Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-07-2012

Strasburg potwierdza bezprawny areszt jednak przedsiębiorca Marian Wegera siedzi dalej !!! - lubelskie przekręty organów władzy.

Przedstawiam sprawę przedsiębiorcy p. Mariana Wegera, który przebywa w Areszcie Śledczym w Lublinie już 9 ( dziewięć ) lat.
Marian nikogo nie zabił, nie napadł, nie zgwałcił - „Winą jego”, podobnie jak wielu innych „przedsiębiorców – przestępców”, jest to, że chciał działać w kraju opanowanym przez ponadpartyjne i ponadlokalne sitwy wysoko postawionych ludzi, które zajmowały się i nadal zajmują zabieraniem przedsiębiorcom ich majątków. Kto się sprzeciwił – ginął, „popełniał samobójstwo” lub szedł do aresztu.

prawo-karne„Winą” Mariana jest to, że przyjechał do Warszawy jako „zamożny przedsiębiorca z prowincji”. Można by rzec: sam wlazł myśliwym pod lufę strzelby, a mając na uwadze środowisko ludzi, którzy go zniszczyli – niemal dosłownie wszedł pod lufę strzelby.
            „Winą” Mariana jest to, że miał ciężko zarobione pieniądze i plany biznesowe, ale nie miał wiedzy o życiu w tym kraju, nie miał przysłowiowego wujka w SB, policji, sądzie, prokuraturze…

 

            Poniżej zamieszczam pismo Fundacji LEX NOSTRA do Krzysztofa Wojtaszka - Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz zapowiedź materiału video, który powinniśmy zamieścić na naszej stronie internetowej w dniu 30.06.2012 r.

            Proszę wszystkich o wsparcie sprawy Mariana Wegara poprzez rozpowszechnianie materiału o nim i przesyłaniu pism lub maili do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wspierających poniższe pismo złożone przez Fundację LEX NOSTRA.

Z poważaniem
Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Treść pisma do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie – Sędziego Krzysztofa Wojtaszka 

23.06.2012 r.

                                                                                              Sz. P. Sędzia Krzysztof Wojtaszek
                                                                                              Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie 

                Szanowny Panie Prezesie 

                W imieniu Fundacji LEX NOSTRA proszę o objęcie nadzorem służbowym postępowań sądowych prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy p. Marianowi Wegera, a w szczególności postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Lublinie o wydanie wyroku łącznego, które trwa już kilka lat. 

                Proszę o zbadanie nieprawidłowości proceduralnych, w wyniku których p. Marian Wegera jest pozbawiony wolności już dziewiąty rok, podczas gdy – według kodeksu karnego – możliwy do zastosowania najsurowszy wymiar kary za przestępstwa, za które p. Marian Wegera został skazany wynosi osiem lat.

                Zgodnie z praktyką sądu za tego rodzaju przestępstwa po uwzględnieniu wszystkich przesłanek, za które p. Marian Wegera został skazany, skazani otrzymują wyroki w zawieszeniu. 

                Proszę o zbadanie dlaczego Sąd Okręgowy w Lublinie nadal nie chce wliczyć w odbywaną karę pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania p. Mariana Wegery. 

Lubelska prokuratura zastosowała wobec p. Mariana Wegera wyjątkowo nikczemną metodę, stosowaną przez prokuratury, by ominąć obostrzenia w długości okresu stosowania tymczasowego aresztowania.
Mianowice podczas 3,5 letniego stosowania tymczasowego aresztu w „sprawie głównej”, prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania ( pod odrębną sygnaturą ) kilka wątków ze „sprawy głównej”. Wkrótce w „sprawie głównej” uchylono areszt, ale zastosowano go w „nowym” postępowaniu – i tak wielokrotnie, z kolejnych postępowań wyodrębniano kolejne, do których stosowano areszt, po tym jak uchylano go w poprzednich…
W drobnych sprawach, w których prokuratura nie stosowała aresztu ( bo był stosowany w innych postępowaniach ) szybko zapadały wyroki skazujące na niskie kary pozbawienia wolności, które p. Marian Wegera zaczął odbywać. Z kolei postępowania, w których był stosowany tymczasowy areszt ciągną się latami, co uniemożliwia zaliczenia okresu faktycznego pozbawienia wolności do wymiaru kary…
Chyba jedyny, który się nie pogubił w tym cyrku to p. Marian Wegera… 

W efekcie przedsiębiorca p. Marian Wegera przebywa w Areszcie Śledczym w Lublinie – skazywany za niewielkie sprawy gospodarcze - od 9 lat… 
Jak się ma to do okresu pozbawienia wolności np. skazanych w aferze FOZZ ? 

