Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 sierpnia 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-08-2014

Żydowskie i NKWD-owskie pochodzenie Anny Komorowskiej ? ! ?

Anna Komorowska, fot. Piotr Drabik, Wikipedia
Rodzice Anny Komorowskiej, jak sprawdziła "Gazeta Polska", trudnili się pracą w stalinowskim aparacie bezpieczeństwa. Stracili posady w 1968 roku na fali antysemickiej czystki.

"Gazeta Polska” sprawdziła, kim byli rodzice pierwszej damy Polski, Anny Komorowskiej. Okazuje się, że pracowali w stalinowskim aparacie bezpieczeństwa. „GP” pisze, opierając się na dokumentach IPN, że wyrzucono ich z pracy w 1968 roku na fali antysemickich czystek. Wpłynął na to fakt, że panieńskie nazwisko matki Komorowskiej brzmi „Rojer”. Jednak, jak podkreśla „GP”, dziadkowie pierwszej damy, Wolf i Estera Rojer, mieszkali w Warszawie już przed wojną.

Matka Anny Komorowskiej, Hana Rojer, straciła rodziców w czasie wojny. Choć zmieniła tożsamość, wywieziono ją do Niemiec. Wyzwoliła ją armia amerykańska. Wówczas, występując już jako Józefa Deptuła, załatwiła sobie z pomocą kuzynki pracę w nadzorowanym przez NKWD Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego.

Z kolei ojciec pierwszej damy, Jan Dziadzia, skończył służbę wojskową w 1946 jako członek Polskiej Partii Robotniczej. W 1948 ubiegał się o posadę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. „Ja Dzia­dzia Jan współ­pra­cow­nik MBP zo­bo­wią­zu­ję się wier­nie słu­żyć spra­wie wol­nej, nie­pod­le­głej i de­mo­kra­tycz­nej Pol­ski. Zde­cy­do­wa­nie zwal­czać wszyst­kich wro­gów de­mo­kra­cji (...) Ślu­bu­ję uro­czy­ście stać na stra­ży wol­no­ści, nie­pod­le­gło­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa pol­skie­go, dążyć ze wszyst­kich sił do ugrun­to­wa­nia ładu spo­łecz­ne­go opar­te­go na we­wnętrz­nych, go­spo­dar­czych i po­li­tycz­nych za­sa­dach ustro­jo­wych Pol­ski Lu­do­wej i z całą sta­now­czo­ścią, nie szczę­dząc swo­ich sił, zwal­czać jego wro­gów” – cytuje ustęp z jego ślubowania „Gazeta Polska”. Ślubowanie to złożył w IV Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, m.in. w obecności Józefa Kratki, byłego członka KPP.

W 1954 roku rodzice Anny Komorowskiej zwrócili się z wnioskiem o zmianę nazwiska na „Dembowscy”.

W 1968 roku zaczęły do MSW napływać antysemickie donosy na rodziców pierwszej damy. Zostali ostatecznie zwolnieni.

