Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-07-2013

Siedlce i miernota swądowa SSO Krystyna Święcicka, SO Grażyna Jaszczuk, SO Jerzy Kozaczuk, SSR Wojciech Michalak, SSO Bogdan Górski, SO Mariola Krajewska-Sińczuk  itd. w sprawie subiektywnego pomówienia w czasopiśmie AFERY PRAWA.

Redaktor Niezależnego Czasopisma AFERY PRAWA Zdzisław Raczkowski kolejny raz został pozwany do sądu za publikowanie prawdy na temat warszawskiego naciągacza udającego prawnika Krzysztofa M. Tekst został opublikowany interwencyjnie po otrzymaniu zgłoszeń przez redakcję od osób poszkodowanych dla ostrzeżenia ludzi aby nie korzystali z pseudo-usług tego pseudo-prawnika zgodnie z Art. 213 kk - Prawdziwość zarzutu znieważeniaNie popełnia przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu... 

Jak pisze Rzeczpospolita: Już nie tylko niesprawiedliwe wyroki, ale i nagminne spóźnienia oraz arogancję zarzucają sędziom obywatele piszący skargi na ich zachowanie. 
Coraz więcej niezadowolonych obywateli skarży się na Temidę i jej zachowanie. W 2012 r. do Krajowej Rady Sądownictwa trafiło o 75 proc. skarg więcej niż rok wcześniej. Drugie tyle trafia bezpośrednio do prezesów konkretnych sądów. Najwięcej jest tych na niesprawiedliwe wyroki i ciągnące się latami procesy; coraz częściej zdarzają się jednak także na spóźnienia, niekulturalne czy wręcz agresywne i grubiańskie zachowanie na sali rozpraw.

Rola sędziego polega na tym, że musi rozpatrzyć nawet najbardziej bzdurną sprawę wniesioną do sądu. Problem w tym, że za komuny aby dostać się na studia prawnicze wystarczyło zdać pozytywnie egzamin z historii. Dzisiaj wiemy, że historia, jako typowo humanistyczny kierunek zmienia się w zależności od zapotrzebowania politycznego. Niestety, tak samo zmienia się prawo - w zależności od zapotrzebowania rządzących historyków.... 
Typowa stalinowska doktryna : "dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie" funkcjonuje do dnia dzisiejszego w polskich postkomunistycznych sądach. Na większości uczelniach są specjalizacje i coraz węższe kierunki ścisłego kształcenia absolwentów, jednak sędziowie jak  i ich następcy dalej są kształceni  wg. komunistycznych zasad wzajemnej zależności - stąd pewno powstał slogan o niezależności sędziego... Najgorsze w tym, jest fakt że sędziowie praktycznie nie mają wykładów z logiki i analizy, a bardzo często posługują się sloganami typu: sąd dokonał analizy... Jak się potem okazuje, to sąd temu dał wiarę a tamtemu nie bez logicznych podstaw takiego postępowania. 
Mamy typowy prymitywizm kształcenia tych co nie mają wiedzy i odpowiedzialności za popełniane błędy w wydawanych orzeczeniach... -  za to taki "pseudo-sędzia" bez doświadczenia od razu dostaje władzę nad ludzkim życiem... paranoja. 
Cóż, człowiek jest omylny do czego przyznają się już co odważniejsi sędziowie, niestety większość z braku niezbędnej ścisłej wiedzy wymaganej niejednokrotnie do rozstrzygnięcia sporów nie zdają sobie nawet spawy, że w swych orzeczenia wypisuje typowe pierdoły nijak mające się do rzeczywistości i ścisłej wiedzy naukowej.

