Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-10-2012

Zawiadomienie Posła Jarosława Gowina  o rozpoczęciu w dniu 9.10.2012 r. o godz. 15:00 przed Biurem Poselskim w Krakowie akcji pod nazwą "Czekamy na Posła Gowina."

!

Kraków, dnia 8 października 2012 r.

  Zbigniew Kękuś  Teresa Kawiak  Sieglinde Broda

 Dotyczy: 
I.        
Wniosek o dotrzymanie złożonej nam obietnicy i wyznaczenie terminu spotkania z nami.

II.        Zawiadomienie o rozpoczęciu przez nas w dniu 9 października 2012 r., o godz. 15:00 oczekiwania – całodobowo - przed Pana Biurem Poselskim w Krakowie /ul. Karmelicka 1/, na spotkanie z Panem.

III.      Zawiadomienie, że sprzeczne z prawem oraz z działaniami:
1.      
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Zbigniewa Wassermanna,
2.      
byłego Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego jest Pana usprawiedliwienie, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada uprawnień do rozpoznania spraw, których Pan jeszcze nie zna i które my chcemy Panu zgłosić. 

IV.     Zawiadomienie, że po informację o dacie Pana spotkania z nami będziemy się zgłaszać codziennie – od dnia 9 października 2012 r. – w Pana Biurze Poselskim.  

„Jak wyjaśnia Gowin, kodeks /etyki parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej/ będzie składał się z trzech części: 
kanonu wartości, które powinny przyświecać politykom PO, 
zbioru zasad, jak się powinni zachowywać parlamentarzyści 
oraz reguł normujących relacje ze światem biznesu.”
Źródło: Renata Grochal, „Gowin nauczy etyki Platformę”; „Gazeta Wyborcza”, 24-27 grudnia 2009r., s. 5

„Sitwa” - «grupa osób wzajemnie się popierających, 
dążących do wyciągania korzyści dla siebie ze spraw publicznych; klika»
Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 917

„MAFIA” - «grupa osób nie przebierających w środkach w realizowaniu swych zamierzeń; 
klika, banda, szajka» 
Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 674  

Wielce Szanowny Panie Pośle,  

Od dnia 26 lipca 2012 r. prowadzimy protesty – w tym były to także protesty głodowe Z. Kękusia w dniach 26.07 – 10.08.2012 r., i T. Kawiak w okresie od 6 – 17.08.2012 r. - przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Informowaliśmy Pana o nich i prosiliśmy o Pana spotkanie z nami pismami:
I.        
z dnia 21 sierpnia 2012 r., w którym podaliśmy – Załącznik I:
„Dotyczy: I. Zawiadomienie o prowadzonym: 
1.      
od dnia 26 lipca 2012 r. przeze mnie przed Sądem Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, proteście, w tym do dnia 20 sierpnia 2012 r. proteście głodowym,
2.      
od dnia 6 sierpnia 2012 r. przez Panią Teresę Kawiak przed Sądem Okręgowym w Krakowie proteście, w tym do dnia 18 sierpnia 2012 r. proteście głodowym.
II. Zaproszenie do odwiedzenia przez Ministra Sprawiedliwości mnie i Pani Teresy Kawiak podczas prowadzonych przez nas protestów.”
Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Z. Kękusia i  Teresy Kawiak do Posła J. Gowina z dnia 21 sierpnia 2012 r. – Załącznik I

II.        z dnia 30 sierpnia 2012 r., w którym podaliśmy – Załącznik II:
„Dotyczy: 1. Wniosek o wyznaczenie terminu spotkania z nami w związku z protestami prowadzonymi przez nas przed Sądem Okręgowym w Krakowie.”
Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Z. Kękusia i  Teresy Kawiak do Posła J. Gowina z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Załącznik II

III.      z dnia 19 września 2012 r., w którym podaliśmy – Załącznik III:
„Dotyczy: I. Wniosek o wyznaczenie terminu spotkania z nami w październiku br. w związku z protestami prowadzonymi przez nas oraz przez innych mieszkańców Krakowa i okolic przed Sądem Okręgowym w Krakowie. 

II. Zawiadomienie, że:
1.      
celem naszego z Panem spotkania będzie przekazanie Panu dowodów poświadczających liczne przypadki oczywistego i rażącego naruszania prawa przez sędziów sądów regionu krakowskiego,
2.      
celem uzyskania informacji o wyznaczonym przez Pana terminie spotkania z nami stawimy się w Pana Biurze Poselskim w Krakowie, w dniu 27 września 2012 r.”
Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Z. Kękusia i  Teresy Kawiak do Posła J. Gowina z dnia 19 września 2012 r. – Załącznik III

IV.     z dnia 26 września 2012 r., w którym podaliśmy – Załącznik IV:
„Dotyczy: I. Wniosek o wyznaczenie terminu spotkania z nami w październiku br. w sprawie przyczyn protestów prowadzonych przez nas oraz przez inne osoby pokrzywdzone przez sędziów sądów regionu krakowskiego od dnia 26.07.2012 r.
II. Wniosek o wyznaczenie terminu spotkania, jak w p. I poza dniami 1 i 18 października 2012 r.
III. Zawiadomienie, że:
1.      
celem naszego z Panem spotkania będzie przekazanie Panu dowodów poświadczających liczne przypadki oczywistego i rażącego naruszania prawa przez niektórych sędziów sądów regionu krakowskiego,
2.      
celem uzyskania informacji o wyznaczonym przez Pana terminie spotkania z nami stawimy się w Pana Biurze Poselskim w Krakowie, w dniu 28 września 2012 r., 
3.      
jeśli Pan nie wyznaczy terminu spotkania z nami, rozpoczniemy protest przed Pana Biurem Poselskim w oczekiwaniu na Pana,
4.      
przebieg naszego spotkania będzie transmitowany na żywo za pośrednictwem Internetu..”
Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Sieglinde  Broda, Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia i do Posła J. Gowina z dnia 26 września 2012 r. – Załącznik IV

Zgodnie z deklaracją z w.w. pisma z dnia 26 września 2012 r. stawiliśmy się - Sieglinde Broda, Teresa Kawiak, Zbigniew Kękuś oraz Regina Bekier - dniu 28 września 2012 r. w Pana Biurze Poselskim.

