowanie moralności Kalego. Należy tu dodać, że lichwa zepsuła całe życie moralne, polityczne, gospodarcze, społeczne i wszelkie inne, stawiając na głowie całą egzystencję człowieka.

Naród Polski nie ma innego wyjścia, tylko zbudować nową beczkę i nalać do niej nowego „miodu”, a potem dokładnie pilnować, by złoczyńcy znów jej nie przyprawili dziegciem.!!! Plan realizacyjny jest na naszym blogu; http://husarz33.bblog.pl/

Zasadniczym elementem naszego planu, jest zorganizowanie się suwerena na wzór wojskowy. Najważniejszym etapem jest „pobór do wojska”, bo czeka nas walka na śmierć i życie z „Goliatem” (oligarchią finansową), z którą aby żyć, musimy wygrać.!!!

Teraz do rzeczy. Sprzedajemy więc „Kowalskim” ziarno absolutnej prawdy i sprawiedliwości, opartej o DEKALOG i doktrynę Clifforda Hugha Douglasa, którą nazwał KREDYTEM SPOŁECZNYM. Filarami dobroci, zawartej w naszym pełnowartościowym „ziarnie”, są: DEKALOG, doktryna C.H.Douglasa oraz niedościgniony w swych rozwiązaniach, przyrodniczy wzór, którym jest UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA, zarządzany układem nerwowym z MÓZGIEM w Roli Głównej.

CENA, tego ziarenka absolutnej prawdy i sprawiedliwości…….w postaci Biuletynu HUSARZ NR.5, wynosi 10 złotych – słownie: dziesięć złotych .

Po otrzymaniu tego Biuletynu HUSARZ NR 5 „Kowalski ma obowiązek ziarenko to „zasiać” w ziemię żyzną, bo sianie po drogach, po ziemi skalistej, czy wrzucone między ciernie nie wyda plonu.!!! Co więc oznacza słowo „zasiać”? Oznacza to, że trzeba zmobilizować trzech następnych kandydatów do zakupu ziarenek tej prawdy i sprawiedliwości, którzy je kupią.

Przy sianiu należy świecić swym przykładem, pokazując odcinek „C” wpłaty, narodowej składki, zachęcając kandydata, przedkładając mu otrzymaną „mapę drogową”. Wzór do naśladowania dali nam konspiratorzy okupacyjni z lat 1939 – 45. Nawiasem mówiąc, jako naród jesteśmy obecnie nadal pod okupacją finansową, jeszcze gorszą niż ta z lat 1939 – 45.

Dlaczego dzisiejsza okupacja jest gorsza? Bo okupant wmówił większości, że lichwa jest dobrem, a jeśli ktoś uważa, że jest przeciwnie, to wmawia się nam, że nic się z tym już nie da zrobić, bo sprawy poszły już za daleko. NIC BARDZIEJ MYLNEGO.!!! Wszystko się da odwrócić, ale trzeba tego chcieć, a najważniejsze, trzeba w to UWIERZYĆ, że się DA.!!!

Należy tu przywołać obowiązującą w przyrodzie zasadę, że aby z ziarenek był plon, to wrzucone w ziemię żyzną, ziarenka muszą obumrzeć, wtedy wydadzą plon obfity. By można było przejść do żniw, to musimy wsiać co najmniej 15 milionów ziarenek, a wtedy wyrośnie „łan” pszenicy, z którego na pewno będzie „chleb”.

Nasze hasło brzmi „zatrzymać lichwę – ruszyć Kredyt Społeczny”. Zamierzamy zmienić najwyższe prawo, które nie będzie karykaturą sprawiedliwości. Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Narodu Polskiego jest zamieszczony na naszym blogu. Z dotychczasowej praktyki, nasze pisma i apele nie robią wrażenie na rządzących, ustawodawcach, mediach i trudno dotrzeć do „Kowalskiego”. Nie liczymy więc na rządzących, na media, a także na pasterzy Kościoła Katolickiego. Liczymy więc na niedoinformowanego „Kowalskiego i Kowalską”. By jednak „Kowalski i Kowalska” przyszli po rozum do głowy, informujemy dokładnie po co i dlaczego mają tą żabę jeść.??? Wstępem, z wystarczającą informacją jest nasz Biuletyn HUSARZ NR.5 , w którym są odpowiedzi na powyższe pytania. Po zapoznaniu się z treścią biuletynu, który Kowalscy otrzymają, jeśli kupią oferowane przez nas ziarenko p. i s. nastąpi okres edukacyjno-przygotowawczy do kampanii wyborczej .

