Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE ŚWIATOWE ZNACZENIE OBRONY NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Światowe znaczenie obrony niepodległości Polski.

Osiemdziesiąt siedem lat temu, Polacy ogłosili światu swoją niepodległość i odrodzenie państwa polskiego, o którego granice musieli walczyć w latach 1918-1922 w sześciu konfliktach, z których najbardziej dramatycznym i najważniejszym na światową skale był konflikt z Rosją bolszewicką. Natomiast wykolejenie przez Polskę strategii Hitlera w 1939 roku, było początkiem męczeństwa i gehenny Narodu Polskiego, zdradzonego w czasie Drugiej Wojny Światowej, a potem skazanego na prawie pół wieku sowieckiej okupacji. Na tym tle warto sobie uzmysłowić światowe znaczenie obrony niepodległości Polski w dwudziestym wieku, w którym tak ludzkość jak i Polska doświadczyły największych strat w ludziach w całej swojej historii.

Polska ogłosiła swoją niepodległość 11 listopada 1918 roku. W tym samym miesiącu Austryjacy przekazali swój arsenał we Lwowie komitetowi ukraińskiemu i dali początek pierwszemu z sześciu konfliktów o granice Polski. Konflikt o Halicję (tak zwaną, przez zaborców austryjackich, Galicję) trwał do lipca 1919 roku, kiedy po krwawych bojach siły polskie osiągnęły rzekę Zbrucz. Wówczas upadła Republika Zachodniej Ukrainy.

Od 27 grudnia 1918 roku do 28 czerwca 1919 roku, trwał konflikt Polaków z Niemcami o Poznań i Wielkopolskę, równocześnie z konfliktem polsko-niemieckim o Górny Śląsk, gdzie Polacy walczyli w trzech powstaniach: w 1919 roku (16-24 sierpnia), w 1920 roku (19-25 sierpnia) i 1921 roku (2 maja do 5 lipca). Konflikt o Śląsk został zakończony w 1922 roku Konwencją Śląską w Genewie.

Konflikt Polski z Czechami o Zaolzie rozpoczęli Czesi, pod wodzą T. Masaryka i E. Benesza, kiedy pogwałcili układ podpisany przez wybranych reprezentantów ludności Śląska Cieszyńskiego, 5 listopada 1918 roku. Następnie w czasie wojny polsko-sowieckiej Czesi odrzucili plebiscyt proponowany przez prezydenta Wilsona. Za poparciem Żydów i masonów, Czechosłwacja otrzymała Zaolzie, decyzją Rady Ambasadorów Ameryki, Francji i Anglji w lipcu 1920.

Konflikt Polski z Litwą o Wilno trwał od lipca 1919 roku do paĽdziernika 1920 roku i nie został zakończony traktatem pokojowym. Natomiast konflikt polsko-sowiecki rozpoczęli Sowieci ofensywą zakodowaną jako„Cel Wisła” 12 stycznia 1919 roku, w nadziei że „polski proletariat” pomoże im wziąć Warszawę, a niemieccy komuniści dadzą im władzę w Berlinie, zwłaszcza przy jednoczesnej obietnicy Lenina oddania Nemcom ziem polskich zaboru pruskiego. Po polskich zwycięstwach w bitwach o nad Wisłą i nad Niemnem podpisano polsko-sowiecki traktat pokojowy w Rydze w 1921 roku.

Po polskim zwycięstwie nad Wisłą, ambasador brytyjski w Warszawie Edgar V. Lord d’Abernon, słusznie napisał, że Polska uratowała Europę przed tyranią sowiecką i że bitwa o Warszawę, wygrana przez Polaków, była jedną z najważniejszych bitew w historii świata. Polska zatrzymała pochód na zachód Armii Czerwonej i nie dopuściła do połączenia sił komunistów niemieckich z siłami Lenina.

Ironią losu jest fakt, że Sowieci dokonali zemsty na Polakach wtedy, kiedy broniąc własnej niepodległości, Polacy uratowali Związek Sowiecki przed wojną na dwa fronty, ze strony tak zwanego Paktu Anty-Kominternowskiego, na wschodzie siłami Japonii, a na zachodzie siłami Niemiec i ich aliantów. 

Anty-polska Niemiecka Republika Weimarska była zdominowana przez Żydów, którzy po traktacie w Rapallo rozwinęli współpracę wojskową Niemiec z Sowietami, w czasie której to współpracy, na poligonach sowieckich została wypróbowana taktyka Blitzkriegu. Hitler, wyznaczony przez generałów niemieckich na stanowisko prezydenta Niemiec, po śmierci marszałka Hindenburga, ówczesnego prezydenta, współpracę wojskową z Sowietami przerwał dopiero w 1934 roku.

Hitler usilnie zabiegał od sierpnia 1935 roku o przystąpienie Polski do paktu anty-sowieckiego z Niemcami, do którego to przymierza przystąpili Japończycy, podpisując Pakt Anty-Kominternowski, 25 listopada 1936 roku. Wizja zdominowania świata przez Hitlera opierała się na pokonaniu Związku Sowieckiego atakiem około 600 dywizji (220 niemieckich, 200 japońskich, 100 polskich i 80 innych państw). Niemcy oceniali że Polska może im dać trzy i pół miliona żołnierzy (10 % ludności).

