Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA HUSAR POSPOLITE RUSZENIE Dlaczego nie należy dopuścić do wcześniejszych wyborów??? - STANOWISKO Ruchu Społecznego - Pospolite Ruszenie w organizacji.

Odpowiedź dotyczące tekstu, zamieszczonego w internecie

To, co Twój brat napisał ma uzasadnienie, jeśli pominiemy doktrynę Douglasa. Pierwsze dwa zdania, to opis faktów, które są już historią. Dalsza część treści do słów "a siły patriotyczne doznają rozbicia i marginalizacji" jest katastroficzną wizją, możliwą, ale nie wyobrażalną.

Macie obaj z bratem rację, że "Nie wolno dopuścić do wcześniejszych wyborów."
To Wasze stwierdzenie oraz uzasadnienie powodów - dlaczego nie wolno dopuścić do wcześniejszych wyborów??? ma się nijak, do powodów jakie ja i nasz Ruch Społeczny uznaje za uzasadnione. My uważamy, że po pierwsze nie jesteśmy gotowi do udziału w wyborach jako Ruch Społeczny P.R. w org. a po drugie: ktokolwiek weźmie władzę po wyborach, to i tak nie wyjedzie tym wozem władzy z brodu powszechnej biedy z powodu wsadzonej w szprychy belki, zmajstrowanej przez globalnych oszustów.

W dalszej części mego wypracowania informuję, że treści w nim zawarte, będę opierał o kazania, które nam zostawił w spadku NARODOWY patron ks. Piotr Skarga. Traktuję jego kazania, jako płaszczyznę do porozumienia narodowego ponad podziałami, których to porozumień ze świecą można szukać i się ich na razie nie znajdzie. Wyjątek stanowi tylko Ruch Społeczny pod nazwą Pospolite Ruszenie w organizacji.

By było wiadomo o co chodzi, muszę się posłużyć tekstem ks. Piotra Skargi w "Przestrogach dla Polski". Cytuję. "Jeśli zaś brakuje troski o szacunek dla praw Bożych w państwie oraz stanowionych przez niego prawach, szybko przekształca się ono w karykaturę sprawiedliwości. Gnuśność i ospałość tych, którym powierzono pieczę nad narodem w promowaniu dobra i powstrzymywaniu zła, prowadzi do katastrofy." Jest to fałszywie rozumiana tolerancja, która otwiera drogę dla wszelkiego zła. Ponadto P. Skarga porównał państwo do ludzkiego ciała. Elitom zarzucił, że nie wypełniają swojego powołania. Oto cytat: "Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."
Jakże aktualne są dziś słowa ks. Piotra Skargi, w których zarzucał Polakom egoizm, prywatę i brak troski o wspólne dobro ojczyzny: skorumpowanie polityków i urzędników oraz nad tym, co dzieje się z pieniędzmi z naszych tak wysokich podatków.......łupiąc ojczyznę, jakoby matkę zabijali. Z powyższego wynika, że brak tej zgodności prawa stanowionego z prawem Bożym jest przyczyną patologii społecznych z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności przed narodem. Tylko NARÓD - suweren - może ten stan naprawić, bo na obecne i także przyszłe władze z powodu, że są niewolnikami oligarchii finansowej, nie możemy liczyć.!!!

Tylko powrót do zgodności prawa stanowionego z Bożym daje szansę na poprawę jakości życia na ziemi.!!! Obecnie rządzący nie są zdolni, by dokonać tej przemiany. Także potencjalni następcy, też nie są zdolni cokolwiek naprawić, bo są niewolnikami światowej lucyferycznej sitwy - oligarchii finansowej - trzymającej totalną, despotyczną, totalitarną dyktaturę nad finansami świata.