Na dziś w skrócie informuję, że żniwa nastąpią wtedy, kiedy w jednodniowym akcie wyborczym, osądzimy zdrajców, wydamy wyrok i ten wyrok wykonamy. Wtedy też weźmiemy władzę i zainstalujemy USTRÓJ SPRAWIEDLIWOŚCI. Mówiąc ściśle, w godzinie ZERO, „myśliwi” stracą „broń”, czyli odbierzemy im monopol na kreację pieniądza, zezwolenie na stosowanie lichwy. Mówiąc nieco obrazowo, wyschnie im źródełko, z którego dziś lichwiarze czerpią bez opamiętania. Źródło to zaś tryśnie w zupełnie innym miejscu. Tryśnie ono w przyszłej nowo powołanej narodowej instytucji, pod nazwą Narodowe Biuro Kredytowe. Będzie to podmiot a-polityczny i niezależny, działający w sferze finansów podobnie jak wymiar sprawiedliwości w sferze prawa.

Zaraz potem nastąpią prawdziwe żniwa, czyli początek stałej co-miesięcznej wypłaty Narodowej DYWIDENDY dla wszystkich. Jest to zaledwie skrót programu. Cały program jest obecny na naszym blogu oraz w Biuletynie HUSARZ NR.5 My członkowie Ruchu Społecznego wierzymy, że każdy głupi tego oferowanego przez nas ziarenka prawdy i sprawiedliwości NIE KUPI. Dlatego też liczymy na ludzi rozsądnych i odważnych, gotowych sobą zasilić społeczną energię, która w niedalekiej przyszłości wyda walkę „Goliatowi” i walkę tą wygra, czego Państwu „Kowalskim” i sobie w Nowym 2008 roku Życzę.! HUSARZ

P.S.
W zaufaniu informuję, że dotychczasowi trzymający władzę zawsze siali plewy, a naiwni nie ze swej winy, dawali się na nie nabierać. My kredytowcy społeczni siejemy pełnowartościowe ziarno. Wiadomo, że z plew plonu nie będzie. Najwyżej spełni się „ zamienił stryjek siekierkę na kijek”.!

M A P A D R O G O W A
Instalowania Systemu pod nazw
ą KREDYT SPOŁECZNY

PODMIOTEM – instalatorem SYSTEMU (Kredyt Społeczny)KS, jest Pospolite Ruszenie, którego organem wykonawczym (inicjatorem), jest Komitet Wyborców HUSARZ.

Podstawowym hasłem wykonawców (instalatorów) Systemu KS jest:

ZATRZYMAĆ LICHWĘ – RUSZYĆ KREDYT SPOŁECZNY

Proces instalowania w Polsce tego Systemu autentycznej Sprawiedliwości Społecznej, rozpisujemy na TRZY PODSTAWOWE KROKI:

KROK PIERWSZY: Do sfinansowania całego przedsięwzięcia potrzebne są pieniądze.

W tym celu zainicjowaliśmy dobrowolną zbiórkę pieniędzy. Jednorazowo po 10 zł, wpłacanych przekazem pocztowym na adres „Bank Informacji HUSARZ, os. Królickiego 5/13, 32-650 Kęty.

W zamian, każdy, kto wpłaci te „magiczne 10 zł”, otrzyma BIULETYN Pospolitego Ruszenia HUSARZ, w którym zawarte są informacje o celach i zadaniach do wykonania, by skutecznie w Polsce, zainstalować ten system autentycznej sprawiedliwości . Biuletyn HUSARZ, jest jakby „partyturą” do gry na orkiestrę zwaną POSPOLITYM RUSZENIEM. Podstawowym atrybutem Systemu KS, jest systematyczne (co miesiąc) wypłacanie każdemu DYWIDENDY NARODOWEJ, która każdemu się NALEŻY i to z natury rzeczy!