Siły sowieckie wówczas były osłabione czystką Stalina, który kazał wymordować około 45,000 oficerów sowieckich których podejrzewał o „bonapartyzm”. Po pokonaniu Związku Sowieckiego i po zagarnięciu pól ropy naftowej nad Morzem Kaspijskim i na Bliskim Wschodzie, Hitler miał nadzieję zmusić Wielką Brytanię do przekazania mu jej całego imperium kolonialnego. Tak miała powstać niemiecka hegemonia nad światem i zniszczenie tego układu przez Polaków było powodem zemsty Hitlera na Narodzie Polskim.

Rząd polski dał Niemcom odmowę przystąpienia do Paktu Anty-Kominternowskiego 26 stycznia 1939, w czasie działań wojennych japońsko-sowieckich w Azji i jednocześnie w imię wspólnej obrony Polacy przekazali Anglikom i Francuzom polskie rozwiązanie kodów niemieckich znanych jako Enigma, dzieki czemu alianci czytali rozkazy niemieckie w czasie całej nadchodzącej Drugiej Wojny Światowej. Anty-polski Pakt Ribbentropop-Mołotow został podpisany w czasie bitwy japońsko-sowieckiej, pod Kalkhim-Gol nad rzeką Kalką, w czasie której to bitwy, Japończcy stracili około 20,000 zabitych.

Japonia uznała podpisanie paktu Hitlera ze Stalinem za akt zdrady Japonii przez Niemcy, w ramach Paktu Anty-Kominternowskiego. Zdradzeni przez Niemców Japończycy, podpisali zawieszenie broni ze Sowietami 15 września 1939 roku, zawieszenie broni na froncie japońsko-sowieckim weszło w życie 16 września, a 17 września 1939 Armia Czerwona rozpoczęła inwazję Polski. Wówczas rozpoczęła się sowiecka zemsta na Polakach, za wykolejenie rewolucji światowej Lenina w 1920 roku. Do momentu ataku Niemiec na Związek Sowiecki w lecie 1941 roku, Sowieci, z pomocą Żydów we wschodniej Polsce, wymordowali większą ilość obywateli polskich, niż w tym czasie wymordowali obywateli polskich Niemcy.

Od jesieni 1939 roku do 1945 roku, żaden żołnierz japoński nie walczył przeciwko Sowietom, mimo tego, że w cztery dni po japońskim ataku na USA w Pearl Harbor, Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Armia syberyjska, nie atakowana przez Japończyków dokonała odsieczy Moskwy w grudniu 1941 roku. Wówczas Hitlerowi klęska zajrzała w oczy i nakazał biurokracji niemieckiej, 20 stycznia 1942 roku, żeby siły niemieckie przeniosły pierwszeństwo masowych mordów niemieckiego aparatu terroru, z inteligencji polskiej, na Żydów i komunistów. 

Tak więc przez pierwsze dwa i pół roku wojny Polacy a nie Żydzi byli głównymi ofiarami mordów niemieckich. Jeszcze w lecie 1940 roku Hitler pertraktował z Musolinim w sprawie wywiezienia Żydów z Europy na wyspę Madagaskar. Wówczas Hitler nawet kazał przerwać budowę getta w Warszawie.

Polska została zdradzona przez Roosevelta i Churchilla w Teheranie w 1943 roku i naczelny wódz polski, generał Kazimierz Sosnkowski, został usunięty ze stanowiska, a na jego miejsce został zamianowany general Tadeusz Bór Komorowski, jeniec niemiecki, wzięty przez Niemców do niewoli przy kapitulacji Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Powstańcy w Warszawie walczyli o wolność i nie byli świadomi zdrady Polski przez Aliantów, rok wcześniej, w 1943 roku.

Hitler dokonał planowanej zemsty i zniszczył Warszawę, wówczas zginęło ponad 200,000 Polaków, a zdradzony Naród Polski znalazł sie pod terrorem sowieckiej okupacji i pacyfikacji, by po upadku Niemiec doświadczyć krwawej przebudowy Polski, w sowieckie państwo satelickie pod żydowską elitą partyjną. Pierwsze lata powojenne wspominane są w Polsce jako lata terroru Jakuba Bermana.

Polska poniosła największe straty ze wszyskich państw w czasie Drugiej Wojny Światowej, która to wojna przyczyniła się do tego że wiek dwudziesty jest tak w historii Polski jak i w historii ludzkości wiekiem najokrutniejszym. W wieku tym zginęło około sto osiemdziesiąt milionów ludzi, w której to liczbie, sama tragedia Żydów polskich, wynosi trzy procent ofiar. Dziś, kiedy obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę odrodzenia Polski, mamy okazję uzmysłowić sobie światowe znaczenie walki Polaków w obronie niepodległości Polski. 

Iwo Cyprian Pogonowski  

www.pogonowski.com

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.