Co więc można zrobić w tej śmierdzącej globalnym oszustwem sprawie???
Częściowa odpowiedź znajduje się w haśle "PRZEBUDŹMY SUMIENIA POLAKÓW", które lansuje Instytut im. Piotra Skargi z Krakowa. A co na to ks. Piotr Skarga??? Już za jego czasów lichwa była rakiem na pieniądzu. Dlatego też ks. Piotr Skarga napisał: "Jednym z poważnych wykroczeń przeciwko Bożym przykazaniom i sprawiedliwości Bożej jest też lichwa. A lichwę brać jako się nie wstydzą ani zakazania Boskiego boją, ani nad zgubą bliźniego użalania nie mają.......Wrócić wszystko wylichwienie Bóg i sprawiedliwość każe."
W tym miejscu należy wspomnieć także Mikołaja Kopernika, też księdza, którego stwierdzenie o "dobrym i złym pieniądzu", dzisiejsi krwiopijcy, opacznie interpretując, ogłupiają naiwnych klientów. Sens wypowiedzi M. Kopernika dotyczył metody cięcia "miedziaków" na części, najpierw na pół, puźniej na ćwiartki, a potem dalej na części. Procederem tym zajmowali się wyrzuceni przez Hiszpanów ŻYDZI z dobroci serca przyjęci pod dach Polaków, nie podejrzewających z wrodzonej naiwności o zaszczepieniu sobie zła. Za tą naiwność płacą do dziś.

Wracając do sedna sprawy stwierdzam, że absolutną władzę w sferze materialnej, sprawuje ponadnarodowa i antynarodowa oligarchia finansowa, niczym ośmiornica, której głowa gniździ się w bazylejskich bunkrach. Władza ta jest najwyższej próby dyktaturą, nie uznającą utopii zwanej demokracją, której u siebie nie toleruje. Wymaga natomiast od swych niewolników (rządy narodowe), by ci zajmowali swych poddanych grą w demokrację, która jak widać, słychać i czuć jest grą dla naiwnych, których liczebność jest na grube miliony.

By nie być gołosłownym, muszę przytoczyć obraz rzeczywistości, efektów tego globalnego oszustwa.
Codziennie obserwuję i znajduję ogłoszenia pod moimi drzwiami domu, na okolicznych słupach i wszelkich tablicach ogłoszeń, które naiwnych klientów epatują tekstami "gotówka w piętnaście minut". Jakież to proste. Bez poręczycieli, nawet bez pracy można otrzymać jakieś grosze.!!! Problem zaczyna się nieco później, kiedy pożyczkobiorca ma trudności z oddaniem długu, wtedy pojawiają się "windykatorzy" - bandyci albo komornicy. Wyrywają bezradnym klientom co popadnie, oczywiście z nawiązką, lichwą i innymi "kosztami", doprowadzając biednych nie ze swe winy ludzi do rozpaczy. Zdarza się, że ci bandyci zabijają swe ofiary. To tyle jeśli chodzi o najniższy szczebel działalności tej ośmiornicy, jej macek, robiących spustoszenie w gospodarce. Znacznie gorzej jest na wyższych szczeblach, a mam na myśli Państwo.

Ośmiornica ta jest tak "dobroduszna", że pozwala rządom się zadłużać poprzez wystawiane obligacje, z których za nic ciągnie ogromne zyski, osiągane i wypłacane z naszych podatków, także będących globalnym oszustwem. Jest to wynik pracy obłudników-ustawodawców, którzy złamali przykazanie NIE KRADNIJ, dając monopol kreacji pieniądza antynarodowej oligarchiifinansowej, a teraz się dziwią, że brak jest im pieniędzy na wszystko.

Wznosząc się nieco wyżej, by sięgnąć sedna sprawy stwierdzam, że życie człowieka, składa się z dwóch sfer. Są to: sfera duchowa i sfera materialna jakby dwa skrzydła tego samego ptaka - zwanego ŻYCIEM.!!!
Sferą duchową zajmują się głównie "religie" z Kościołem Katolickim w roli głównej. Sferą materialną rządzą globalni oszuści - oligarchia finansowa.