KROK DRUGI: By zrealizować ten podstawowy atrybut, ustrojowej sprawiedliwości, trzeba zgromadzić w Banku Informacji (bank danych osobowych), dane osobowe, konieczne do wypłat DYWIDENDY NARODOWEJ (adres banku wyżej). Adres Banku Informacji, jest wyłącznie adresem jego skrzynki kontaktowej. Właściwy zaś bank, znajduje się w zupełnie innym tajnym miejscu, a to dla zabezpieczenia zgromadzonych danych, przed ingerencją osób postronnych, nie powołanych do wykonania (fizycznie) wypłat Dywidendy Narodowej. W odpowiednim czasie, zgromadzone dane osobowe, znajdą się w gminnych oddziałach Narodowego Biura Kredytowego, które to biuro, będzie centralnie zarządzać całością, za pomocą Centralnej Komisji Kredytowej, działającej podobnie, jak wymiar sprawiedliwości w sferze prawa, kierując się zasadami, opartymi na niewzruszonym fundamencie, jakim jest DEKALOG .
Szczegóły znajdują się w Biuletynie HUSARZ Nr. 4.

KROK TRZECI: Dotyczy budowania masy krytycznej, uzbrojonej WIEDZĄ o tym, gdzie jest CHLEB, przez kogo broniony jest do niego dostęp i CO trzeba zrobić, by ten CHLEB ZDOBYĆ (Dywidenda Narodowa dla każdego – kto złoży swe dane).

Jeżeli co najmniej 15 milionów Polaków złoży swe dane osobowe oraz wpłaci po 10 zł. do Banku Informacji, będzie można uznać, że masa krytyczna dobrze poinformowanych czyli Pospolite Ruszenie, jest zdolna do działania i zainstalowania Systemu KS. Preliminarz kosztów jest w BIULETYNIE HUSARZ Nr. 4.

GENERALNYM zadaniem Pospolitego Ruszenia, jest udział w głosowaniu i oddaniu swego głosu, na drużynę wystawioną przez Komitet Wyborców HUSARZ. Prowadzimy nabór kandydatów o czystych rękach i nie uwikłanych dotychczas w przestępcze sprawowanie władzy.

GENERALNIE, cele i zadania, stojące przed instalatorami Systemu KS, są ściśle jawne, natomiast dane osobowe wykonawców, a także potencjalnych dywidendo-biorców, są TAJNE z wyjątkiem: Krajowego Pełnomocnika Komitetu Wyborców HUSARZ, Rzecznika prasowego Pospolitego Ruszenia oraz kandydatów na parlamentarzystów, ale dopiero od momentu ich zgłoszenia na listy wyborcze.

Integralną częścią MAPY DROGOWEJ jest: Komentarz, instrukcja wypełniania przekazu pocztowego oraz schemat obiegu pieniędzy w Systemie KS.

Komentarz do MAPY DROGOWEJ Systemu KS

System zwany KREDYTEM SPOŁECZNYM (System KS), jest systemem, którego pierwowzorem jest zintegrowany układ krwionośny i nerwowy człowieka, gdzie sercem jest prawdziwy Narodowy Bank Polski, a mózgiem Narodowe Biuro Kredytowe. W Systemie KS, Narodowy Bank Polski jest rozumiany jako magazyn wszelkiej waluty i depozytów kredytowych. Narodowe Biuro Kredytowe jest apolitycznym i niezależnym organem państwa, działającym podobnie, jak wymiar sprawiedliwości w sferze prawa. Jest jedynym emitentem całej waluty i twórcą całego kredytu w obrocie gospodarczym.

W Systemie KS nie ma: lichwy, długu publicznego, inflacji a podatki są marginesem życia gospodarczego (tylko dla oszustów). Mówiąc krótko, nie ma ciągłego braku pieniądza na wszystko – zmora obecnie praktykowanego oszukańczego systemu.

System, jakiego praktykowanie obserwujemy obecnie, jest oparty na oszustwie (Ustawa Bankowa dopuszcza stosowanie lichwy), którego symbolem jest lichwa, inaczej RAK systemów finansowych, który od niepamiętnych czasów, toczy systemy finansowe z coraz lepszym dla oszustów skutkiem.

W porównaniu, System KS eliminuje możliwość oszustwa, bo zgodnie z regułami KS, pieniądze wędrują do społeczeństwa zgodnie z rytmem produkcji i w rezultacie bilans produkcja – konsumpcja w każdym momencie wychodzi na zero (0).

Zachodzi zatem pytanie – dlaczego System KS, skoro jest tak dobry, nie został w skali jakiegoś kraju, praktycznie zastosowany? Odpowiedź, jest bardzo prosta – bo, jak historia wskazuje, wszystkie dotychczas praktykowane ustroje, są oparte na oszustwie (dopuszczalność, będąca zasadą w stosowaniu lichwy), zwłaszcza ostatnio instalowany – globalizm!