Oczywiście, powyższa sytuacja wynikała z wyjątkowej złośliwości organów ścigania, ale pytam się – gdzie był niezawisły Sąd ? 

Pytam się: 

- Jakie przesłanki powodowały kolejne tymczasowe aresztowania do wyłączanych wątków z tego samego postępowania ? Co z tego, że sygnatura akt była inna – przecież tego nie da się ukryć w aktach…? Czy Sąd je w ogóle przeglądał przed zastosowaniem kolejnego tymczasowego aresztu ? 

- Dlaczego Sąd nie połączył wpływających do Sądu kolejnych spraw w jedno postępowanie, skoro dotyczyły tego samego oskarżonego i podobnych czynów, z tego samego okresu i tego samego przedsiębiorstwa ? Dla przykładu – bydlaczek Mariusz Kurowski ( Sąd Rejonowy w Białymstoku ) – by ominąć druzgoczący dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Białymstoku wyrok wydany przez Sąd Najwyższy – potrafił być kilkakrotnie „wylosowany” do prowadzenia spraw, by następnie połączyć postępowania sądowe w jedno. Widać – jak Sąd chce, to potrafi… 

- Dlaczego Sąd dzielił na kolejne, odrębne postępowania sądowe, te postępowania, które wpłynęły do Sadu i zostały już wcześniej podzielone przez prokuraturę ? W ten sposób prokuratura i sąd z jednego postępowania „wygenerowała” ich kilkanaście. 

- Dlaczego „główny wątek” oskarżenia, w którym p. Marian Wegera był tymczasowo aresztowany przez 3 lata, nie został osądzony do dziś, co – zdaniem Sądu – uniemożliwia zaliczenia tego okresu do odbywanych kar pozbawienia wolności ? Czy 9 lat na wydanie wyroku w nieskomplikowanej sprawie gospodarczej jest niewystarczającym okresem ? 

- Dlaczego dotychczas nie zaliczono okresu faktycznego pozbawienia wolności do odbywanej przez p. Mariana Wegera kar pozbawienia wolności ?

- Dlaczego nie zdołano - od 2006 r.  – wydać prawomocnego wyroku łącznego, który umożliwiłby „uporządkowanie” kar pozbawienia wolności odbywanych przez p. Mariana Wegera ?
- Na jakich podstawach merytorycznych Sąd Penitencjarny odmawia udzielenia p. Marianowi Wegera warunkowego, przedterminowego zwolnienia ? 

- W jaki sposób Sąd zastosował się do Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który stwierdził: niezasadność stosowania tymczasowego aresztowania przez okres ponad 3 lat, oraz niezasadność odmawiania jakichkolwiek widzeń przez 2,5 roku ? 

- Jaki był faktyczny nadzór sądowy nad procesem wyprzedawania wielomilionowego majątku należącego do przedsiębiorcy Mariana Wegera ?


Szanowny Panie Prezesie, 

                Mariana Wegerę poznałem na jakimś spotkaniu przedsiębiorców pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Kojarzyłem go jako dynamicznego przedsiębiorcę. Później „słuch po nim zaginął”. „Odnalazł się” po latach – w Areszcie Śledczym w Lublinie. 

                Marian zrobił błąd – przyjechał do Warszawy jako „zamożny przedsiębiorca z prowincji”. Można by rzec: sam wlazł myśliwym pod lufę strzelby, a mając na uwadze środowisko ludzi, którzy go zniszczyli – niemal dosłownie wszedł pod lufę strzelby.
                
„Winą” Mariana jest to, że miał pieniądze i plany biznesowe ! 

„Winą jego”, podobnie jak wielu innych „przedsiębiorców – przestępców”, jest to, że chciał działać w kraju opanowanym przez ponadpartyjne i ponadlokalne sitwy wysoko postawionych ludzi, które zajmowały się zabieraniem przedsiębiorcom ich majątków. Kto się sprzeciwił – ginął, „popełniał samobójstwo” lub szedł do aresztu.

Marian Wegera zaczął ostatnio otrzymywać kilkudniowe przepustki, z których dobrowolnie wracał z powrotem do Aresztu Śledczego w Lublinie. Wstrzymane zostały gdy władze aresztu dowiedziały się, że będąc „na wolności” odwiedził… lekarza, bo pękł mu żylak dwunastnicy. Sąd Okręgowy w Lublinie  ( Wydział Penitencjarny ) uznał działania władz aresztu za zgodne z prawem – podobnie jak „za zgodną z prawem” uznawał dotychczas opisaną powyżej sytuację.