 Szeryf z Bieszczad nawykł do walki z "wilkami w togach". Bycie dziennikarzem, podobnie jak bycie sędzią wiąże się z wydawaniem oceny. W większości przypadków mamy dwie strony - jak z sądu jedna strona wychodzi zadowolona z orzeczenia, to druga przeciwnie. Z tekstami opisującymi przestępstwa aferzystów jest podobnie - nikt nie chce aby jego przekręty "ujrzały światło dzienne". Afery nagłaśniane na stronach AFER PRAWA jak w innych mediach utrudniły lub zakończyły funkcjonowanie niejednego aferzysty i sędziego co wiąże się często z zemstą  tych osób. Dlatego Redaktor Naczelny musiał utajnić skład osób współpracujących z nim i sam ponosić odpowiedzialność za subiektywne odczucia poszkodowania osób których nieetyczne postępowanie zostało nagłośnione. Jest to możliwe, ponieważ stracił swój majątek i dorobek życia na skutek oszustwa sądowego jakie go spotkało w 1998r przy sprzedaży jego firmy – do dnia dzisiejszego kupujący "prawnik" nie wywiązał się z umowy kupna i zapłaty za lokal i towar. W tej sytuacji wraz z innymi poszkodowanymi przez organa władzy zajął się walką z układami korupcyjnymi i niekompetencją urzędniczą. Ta działalność to wzajemna pomoc i współpraca osób poszkodowanych – wolontariat nie przynoszący zysków – co dokumentuje od 12 lat w corocznych zerowych deklaracjach PIT dla Urzędu Skarbowego w Sanoku. 
Obligatoryjnie w takiej sytuacji sąd zwalnia stronę od kosztów sądowych oraz przyznaje adwokata "z urzędu" - wszędzie oprócz SSR Wojciecha Michalaka z Sądu Rejonowego w Siedlcach i "przyklepujących" automatycznie jego postanowienie sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach: SSO Bogdan Górski, SO Jerzy Kozaczuk, SO Mariola Krajewska-Sińczuk.
Przepis który ma obowiązywać sędziów jednoznacznie mówi: Art. 623 k.p.k. [Przesłanki zwolnienia wyłożenia kosztów] Sąd zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe. 
Jednocześnie zgodnie z Art. 624 k.p.k. [Przesłanki zwolnienia od zapłaty kosztów] § 1. Sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.

W tej sytuacji materialnej schematyczna opcja zasugerowana przez sędziów (zresztą metodą kopiuj – wklej wysyłana wszędzie na odpieprz się ) , że cyt. oskarżyciel prywatny od kilku miesięcy wiedział o toczącej się przed tutejszym sądem sprawie .... z oskarżenia prywatnego .... i z tego względu miał kilka miesięcy na to aby zgromadzić środki finansowe na zapłacenie zryczałtowanej równowartości wydatków opiewających na kwotę 300zł jeżeli chciał skierować do sądu wzajemny prywatny akt oskarżenia – jest w tej sytuacji faktycznej nielogiczna.

Sędzia powinien wiedzieć, że "z pustego i Salomon nie naleje...". To nie Zdzisław Raczkowski wniósł pozew do sądu tylko przeciwko niemu wniesiono pozew, a on tylko działa w obronie swojej lub innych osób oraz demokratycznej wolności do wyrażania poglądów i opinii gwarantowanych Konstytucją RP    
Po pierwsze, Z. Raczkowski - jak każdy inny dziennikarz piszący prawdę i nagłaśniający przestępstwa urzędnicze ma stale kilka spraw o pomówienie itp. w których zawsze zostaje zwolniony z kosztów oraz zostaje mu przyznany biegły z urzędu, tak więc nie miał powodów domniemywać, że orzeczenia sędziów siedleckich będzie odbiegać od norm prawnych - ten Sąd powinien postąpić tak jak inne sądy - inaczej można domniemywać tajnych układów korupcyjnych pomiędzy powodem K. Maciągiem ,a sędziami lub nieproceduralności przewodniczącego.

Po drugie: Opcja zgromadzenia środków bez posiadania dochodów nie istnieje, co każdy przedszkolak wie – tak więc dywagacje sędziego SSR W. Michalaka są co najmniej nielogiczne, a tak naprawdę to schematyczne bez zapoznania się z aktami. Wiemy, że wyszło odgórne rozporządzenie dla sędziów nakazujące im nie zwalniać poszkodowanych z kosztów sądowych. Jednak takie postępowanie sędziów prowadzi do nierzetelności sądowej oraz skazywania osób niewinnych którzy nie mają środków na odwołanie się i wykazanie swej niewinności.  