Dyrektor Pana Biura Poselskiego, Pani Anna Salamończyk-Mochel poinformowała nas, że Pan spotka się z nami oraz że o terminie spotkania zostaniemy poinformowani w tygodniu 1 – 5 października 2012 r.

Informację, jak wyżej poświadczyła „Notatką wewnętrzną” o treści – Załącznik V:
„Notatka wewnętrzna Dnia 28 września do Biura Posła Jarosława Gowina stawili się państwo:

Teresa Kawiak Nr dowodu (…) Zam. (…) Aniela Sieglinde Broda Nr dowodu (…) Zam (…) Zbigniew Kękuś Nr dowodu (…) Zam (…) Bekier Regina Maria nr dowodu (…) Zam (…)

Podczas spotkania w dniu 28 września Dyrektor Biura Posła Jarosława Gowina Anna Salamończyk-Mochel poinformowała uczestników biorącym udział w spotkaniu, że w tygodniu od 1 do 5 października zostanie udzielona informacja o dacie spotkania Pana Posła Jarosława Gowina z osobami które o to spotkanie wnioskują: Teresa Kawiak, Aniela Sieglinde Broda, Zbigniew Kękuś, Bekier Regina Maria pieczęć Biura Poselskiego, podpis

Dowód:  Biuro Posła Jarosława Gowina, sporządzona przez dyr. Annę Salamończyk-Mochel notatka wewnętrzna z dnia 28 września 2012 r. - Załącznik V  

W dniu 4 października 2012 r. Pani dyr. Anna Salamończyk Mochel poinformowała Z. Kękusia podczas spotkania w Pana Biurze, że Pan nie spotka się z nami i że tylko z Z. Kękusiem spotka się zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Schab.

Pani Dyrektor poinformowała Z. Kękusia, że Pan przedstawi stanowisko w sprawie spotkania na piśmie, które odbierzemy w dniu 8 października 2012 r.

W dniu 5 października 2012 r. Regina Bekier otrzymała e-maila z Pana Biura Poselskiego z informacją, że Pan nie spotka się z nami ponieważ nie posiada Pan uprawnień do rozpoznania spraw, które zamierzamy Panu zgłosić.

Taką samą informację przekazano nam w dniu 8 października 2012 r.  

Wielce Szanowny Pani Pośle,  

Gdy prosiliśmy o Pana o spotkanie z nami w sierpniu br., Dyrektor Pana Biura Poselskiego, Pani Anna Salamończyk-Mochel poinformowała nas, że Pan nie może się spotkać z nami, ponieważ Prezes Rady Ministrów Donald Tusk nakazał Panu, jako Ministrowi Sprawiedliwości, zaangażowanie się wyłącznie w sprawę Amber Gold.

Wyjaśniła nam, że Pan nie bywa w ogóle – poza weekendami - w Krakowie.

Poleciła skierowanie przez nas wniosku do Premiera D. Tuska, by zezwolił Panu na pobyt w Pana Biurze Poselskim w Krakowie.

W związku z powyższym, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska pismem z dnia 24 września 2012 r. złożyliśmy – Załącznik VI:
„Dotyczy:
I.        
Wniosek – na prośbę Dyrektora Biura Poselskiego Posła Jarosława Gowina w Krakowie, Pani Anny Salamończyk-Mochel – o zwolnienie Posła Jarosława Gowina na jeden dzień w miesiącu październiku 2012 r. z obowiązków związanych ze sprawą Amber Gold, celem zapewnienia mu możności realizacji w Krakowie obowiązków Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
II.       
Wniosek, by Prezes Rady Ministrów zezwolił Panu Jarosławowi Gowinowi na realizację jego obowiązków Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w przynajmniej jeden dowolny dzień października 2012 r.
III.     
Zawiadomienie o funkcjonowaniu w Krakowie mafii sędziowsko-prokuratorskiej, okradającej z nieruchomości ofiary postępowań prowadzonych przez sędziów sądów regionu krakowskiego i chroniącej złodziei – na moim przykładzie jako ofiary mafii oraz jako jej członków, sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny Teresy Dyrga, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Andrzeja Struzika, sędzi Sądu Apelacyjnego w Krakowie Hanny Nowickiej-de Poraj, Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran, pracownicy Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anety Rębisz oraz prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Ewy Kuzawińskiej.
IV.    
Zawiadomienie o znęcaniu się psychicznym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Andrzeja Struzika i Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran nad 64-letnią Panią Teresą Kawiak.
V.      
Zawiadomienie o:
1.      
zamiarze rozpoczęcia w dniu 24 września 2012 r. całodobowego protestu przed Sądem Okręgowym w Krakowie przez Panie Teresę Kawiak (lat 64) i Sieglindę Broda (lat 70),
2.      
znęcaniu się psychicznym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Andrzeja Struzika i Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran nad pokrzywdzoną przez sędziów sądów regionu krakowskiego Panią Teresą Kawiak,
VI.    
Zawiadomienie, że sędzia Barbara Baran była w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. /169 dni roboczych/ 55 dni nieobecna w pracy, z tego 46 dni spędziła na urlopie wypoczynkowym.
VII.   
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.”
Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Usług Wspólnych, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2012 r. do Premiera Donalda Tuska – Załącznik VI  