Źle się dzieje zarówno w sferze duchowej, a jeszcze gorzej, wręcz tragicznie w sferze materialnej.
Pasterze k. katolickiego rozbudowali ogromnie sferę duchową życia człowieka, zapominając jakby sferę materialną dotyczącą swych owieczek. Przypominają sobie jednak, że istnieje sfera materialna, ale tylko wtedy, kiedy wypada im iść z tacą. Zaraz potem natychmiast zapominają, że owieczki interesuje także sfera materialna. Przypomina mi to tego wspomnianego ptaka, który ma jedno potężne skrzydło (sfera duchowa), a drugie taki sobie kikut (sfera materialna), z którego prawie codziennie w niewinny sposób "pasterze" oskubują (składki na tacę) go z ostatnich piórek.
Ojczulki z Torunia, też codziennie podają numer konta bankowego, obłudnie podpierając się wypowiedzią papieża.
Mało tego , zapraszają wilczków w owczych skórach (np: Prezesa Związku Banków "Polskich") przed mikrofony słynnego Radia M., którzy opowiadają dyrdymały o dobroci banków, usypiając czujność swych owieczek.

Zapytuję publicznie: Czy taki ptak o takich skrzydłach potrafi fruwać???
Mnie osobiście i członkom Pospolitego Ruszenia w organizacji wydaje się, że NIE.!!!
Ba, MAMY PEWNOŚĆ, ŻE NIE.!!!

Pospolite Ruszenie w organizacji z premedytacją, rozwija jednakowo obydwa SKRZYDŁA.!!!

A co robią niewolnicy oligarchii finansowej, byli, obecni i przyszli "władcy"? (ustawodawcy, rząd, prezydent i wymiar "sprawiedliwości"), bo władcy pieniądza robią swoje i nie muszą się poddawać farsie wyborczej, którzy od nie pamiętnych czasów tą władzę mają.!!!
Oligarchia finansowa rzuca kość - już ogryzioną - o czym niewolnicy nie wiedzą i jak kundelki walczą o tą kość. Efekty widać codzienie na szkle. A gdzie jest interes SUWERENA??? JEST. W lesie jest.!!! Tylko chwalić.!!!

Powiedziane jest: "PRAWDA WAS WYZWOLI"
No to NIECH WYZWALA.!!! A komu to przeszkadza???
Ale powiedziane jest też: ŻE PRAWDA W OCZY KOLE.!!!
A może zapomnieliście o tym???

Powiedziane jest: "NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE..."
A co? Samą modlitwą ma żyć???
Dlaczegóż to pasterze nie biorą na ramiona zbłąkanych owieczek i nie zajmują się nimi jak Ojciec???

Przytoczyłem tu kilka słów prawdy i nie oczekuję, że pasterze zajmą się sferą materialną swych owieczek, ale milczenie na temat sprawiedliwości zawartej w doktrynie Douglasa, to już za wiele przykrości dla owieczek.
Ojczulkowie z Torunia ignorują nasze e-maile i faksy. Nie odpowiadają na nie. Czy to nie jest przypadkiem arogancja?, a może coś gorszego???

Lekarstwo na te niedomagania systemu finansowego, którego źródłem jest lichwa, znajduje się w doktrynie Douglasa, nazwane przez niego KREDYTEM SPOŁECZNYM. Sferą edukacyjną w Polsce zajmuje się Wydawnictwo MICHAEL POLSKA z Wrocławia. Zastosowaniem tej doktryny (mamy nadzieję, że w Polsce), zajmuje się tworzony oddolnie Ruch Społeczny zwany "Pospolitym Ruszeniem w organizacji". Plan działania wraz z AKTEM OSKARŻENIA wszelkiej, zwłaszcza finansowej władzy jest na blogu; http://husarz33.bblog.pl/ . Narazie budujemy masę krytyczną, która po osiągnięciu conajmniej piętnastomilionowej siły - żołnierza uzbrojonego w kartkę wyborczą, wystawi drużynę, która zgarnie całą władzę i natychmiast uruchomi wypłatę Dywidendy Narodowej dla wszystkich. przedtem jednak Suweren ma patriotyczny obowiązek zadbać o własne życie, bo nikt inny za niego tego nie zrobi. Globalni oszuści nie pozostawiają nam złudzeń, co do tego, kto tak na prawdę tu nami rządzi.