Po trzecie: Sąd w Siedlcach jest sądem niewłaściwym miejscowo – co zostało stwierdzone w innych sądach w sprawach o zniesławienie w tekstach opublikowanych w czasopiśmie internetowym AFERY PRAWA – tak więc strona nie miała podstaw do przewidywania takiego nieproceduralnego postępowania przewodniczącego.

Po czwarte: Raczkowski na dwie córki studiujące w Krakowie na co potrzeba min. 3.000,00 zł miesięcznie i koszty są ich utrzymania oraz kształcenia są kredytowane. Niby dlaczego jakiś chory psychicznie osobnik udający adwokata, który poczuł się subiektywnie urażony opublikowaną prawdą o nim - dla dobra społecznego i ostrzeżenia żeby inni ludzie nie zostali przez niego oszukani - zostaje zwolniony  z kosztów pomimo posiadania majątku i tzw. „kancelarii prawniczej? ;- )”
Strona brała pod uwagę, że jednak Sąd w Siedlcach okaże się kompetentny i wrzuci jego nieproceduralne pozwy do kosza. Jak widać z postanowienia SSR W. Michalaka, sędzia chce być osobą medialną – nie widzę problemu – wszak właśnie nagłośnianiem takich spraw zajmujemy się.

 Kolejny problem to nielogiczne uzasadnienie sędziów siedleckich SSO Bogdan Górski, SO Jerzy Kozaczuk, SO Mariola Krajewska-Sińczuk w postanowieniu sygn. akt.II Kz 126/13 z dnia 29.05.2013r. dot. właściwości sądowej. 
Jak o swym postanowieniu napisali: W ocenie Sądu Okręgowego pewnego odniesienia się wymaga, podniesiony przez odwołującego się w ramach argumentacji wyżej rozważonych zarzutów, pogląd w kwestii braku właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Siedlcach. Zgodnie z art.  31
§1 k.p.k. miejscowo właściwy do rozpatrzenia sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Zgodnie z art. 6§2 k.k. miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. W przypadku przestępstwa pomówienia popełnionego za pośrednictwem Internetu, z uwagi na prywatnoskargowy charakter rzeczowego występku, przyjąć należy, że miejscem popełnienia przestępstwa będzie miejsce, w którym osoba pomawiana zapoznała się z treściami poniżającymi ją w opinii publicznej lub narażającymi ją na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Krzysztof M.Z. zapoznał się z treściami opublikowanymi przez Zdzisława Raczkowskiego w czasopiśmie internetowym www.aferyprawa.eu na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach.
I tu kolejny raz sędziowie się mylą dając wiarę oszustowi. Z jego logowań do portalu AP najczęściej wychodzi Warszawa i nie ma wcale Siedlec. Trudno uznać, aby dla Warszawy sądem właściwym były Siedlce. Tak więc z logiką i wiedzą jak zwykle sędziowie są na bakier - ewidentnie mamy naginanie interpretacji przepisów. W pierwszym rzędzie zgodnie z art. decydujące znaczenie ma miejsce popełnienia przestępstwa przez Raczkowskiego - zgodnie z wieloma wyrokami SN takim miejscem jest siedziba redakcji czyli Sanok - a z pewnością takim miejscem nie są Siedlce ponieważ tam nie bywał.    