W dniu 26 września 2012 r. kopię pisma z dnia 24.09.2012 r. do Premiera Donalda Tuska złożyliśmy osobiście w Pana Biurze Poselskim – patrz: Załącznik VI:
Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Usług Wspólnych, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2012 r. do Premiera Donalda Tuska, pieczęć Biura Posła Jarosława Gowina oraz podpis z datą. – Załącznik VI  

Pan Premier chyba wyraził zgodę na wypełnianie przez Pana mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo dwa dni później, w dniu 28 września 2012 r. Dyrektor Pana Biura Poselskiego, Pani Anna Salamończyk-Mochel zawiadomiła nas, że Pan spotka się z nami, poświadczając złożoną w Pana imieniu deklarację sporządzoną przez nią „Notatką wewnętrzną” – Załącznik V:

Dowód: Biuro Posła Jarosława Gowina, sporządzona przez dyr. Annę Salamończyk-Mochel notatka wewnętrzna z dnia 28 września 2012 r. - Załącznik V  

Tydzień później, wycofał się Pan ze złożonej nam obietnicy.

Czyżby się Pan wystraszył tego, że nasze spotkanie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem Internetu?

Pracownicy Pana Biura poinformowali nas, że Pan twierdzi, iż nie posiada Pan uprawnień do rozpoznania spraw, które … chcieliśmy Panu zgłosić.

Nie bez przyczyny używamy czasu przyszłego.

Pan przecież jeszcze nie wie, jakie sprawy – poza jedną ze spraw Z. Kękusia – zamierzamy Panu zgłosić a już Pan wie, że nie posiada uprawnień, żeby je rozpoznać.

Z całym szacunkiem, Panie Pośle … jasnowidzem Pan nie jest.

Jest Pan Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z Pana wobec nas jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkami.

Zasmuceni Pana postawą czujemy się w obowiązku poinformować Pana – a Adresatów kopii niniejszego pisma poinformować - że Pan posiada jednak jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do rozpoznania spraw, które Panu zgłosimy.

Posiada Pan, Panie Pośle ogromną, potężną – większą nawet niż zarządzający Pana, jako Posła, czasem Premier Donald Tusk nad Panem - władzę.

A my jesteśmy w posiadaniu dowodów potwierdzające słuszność naszego stanowiska. Niepodważalnych.

Są nimi dokumenty wydane przez … Posłów, tj.:
1.      
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Zbigniewa Wassermanna,
2.      
Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.  

Jak Pan wie z pism kierowanych do Pana przez Zbigniewa Kękusia, w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał prawomocny wyrok, którym przypisał Z. Kękusiowi sprawstwo w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. osiemnastu czynów za pośrednictwem Interntu.

Ponieważ Z. Kękuś nie był sprawcą żadnego z przy[pisanych mu czynów – tzn. inne osoby umieszczały w Internecie materiały, których umieszczanie przypisali mu z powodu niedopełnienia obowiązków prokurator i sędzia – zwrócił się z prośbą o udzielenie mu pomocy do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Zbigniewa Wassermanna.

A ten, bez zbędnych „ceregieli” spotkał się z Z.Kękusiem, zapoznał dokładnie ze sprawą oraz towarzyszącą jej dokumentacją i po niewiele ponad dwóch miesiącach od pierwszego zgłoszenia sprawy – my bezskutecznie prosimy Pana o spotkanie z nami od ponad dwóch miesięcy – złożył pismem z dnia 3 września 2009 r. do Ministra Sprawiedliwości–Prokuratora Generalnego, za pośrednictwem Marszałka Sejmu interpelację poselską w sprawie prawomocnego wyroku skazującego Z. Kękusia /nr interpelacji 11505/.

Podał w niej między innymi – Załącznik VII:

„Interpelacja nr 11505 do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania sądowego w kontekście stosowania przez sądy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Ministrze! Zagadnienie, które pozwoliłem sobie przedstawić w niniejszej interpelacji, oparte jest bezpośrednio na sprawie sądowej jednej tylko osoby, jednakże wątpliwości, które pojawiają się na tle tegoż postępowania, mają doniosłe znaczenie dla każdego obywatela, ponieważ dotykają zasady praworządności, na której opiera się cały system prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd też uznałem, że doniosłość zagadnienia wymaga formy interpelacji poselskiej.

 Zwrócił się do mnie pan dr Z.K. z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu jego sprawy, z którą zwraca się do różnych organów władzy publicznej już od dłuższego czasu, bezskutecznie oczekując pomocy. Po wnikliwym zapoznaniu się z dostarczonymi przez zainteresowanego materiałami zdecydowałem zwrócić się do Pana Ministra.

Na wstępie w kilku zdaniach pragnę przedstawić stan sprawy.

(…) Z uwagi na wagę zagadnienia zwracam się do Pana z prośbą o dokładne jej wyjaśnienie. Raz jeszcze podkreślam, iż niniejsza interpelacja nie ma służyć przyzwoleniu dla zachowań niezgodnych z prawem

. Jednakże z perspektywy przeciętnego obywatela, bezwzględnego poszanowania wymaga zasada praworządności.

Prawo nie może być stosowane dowolnie, szczególnie w tak wrażliwej sferze, jak prawo karne. Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibyśmy samego zachowania sprawcy, działania organów wymiaru sprawiedliwości nie mogą wykraczać poza określone ramy. Aby postępowanie karne mogło realizować jedną ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, środki przewidziane w prawie karnym muszą być stosowane w sposób niebudzący żadnych wątpliwości. Z poważaniem, Poseł Zbigniew Wassermann Kraków, dnia 3 września 2009 r.”

