Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-05-2013

Przestępcy w togach - Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński - zawiadomienie Najwyższa Izba Kontroli Pani Alina Hussein Jan Jączek

Szanowny Panie, 

z przykrością stwierdzam, że złożenie interpelacji w tej sprawie moim zdaniem  stanowiłoby naruszenie monteskiuszowskiego podziału władzy.
Ja reprezentuję strukturę ustawodawczą, która nie ma funkcji kontrolnej w stosunku do organów wymiaru sprawiedliwości (jak to się dzieje np. w odniesieniu do rządu).
 
  Z ukłonami,
 
                    Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński

Panie Pośle na Sejm RP
Przypominam, że jest rok 2013 r., jest Pan Posłem na Sejm RP, utrzymywanym z pieniędzy podatników, którego obowiązują Konwencje podpisane przez Polskę, Konstytucja RP i Ustawy, a nie zasady myśliciela francuskiego Karola Ludwika Monteskiusza, zawarte w traktacie filozoficznym o państwie, wydanym w 1748 r.
 
Z przykrością stwierdzam, że jest Pan całkowicie oderwany od społeczeństwa i rzeczywistości, ponieważ informowałem Pana w okresie od 2009 r. do dziś co najmniej sto razy o aferze Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold i NIC PAN NIE ZROBIŁ W TEJ SPRAWIE. Zgodnie z treścią art.231 Kodeksu Karnego niedopełnianie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego - którym jest każdy Poseł na Sejm - jest czynem karalnym (przestępstwem).
Nie wiem kto nadał Panu tytuły naukowe, którymi się Pan posługujesz, jak się Pan znalazł w Sejmie RP, kto na Pana głosował, itd., ale wszystko będę robił żeby wyborcy dowiedzieli się jaką osobą jest Pan w rzeczywistości i jak irracjonalnie rozumiesz sposób stosowania prawa. Wstyd mi, że mieszkam w Polsce, gdzie funkcje publiczne pełnią takie osoby jak Pan i z taką przeszłością (KC PZPR).
Na szczęście nie wszyscy Posłowie na Sejm RP zachowują się tak karykaturalnie i  posiadają skłonności aspołeczne, jak posłowie z SLD.
Przykład, podaję link:
Pokrzywdzony, Jan Jączek

Pani Alina Hussein Najwyższa Izba Kontroli

I. W nawiązaniu do Pani wykładu  w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach "Jak ograniczyć korupcję",  ponownie zawiadamiam, że jestem bezprawnie krzywdzony przez istniejący przestępczy układ korupcyjny działający w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

II. Na podstawie art.13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka domagam się od funkcjonariuszy NIK podjęcia skutecznych działań przeciwko przestępcom w togach prokuratorskich, którzy zamiast stać na straży praw zawartych w Konstytucji RP i Konwencjach podpisanych przez Polskę - od ponad czterech lat -  bezprawnie chronią aferzystów z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością karną i cywilną, korumpują niektórych sędziów, nie wykonują orzeczeń sądowych, mimo że mają obowiązek ustawowy, bezprawnie usuwają istotne dokumenty z akt prokuratorskich, rażąco łamią procedury karne uniemożliwiając ustalenie prawdy i ukaranie sprawców, którzy ograbili mnie ze środków pieniężnych znacznej wartości, znęcają się psychicznie nad moją osobą, zastraszają mnie, itd.

III. Zgodnie z ustaleniami,  przesyłam Pani istotne dokumenty w załączniku, z których jednoznacznie wynika, że zostałem bezprawnie ograbiony ze środków pieniężnych znacznej wartości przez oszustów z Getin Banku SA., bezprawnie chronionych przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów działających w przestępczym układzie zamkniętym, jak również link z Pani wykładu: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6Ok2L5QLS4

                                                                                  Uzasadnienie 

Zawiadamiam, że jestem pokrzywdzonym w gigantycznej aferze finansowej Getin Banku SA, w której właściciel tego banku Leszek Czarnecki, łamiąc szereg przepisów Ustawy Prawo Bankowe i innych, przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN.