Podobne naciągane postanowienie - po fakcie jak Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził swą niewłaściwość wydali:  SSO Krystyna Święcicka, SO Grażyna Jaszczuk, SO Jerzy Kozaczuk.
Cytuje ich słowa: W myśl art.53.ust. 3 Prawa Prasowego właściwość miejscową sądu ustala się według siedziby redakcji, a następnie wydawnictwa, a gdy ta siedziba nie jest znana lub znajduje się za granicą - wg. miejsca ujawnienia lub rozpowszechniania materiału prasowego. W niniejszej sprawie siedziba redakcji znajduje sie za granicą, a zatem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd według miejsca ujawnienia materiału prasowego przez oskarżyciela prywatnego, którym w tego rodzaju sprawie jest Sąd Rejonowy w Siedlcach. - i znowu mamy naciąganą interpretacje.
Oczywiste jest, że siedzibą Redakcji AP jest Sanok co jest podane w "kontaktach" na stronie portalu. 
Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem aby SĄD REJESTRUJĄCY był siedzibą redakcji jakiegoś czasopisma czy innych mediów. Na przykład, jakbym chciał wydawać gazetę w Bochni to sądem rejestrującym byłby Kraków a siedzibą np. Krzeczów.
W tej sytuacji wątpliwości sędziów Sądu Okręgowego w Sielcach są co najmniej dziwne i trudno orzec, czy wynikają z układów, niekompetencji czy stronniczości sędziów. Wszak K. Maciąg będąc komornikiem współpracował z sędziami lokalnymi i prowadził z nimi interesy. Sam chwalił sie, że ma „haki” na paru sędziów z Mińska Mazowieckiego, a więc niewykluczone że i z Siedlec.

I kolejne nieprofesjonalne postanowienie sędziów siedleckich sygn. akt II Kz 262/12 z dnia 7.11.2012r w wydaniu: SSO Dariusz Półtorak (spr.), SO Teresa Zawiślak, SO Andrzej Wach którzy nie są w stanie wydać decyzji dot. właściwości sądu  - uchylają i przekazują sprawę Sądowi Rejonowemu w Siedlcach. 
Cytuję: W tej sytuacji do ustalenia pozostała jedynie kwestia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego - właściwego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 16 października 2002 roku w sprawie wyznaczania sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe. Do ustalenia tej właściwości niezbędne jest z kolei, w sposób nie podlegający wątpliwości, ustalenie siedziby redakcji czasopisma "AFERY PRAWA". Z załączonego do akt sprawy przez oskarżonego Zdzisława Raczkowskiego dokumentu (...) wynikać by miało, że główna siedziba działalności wskazanego wyżej wydawnictwa mieści się na terenie Irlandii. Jednakże okoliczność ta w ocenie Sądu Okręgowego winna być zweryfikowana poprzez uzyskanie odpowiednich informacji z organów polskich prowadzących rejestracje, ewidencje tego rodzajów podmiotów, a w szczególności czy redakcja o tej nazwie nie ma swojej siedziby na terenie Polski. Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe ustalenie w sposób prawidłowy i nie podlegający dyskusji siedziby wskazanego w akcie oskarżenia wydawnictwa i tym samym właściwości miejscowej sądu, który będzie rozpoznawał przedmiotową sprawę.
Jednak to postanowienie SO zostało "olane" - nie jest mi znane postanowienie SR w odpowiedzi, a sprawę koniecznie chce prowadzić sędzia Wojciech Michalak.

Z uwagi na taką ewidentną stronniczość i niekompetencję sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach - wnoszę o wyłączenie się sędziów tego sądu z rozpatrywania sporu wniesionego przez oskarżyciela prywatnego Krzysztofa M.Z.  ponieważ subiektywnie oni też mogą się poczuć urażeni i pomówieni tym tekstem i mścić się na redaktorze czasopisma internetowego AFERY PRAWA. Z uwagi na fakt, że ten sąd jest sądem wyższej instancji (apelacyjnym) oraz z racji nadzoru wnoszę jednocześnie o wyłączenie z rozpatrzenia Sądu Rejonowego w Siedlcach i przeniesienie spraw do sądu właściwego - czyli do Sanoka zgodnie z obowiązującym prawem.  