bjad/se.pl

tusk.polska.oskubana.jpg

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lucky
21-10-2016 / 17:49
~Randi
18-09-2016 / 20:04
~Merit
26-07-2016 / 12:04
Wenn es nicht krank ist, ist es jedenfalls schewr verste4ndlich. Dort fahren NATO-Kriegsschiffe im Rahmen einer internationalen Mission umher. Scheinbar aber ohne Wirkung, weil das Mandat nicht ausreicht, um abschreckend auf organisierte Piraterie zu wirken. Ich lese, dass sehr viele Segler sich nicht mehr trauen, diesen Seeraum zu befahren. Umso besche4mender ist, dass sich eine durch internationale Konzerne gesponserte Veranstaltung, so klein macht. Wo bleibt die Aufforderung nach Geleit ? gmail-comlogin.com/
~wingsio
12-06-2016 / 09:39
The best space for your child to relax!: wingsio0.com slitherio-o.com
~Krzysztof Plebs 2014
01-03-2015 / 00:52
włodzio szostak zwany "klocem" coraz częściej przebywa z którąś ze swoich byłych żon, w Dobrem koło Mińska, ale kaski pilnuje jeszcze u Danuty szostak. Stary "ćwiara" tez pilnuje kaski, jeden numer to ten z Chasiową i jej sprzedaną działką. Podobne owe 20 kawałków to jest za to, że bronił jej przede mną i moją zemstą za jej fałszywe zeznania...młody "Ćwiara" napłodził trochę bachorów, ale jedna (z tą z Dobrego) - zwana "końskim ryjem" jakaś taka niepodobna do niego...A stary "Ćwiara", który podobno sam jest nad grobem zwrócił się do swojej "synowej" doktor neurolog Danuty szostak następującymi słowami:" oddaj moje miliony, tobie już nie będą potrzebne, bo masz raka, a jesteś przecież moją synową..." OJ, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO w "szostakowie dolnym"
~xd
16-02-2015 / 19:16
ond podobna do kwasnieskiego na tym zdjeciu
~Lin
19-12-2014 / 13:40
If only there were more cleevr people like you!
~Kotek
03-09-2014 / 05:15
~Kotek 03-09-2014 / 05:13 z Archiwum żydłak IIewa11 02-09-2014 / 23:44 GRZEGORZ PADZIK - kret komuny w szeregach prawicy, oszust wybrany przez bolkowe odłamy "Solidarności" na szefa Oddziału w Mińsku Mazowieckim. UWAGA na tego oszusta i manipulatora! Wszelkie informacje na temat tego "działacza" proszę kierować na mail: praworządnosc@gmail.com celem podjęcia kroków prokuratorskich przeciwko tej gnidzie. ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 02-09-2014 / 23:21 Pada pseudo gangsterska banda doktor neurolog danuty szostak vel marchel vel nieleszczuk. A jak tam jeden z budyneczków przedszkola przy Sterniczej w Warszawie (Bemowo) młody pseudo gangsterku piotrze marchel vel nieleszczuk. Nie ma...??? A to żydowskie ścierwa dopiero początek waszego końca. Twojego żydłaku raczkowski też ~spraye 02-09-2014 / 23:09 skacze zając koło lasu ma on bardzo dużo czasu. to tak z nudów ~spraye 02-09-2014 / 23:06 energia sprawiedliwości ap rozpiera. ile jest w tym prawdy ? cholera ~spraye 02-09-2014 / 22:56 kotek chciał złapać myszkę a myszka mu odgryzła ogon ~spraye 31-08-2014 / 18:18 te ap , urva nie baw się w kotka... Pada psudo gangsterska banda doktor neurolog danuty szostak vel marchel vel nieleszczuk. A jak tam jeden z budyneczków przedszkola przy Strniczej w Warszawie (Bemowo) młody pseudo gangsterku piotrze marchel vel nieleszczuk. Nie ma...??? A to żydowskie ścierwa dopiero początek waszgo końca ~Krzysztof Super Plebs 2014 02-09-2014 / 18:55 januszu trzaskoma wiesz co ty możesz? Zapomnij o swoich hemoroidach i narżnij kupę ot i co! Janusz wiesz co ty możesz? Zapomnij o swoich hemoroidach i narżnij kupę ot i co! Janusz, jak tam randka z Twoją adwokatką? Macie już haki na tę jędzę i tego strasznego Maciąga? Ty wyobraź sobie że ona mi zrobiła oskarżenie ...?! A ja tylko żartowałem No i co głupi Zychu ongiś liderze SLD w Mińsku Mazowieckim zesrałeś się rzadkim gównen ! I kto cię tak załatwił - ten prawniczyna dla ubogich Naciąg, a mówiłam trzymaj się mnie i mojej kaski ~Marzena Gil 02-09-2014 / 18:15 stasio chorzewski, to claun, który kiedyś próbował po pijaku się dobierać do moich cycków, a mam co pokazać ~kol 02-09-2014 / 17:02 Znasz Stasia, to dopiero idiota ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 02-09-2014 / 13:39 Takiego idioty nie widziałem. Oto w sprawie przed mińskim Sądem Rejonowym, w sprawie II K 1/14 zeznający jako świadek były milicjant nijaki jerzy waldemar zych po pierwsze primo - jak to w MO mawiali - nie pamięta, że toczy się p-ko niemu sprawa cywilna z mojego powództwa o sygnaturze I C 347/12 (a więc od mniej więcej 2 lat), w której wprawdzie na ostatniej rozprawie był nieobecny, ale wcześniej zgłosił 7 lewych świadków...., a "po drugie primo" jak mawiali ubecy i milicjanci oraz oficerowie LWP w rodzaju janusza trzaskoma, czy podoficerowie w rodzaju józia dziedzickiego podpisał w KPP Mińsk Mazowiecki protokoł przesłuchania nie czytając go i jeszcze rozbrajająco powiedział Wysokiemu Sądowi (akurat w osobie niskiej i przysadzistej SSR Agnieszka Karłowicz), że gdyby mu policjant podsunął testament na rzecz Krz\ysztofa Maciąg Zbyszyńskiego to tez by podpisał...Nic dziwnego, że komuna padła mając takich jak zych "obrońców" a jeszcze łajno to chwali się, że jest dziennikarzem i prawnikiem. Ufff! ~sasiedzi 01-09-2014 / 12:11 /31.08.2014, 15,43/ stan? to o Ciebie chodzi Stasiu. Masz opiekuńczą żonę to jej trzymaj i słuchaj a nie kolesiów od flaszki ~Janusz Trzaskoma 01-09-2014 / 05:15 On (Zdzisław Raczkowski) się nie potrafi w nic bawić, bo to śmieć ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 02-09-2014 / 23:21 Pada pseudo gangsterska banda doktor neurolog danuty szostak vel marchel vel nieleszczuk. A jak tam jeden z budyneczków przedszkola przy Sterniczej w Warszawie (Bemowo) młody pseudo gangsterku piotrze marchel vel nieleszczuk. Nie ma...??? A to żydowskie ścierwa dopiero początek waszego końca. Twojego żydłaku raczkowski też ~spraye 31-08-2014 / 18:18 te ap , urva nie baw się w kotka...
~Archiwum żydlak
02-09-2014 / 23:38
~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 02-09-2014 / 23:21 Pada pseudo gangsterska banda doktor neurolog danuty szostak vel marchel vel nieleszczuk. A jak tam jeden z budyneczków przedszkola przy Sterniczej w Warszawie (Bemowo) młody pseudo gangsterku piotrze marchel vel nieleszczuk. Nie ma...??? A to żydowskie ścierwa dopiero początek waszego końca. Twojego żydłaku raczkoski też ~spraye 02-09-2014 / 23:09 skacze zając koło lasu ma on bardzo dużo czasu. to tak z nudów ~spraye 02-09-2014 / 23:06 energia sprawiedliwości ap rozpiera. ile jest w tym prawdy ? cholera ~spraye 02-09-2014 / 22:56 kotek chciał złapać myszkę a myszka mu odgryzła ogon ~spraye 31-08-2014 / 18:18 te ap , urva nie baw się w kotka... Pada psudo gangsterska banda doktor neurolog danuty szostak vel marchel vel nieleszczuk. A jak tam jeden z budyneczków przedszkola przy Strniczej w Warszawie (Bemowo) młody pseudo gangsterku piotrze marchel vel nieleszczuk. Nie ma...??? A to żydowskie ścierwa dopiero początek waszgo końca ~Krzysztof Super Plebs 2014 02-09-2014 / 18:55 januszu trzaskoma wiesz co ty możesz? Zapomnij o swoich hemoroidach i narżnij kupę ot i co! Janusz wiesz co ty możesz? Zapomnij o swoich hemoroidach i narżnij kupę ot i co! Janusz, jak tam randka z Twoją adwokatką? Macie już haki na tę jędzę i tego strasznego Maciąga? Ty wyobraź sobie że ona mi zrobiła oskarżenie ...?! A ja tylko żartowałem No i co głupi Zychu ongiś liderze SLD w Mińsku Mazowieckim zesrałeś się rzadkim gównen ! I kto cię tak załatwił - ten prawniczyna dla ubogich Naciąg, a mówiłam trzymaj się mnie i mojej kaski ~Marzena Gil 02-09-2014 / 18:15 stasio chorzewski, to claun, który kiedyś próbował po pijaku się dobierać do moich cycków, a mam co pokazać ~kol 