Dowód: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posła Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 września 2009 r. /numer interpelacji 11505/ w sprawie prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy skazującego Z. Kękusia z art. 226 § 1 kk i inne – Załącznik VII  

Wprawdzie potem Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Andrzej Czuma oszukał Autora interpelacji Posła Zbigniewa Wassermanna, a także Adresata odpowiedzi na nią, Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego i Z. Kękusia, wmawiając im, że nie zachodzą określone prawem warunki do wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji na korzyść Z. Kękusia od skazującego go wyroku /odpowiedź z dnia 9 października 2010 r. Zastępcy Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego/, ale rok później, wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił, na wniosek adw. Małgorzaty Wassermann /córka Posła Zbigniewa Wassermanna/ wyrok skazujący Z. Kękusia z … tych samych przyczyn, które Poseł Zbigniew Wassermann podał w zacytowanej wyżej interpelacji - ale nie o maluczkich z „dream teamu” przeciwników Z. Kękusia jest niniejsze pismo, a o Pana Posła uprawnieniach, których Pan nieświadom. Albo nam niełaskaw.
Oburzony oszustwem, Poseł Zbigniew Wassermann podejmował kolejne działania na rzecz wzruszenia prawomocnego wyroku skazującego Z. Kękusia.
Zginął jednak w coraz więcej budzących wątpliwości okolicznościach w dniu 10 kwietnia 2012 r.
Z doskonałym dla Z. Kękusia skutkiem sprawę skazującego go wyroku przejęła wówczas adw. Małgorzata Wassermann, udowadniając, że Poseł miał rację, a rozpoznający złożoną przez Niego interpelację członek rządu Donalda Tuska jest oszustem.  

Interpelacja poselska to nie jedyne narzędzie, z którego Pan Poseł będzie mógł skorzystać, jeśli ośmieli się przeciwstawić krakowskiej sitwie i zechce zachować się zgodnie z rotą złożonego przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowania.

Są i inne. Na przykład zapytanie poselskie.

Z tego prawa w sprawie Z. Kękusia skorzystał Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

Jak wspomnieliśmy, sędzia Tomasz Kuczma przypisał Z. Kękusiowi wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. popełnienie osiemnastu czynów za pośrednictwem Internetu.

Ponieważ Z. Kękuś nie był sprawcą żadnego z nich, zwrócił się w lutym 2010 r. z prośbą o udzielenie mu pomocy do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

Marszałek skierował do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego pismo z dnia 23 lutego 2010 r. o treści – Załącznik VIII:

„Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski MARSZAŁEK SEJMU Biuro Poselskie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, Warszawa, dnia 23 lutego 2010r. Pan Krzysztof KWIATKOWSKI Minister Sprawiedliwości /adres - ZKE/ Szanowny Panie Ministrze do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo Pana Zbigniewa Kękusia z Krakowa (pismo w załączeniu). Wyżej wymieniony, skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma utrzymuje, że został skazany za sprawstwo czynów których nie popełnił i domaga się wzruszenia skazującego go wyroku. Proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Z wyrazami szacunku. Bronisław Komorowski W załączeniu 1. pismo Zbigniewa Kękuś z dnia 4 lutego 2010r. Do wiadomości: Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/.
Dowód: Biuro Poselskie Posła Bronisława Komorowskiego, pismo Posła B. Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – Załącznik VIII  

Wprawdzie minister sprawiedliwości-prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski okazał się bezczelnym oszustem, tj. nie wahał się oszukać Marszałka Sejmu oraz Z. Kękusia, podając w odpowiedzi z dnia 24 marca 2010 r., że dokonał wnikliwiej akt sprawy przeciwko Z. Kękusiowi i stwierdził, że nie zachodzą określone prawem warunki do wniesienia kasacji na korzyść Z. Kękusia od skazującego go wyroku – Z. Kękuś prowadził z tego powodu w maju 2011 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną, a przeprowadzone w jego następstwie przez Prokuratora Generalnego A. Seremeta postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że w aktach sprawy przeciwko Z. Kękusiowi nie ma żadnych dowodów poświadczających, że to on jest sprawcą przypisanych mu czynów i Prokurator wniósł w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasację na korzyść Z. Kękusia, uznaną przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. za zasadną – ale nie o bezczelnych oszustach i karierowiczach jest przecież niniejsze pismo, ale o Pana niewiedzy.

Tj. o tym, że Pan nie wie, jakie posiada Pan, jako Poseł uprawnienia.  

Pan, Panie Pośle posiada potężne uprawnienia.

Jak dowiedli Posłowie Zbigniew Wassermann i Bronisław Komorowski, Poseł może – jeśli tylko chce – spowodować nawet wzruszenie prawomocnego wyroku sądu.

Teraz, gdy udowodniliśmy Panu, że my wiemy, jakie posiada Pan uprawnienia – oraz posiadamy dowody, że są Posłowie, którzy z nich korzystają - nie wątpimy, że zechce Pan z nich skorzystać. Dla naszego wspólnego dobra.

Wspólnego, bo nam pomoże Pan rozwiązać problemy, spowodowane przez sędziów i prokuratorów pozbawionych kwalifikacji do wykonywania niefortunnie dla nas wybranych przez nich zawodów, a sobie samemu pomoże Pan w podtrzymaniu wizerunku najbardziej etycznego parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej.

To na Pana delegował przecież Donald Tusk w 2009 r. zadanie zredagowania Kodeksu etycznego parlamentarzysty PO.