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~King
05-01-2015 / 06:04
Hey, kiellr job on that one you guys! hcueuhxo.com [url=aocdano.com]aocdano[/url] [link=iobuewue.com]iobuewue[/link]
~Jeciane
23-12-2014 / 09:05
rachel as someone staetd" rel="nofollow">unkxgiwmu.com">staetd before sandra comes from a very wealthy family and she isn't really the sweet girl she portrays herself to be. she's a stuck up little bitch who doesn't give a shit about anyone but herself. try knowing her for 2 years and you'd see. pictures often lie. i can tell you this much. she is a using, manipulative, calculating little cow. get to know the real her before you jump to defend someone you "follow"
~Krzysztof Maciąg Zbyszyński
20-12-2013 / 02:12
Jak zwykle pierdolisz damski chujku raczkower, na razie zamknęli ci podstronę, na której mnie opluwałeś kretynku, a teraz zamkną ciebie w psychiatryku bo nawet do ZK gówno chodzące luzem się nie nadajesz, WON z tej ziemi znajdo parszywa jewrejska
~Mirnal
26-07-2013 / 00:33
*Art. 213 kk - Prawdziwość zarzutu znieważenia - Nie popełnia przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu... * Wielu sędziów nie traktuje tego przepisu poważnie. Podniosłem sprawę pewnej pisarki, która produkowała się na portalu NK w niechlubny sposób i łazimy po sądach od paru lat. Dodatkowo owa nawiedzona pani uznała, że pisałem jako Kawalec i czeka teraz na proces o zniesławienie. Swoją drogą - ów Kawalec nieźle po niej pojeździł...
~Obywatel prawa
19-07-2013 / 19:33
Trzeba wielkich zmian w prawie, wielkich czystek w urzędach, zmiany myślenia i postępowania wielu sędziów i prokuratorów, by coś zmieniło się na lepiej. "Trzeba" to tylko słowo- potrzebne są konkretne działania i zmiany- które faktycznie przyniosą efekty, bo jak narazie w dalszym ciągu wydaje się często wyroki skazujące bez dowodów, bądź wręcz wbrew nim, tworzy się żałosne i pozbawione sensu uzasadnienia, bądź wydaje bezpodstawne postanowienia np. o badaniach psychiatrycznych tak zwany "numer na wariata". Faktycznie NIKT nie ma na to wszystko ŻADNEGO wpływu, dlatego pozostaje narazie to wszystko opisywać i nagłaśniać, dlatego działania Pana Redaktora są ogromnie ważne i jak się okazuje skuteczne. Przyjdzie czas, że wszyscy będą rozliczeni i ktoś (nowy rząd???) zrobi porządek... Wszelkie oskarżenia pod adresem Afer Prawa i Pana Redaktora uważam za bezpodstawne, bezprawne, wręcz skandaliczne!!! Wolność słowa i tym bardziej działalność dziennikarska, która np. ostrzega przed oszustami lub możliwością stania się ofiarą oszustwa nie tylko jest zagwarantowana Konstytucją ale i Międzynarodowymi Przepisami, których Polska powinna przestrzegać!!! Mało tego!!! Pan Redaktor Zdzisław Raczkowski powinien zostać nagrodzony przez Prezydenta za działalność, która służy dobru, służy sprawiedliwości w szerokim kontekście. A sprawiedliwość się zemści na tych, którzy jej nie przestrzegali i nie stosowali, albo z niej szydzili. Jesteśmy z Panem!
~marek777
19-07-2013 / 09:28