W związku z powyższym stawiam diagnozę dotyczącą części elit politycznych obecnych na dzisiejszej scenie politycznej. Oto ona. Wyłączając tych, co nie znają Systemu pod nazwą KREDYT SPOŁECZNY, wszyscy, którzy: lekceważą, pomijają milczeniem, wyśmiewają i kpią z Systemu KS, są po prostu chorzy, na straszliwą chorobę duszy, zwaną „debilizmem politycznym” (nie mylić z debilizmem – termin medyczny). Chorzy ci, są podobni w swym działaniu, do lekarza, który wie, że pacjent jest chory na wszelkie choroby (z rakiem krwi włącznie), ale naiwnie wierzy, że uda mu się tego pacjenta uleczyć, zostawiając tego RAKA w spokoju! Wiadomo, że rak zje w końcu wszystko. Na szczęście, przeciw tej chorobie jest skuteczne lekarstwo. Są to książki, wydawane pod wspólnym tytułem „wokół doktryny Kredytu Społecznego, zwłaszcza książka Pt: Globalne oszustwo i drogi wyjścia, czasopismo „MICHAEL” oraz Biuletyn HUSARZ. Oznaką zdrowia pojedynczego polityka, który z własnej i nie przymuszonej woli chce pracować na rzecz bezdyskusyjnego DOBRA, jest zrobienie przez niego przynajmniej pierwszego KROKU opisanego w MAPIE DROGOWEJ.

Pospolite Ruszenie, organizowane jest na wzór struktur wojskowych, trzystopniowo: oficerowie, podoficerowie i żołnierze. Najlepszego z oficerów PR mianujemy generałem, który poprowadzi „wojsko” do ostatecznego zwycięstwa, czyli fizycznego zainstalowania Systemu KS.

System KS proponuje dostarczenie pieniędzy koniecznych do stworzenia równowagi między produkcją i konsumpcją za pośrednictwem Narodowego Rachunku Kredytowego. Pieniądze te będą tworzone jako kredyt przez rząd działający poprzez Ministerstwo Skarbu RP. Pieniądze te będą Zdrowymi Pieniędzmi w każdym sensie tego słowa, dlatego że ich wartość będzie oparta na Kredycie Realnym Rzeczypospolitej Polskiej. Monetaryzacja naszego Realnego Bogactwa oznacza przekształcenie naszego wielkiego Kredytu Realnego w jego ekwiwalent finansowy. Jest to konieczna operacja księgowa, taka sama jak obecne tworzenie pieniędzy. Lecz Kredyt Społeczny (System KS) wymaga, żeby zamiast podaży narodowych pieniędzy tworzonych w księgowości prywatnego systemu bankowego jako dług, pieniądze te były tworzone w księgowości Ministerstwa Skarbu Państwa jako KREDYT. Sposób równoważenia obiegu pieniądza obrazuje załączony schemat „Obieg pieniędzy w systemie KS”. Pieniądze w ten sposób tworzone są w 100% oparte na Bogactwie narodu, jego zdolności do produkcji i dostarczenia potrzebnych dóbr i usług.

I N S T R U K C J A

Wypełniania pocztowego przekazu pieniężnego – na adres.

Przekaz pieniężny – do przesyłu na adres – jest dostępny na poczcie i składa się z trzech części.
Część pierwsza dla poczty – bez komentarza.
Część druga dla adresata – wymaga dokładnego omówienia.

W miejscu przeznaczonym na korespondencję dla adresata, należy wpisać następujące treści:

P R Z E D P L A T A
PESEL__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__
Wojew.___________________________
Powiat___________________________
Gmin/Dzielnica____________________

Część trzecia: odcinek dla wpłacającego (legitymacja żołnierza) dla zachowania tożsamości, powinna być uzupełniona o wpisanie numeru PESEL, w celu identyfikacji żołnierza z dowodem osobistym.

PESEL__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__

Przedpłatę należy rozumieć, jako przedpłatę do otrzymania Biuletynu HUSARZ, a także jako darowiznę na koszty, szkolenia personelu do obsługi wypłat Dywidendy Narodowej, sprzęt komputerowy, sprawy organizacyjne, plakaty i ulotki reklamowe oraz inne nie przewidziane wydatki.

Identyfikatorem w systemie jest PESEL

Konieczny do komputerowej rejestracji dywidendo-biorców.