A Pan wyjaśniał mediom: „Jak wyjaśnia Gowin, kodeks będzie składał się z trzech części:
kanonu wartości, które powinny przyświecać politykom PO,
zbioru zasad, jak się powinni zachowywać parlamentarzyści
oraz reguł normujących relacje ze światem biznesu.”
Źródło: Renata Grochal, „Gowin nauczy etyki Platformę”; „Gazeta Wyborcza”, 24-27 grudnia 2009r., s. 5  

No właśnie. Wartości, zasady, reguły … .
Słowa, słowa, słowa.
Platformy Obłudy obłudne bla, bla, bla.

Które wartości Panu przyświecają?
Według jakich zasad Pan się zachowuje?
Czyż nie jest Pana regułą ochrona sitwy krakowskiej?  

Wielce Szanowny Panie Pośle,  

Spośród znanych nam i przypominanych Panu form wsparcia, jakiego Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udzielić może krzywdzonemu przez sędziów i/lub prokuratorów obywatelowi zdecydowanie preferujemy interpelację poselską.

Od interpelacji nie jest się łatwo „wykręcić” jej adresatowi /jakkolwiek oszust Krzysztof Kwiatkowski dowiódł, że wszytsko jest możliwe/.

Jest składana na ręce Marszałka Sejmu, rejestrowana, umieszczona na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie, jak odpowiedź na nią.

Nie wątpimy, że gdy zapozna się Pan z posiadanymi przez nas dokumentami, zgodzi się Pan z nami, że nasze sprawy wymagają skorzystania przez Pana z tej formy wypełnienia przez Pana poselskiego wobec nas obowiązku.

Zresztą … otrzymuje Pan środki z Sejmu na prowadzenie Biura Poselskiego.

Razem z zaangażowanymi przez Pana za nie prawnikami wymyślimy, w jaki sposób rozbić krakowską sitwę.

Warunkiem niezbędnym naszego wspólnego sukcesu jest wyłącznie Pana dobra wola.

Wobec opisanych wyżej doświadczeń Z. Kękusia z ministrami sprawiedliwości, Andrzejem Czumą i Krzysztofem Kwiatkowskim, w o tyle jesteśmy doskonałej sytuacji, że … Poseł Jarosław Gowin złożyć będzie mógł interpelacje do … Ministra Jarosława Gowina, a Minister Gowin nie oszuka Posła Gowina.

Jak bezczelny oszust minister Krzysztof Kwiatkowski oszukał Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

Ku jakby, radości, satysfakcji i zadowoleniu oszukanego, ale … Pan Bronisław Komorowski, pozer, czyli prezydent … niektórych Polaków to osobny temat.  

Uważamy, że to nie my powinniśmy Panu podpowiadać, w jaki sposób może nam pomóc Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale Pan Poseł sam nie powinien ustawać w wymyślaniu, jak to uczynić.

Bo to etyczne i pragmatyczne. Niech Pan myśli pozytywnie, Panie Pośle.

Ale nie w kontekście ochrony interesów tego, który Pana umieszcza na listach wyborczych i obdarowuje synekurami, ale w kontekście służby tym, którym Pan ślubował:  
„Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
Artykuł 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

Niech się nam Pan nie prezentuje w roli bezradnego.
Czas tak szybko leci … .
Niedługo znowu wyruszy Pan na ulice Krakowa z ulotkami w rękach.
W poszukiwaniu elektoratu.
Od 9 października 2012 r. Pana potencjalny elektorat będzie czekał na Pana przed Pana Biurem Poselskim.
Coraz zimniej na dworze.
Niech nam Pan nie każe długo na siebie czekać.
Przypominamy, że nie sami prosimy Pana o spotkanie z nami.
Petycję w tej sprawie do Pana Posła podpisało ponad 40 osób – Załącznik IX:
Dowód: Petycja do Posła Jarosława Gowina w sprawie spotkania z przedstawicielami osób protestujących przed Sądem Okręgowym w Krakowie – Załącznik IX  

Kilkadziesiąt podpisów pod petycją zebraliśmy w kilka godzin.
Niewykluczone, że jej sygnatariusze zechcą nas znowu wesprzeć i będą razem z nami oczekiwać na Pana przed kamienicą, w której mieści się Pana Biuro Poselskie.  

Uważamy, że jeśli zapozna się Pan z naszymi, a potem także z sygnatariuszy petycji sprawami, stanie się dla Pana oczywiste, że w Krakowie rządzi się funkcjonariuszowska sitwa.

Ze względu na sposób działania – nie przebiernie w środkach – bardziej adekwatnym dla nazwanie tej grupy funkcjonariuszy określeniem, jest chyba nawet mafia.

Jej członkami są także ortodoksyjni Żydzi, którzy nie tylko za nic mają konstytucyjne zasady legalizmu i równości wobec prawa, ale także gardzą innymi ludźmi, w myśl talmudycznej reguły:
„Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”
Keritot 6b

Nie ma Pan kogo żałować i kogo chronić … .

Wśród członków sitwy, mafii nie brak sadystów, zwyrodnialców, złodziei, kłamców, oszustów, tumanów /a nawet morderców, czego przykładem mord dokonany bezkarnie, ze szczególnym okrucieństwem, bo przez zagłodzenie na niewinnym przedstawionego mu zarzutu 33-letnim Claudiu Crulicu/.

Być może już Pan wie o sitwie, ale ze względu na obecność w niej znanych postaci – m.in. Barbara Baran /Prezes Sądu Okręgowego w Krakowei, Teresa Dyrga /Zastępca Przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinngeo Sądu Okręgowego w Krakowie/, Liliana Kaltenbek-Skarbek /Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie/, Krystyna Kowalczyk /Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód/, Agnieszka Oklejak /Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, Andrzej Struzik /Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, Andrzej Zoll /były Rzecznik Praw Obywatelskich/, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, który wskazując fałszywie C. Crulica jako rozpoznanego przez niego złodzieja, skazał go na męczeńską śmierć, i inni – woli Pan bronić się przed spotkaniem z nami kompromitującymi Pana argumentami, że premier Panu nie pozwala, a gdy tę śmiesznostkę obaliliśmy, że Pan nie posiada uprawnień do rozpoznania spraw, których … jeszcze Pan nie zna, bo nie dał nam Pan nawet szansy ich sobie przedstawić.