Chcę tu dodać, że do czasu, kiedy liczebność "wojska" nie przekroczy conajmniej dziesięć milionów, Pospolite Ruszenie w org. NIE weźmie udziału w kolejnej farsie wyborczej!!! Nie ma to nic wspólnego z tzw. patriotycznym obowiązkiem. Uważamy, że branie udziału w farsie, w której podaje się wyborcy stare odgrzewane i śmierdzące kotlety kłamstwa i obłudy, zapakowane w coraz ładniejsze, niewinnie wyglądające opakowanie, gdzie pozostaje nam wybór pomiędzy mniejszym lub większym złem jest nadzwyczajną GŁUPOTĄ!!! Dlatego, że podmioty polityczne, dotychczas ubiegające się o mandat władzy w imieniu suwerena, NIE wykazały się czynieniem DOBRA, którego doktryna Douglasa nazwana przez niego Kredytem Społecznym jest NOŚNIKIEM.! Totalna ignorancja doktryny Douglasa, dyskwalifikuje te podmioty pod względem moralnym, które to względy zostały ostatnio wytknięte rządzącym, przez prawomyślnych dostojników kościoła katolickiego.

Należy się też odnieść do treści zawartych w Biuletynie MICHAEL z maja - czerwca - lipca 2007. Myślę, że wystarczającym będzie, jeśli wspomnę tylko niektóre cytaty. "Święty Ambroży powiedział także:""Czymże jest lichwa, jeśli nie zabiciem człowieka?"" (str. 13 - lekcja 4. Rozwiązanie: pieniądze wolne od gługu, tworzone przez społeczeństwo).
Dalsze cytaty. "Św. Ludwik IX, król Francji, powiedział:
""Pierwszym obowiązkiem króla jest wybicie pieniędzy, gdyż jest to konieczne dla zdrowego życia ekonomicznego jego poddanych"".
Wcale nie jest konieczne ani godne polecenia zlikwidowanie albo upaństwowienie banków. Bankier jest ekspertem od księgowości i inwestycji. Niech nadal przyjmuje oszczędności i inwestuje je z zyskiem, którego część mu się należy. Ale tworzenie pieniędzy jest czynnością władzy, która NIE powinna być postawiona w rękach banku.
Władza musi zostać odebrana bankom i powrócić do narodu."
(MICHAEL maj - czerwiec - lipiec 2007 str. 11 - lekcja 4)

SZANOWNI PAŃSTWO - RODACY!!!

Wypada kończyć to wypracowanie. Informuję, że naszym hasłem jest:

"ZATRZYMAĆ LICHWĘ - RUSZYĆ KREDYT SPOŁECZNY"

Nie wyczerpałem tematu. Zostawiam to na przyszłość. Myślę, że nie warto płakać nad rozlanym mlekiem. Należy przejść do czynów. Plan zamieszczony na blogu; http://husarz33.bblog.pl/ daje taką szansę.
Pierwsi chrześcijanie rozpoznawali się po łamaniu chleba.
My, w Pospolitym Ruszeniu w organizacji rozpoznajemy się krocząc po drodze do kryjówki z chlebem.
Znakiem rozpoznawczym jest wpłata na wspólny narodowy cel, widoczna na odcinku "C" dla wpłacającego.

Celem tym jest fizyczne zainstalowanie systemu sprawiedliwości
zgodnego z doktryną Douglasa
z Dywidendą Narodową dla wszystkich w Roli Głównej!!!

Decyzja należy do SUWERENA w swej masie, by zadbał o własne życie.
Brak decyzji Suwerena, umocni tylko krwiopijców i powiększy obszar biedy.!!!

Z wyrazami Najwyższego Szacunku dla SUWERENA

RZECZNIK
Pospolitego Ruszenia w organizacji

HUSARZ
Kęty dnia 31 sierpnia 2007.

KONSTYTUCJA IV RP PROJEKT AUTORSKI PS. HUSAR

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.