KOMITET OBYWATELSKI ds. Praworządności i WALKI z KORUPCJĄ w Koszalinie wychodzi z wnioskiem o ogłoszeniu Ogólnopolskiej P E T Y C J I w sprawie zbierania podpisów na okoliczność POWSZECHNEGO PRZEPROWADZENIA PERSONALNEJ WERYFIKACJI ( do TEJ pory ICH NIKT NIE ZWERYFIKOWAŁ) prokuratorów i sędziów którzy do dnia dzisiejszego NIE zostali poddani takiej OPERACJI - TO ONI do tej pory WERYFIKOWALI Obywateli >> zaprojektowali >> Kształt "WOLNEJ * NIEPODLEGŁEJ * DEMOKRATYCZNEJ " rzekomo POLSKI. STWORZYLI BEZKARNY TOGOSTAN, który w finale ostatecznym przyjął WYMIAR egzotyczno-toksykologicznej TUSKO - KOMOROLANDII opartej na >> BEZPRAWIU + SILE sprowadzonych do poziomu N A Z I Z M U Prokuratorzy i sędziowie w trybie " Gott mit uns" dyktują "architekturę" funkcjonowania społeczności polskiej o PRIORYTECIE KORUPCJI, NEPOTYZMU i INNYCH kryminalnych podłości ... gdzie dla uczciwych i rzetelnych Obywateli NIE MA miejsca bytu . STWORZYLI wielki biznes, prywatny folwark, gdzie rządy i władzę sprawuje zgraja cwaniaków i ślizgaczy ... NIE pospolita kurwa i złodziej ... TO prokuratorzy i sędziowie są Komisarzami w Komitetach WYBORCZYCH . TO ONI "CZUWAJĄ" nad "właściwym" przebiegiem Wyborów ... TO ONI "OPINIUJĄ" o "prawidłowym " ICH przebiegu. TO ONI w ostatnim czasie wzięli się za TEMAT : "Wychowanie Obywatelskie w polskiej RODZINIE !! U nich KANTÓW "nigdy NIE stwierdzono". KTO ich wychowa ?? PRZEBIEG postępowań procesowych , ich falsyfikacja i INNE kryminalne SZWINDLE dokonane w awanturnictwie procesowym pod "przykrywką" IMMUNITETÓW świadczą o NAZISTOWSKIM postępowaniu dziczy magistrów prawa. R O D A C Y !! Żarty się skończyły ! Teraz albo nigdy ! Do dzieła ! Do czynów !! W O D P O W I E D Z I na patriotyczny APEL Jerzego JACHNIKA bojownika o słuszną SPRAWĘ !!!
~marek777
19-07-2013 / 09:20
REDAKTORZE Zdzisławie RACZKOWSKI ! AVANTI ... tylko Naprzód i Naprzód .... ten TOGOWY wrzód musi pęknąć .. resort (NIE)sprawiedliwosci to najwieksza KUPA GNOJU RP w rzeczpospolitej izraelskiej ... słuzy Pan słusznej sprawie ... NIE JEST Pan SAM ... Pozostaje wierny przysiedze słuzyć : Polsce, Narodowi i Ludziom ... mimo przeciwnego wiatru ... kierunku NIE zmienie ... po Solidarnosci pozostało 21 wyswiechtanych farzesów .... NIE zrealizowanych do dnia dzisiejszego ... i "BOLEK" - falsyfikat ... Jeszce {Polska NIE zginęła ...
~iwan
19-07-2013 / 09:11
Jeżeli chcemy godnie żyć i mieszkać w swoim kraju a nie kątem ... u obcych ... jak niewolnicy ... stańmy murem i postawmy opór dalszej falsyfikacji naszego życia. Polakom NIE było w przeszłości NIC darowane .. zawsze służyliśmy za ... mięso armatnie ... dzisiaj u przyjaciół z ameryki też służymy za mięso armatnie ... a co nam oferują ? kij sznurek i marchewka ... daliśmy się okraść ze wszystkiego co miało dla naszego Narodu jakąś wartość ... w dosłownym tego słowa znaczeniu ... co otrzymaliśmy w zamian ?? ... chaos, bałagan , fikcję i wizję śmietnika ... NIE ociągać się i NIE mitrężyć ... czas założyć S T O P dla BEZPRAWIA i BEZCHOŁOWIA dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI i BEZmyślności przy braku logiki rozumowania ... w oparciu o insynuacje urojeń własnych ... NADLUDZI ... podpartych wyświechtanym "Gott mit uns"
~reno
19-07-2013 / 09:02
*** RODACY !!! NIE mylić NIEpoczytalności umysłowej osobniczej pod przykrywka IMMUNITETÓW ... wynik sprawy ustalany jest przed meczem jak w PZPN ... akt oskarżenia powstaje na zamówienie ... .... DOWÓD : sprawa II K.34/12/AW gdy Tomasz Bodo sporządza Wniosek do SSR Jarosław SROCZYŃSKI - przew. Wydziału w SR Koszalin - podżeganie z osobistego zaangażowania ujawniania NAZISTOWSKIEJ działalności prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Koszalinie ... podobnie sie ma z PPR Krzysztof SMOLIŃSKI - II Kp.557/12/AW ...
~jakel
19-07-2013 / 08:57
Jaka władza taki sąd ... BEZPRAWEIE + Siła = N A Z I Z M