Jeśli podejmie Pan działania na rzecz rozbicia sitwy krakowskiej, nie tylko naszą sympatię Pan sobie zaskarbi i innych ofiar jej patologii, ale także wdzięczność funkcjonariuszy publicznych prawych i uczciwych. Przez lata zastraszanych.

Deklaruje Pan – w roli Ministra Sprawiedliwości - zbierając zewsząd pochwały za odwagę, że Pan rozbije sitwę.
Niech Pan nam nie ma za złe, ale mamy prawo stwierdzić, że nam się Pan prezentuje jako członek siwy – definicja, patrz: s. 2 niniejszego pisma.
Pan broni członków sitwy krakowskiej, czyli popiera osoby wyciągające dla siebie korzyści ze spraw publicznych.
Sam też je Pan wyciąga, niedopełniając obowiązków przyzwoicie opłacanego Posła.
W jakiej kwocie opłacanego dowiemy się od Pana, gdy Pan udzieli odpowiedzi na nasze wnioski w tej sprawie z pisma do Pana z dnia 8 października 2012 r., w tym:

„Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: (…) - o sporządzenie informacji publicznej: 1. jaką całkowitą kwotę otrzymał Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. w związku z ze sprawowaniem mandatu Posła, w podziale na: a. wynagrodzenie Posła, b. pozostałe koszty, w tym koszty utrzymania Biura Poselskiego,

2. jaką całkowitą kwotę otrzymał Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2011 r. w związku z ze sprawowaniem mandatu Posła, w podziale na: a. wynagrodzenie Posła, b. pozostałe koszty, w tym koszty utrzymania Biura Poselskiego.”  

Będąc sponsorowanym z budżetu państwa Posłem, uchyla się Pan – w opisany wyżej sposób – od wypełniania podstawowych obowiązków posła, sprzeniewierzając się złożonemu ślubowaniu i naruszając zasady etyki poselskiej.
Niech nam Pan nie ma, prosimy, za złe niniejszego pisma.
Niech Pan ma na uwadze, że … „perception is reality”, czyli „jak cię widzą, tak cię piszą.”
A my w naszym piśmie tylko opisujemy nasze z Panem doświadczenia z ostatnich dwóch miesięcy, jakże odmienne, od Pana wizerunku dzielnego funkcjonariusza publicznego rozbijającego sitwę.
Jeden sędzia z Gdańska, to nie jest sitwa Panie Pośle.
Prawdziwa sitwa funkcjonuje w Krakowie, z siedzibami pod adresami m.in. ul. Przy Rondzie 7 i ul. Mosiężnicza 2.  

W dniu 9 października 2012 r. o godz. 15:00 rozpoczniemy całodobowe czekanie na Pana przed Pana Biurem Poselskim, ul. Karmelicka 1 w Krakowie.

Pismami skierowanymi do Panów, insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Janusza Wiaterka, Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Adama Młota, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, zwrócimy się z prośbą o zapewnienie nam bezpieczeństwa podczas naszej akcji pod nazwą „Czekamy na Posła Gowina” .

Trochę poczekamy, a potem – kontynuując oczekiwanie - złożymy zawiadomienie o popełnieniu przez Pana Posła kilku przestępstw.

Wtedy nawet Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód Krystyna Kowalczyk, jedna z pierwszoplanowych postaci sitwy krakowskiej nie uchroni Pana przed statusem przestępcy.
Popełni Pan wszak „na oczach” całego Krakowa kilka czynów określanych jako przestępstwa w ustawie Kodeks karny.  

Wielce Szanowny Panie Pośle,  

Podczas prowadzonych przez nas przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestów doszła do nas pani, która przedstawiła się nam jako sędzia.
Poinformowaliśmy ją, że oczekujemy na spotkanie z Panem.
Powiedziała, żebyśmy zbyt wiele po Panu nie oczekiwali.
Wspomnieliśmy wówczas o pomocy udzielonej Z. Kękusiowi przez śp. Posła Zbigniewa Wassermanna.
Nasz rozmówczyni powiedziała: „No tak, ale Wassermann to był uczciwy człowiek, znałam go”.
Nie chciałby Pan, żeby o Panu też tak mówiono, tj. że z Pan jest uczciwym człowiekiem … ?  

Pouczywszy Pana o uprawnieniach posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przypominając, że jest Pan najbardziej etycznym – Donald Tusk tak Pana Narodowi zaprezentował, a rzecznik rządu Paweł Graś twierdzi, że Donald Tusk zawsze mówi prawdę … - wśród parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej oraz zwracając uwagę, że „chcieć to móc”, wnosimy jak na wstępie.  

Sieglinde Broda Teresa Kawiak Zbigniew Kękuś  

P.S. Gdy Z. Kękuś zawiadomił Posła Donalda Tuska pismem złożonym osobiście w jego Biurze Poselskim w Warszawie w czwartek 8 września 2011 r., że w związku z lekceważeniem przez Posłą D. Tuska kierowanych do niego wniosków, stawi się tam dniu 9 września 2011 r. o godz. 12:00 i będzie czekał na Posła, aż ten spotka się z nim w sprawie zgłaszanej mu przez Z. Kękusia od dnia 25 maja 2009 r., Poseł Donald Tusk następnego dnia, tj. w piątek 9 września 2011 r. rozpoczął … remont Biura Poselskiego.

