Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA JAROSŁAW NIEDŹWIECKI ŚWIDNICA REPRESJONOWANI W POLSCE 60 LAT ZYDOWSKIEJ OKUPACJI POLSKI

Niedźwiecki Jarosław  Świdnica - represjonowany w Polsce 2006 r. ze względów politycznych 60 lat żydowskiej okupacji Polski - Żydzi mnie atakują.
 
 Jarosław Niedźwiecki
  Świdnica, dnia 06.07.2006 r.
Ul. Łużycka 75
58-100 Świdnica

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
Za pośrednictwem i do wiadomości
Komenda Powiatowa Policji
w Świdnicy

Dotyczy:
L.dz. G-I-5500/138/06/RC
RSD-936/06
1 Ds.-1061/06

Szanowna Pani asesor Prokuratury Rejonowej w Świdnicy Ewa Kotyra -
Miklasiewicz,

w związku z politycznymi represjami mnie i mojej rodziny za publiczne
wyrażanie moich poglądów, firmowanymi Pani nazwiskiem, chciałbym
Panią i Komendę Powiatową Policji w Świdnicy poinformować, że
kierując się troską o los mojej ojczyzny, pozwoliłem sobie w
rocznicę 28 czerwca `56 roku na publiczne wyrażenie mojej opinii m.
in.  na internetowych grupach dyskusyjnych pl.soc.polityka i
soc.culture.polish, w wątku pt. ,,60 lat żydowskiej okupacji Polski".

Zważywszy na fakt, iż wszczęcie w/w postępowania i wydany przez
Panią nakaz przeszukania zamieszkałego przeze mnie domu były
bezzasadne, bo skutkowały na podstawie rzekomo anonimowego doniesienia
i nie mając jeszcze pojęcia, czy jest Pani bezpośrednią
inicjatorką tych politycznych represji, czy tylko osobą
dyspozycyjną, kierując się tokiem myślenia organów ścigania
zajmujących się w/w sprawą, według tychże oceny moja wypowiedź z
28 czerwca 2006 roku wyczerpie również znamiona przestępstwa, tj. o
czyn z tzw. ,,żydowskiego artykułu" 257 kk. Gwoli uzupełnienia
mojej wypowiedzi z 28 czerwca 2006 roku chciałbym dodać, iż w
niedawno wydanym biuletynie IPN zamieszczono opracowanie, z którego
wynika, że ok. 38% kierownictwa aparatu UB było pochodzenia
żydowskiego. Uprawnia to do stwierdzenia, że stalinowski terror to
dzieło ŻYDOKOMUNY. Wiadomo, że procentowy udział Żydów w
kierownictwie UB był znacznie większy, tj. ok. 70-80%, bowiem w w/w
opracowaniu podkreśla się, iż uwzględniono w nim tylko tych,
którzy w swoich ankietach personalnych podali taką informację.
Słynna dyrektywa Bermana z 1946 r. nakazywała wręcz zmianę nazwisk
i kamuflowanie pochodzenia.

Powstanie poznańskie i późniejsze ,,wypadki" były walką z
właśnie tą hydrą, a nie Polaków z Polakami. Z oczywistych
względów fakty te się ukrywa, pokazując dramaty zwykłych ludzi,
doprowadzonych do rozpaczy. Mocodawcy, podobnie jak bezpośredni
wykonawcy oraz sprzedawczyki i karierowicze, pozostali bezkarni. Tak
było i jest, tyle że w różnych odmianach tego samego terroru.

Ponieważ nabrała Pani i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy z asp. sztab. Ryszardem Cwenarem na czele ochoty do
politycznych dyskusji, zapraszam Państwa do dyskusji na ten temat do
w/w internetowych grup dyskusyjnych, aby nie zaprzątać nimi później
bezsensownie sądów. Sądy to nie miejsce na dyskusje polityczne, co
potwierdził niejednokrotnie Trybunał Praw Człowieka. Takie
postępowanie uniknie także w przyszłości ewentualnego ścigania i
przyrównywania Państwa do stalinowskich oprawców, szykanujących
współcześnie z powodów politycznych naród polski. Pisząc ten
ostatni komentarz kieruje się również troską o Pani Prokurator
karierę zawodową, albowiem wytrawnym politologom znana jest zasada,
,,kto się polityką para, ten od polityki ginie".