Dokument potwierdzający wpłatę (odcinek „C” dowodu wpłaty – darowizna na cele społeczne),

Wraz z dowodem osobistym jest legitymacją przystąpienia osoby do oddolnie tworzonego (w tajny sposób) politycznego, a-partyjnego Ruchu Społecznego, pod nazwą Pospolite Ruszenie w Organizacji. Dokument ten należy zachować, gdyż jest on argumentem do otrzymania Dywidendy Narodowej w pierwszej kolejności oraz wymogiem do otrzymania Biuletynu HUSARZ.

Podanie nazw: województwo, powiat, gmina/dzielnica na prawach gminy, w miejscu na korespondencję (dla Banku Informacji HUSARZ) jest wymogiem, związanym z komputerową rejestracją danych, niezbędną dla przyszłych biorców Dywidendy Narodowej.

KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY

Bank Informacji HUSARZ informuje, że wpłaty na adres skrzynki kontaktowej:

Os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty, są natychmiast inwestowane, zgodnie z preliminarzem kosztów – zamieszczonym w Biuletynie HUSARZ, a po zainstalowaniu Systemu KS (Kredyt Społeczny według doktryny Douglasa), zostaną rozliczone przez przyszłą Narodową Komisję Kredytową, która obejmie wszelkie sprawy tworzenia pieniędzy dla całej gospodarki narodowej w miejsce dzisiejszych uprawnień tzw. Banku. Po zainstalowaniu systemu sprawiedliwości, banki staną się wyłącznie skarbonkami na pieniądze i depozytariuszami kredytów, udzielanych przez Narodowe Biuro Kredytowe.

Uwzględniając zasadę tworzenia struktur Pospolitego Ruszenia na wzór wojskowy, nadajemy następujące stopnie: oficerowie (posłowie i członkowie sejmików wojewódzkich), podoficerowie stopnia powiatowego (radni powiatu), podoficerowie stopnia gminnego (radni gminy). Rozróżnienie to jest konieczne z praktycznych względów, związanych z osobistymi aspiracjami kandydatów, co do ich zaangażowania w pracy społecznej dla ogólnego DOBRA.
Aspiracje te, są wyrażane finansowym zaangażowaniem kandydata. Dla oficerów – stawką jest jeden tysiąc złotych (jednorazowo dla całej kampanii). Dla podoficerów stopnia powiatowego dwieście złotych, a dla podoficerów stopnia gminnego sto złotych, także jednorazowa składka.

Przyszli kandydaci w naszych wyborach, będą się rekrutować z pośród oficerów i podof.

Powyższe wpłaty, są jednorazowym aktem i pierwszym KROKIEM do zdobycia kryjówki pełnej chleba, której bronią uzbrojone po zęby straże. Potrzeba wielkiej energii, by się doń dostać.
Czy powiem: jestem za słaby, poczekam, może inni coś zrobią, ktoś zarządzi przyjazd ekipy, maszyn? Zjawi się jakaś Partia Sprawiedliwości? Ktoś obejmie komendę? Sprawiedliwy dyktator? Dyktatora już mamy – oligarchię finansową. Nie jest sprawiedliwy i nie możemy liczyć, że z czasem się zmieni on czy przezeń finansowani. Musiałby zapomnieć o własnym interesie i zwątpić w swą siłę do jego obrony. NIKT nie obejmie komendy i nie będzie sprawiedliwy jeśli nie będzie dość poinformowanych o SPRAWIE, czujących konieczność, zdecydowanych sobą zasilić społeczną energię, wiedzących w czym rzecz i czego pilnować!

POWTÓRKA HISTORII

Podstawowe historyczne odniesienie do dzisiejszych czasów, dotyczy czasów, w których żyli pierwsi chrześcijanie, zwłaszcza uczniowie Chrystusa. Opis tych czasów zawarł Sienkiewicz w swym dziele „Quo wadis” . Były to czasy, w których chrześcijanie musieli się ukrywać, bo wiara w Chrystusa budziła u pogan niepewność i zagrożenie, zwłaszcza u ówczesnych władców, jakoby Chrystus był dla nich zagrożeniem. W rzeczywistości, tym władcom chodziło o panowanie, czyli utrzymanie raz zdobytej władzy. Chrześcijaństwo w osobie Chrystusa przyniosło dokładną definicję pojęcia DOBRA I ZŁA. Przedtem a nawet i dziś, zabicie człowieka dla jednych było dobrem, a dla innych, zwłaszcza chrześcijan, odtąd było i jest ZAWSZE ZŁEM, sprzeciwiającym się WOLI BOŻEJ. To tyle odniesienia do historii.

Dlaczego zatytułowałem ten tekst „POWTÓRKA HISTORII”?

Odpowiedź jest bardzo prosta, a mianowicie: żyjemy w czasach podobnych do tych, w których żyli pierwsi chrześcijanie, co postaram się udowodnić w dalszej części mego wypracowania. Dzisiejsi władcy, a ściślej lichwiarska sitwa, przez swe poczynania, których początki sięgają najmniej 4 tysięcy lat przed Chrystusem, wypracowali ostatnimi czasy system okradania świata za pomocą lichwy. System ten jest tak okrutny, że nie pozostawia żadnych wątpliwości, że lichwa jest ZŁEM. Tylko debil może uważać, że jest dobrem. Mało tego. Zezwolenie na to lichwiarskie oszustwo dali „bankierom” sami ustawodawcy, którzy za srebrniki, które płacą podatnicy, a które to zezwolenie zapisali w najwyższym prawie, czym złamali przykazanie „nie kradnij” , a prawo przez nich stanowione uczynili KARYKATURĄ SPRAWIEDLIWOŚCI. Jest to istny majstersztyk lichwiarzy, doskonale znających mentalność zwykłego człowieka, którzy przy pomocy najnowszej techniki tworzenia pieniędzy – dla informacji, tworzonych z niczego, co zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość – tworzą pieniądze i od tych pieniędzy żądają płacenia im lichwy (procenty od kredytów i obligacji), co jest przyczyną niespłacalnych długów, uczenie nazywanych długiem publicznym, stale powiększającym się i nie możliwym do spłacenia z powodu zaszczepionego w systemie finansowym RAKA, zwanego lichwą.

Okazuje się więc, że lichwa, jako RAK systemu finansowego (pieniądz, to krew gospodarki), zatruła życie człowieka we wszelkich jego wymiarach, tak jak łyżka dziegciu zatruła beczkę miodu. Dziś te lichwiarskie reklamy wdzierają się nam pod strzechy, znajdują się wszędzie, nawet wiesza się je na klamkach drzwiowych mieszkańców, czy rzuca na przed-drzwiową wycieraczkę, nie mówiąc o tym, że mamią ze szklanego ekranu i bez wyjątku w tzw. prasie.

W świetle powyższego, jako naród (także wszystkie narody świata) jesteśmy pod OKUPACJĄ ponadnarodowej i antynarodowej (bezpaństwowców, lichwiarzy) sitwy, dość skutecznie wprowadzającej antyludzki ustrój, zwany globalizmem. W odezwie opisałem dzisiejszą lichwiarską rzeczywistość, jako teren nieustannego polowania na „zające”, czyli NAS, ich klientów, gdzie myśliwymi są lichwiarze, a nagonką są: wykształciuchy, pismaki, redaktorzyny radia i telewizji oraz bardzo wielu podlizywaczy, opłacanych przez lichwiarzy-złoczyńców. Efekty pracy „nagonki” widać na każdym kroku.

Analizując podobieństwa, okupacji z lat 1939 – 45 , dzisiejsza okupacja jest znacznie gorsza, bo po jednej stronie OKUPANTA są lichwiarze, którzy zainstalowali nam system, wykorzystujący najnowsze zdobycze techniki, by o nas „zającach” wiedzieć wszystko, natomiast my o nich nie powinniśmy wiedzieć nic. System ten zapewnia im ten brak informacji o globalnych oszustach. Ukrywają się w bazylejskich bunkrach (Bank Światowy i MFW). Bezkarnie więc dokonują rabunku, korzystając z techniki, bo wiedzą gdzie mają uderzyć, by osiągnąć swój partykularny cel, który jest sprzeczny z celem, o który chodzi zającom, czyli masom ludzkim, naiwnie tolerującym to GLOBALNE OSZUSTWO.