Czy komuś tak mocno zależy na tym by p. Marian Wegera dokonał żywota w Areszcie Śledczym w Lublinie… ?

Zmarli skutecznie nie dopomną się o zabrany majątek, rozbicie rodziny ( 2,5 roku bez zgody na widzenie z żoną ) i stracone lata życia…

Z uwagi na powyższe proszę o objęcie nadzorem administracyjnych postępowania prowadzone w sprawach p. Mariana Wegera.               

Z poważaniem

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji 

Do wiadomości: 

1.    Sz. P. Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości
2.    Sz. P. Andrzej Seremet – Prokurator Generalny RP
3.    Parlamentarzyści RP
4.    Europarlamentarzyści
5.    Media                    

Treść pisma do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie – Sędziego Krzysztofa Wojtaszka - wersja JPG

1. Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - strona I

2. Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - strona II

3. Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - strona III

4. Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - strona IV

5. Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - strona V

6. Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - strona VI

Odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie

1. Odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie

Odpowiedź Posła na Sejm Joachima Brudzińskiego

1. Pismo Posła na Sejm Joachima Brudzińskiego

Jak działa Strasburg:

Tajne wybory polskich sędziów do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Kandydatów na sędziów, którzy będą sądzić nasze sprawy przeciwko rządowi wybiera... rząd
Wolność dziennikarskiego słowa – Strasburg kontra Polska  Mirosław Naleziński, Gdynia
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: Polska narusza prawo do swobody wypowiedzi
PRZEŚLADOWANIA POLSKIEJ OPOZYCJI - demonstracja w Strasburgu przed Parlamentem Europejskim i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w dniach 27 - 28 września 2011 r
List otwarty do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka informujący o zorganizowanej przestępczości działającej nie tylko w polskich sądach - ale sięgającej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU STOWARZYSZENIA INICJATYW DEMOKRATYCZNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
Bezprawie urzędników Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Strasburg - wyroki Trybunału Praw Człowieka - ukarana Polska za wydane wyroki naruszające PRAWO i wolności demokratyczne - dowodzące nieetyki i nieznajomości prawa przez polskich sędziów.
Strasburg - tylko dla swoich? - nieprofesjonalność, nierzetelność i nieuczciwość - czy na tym polega działanie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z Europejskiego Trybunału?... nieraz wielkie g...
Trybunał w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura mediów.
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.
Bezprawie urzędników Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Maciej
01-08-2012 / 23:27
Organy ścigania po raz kolejny potwierdziły swoją bezkarność. W dniu 30.07.2012 r. Fundacja LEX NOSTRA otrzymała z Prokuratury Okręgowej w Radomiu informację o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy państwowych, którzy doprowadzili do niesłusznego pozbawienia wolności, trzyletniego tymczasowego aresztowania, oraz skazania na 25 lat pozbawienia wolności p. Zbigniewa Górę. Prokuratura twierdzi, że nastąpiło "przedawnienie karalności przestępstwa przekroczenia uprawnień"... Przypominam, iż po wielu latach, p. Zbigniew Góra został ostatecznie i prawomocnie uniewinniony. Nie tylko nikt nie zwróci p. Zbigniewowi trzech lat życia spędzonych w areszcie, zniszczonego zdrowia, zrujnowanej rodziny, ale nawet nikt nie powiedział słowa "przepraszam”. Kiedy p. Zbigniew Góra był podejrzany, a następnie oskarżony i skazany, prokuratura twierdziła, że nie miało miejsca przekroczenie uprawnień, bo p. Zbigniew przecież został uznany za winnego... Teraz, gdy został uniewinniony - prokuratura twierdzi, że nastąpiło "przedawnienie karalności przestępstwa przekroczenia uprawnień"... Jak widać po treści uzasadnienia postanowienia Prokuratury Okręgowej w Radomiu – urzędnicy mogą zrobić z człowiekiem wszystko, całkowicie bezkarnie. Maciej Lisowski Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
~Bogdan
30-07-2012 / 21:25
Właśnie wiem co potrafią.Policja kłamie.Prokuratura jest po prostu skłonna do korupcji.Sąd nie sądzi tylko skazuje. Wszyscy nie czytaja ze zrozumieniem,lub wcale nie czytają.