02-09-2014 / 17:02 Znasz Stasia, to dopiero idiota ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 02-09-2014 / 13:39 Takiego idioty nie widziałem. Oto w sprawie przed mińskim Sądem Rejonowym, w sprawie II K 1/14 zeznający jako świadek były milicjant nijaki jerzy waldemar zych po pierwsze primo - jak to w MO mawiali - nie pamięta, że toczy się p-ko niemu sprawa cywilna z mojego powództwa o sygnaturze I C 347/12 (a więc od mniej więcej 2 lat), w której wprawdzie na ostatniej rozprawie był nieobecny, ale wcześniej zgłosił 7 lewych świadków...., a "po drugie primo" jak mawiali ubecy i milicjanci oraz oficerowie LWP w rodzaju janusza trzaskoma, czy podoficerowie w rodzaju józia dziedzickiego podpisał w KPP Mińsk Mazowiecki protokoł przesłuchania nie czytając go i jeszcze rozbrajająco powiedział Wysokiemu Sądowi (akurat w osobie niskiej i przysadzistej SSR Agnieszka Karłowicz), że gdyby mu policjant podsunął testament na rzecz Krz\ysztofa Maciąg Zbyszyńskiego to tez by podpisał...Nic dziwnego, że komuna padła mając takich jak zych "obrońców" a jeszcze łajno to chwali się, że jest dziennikarzem i prawnikiem. Ufff! ~sasiedzi 01-09-2014 / 12:11 /31.08.2014, 15,43/ stan? to o Ciebie chodzi Stasiu. Masz opiekuńczą żonę to jej trzymaj i słuchaj a nie kolesiów od flaszki ~Janusz Trzaskoma 01-09-2014 / 05:15 On (Zdzisław Raczkowski) się nie potrafi w nic bawić, bo to śmieć ~spraye 31-08-2014 / 18:18 te ap , urva nie baw się w kotka... ~nadzieja 31-08-2014 / 18:11 tak lepiej, gdy jesteś sobą. Energia miłości rozpiera premiera. Pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kufereczek mareczek daj Boże ~Archiwum żydlak 31-08-2014 / 17:36 ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 30-08-2014 / 18:36 do ~zyd z 30-08-2014 / 07:19...tak, ale z chujowym charakterem do ~zyd z 30-08-2014 / 07:19...tak, ale z chujowym charakterem ~archiwum żydłak 30-08-2014 / 18:33 Janina Trzaskoma W wywiadzie, który udzieliła Kate Reszke jest próba wytłumaczenia różnicy między filozofią Żydów a Chrześcijańską: "żydzi, czyli naród wybrany /lepszy.../ żyje tu i teraz, natomiast Chrześcijanie myślą o przyszłości. To tak, jakby ci pierwsi nie mieli odpowiedzialności za swoje czyny, a drudzy - tak. Jan Reszke zataił przed Sylwią fakt, iż jego rodzice są Żydami. Udawał kogoś innego. Tego już się nie da zamieść pod dywan. Są na to twarde dowody. Żadne brechanie Janie tu już nie pomoże. Możesz wraz ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi wylać na mnie rzekę pomyj, nie oczyścisz się ze swojego kłamstwa. 59 min · Nie lubię · 1 Janina Trzaskoma A zatem brak odpowiedzialności u Ciebie Janie R. pozwoliło na zatruwanie pozytywnych uczuć maleńkiego synka do swojej mamy. Twoja mama Janie w tym uczestniczyła. Na prośbę Sylwii, by zgodziła się na zamieszkanie u niej z dzieckiem, nie wyraziła zgody. Pani Jadwiga znała zachowania swojego syna Jana. Niech się cały świat o tym dowie zacni Reszkowie 47 min · Nie lubię · 1 Krzysztof Maciąg Zbyszyński Wyjątkowe to plugastwo, a dla Katki brawa za ujawnienie wreszcie całej prawdy o tych "austriackich hrabiach"...dla ubogich 3 min · Lubię to! Krzysztof Maciąg Zbyszyński Napisz komentarz… ~stan 30-08-2014 / 16:30 bo ze mną to jest tak, ja mam tylko kilka nocy w miesiącu do ochrony a reszta to odpoczynek bo trochę kiedyś chrowalem jak w wojsku byłem majorem ~Bolek 30-08-2014 / 16:04 Stasiu, jak nie mogłeś spać to dlaczego żona musiała ci mówić co sie działo w twoim bloku? Żeś z ochrony to widać, słychać i czuć. Takich teraz niestety mamy ochroniarzy. Śpią a później pytają się żon co było!!! ~stasio 30-08-2014 / 11:37 populi Nad moim pokojem towarzystwo pijane w trupa 2-ga w nocy balanga na całego i nie dali mi spać a ja na pierwsza zmianę musze być wyspany bo ochrona to nie żarty podobno przyjechało nawet jakieś pogotowie powiedziała mi o tym moja żona ~zyd 30-08-2014 / 07:19 żyd też człowiek ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 30-08-2014 / 05:37 Znowu zaspałeś obleśny żydowski karle zdzisławie raczkowski, no nuże jewrejska świnio co tak się ociągasz ??? Co banda szostakowej nie dała ci kaski? WON śmieciu! A ty pseudo magistrze grzegorzu padzilku donosicielu pseudo solidaruchu też się lenisz czekam na te twoje zapowiadane śmierdzący żydo-cyganie procesy... ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 29-08-2014 / 13:24 Tak trzymaj januszku trzaskablaumie! Dzisiaj wylądoował w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Wola prywatny akt oskarżenia -p-ko twojemu kompanowi od wódki józiowi dziedzickiemu, który kiedyś usiłował się nieudolnie dobierać do twojej żonki...jak myślisz kto go złożył ??? Chyba straciłes "przyjaciela"...??? Na pewno nie ja. Natomiast ja składałem dziś cięższy kaliber - zeznania w sprawie gróźb karalnych w wykonaniu chujowego twojego bracziszka andrzejka i jeszcze jednego obszczymura z twojego "towarzych" stanisława chorzewskiego - w sprawie D I 7130114 i nie prowadzi jej jednak twoja umiłowana Praga Południe gdzie masz układy, więc uważaj na zakrętach... ~populi 28-08-2014 / 21:38 No bez przesady! Toż to "dobro" publiczne! Czy mam wymieniać nazwiska sąsiadów? A nie śpią, bo nie mogą wyjść z podziwu, że to barachło jeszcze ktoś "tłucze"! Janina Trzaskoma W wywiadzie, który udzieliła Kate Reszke jest próba wytłumaczenia różnicy między filozofią Żydów a Chrześcijańską: "żydzi, czyli naród wybrany /lepszy.../ żyje tu i teraz, natomiast Chrześcijanie myślą o przyszłości. To tak, jakby ci pierwsi nie mieli odpowiedzialności za swoje czyny, a drudzy - tak. Jan Reszke zataił przed Sylwią fakt, iż jego rodzice są Żydami. Udawał kogoś innego. Tego już się nie da zamieść pod dywan. Są na to twarde dowody. Żadne brechanie Janie tu już nie pomoże. Możesz wraz ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi wylać na mnie rzekę pomyj, nie oczyścisz się ze swojego kłamstwa. 59 min · Nie lubię · 1 Janina Trzaskoma A zatem brak odpowiedzialności u Ciebie Janie R. pozwoliło na zatruwanie pozytywnych uczuć maleńkiego synka do swojej mamy. Twoja mama Janie w tym uczestniczyła. Na prośbę Sylwii, by zgodziła się na zamieszkanie u niej z dzieckiem, nie wyraziła zgody. Pani Jadwiga znała zachowania swojego syna Jana. Niech się cały świat o tym dowie zacni Reszkowie 47 min · Nie lubię · 1 Krzysztof Maciąg Zbyszyński Wyjątkowe to plugastwo, a dla Katki brawa za ujawnienie wreszcie całej prawdy o tych "austriackich hrabiach"...dla ubogich 3 min · Lubię to! Krzysztof Maciąg Zbyszyński Napisz komentarz… ~Krzysztof Maciąg Zbyszyński 29-08-2014 / 13:24 Tak trzymaj januszku trzaskablaumie! Dzisiaj wylądoował w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Wola prywatny akt oskarżenia -p-ko twojemu kompanowi od wódki józiowi dziedzickiemu, który kiedyś usiłował się nieudolnie dobierać do twojej żonki...jak myślisz kto go złożył ??? Chyba straciłes "przyjaciela"...??? Na pewno nie ja. Natomiast ja składałem dziś cięższy kaliber - zeznania w sprawie gróźb karalnych w wykonaniu chujowego twojego bracziszka andrzejka i jeszcze jednego obszczymura z twojego "towarzych" stanisława chorzewskiego - w sprawie D I 7130114 i nie prowadzi jej jednak twoja umiłowana Praga Południe gdzie masz układy, więc uważaj na zakrętach...
~ewa11
14-08-2014 / 20:16
GRZEGORZ PADZIK - kret komuny w szeregach prawicy, oszust wybrany przez bolkowe odłamy "Solidarności" na szefa Oddziału w Mińsku Mazowieckim. UWAGA na tego oszusta i manipulatora! Wszelkie informacje na temat tego "działacza" proszę kierować na mail: praworządnosc@gmail.com celem podjęcia kroków prokuratorskich przeciwko tej gnidzie.