Skoro jesteśmy pod OKUPACJĄ, co powyżej udowodniłem, NIE MOŻEMY zachowywać się tak, jak na „demokratyczne” warunki by należało! Okupacja z lat 1939 – 45, dała nam wskazówki, jakimi metodami możemy wygrać z okupantem. Takie właśnie metody przyjął i realizuje, oddolnie tworzony, polityczny, ale a-partyjny Ruch Społeczny, pod nazwą Pospolite Ruszenie w Organizacji. Opracowałem więc system naboru, na żołnierzy do Pospolitego Ruszenia w Organizacji, przypominający system okupacyjny, gwarantujący tajność i bezpieczeństwo żołnierzy. Polega on na tym (tak jak za okupacji 39 – 45), że jeden kupujący ziarenko prawdy i sprawiedliwości…….., mobilizuje trzech następnych „kupców”, a ci następni, czynią to samo, co ten pierwszy. W krótkim czasie, bo po 15-tu obrotach „kuli śniegowej” uzyskujemy stan liczebny żołnierzy około 15 milionów.

Pozostaje do odpowiedzi pytanie „po co mamy się tak konspirować?”. Odpowiem pytaniem na pytanie. Po co w czasie okupacji w latach 1939 – 45 musieli się konspirować Polacy?

Odpowiedź dziś jest taka sama, jak wtedy. Bo okupanci nie żartują i skracają o głowę swoich przeciwników. Przykładem są trzej prezydenci USA i wielu innych, o których nie napiszę z powodu braku miejsca i dlatego, że nie jest to praca doktorska w moim wydaniu.

Trzeba przyznać, że lichwiarze mają do stracenia prawie wszystko, bo możliwość oszustwa, które jest dla nich jakby chlebem. Wprawdzie mogą w nowym ustroju sprawiedliwości wykorzystać swe kwalifikacje w obrocie pieniądzem, ale czy będą chcieli przyjąć postawę Pawła i porzucić mentalność „Szawła”?. Raczej wątpię. Należy tu dodać, że pracownicy banków, wykonujący polecenia lichwiarzy, są takimi samymi zającami jak MY. W każdym momencie mogą „pokąsać rękę pana”, podobnie jak to czasem robi pies, gdy jest przez pana źle traktowany, a faktem jest, że pracownicy ci są źle traktowani, co wiem z autopsji.

Komentatorzy na blogu; http://husarz33.bblog.pl/ zarzucają mi, że jestem samozwańcem, nie respektuję prawa (rozumiem, że tego karykaturalnego), które wymaga jawności, czyli tego, co wymaga „demokracja” ( a czy partyzantka w czasie okupacji stosowała demokrację?), konspirację, która jest głównym argumentem lekceważenia mego działania, i wiele innych, a najważniejsze, to chcieli by wiedzieć kim jestem. Odpowiadam więc, że jestem jedynie sternikiem szalupy ratunkowej, strażnikiem skrzynki kontaktowej Banku Informacji HUSARZ oraz pilnuję czystości rąk tych, którzy z całego serca przyłączą się do budowy „masy krytycznej” przez Pospolite Ruszenie w Organizacji i niczym więcej, bo tylko takiej roli się podjąłem, bo ktoś musi i musi ktoś o tym umęczonemu lichwą, narodowi powiedzieć!

NIKT nie obejmie komendy nad Pospolitym Ruszeniem, jeśli nie będzie dość poinformowanych o sprawie (czyli okupacji), czujących konieczność, zdecydowanych sobą zasilić społeczną energię, wiedzących w czym rzecz i czego pilnować.!

Prawdziwa społeczna solidarność w 1980 roku załamała się,
Choć było wielu zdeterminowanych, ale za mało dobrze poinformowanych.
Tę przewagę wykorzystali lepiej poinformowani, dla własnych egoistycznych interesów.
Na razie nie widać, aby w przyszłości miało być inaczej.

Dlatego też, nasz oddolny Ruch Społeczny
Przygotowuje się do rozprawy z „Goliatem” w sposób
jaki musi dać zwycięstwo, bo jest to sposób na warunki okupacyjne,
które będą przyjęte przez Kowalskich, albo nie
a wtedy
ten BRAK SUWERENNOŚCI NARODOWEJ będzie odzyskany, albo NIE.

CI
Którzy nie przyłożą się do odzyskania z nami tej suwerenności,
praktycznie staną się współwinni, tej uprawianej przez lichwiarzy-złoczyńców
GEHENNY NARODU POLSKIEGO.

Alternatywą jest, być ZA, a nawet PRZECIW.!

HUSARZ

http://husarz33.bblog.pl/

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ NARODU POLSKIEGO

HUSARZ - LIST OTWARTY do nowo wybranych ustawodawców i nie tylko...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.