Od ponad czterech lat zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i niektórzy skorumpowani sędziowie w okręgu apelacji katowickiej znęcają się psychicznie nad moją osobą, jak również popełniają szereg innych przestępstw na moją szkodę co poniżej uzasadniam. 

Dnia 13 czerwca 2007 r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i Domu Maklerskiego IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisałem na skutek oszustwa finansowego zaplanowanego podstępnie i z premedytacją przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. 

Oszustwo finansowe polegało na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe - co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. (osiągnięto w ten sposób maksymalną cenę 6,50 PLN za sztukę).

Istotny w tej sprawie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polegało to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. W Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach podawano informacje, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., /cytat/ „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. /Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007 r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”/. 

Właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN (na jedną osobę), by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży. 

Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał swoich pracowników, by udzielali klientom kredytów w wysokości nawet dziewięćdziesiąt dziewięć razy większej niż  środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe. 

Getin Bank S.A. udzielił klientom tego banku  „pustych kredytów” za OKOŁO DZIESIĘĆ MILIARDÓW PLN na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślam, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, cytuję: 

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa. 

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...),

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)". 

Reasumując:  Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na około 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę. 

Następnie pieniądze wirtualne "kredyt w kwocie 20 milionów PLN", z rachunku mojej mamy Michaliny Jączek wróciły do Getin Banku SA. Na rachunku maklerskim Michaliny Jączek  dodatkowo został zapisany kredyt w kwocie 99 370 PLN, udzielony przez Getin Bank SA, za który dodatkowo przydzielono mamie śmieciowe akcje LC Corp. SA po 6,50 za sztukę. Według oszustów z Getin Banku SA, skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów,  powyższe działanie Getin Banku SA było zgodne z prawem, ponieważ ryzyko było zapisane w prospekcie emisyjnym LC Corp. SA. 

Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLAM, ŻE JEST TO PERFIDNE KŁAMSTWO, PONIEWAŻ W PROSPEKCIE EMISYJNYM LC CORP. SA, NIE MA ZAPISU, ŻE GETIN BANK SA BĘDZIE UDZIELAŁ KREDYTÓW W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA RYNKU KAPITAŁOWYM.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po wejściu LC Corp.SA na GPW w Warszawie wartość akcji LC Corp. SA zaczęła gwałtownie spadać. Przez około 1,5 roku płaciłem odsetki od kredytu udzielonego w kwocie 99 370 PLN, po około 800 PLN miesięcznie. Po tym okresie wezwano mnie do Getin Banku SA i Domu Maklerskiego IDM i próbowano mnie nakłonić, abym podpisał aneks do umowy, gdzie miesięcznie raty od tego kredytu miały wynosić 3000 PLN miesięcznie, w sytuacji gdy emerytura- renta wynosiła około 1700 PLN. Umowy żadnej już nie podpisałem, gdyż nie miałem żadnej wątpliwości, że jestem pokrzywdzonym w dużej aferze finansowej. 

Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach,  a nadto wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie (nie było wówczas Prokuratury Generalnej). Dnia 15 grudnia 2008 r. moja mama złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach  przeciwko Getin Bankowi SA o unieważnienie umowy i zwrot zagrabionych pieniędzy. 

DO DZIŚ ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW SKUTECZNIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSZUSTÓW Z GETIN BANKU SA, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po złożeniu powyższego zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury i pozwu do Sądu, Getin Bank SA  za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA sprzedał akcje LC Corp. SA, rzekomo, aby spłacić kredyt. Akcje zostały sprzedane po najniższej cenie – 59 groszy za walor. Za wszystko uzyskano ponad 34 tysiące PLN. Pieniądze zostały przejęte przez Getin Bank SA na spłatę rzekomego kredytu. Dodatkowo zrobiono mojej mamie zadłużenie około 100 tys. PLN, załatwiono orzeczenie sądowe niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik ograbiał ją z emerytury na rzecz Getin Banku SA, aż do jej śmierci. 

PODKREŚLAM, ŻE MOJA MAMA MICHALINA JĄCZEK DNIA 30 SIERPNIA 2011R. BEZPOŚREDNIO NA SKUTEK ZADAWANIA JEJ OGROMNEGO BÓLU, CIERPIENIA PSYCHICZNEGO I SILNEGO STRESU PRZEZ PRZESTĘPCÓW REPREZENTUJĄCYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOZNAŁA UDARU MÓZGU I ZMARŁA, NIE DOCZEKAWSZY NAJDROBNIEJSZYCH OZNAK SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po jej śmierci, przeprowadziłem postępowanie spadkowe, zostając w całości Jej spadkobiercą i realizuję wolę mojej matki Michaliny Jączek, kombatanta i osoby represjonowanej przez NKWD, którą nie zniszczyli sowieccy i nazistowscy okupanci, lecz psychopaci w togach prokuratorskichmimo że zgodnie z art. 19 Konstytucji RP Państwo Polskie powinno otoczyć Ją specjalną opieką. 

Więcej na temat mechanizmu oszustwa finansowego i oszustwa procesowego, proszę przeczytać w Internecie, podaję linki:

a)          http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bielewicza/39592-protest-glodowy-obywateli-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-sylwetki-uczestnikow-jan-jaczek

b)         http://aferyprawa.eu/Urzednicy/LIST-OTWARTY-POKRZYWDZONEGO-W-AFERZE-FINANSOWEJ-GETIN-BANKU-SA-DO-WICEPREZESA-RADY-MINISTROW-
W-SPRAWIE-POWOLANIA-KOMISJI-DO-ZBADANIA-AFERY-GETIN-BANKU-SA

c)          http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,

d)         http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-
Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek
,

e)          http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow-i-przekupnych-sedziow-bedacych-
na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA

f) http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i16456/$File/i16456.pdf

g)           oraz filmy na Youtube.com z moim udziałem. 

Niniejsze pismo wysyłam również do Prokuratora Generalnego RP i wnioskuję o podjęcie na nowo śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA i Leszkowi Czarneckiemu właścicielowi tego banku, ponieważ 18 stycznia 2013 r. ujawniono mi w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach kluczowy dowód "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku. Protokół ten jest w istocie opinią biegłych rzeczoznawców o najwyższym statucie zawodowym wynikającym z normy aktu prawnego rangi ustawowej i potwierdza moje wcześniejsze zarzuty, twierdzenia i wnioski przeciwko oszustom z Getin Banku SA. 

Podkreślić należy, że oszuści z Getin Banku SA z premedytacją zaplanowali wielkie oszustwo finansowe, w wyniku którego bezprawnie przejęli środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN na rzecz właściciela Getin Banku SA Leszka Czarneckiego, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN, co szczegółowo powyżej wskazałem i udowodniłem.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

PODKREŚLIĆ NALEŻY, ŻE ŚLEDZTWO W NINIEJSZEJ SPRAWIE POWINIEN PRZEPROWADZIĆ WYDZIAŁ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I KORUPCJI, A NIE JAK DOTYCHCZAS DYSPOZYCYJNY IGNORANT PRAWA ASESOR KRZYSZTOF JARZYNA, KTÓRY MANIPULUJĄC NA ZAMÓWIENIE napisze, że "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, NIE BYŁ UKRYWANY I INNE OCZYWISTE BREDNIE I KŁAMSTWA.

Dowódakta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.593/12 i sygn. akt 1Ds.568/09.

              W ZAŁĄCZNIKU PRZESYŁAM INTERPELACJĘ POSELSKĄ PANI POSŁANKI MARII NOWAK I INNE DOKUMENTY.

Interpelacja (nr 16456) do ministra finansów w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank SA

Szanowny Panie Premierze! Do mojego biura poselskiego zgłosiła się osoba przedstawiająca dokumenty, które wzbudziły moje zaniepokojenie i zrodziły kilka pytań. Pierwszy z dokumentów to umowa kredytowa zawarta 13 czerwca 2007 r. z Getin Bankiem SA z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp SA.

Wartość kredytu na zakup akcji LC Corp SA udzielonego przez Getin Bank SA wynosiła 20 mln zł. Osoba podpisująca wskazaną umowę pozostawała na emeryturze i miała miesięczne przychody z tego tytułu rzędu 1700 zł. Bank udzielający kredytu nie poinformował o ryzyku finansowym, jakie osoba ta bierze na siebie. Można przypuszczać, że gdyby tak się stało – znając stopień ryzyka – umowy kredytowej by nie podpisała.

W związku z powyższym moje pytania:

1. Czy KNF i nadzór bankowy, a także Prawo bankowe dopuszczają podobne sytuacje, gdy kredytobiorca uzyskuje wysoki kredyt, nie posiadając zdolności kredytowej do jego obsługi?

2. Czy KPWiG i KNF dopuszczają sytuacje, w których bank (Getin Bank) udziela kredytu na zakup akcji firmy (LC Corp), pomimo że właścicielem obu (Getin Bank i LC Corp) jest ta sama osoba? Czy KPWiG lub KNF nie widzą w tej sytuacji żadnych zagrożeń, konfliktów interesów i potencjalnych negatywnych skutków dla stabilności rynku finansowego w Polsce?


3. Czy wg KPWiG lub KNF sytuacja, w której Getin Bank udzielał znacznych kredytów na zakup akcji LC Corp, mogła mieć wpływ na cenę emisyjną LC Corp, a także na cenę akcji na rynku po emisji?

Z wyrazami szacunku

Poseł Maria Nowak

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.

       Reasumując powyższe, na podstawie art.13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka domagam się od funkcjonariusz NIK podjęcia skutecznych działań przeciwko przestępcom w togach prokuratorskich. 

           Pokrzywdzony Jan Jączek

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Beata
07-05-2013 / 13:46
Szanowny Panie Jączek, postanowiłam jeszcze raz dokonać wpisu, ponieważ jestem zbulwersowana odpowiedzią prof. dr hab. Tadeuszu Iwińskiego na Pana zawiadomienie dotyczące przestępstw Getin Banku. Pozwolę sobie przytoczyć tę skandaliczną odpowiedź prof, Iwińskiego:" Z przykrością stwierdzam, że złożenie interpelacji w tej sprawie moim zdaniem stanowiłoby naruszenie monteskiuszowskiego podziału władzy. Ja reprezentuję strukturę ustawodawczą, która nie ma funkcji kontrolnej w stosunku do organów wymiaru sprawiedliwości (jak to się dzieje np. w odniesieniu do rządu)". Jak profesor może pisać takie bzdury???? Nikt nie wymaga i nie oczekuje, ze profesor Iwiński będzie kontrolować organy wymiaru sprawiedliwościiwiński. Wszyscy poszkodowaniu Getin Banku, wtym również Pan Panie Jączek, oczekujecie działań, które sa w mocy pana Niwińskiego. Powinien on powiadomić instytucje, które są władne przeprowadzić stosowne kontrole i ukarać winnych. Panie Jączek, pisze Pan, że "Zgodnie z treścią art.231 Kodeksu Karnego niedopełnianie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego - którym jest każdy Poseł na Sejm - jest czynem karalnym (przestępstwem)." Ja dodadam od siebie jeszcze jed art KKArt. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. § 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi. Co się zaś tyczy monteskiuszowskiego podziału władzy na ustawodawczą, wykonawcza i sądownicza, to jest on z założenia słuszny dopóki na styku tych wszystkich władz nie dojdzie do szczególnej "miłości" i "wzajemnych interesów", do póki nie dojdzie do tych szczególnych i szemranych interesów wzajemnych , z którymi mamy do czynienia nnp. na styku wielkiej polityki ibiznesu.Obenie w Polsce powstały kasty ludzi całkowicie bezkarnych , stojacych ponad prawem. Już wiele lat temu zespół Kombi spiewał: "nietykalni żyją pośród nas, nietykalni odmierzają czas".Takimi nietykalnymi są przestępcy - biznesmeni kupujacy za miliony sędziów , prokuratorów i polityków. Panie Jączek zyczę Panu powadzenia w walce z mafią sądowo-prokuratorską. A przestępcom przypominam, iż nie ma zbrodni doskonałej. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
~Beata
06-05-2013 / 14:03
Korupcja kwitnie, tylko uczciwych ludzi żal. Przestępcy w togach mają się bardzo dobrze, czują się całkowicie bezkarni i kpią z uczciwych obywateli. Niestety, żyjemy w kraju, w którym najlepiej żyje się kurwom i złodziejom, uczciwy człowiek jest bezlitośnie gnębiony. Do więzień są wsadzani drobni przestępcy, tzw. płotki, ci co kradną grube miliony mają się dobrze, są to tzw biznesmeni. W więzieniach jest pełno rowerzystów, skazanych za jazdę pod wpływem trunków wyskokowych, kierowcy w BMW ,MERCEDESACH jeżdżą na podwójnym gazie bezkarnie. Największym zagrozeniem dla praworządności są przestępcy w togach: bezkarni, chamscy, butni , pyszni i pewni swojej bezkarności. Najgorsze jest jednak to, iż nie ma się nawet komu poskarżyć. Panie Jączek trzymam za pana kciuki. Życzę wytrwałości i powodzenia w walce z buńczuczną mafią.
~slawek
06-05-2013 / 09:24
historia zatacza koło -podobno. Państwo nasze pogrąża się w chaosie, jego najważniejsze urzędy biorą pod swoją ochronę złodzieji, aferzystów a nawet morderców. Kążdy kto ma odrobinę wpływów ,kontaktów i znajomośći ciągnie tę ''przykrótka kołderkę" do siebie. Może przesadzam ale odnoszę wrażenie że jesteśmy w tym samym punkcie co nasi rodacy w 1772r. Jak rozbić ten bolszewicki beton ?
~bum
05-05-2013 / 20:24
Przy takich sędziach i prokuratorach złodziejskie banki maja się dobrze.Brak prawa ,to i okradanie ludzi -prosta zależność. Spraw sądowych nie rozstrzygają ,tylko dają racje bankowi ,bo we łbach mają sędziowie dwie rzeczy zamiast wiedzy na ten temat czyli gówno i nic.
~Zbigniew
05-05-2013 / 19:13
niestety prawda jest taka ze getin banki i idmsa okradl ludzi wciskajac im wielomilionowe kredyty na zakup akcji bez wartosc ...jest to swiadome oszustwo i kradziez przez zorganizowana grupe przestepcza ...okradli inwestorow i fundusze emeytalne ....a ludzia zgotowali pieklo na lata pozbawiajac ich majatkow i skazujac ich na komornikow i powolna smierc....
~helenka
04-05-2013 / 18:06
No to jak widać i słychać do utajonego bezrobocia operatorów w togach dołączyli operatorzy NIK i CBA, sami się do tego na Uniwersytecie przyznając. Tylko im za to nieróbstwo płacą publicznymi pieniędzmi pobranymi od opodatkowanych Obywateli RP. Studentów nawet nie zainteresowali swoimi teoriami. Żenada!!!
~Toni
03-05-2013 / 23:29
Nagranie na filmie pokazuje przyznanie się funkcjonariuszy NIK i CBA do politycznego braku przyzwolenia na ściganie aferzystów finansowych takich jak Leszek Czarnecki ( obecny właściciel Getin Banku, były agent Służby Bezpieczeństwa PRL-u) i innych. Panie Tusk nawet w Rosji i na Białorusi ściga się aferzystów ... . QUO VADIS ???