Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Nie tylko Kaufland okrada klientów - dyskusja dot. nie przyjmowania opakowań zwrotnych przez jednostki handlu detalicznego i hurtowego.

Z problemem odmowy przyjmowania opakowań zwrotnych na pewno spotkało się wielu klientów sklepów - handlowcy doszli do wniosku że na opakowaniach też mogą zarabiać kosztem klientów.
Tu 30, tam 50gr. za opakowanie i przy setkach transakcji robi to pokaźną (nieopodatkowaną) kasę dla takiej firmy jak np. KAUFLAND. 
To że Niemcy wielokrotnie wykorzystywali Polaków traktując ich poniżająco - jak choćby ostatnio Rokitę  - wcale nie oznacza, że dalej mamy się dawać oszukiwać i okradać przez właścicieli tej niemieckiej firmy. 
Działają w Polsce, z reguły nie płacą podatków, polskich pracowników wyzyskują płacąc minimalne stawki za pracę ponad umowę. W dodatku zarabiają wciskając klientom kiepskiej jakości towar. 

Sprzedawcy przy zwrocie opakowań często szantażują klientów domagają się np. paragonów lub innych dowodów zakupów (które nie trzymamy i nieraz nawet nie otrzymujemy) lub "łaskawie" odliczają kaucję w ilości zakupionego towaru - do czego nie mają prawa. (patrz niżej ustawa).
Ponadto, nikt nie gania codziennie np. z butelkami, zwykle odkładamy je żeby po zebraniu pewnej ilości hurtem oddać - i tu ból - sklep nie chce nam oddać pobranej kaucji. W końcu to jego zysk, a kto chce się pozbywać zysku? - lepiej okradać klientów.

I tak próbując oddać opakowania w sanockim Kauflandzie spotkałem się z odmową przyjęcia przez chłystka Wojciecha Kinel tytułującego się "dyrektorem" sanockiego Kauflandu. Co ciekawe, tego pseudo-dyrektora nawet na wizytówkę nie było stać. Widocznie typowa miernota z układów. Śmieszne, że taki "niby dyrektor" połasił się żeby mnie okraść "aż" na 7zł. 
Dlatego dla wiedzy klientów oraz pouczenia takich niedouczonych chłystków - poniżej

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.  (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.)p
Opakowania i odpady opakowaniowe

która informuje nas o obowiązkach wytwórców i sprzedawców "opakowanych" towarów jak też o prawach klientów - i tak czytamy:


Rozdział 4
Obowiązki sprzedawcy i użytkownika produktów w opakowaniach
 
Art. 14. Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.
 
Art. 15. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2.000 m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów określonych w przepisach o odpadach.
 
Art. 16. 1. Sprzedawca substancji chemicznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych substancji w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera.
2. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach, o których mowa w art. 10 ust. 1, w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.
3. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, o którym mowa w przepisach o odpadach.
 
Art. 17. Użytkownik substancji chemicznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach.
 
Art. 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 10, art. 12-14 oraz art. 16 ust. 1 i 2 sprawuje Inspekcja Handlowa, działająca na podstawie przepisów odrębnych.

Z ustawy logicznie wynika, że obowiązek przyjmowania opakowań dotyczy wszystkich opakowań, w których występują produkty sprzedawane w tym sklepie, niezależnie od tego, czy produkty te zostały zakupione w tym czy też w innym sklepie. 

Tak więc sklep nie może odmówić przyjęcia opakowań zwrotnych, jeżeli prowadzi sprzedaż produktów w tych opakowaniach. 
Ponadto ustawa nie wymaga od nas, żebyśmy przedstawiali dowody zakupu opakowań w tym punkcie handlowym. 

Klient też nie jest od tego, żeby rozwiązywał za handlowców problem opakowań zwrotnych - to ustawa mówi jak należy problem traktować - wystarczy umieć czytać i logicznie myśleć - co jak widać nie każdy dyrektor potrafi.    

Jednocześnie:  Kto, zarządzając jednostką handlu detalicznego, nie przyjmuje zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach będących w ofercie handlowej w tej jednostce, podlega karze grzywny. 
Nie przyjęcie opakowań zwrotnych stanowi wykroczenie, za które Inspekcja Handlowa może ukarać kierownika sklepu grzywną.

Tak więc dla ostrzeżenia innych tego typu handlowców okradających klientów  o oszustwie dyrektora W. Kinel zostanie zawiadomiona Inspekcja Handlowa i mamy nadzieję, że dyrekcja Kauflandu zapłaci kilkusetkrotnie większą karę, a niekompetentny Wojciech Kinel zostanie zastąpiony przez handlowca znającego obowiązujące PRAWO w Polsce.

AP  

 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.