Jednocześnie, nawiązując do mojego ostatniego pisma w przedmiotowej
sprawie z dnia 29.05.2006 r. przypominam, że do dziś nie zostały
rozpatrzone w nim zawarte moje wnioski i że prowadzący w/w sprawę,
wbrew mojemu wnioskowi nie uzasadnili przedstawionych mi zarzutów i
są w tej kwestii bezczynni. Jeszcze raz upominam się o oddanie mi
odebranego rodzinnego komputera, nie tylko abyśmy mięli wyrównane
szanse w politycznych dyskusjach, ale przede wszystkim dlatego, że
Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
bezpodstawnie utrudniają życie, egzystencje i rozwój mojej rodziny.

Do wiadomości:
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy.
Grupy dyskusyjne pl.soc.polityka i soc.culture.polish.
Niezależne wydawnictwa.
Inni zainteresowani.

 

W załączeniu:
Wydruk mojej wypowiedzi publicznej z dnia 28 czerwca 2006 roku pt.
,,60 lat żydowskiej okupacji Polski".

W rocznicę 28 Czerwca `56 roku

Trzy ważne wydarzenia w powojennej Polsce spowodowały umocnienie się
u nas władzy syjonistów i totalne przesiąknięcie żydowstwa do
sfery politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce. Wydarzenia te,
to protesty studenckie marca 1968 roku, protesty Radomia i Ursusa 1976
roku i ogólnonarodowy protest z kulminacją sierpnia 1980 roku.
Zostały one poprzedzone Poznańskim Powstaniem Narodowym przeciwko
obcej dyktaturze w czerwcu 1956 roku. Po stłumieniu Poznańskiego
Powstania, skierowanego przeciwko składającemu się w znaczącej
liczbie z Żydów kierownictwu KC PZPR (Zambrzycki, Ochab, Cyrankiewicz
itd.), władza zainstalowanych w Polsce Żydów została ograniczona.
Cyrankiwicz jeszce odgrażał się, że "Polakom, którzy podniosą
rękę na syjonistyczną władzę, zostanie ona odrąbana". Do władzy
doszedł Władysław Gomułka i Polacy zaczęli przejmować nad
państwem częściowo kontrolę.

W marcu 1968 roku młoda generacja żydowska, składająca się
przeważnie z synalków prominentów żydokomuny, tzw. "komandosów"
(MIchnik, Kuroń, Modzelewski itp.), zainicjowała protesty studenckie.
Wtedy to spiskowcy syjonistyczni, na plecach ogłupionych studentów
polskich umocnili swoje korzenie w Polsce. Zapędy ich zostały nieco
ostudzone przez Gomułkę, który krzyczał "studenci do książek,
robotnicy do pracy, syjoniści do syjamu". Po tym okresie zaczęły
się zawiązywac ściślejsze kontakty syjonistów wschodnio-
europejskich z syjonistami zachodnimi.

Drugą okazją do totalnego podporządkowania syjonistom narodu
polskiego stały się protesty robotnicze Radomia i w Ursusie w czerwcu
1976 roku. Grupa wcześniejszych "komandosów" żydowskich
wykorzystała polskich robotników, by na kanwie tych wydarzeń móc
później dojść w Polsce do nieograniczonej władzy.

Spiskowcy syjonistyczni z PZPR założyli wówczas tzw. Komitet Obrony
Robotników
(KORniki - Michnik, Kuroń, Modzelewski, Kaczyński, Macierewicz itd.).
W tym czasie też zaczęły byc już na Zachodzie szkolone kadry
przyszłej elity żydowskiej, urabianej potem na tzw. "autorytety
moralne" (Geremek, Belka, Balcerowicz, Bielecki, Gronkiewicz-Waltz
itd.).

Kolejnym i ostatnim etapem zagarnięcia przez syjonistów
wypracowywanego przez  polskich robotników (niewolników) latami
majątku narodowego, stały się protesty społeczne 1980 roku. Na
kanwie tychże protestów, uwieńczonych układami w Magdalence i przy
tzw. "Okrągłym Żłobie" w 1989 roku, w międzyczasie zmuszając
represjami polskich działaczy "Solidarności" do emigracji i moralnego
upadku, do władzy doszła grupa syjonistów, która wykorzystała
robotników. "Garbatonose szczury wpełzły na styropiany i mówią,
że to oni są twórcami "Solidarności" - mówił Cezary Piotr
Tarkowski w imieniu uczestników Czerwca `76 w Ursusie przed pomnikiem
upamiętniającym te wydarzenia.

W czerwcu 1956 roku miało miejsce w Poznaniu jedyne powojenne
powstanie  narodowe, które było ruchem spontanicznym narodu
polskiego, przeciwstawiającym się zainstalowanej w Polsce za pomocą
radzieckich czołgów w 1945-46 roku dyktaturze władzy obcych. Jak
dotąd, od 1980 roku mówiono w mediach w Polsce tylko o protestach
poznańskich. Teraz mówi się o Powstaniu Narodowym w Poznaniu 1956
roku przeciwko obcej władzy. Nadal nie mówi się o powstaniu Czerwca
1956 roku, jako o powstaniu narodowym, przeciwko żydowskiej okupacji
Polski. Termin ten chroniony jest nawet artykułem tzw. "żydowskim"
157 kk. A to dlatego, że żydowska okupacja Polski nadal trwa.
Śledztwa przeciwko powstańcom poznańskim zostały umorzone, a akta
spraw zniszczone zaraz po ich umorzeniu, jako niehistoryczne.

Dzisiaj Polacy są upodleni jak nigdy dotąd, a w mediach szerzy się
pełno frazesów o wolności. Od wciągnięcia Polski do Unii
Europejskiej, w myśl planu Geremka, dwa miliony Polaków na stałe
opuściło już nasz kraj. Wstyd jest powiedzieć, ale najgłupszą mamy
w Polsce młodzież. Tym gigantycznym oszustwem (mowa o spisku
syjonistów), za pomocą "bezkrwawej" zmiany systemu w Polsce,
ograbiono po raz kolejny z wieloletniego narodowego dorobku Polaków.

Powstała nowa kasta uwłaszczonych i tylko nielicznym, którzy z nimi
współpracują rzuca się ochłapy. W podobny sposób Żydzi stali się
przed wojną właścicielami większości obligacji, których
wypłacenia i odszkodowania domagają się dziś. Nie trudno sobie
wyobrazić, co może stać się za kilkadziesiąt lat, gdyby jakimś
cudem odkręcono tę zbrodniczą prywatyzację narodu wybranego. Żydzi
robią wszystko, żeby ich nacja była coraz bogatsza i odwdzięczają
się za "dobrą robotę" na rzecz narodu żydowskiego kolejnymi
premiami, jak choćby dobrze płatną pracą na uniwersytecie w USA dla
Kwaśniewskiego.  Tym sposobem Kwaśniewskiemu nabiją tak kasę, że
nikt już potem się nie doliczy, ile i w jaki sposób on zarobił na
Polakach jako ich prezydent. Garbatonosy Marcinkiewicz zaś twierdzi,
że w służbach specjalnych nie jest nikt nominowany z ramienia partii
politycznych i wraz z Jarosławem Kaczyńskim odmawiają przydzielenia
stanowisk Samoobronie w żydowskich służbach specjalnych. Nie mogą
bowiem dopuścic, by z takim trudem opanowany system niewolnictwa w
Polsce uległ zachwianiu.

Nic nie wskazuje na to, że upodlony i ogłupiony do ostateczności
naród polski przejrzy na oczy i, że Polacy odzyskają siły i
podniosą sie kiedykolwiek do ponownego wolnościowego zrywu. Szeroko
piętnowanym "Antysemityzmem" Polacy sami sobie zamykają drzwi do
godnego człowieka życia.

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.