Było zamknięte, usunięto wszystkie, jeszcze dzień wcześniej obecne materiały informujące o siedzibie Biura.

O tym, że Poseł D. Tusk planował rozpoczęcie w piątek 9 września 2011 r. remont swojego Biura Poselskiego, nie wiedzieli tego dnia nawet pracownicy Biura Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej.

Zaskoczeni przekazaną im przez Z. Kękusia informacją, że nie funkcjonuje Biuro Poselskie Donalda Tuska, musieli wykonać kilka telefonów, by się dowiedzieć, że to z powodu właśnie rozpoczętego remontu /o godz. 12:00 Biuro było zamknięte – i zakratowane - na głucho”. Nie było w nim nie tylko pracowników Biura, ale także brygady remontowej/.

Mamy nadzieję, że Pan nie pójdzie tropem Donalda Tuska.
A jeśli … uprzedzamy, że my też jesteśmy twórczy.
Nie mniej niż zarozumiałyy i arogancki przywódca Platformy Obywatelskiej.  

Załączniki:

I.                     Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Z. Kękusia i Teresy Kawiak do Posła J. Gowina z dnia 21 sierpnia 2012 r.

II.                    Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Z. Kękusia i Teresy Kawiak do Posła J. Gowina z dnia 30 sierpnia 2012 r.

III.                  Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Z. Kękusia i Teresy Kawiak do Posła J. Gowina z dnia 19 września 2012 r.

IV.                  Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo Sieglinde Broda, Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia i do Posła J. Gowina z dnia 26 września 2012 r.

V.                   Biuro Posła Jarosława Gowina, sporządzona przez dyr. Annę Salamończyk-Mochel notatka wewnętrzna z dnia 28 września 2012 r.

VI.                  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Usług Wspólnych, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2012 r. do Premiera Donalda Tuska

VII.                Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posła Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 września 2009 r. /numer interpelacji 11505/ w sprawie prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy skazującego Z. Kękusia z art. 226 § 1 kk i inne

VIII.               Biuro Poselskie Posła Bronisława Komorowskiego, pismo Posła B. Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

IX.             Petycja do Posła Jarosława Gowina w sprawie spotkania z przedstawicielami osób protestujących przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Więcej:

2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej

Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"

Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 

2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego

2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30

2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.

Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.

2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania

Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.

2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina

2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie

2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.

2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie

2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran

Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW

PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ

Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.

Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia

Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Medford
05-01-2015 / 06:23
Why does this have to be the ONLY rellibae source? Oh well, gj! zshurcev.com [url=izuvcqhxul.com]izuvcqhxul[/url] [link=adsufnoge.com]adsufnoge[/link]
~Citha
20-12-2014 / 20:21
Czesc, czolem, dzien dobry.Pamietamy nieco icanzej sprawe hazardowa, nie chce mi sie do tego juz wracac. Dla mnie wystapienia wowczas p. Kempy byly zenujace, byly niemerytoryczne, wynikaly z nieprzygotowania. To bylo straszne. Sluchalem tych wystapien i bylem przerazony ze ktos taki jest w Sejmie.Nie jestem przekonany ze udzial syna Tuska w sprawie AG moze wskazywac na kryminalne uczestnictwo w aferze. Na razie nie znam zadnych okolicznosci to sugerujacych. Jestem po Twojej stronie w tym ze ojciec (jesli wiedzial) powinien zabronic mu kontaktow z Plichta, a jesli ten by nie posluchal sie, zerwac z synem kontakty. Ja bym tak zrobil. Ale w Polsce jest to powszechnie stosowana praktyka, across the board jak to sie ladnie mowi po angielsku, ze jesli ktos ma kogos znajomego lub z rodziny ustawionego politycznie to wykorzystuje to na ile sie da. Rozpowszechnial to PIS, robia to na wielka skale ludowcy Pawlaka, robia to ludzie PO i wszyscy inni. Jest to pierwsza rzecz do wyeliminowania, ustawianie swoich jak sie tylko dorywa do wladzy. Nie ma powodow zeby setki tysiecy miejsc pracy w kraju bylo zajmowanych z rekomendacji politycznych. Ale zadna z partii tego nie chce zniesc, bo wszyscy z tego czerpia. Czy PIS kiedykolwiek proponowal wylacznie merytoryczny nabor kadr? Pozbawiony politycznych interferencji?Sytuacje z Tuskowiczem uwazam za podobna. On zalapal sie do latwej pracy korzystajac z pozycji ojca. Wszyscy w Polsce tak robia, dlaczego teraz jest najazd wlasnie na niego? Czy sa jakiekolwiek dowody ze on zrobil cos wiecej, ze uczestniczyl w przekretach?Czyscmy system w calosci, eliminujmy to co zle, ale nie wypominajmy przeciwnikowi politycznemu tego co sami bysmy robili bedac na jego miejscu. Pamietasz co wyprawial ziec L.Kaczynskiego? Dla mnie to byl kryminal, ale sprawa rozeszla sie po kosciach, bo wszyscy by tak robili bedac na jego miejscu. Jarek nawet nie zajaknal sie na temat Dubienieckiego, no bo to prawie nie rodzina. Ale Dubieniecki w sposob najgorszy z mozliwych wykorzystywal swoje powinowactwo z prezydentem zeby robic przekrety. Prezydent, gdy jeszcze zyl, nawet nie zajaknal sie w sprawie ewentualnej rezygnacji.Poprawiajmy wiec system w calosci, jesli PIS zglosi gotowosc "czyszczenia" po wygraniu wyborow, bede na niego glosowal. Czyszczenia polegajacego na naborze na stanowiska wylacznie w aspekcie kwalifikacji merytorycznych. Na wszystkie stanowiska, poczynajac od pozycji w gminach, poprzez wszelkie inne spolki panstwa i przemyslowe korporacje.Jestescie w stanie to zrobic? A jesli jestescie, dlaczego nie probujecie? Dlaczego tak dlugo nikt nie byl w stanie pozbyc sie politycznych, pisowskich nominacji w mediach, czy mozesz sie dziwic ze obecnie PO robi to samo co kiedys robil PIS?Widzisz Optymistko, ja nie jestem propeowiec. Uwazam PO za mniejsze zlo, wcale nie uwazam ze to co oni wyprawiaja powinno im ujsc na sucho (chociazby afera hazardowa). Ale staram sie byc w miare obiektywny w swoich ocenach i gdy widze nieuzasadniony najazd na nich, probuje to logicznie kontrargumentowac i hamowac.Trzymaj sie, serdecznie Cie pozdrawiam :):):)
~marek777
31-03-2013 / 05:56
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~marek777
31-10-2012 / 00:09
10 minutowy S A M O G W A Ł T SSR Anny WALENCIAK w sali Nr3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godz.14 przy ul. gen.Wł. Andersa 34 Sprawa II Kp. 557/12/AW w zw. Ds. 837/12/ asesor PR Monika WILCZOPOLSKA. Zaskarżenie dokonanej w trybie awanturnictwa marketingowego przez agenta PZU sprzedaży polisy ubezpieczenia mieszkania za kwotę : 600PLN, gdy faktycznie polisa mogła być sprzedana za kwotę : 120,00PLN. Nabywcą tej POLISY została 84-letnia kobieta – wdowa mieszkająca samotnie. W obronie interesów swojej matki wystąpił, jako pełnomocnik w sprawie karnej jej syn, który zawiadomił o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. Koszalińska prokuratorska przestępcza zgraja o skłonnościach NAZISTOWSKICH ze swoich OFIAR robi sobie procesowo jaja. Spełnia tym sposobem jeden z elementów ZABEZPIECZANIA własnych INTERESÓW - praktycznego sposobu zapobiegania bezrobocia wśród TOGOWCÓW. W przypadku wyprowadzenia bałaganu i chaosu z życia społecznego w Polsce liczebna zgraja TOGOWCÓW ślizgaczy i Nierobów stanie się zbędna. TOGOWCY NIE są tym ZAINTERESOWANI. „Mętna woda ZŁOTA ryba”. Dlatego bajzel w Polsce JEST konieczny. To NIE jest już PATOLOGIA. To JEST „działalność gospodarcza” i biznes razem wzięte. STERTA procesowego obornika rośnie. WZRASTA liczba TOGOWCÓW. ADWOKATÓW podobnie. Prokuratorsko-sędziowskie KONFABULACJE, urojenia i insynuacje mają niesamowite wzięcie. Solidarnością Zawodową Sitwy Są wspomagane itd. itp. Skąd my to znamy. PIRAMIDA. Pełnomocnikowi towarzyszył na sali rozpraw członek założyciel Komitetu Obywatelskiego ds. Praworządności i Walki z Korupcją. SSR A. WALENCIAK już na wstępie postępowania procesowego założyła szantaż.wobec pełnomocnika. Postępowanie się odbędzie pod warunkiem, że obserwator KO opuści salę rozpraw lub SSR A. WALENCIAK musi się naradzić z Prokuratorem. Tu wyszły JAJA, że sędzia NIE JEST przygotowana do rozpatrzenia sprawy II Kp. 557/12 albowiem Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego określonego Przez Sędzinę mianem „ŚLEDZTWA” przeprowadził prokuratorski asesor wystawiony przez ŻULIĘ (T.BODO & K. KRET & B. WYSOCKA vel NIEDEK i INNI) z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie za wiedzą i zgodą HERSZTA prokuratorskich przestępców PPO Jerzy OŻÓG na „ZAJĄCA”. Wobec podtrzymania wniosku o obecności Obserwatora Komitetu Obywatelskiego SSR A. WALENCIAK zarządziła naradę Sądu do dnia 15-11-2012r do godziny 14 : 10. DLA NIEZORIENTOWANYCH w procesie CURIOZUM – każda przerwa procesowa na zarządzoną naradę Sądu to wpływ kwoty : 500,00PLN do kieszeni sędziego. To się nazywa Interes. Jak będzie przebiegał scenariusz sprawy II Kp.557/12/AW w dniu 15-11-2012r godz. 14 : 10 ? Najprawdopodobniej T A K jak sprawa II Kp. 787/11/AW w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r Gdzie SSR A. WALENCIAK & PPR I. Paczkowska-Łabędź zrobiły DURNIA z OFIARY OKRADANIA przez PIRAMIDĘ żołnierza PO ps. DYZMA – patrz : www.pokrzywdzeeniprzezgawlowskiego.pl TOGOWE damy pokazały, że mają w DUPIE Rozporządzenie Sądu Najwyższego obowiązujące od 28 marca br. Zakazujące utajniana-niejawności postępowań procesowych i wypraszaniu publiczności – obserwatorów. Wolność, Niepodległość i Demokracja, rzetelność, prawda materialna, logika rozumowania w wydaniu wypłukanej z wszelkich zasad i cech ludzi cywilizowanych przy porażającej obrazie PRAWA i JEGO ZASAD, Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski sędziny A. WALENCIAK. Vivat PRAWO, vivat bezkarność z NIEZWISŁOŚCI pod szyldem IMMUNITETU. Polski PIC.
~jakel
27-10-2012 / 23:43
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …