Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA STRACH PRZEZ REFERENDUM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE TRAKTATU REFORMUJACEGO UE

Dmochowski - STRACH PRZED REFERENDUM W UNII.

Do kręgów władz Unii Europejskiej wdarł się strach przed referendami w państwach członkowskich w sprawie Traktatu Reformującego UE.

Jak wiadomo w dniu 13 grudnia 2007r. w Lizbonie podpisany został Traktat Reformujący Unię Europejską , zwany odtąd Traktatem Lizbońskim.
W imieniu Polski podpisali go Pan Donald Tusk, Premier R.P. i Pan Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych R.P. Obecny był przy tym Pan Lech Kaczyński , Prezydent R.P.

Podpisany Traktat Reformujący UE miał długą i modyfikowaną przez twórców UE historię. Najpierw miał nazwę Konstytucja dla Europy (2003r.), następnie Traktat Konstytucyjny UE (2004r.), odrzucony w referendach przez Francuzów i Holendrów i wreszcie aktualną nazwę

Traktat Reformujący UE (2007r.). Z tym , że treści Traktatu Reformującego UE i Konstytucji dla Europy niewiele się różnią, ale wielu polityków, naukowców i ludzi kultury nie zna aktualnej treści tego Traktatu.

Traktat Reformujący UE został podpisany mimo wielu protestów w Polsce, w innych krajach członkowskich UE i Parlamencie Europejskim, a także ośmieszony przez tysiące studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na oczach Pana Hansa-Gert Poetteringa, Prezydenta Parlamentu Europejskiego, reklamującego ten Traktat i innych członków 7. Międzynarodowej Konferencji nad rolą Kościoła Katolickiego w procesie europejskiej integracji, która odbyła się w Krakowie we wrześniu 2007r. (zdenerwowany i ośmieszony Pan Prezydent Parlamentu Europejskiego opuścił chyłkiem Audytorium Maksimum UJ i udał się szybko na lotnisko).

Przypomnę tu następujące fakty podane przez media krajowe i zagraniczne:

1) W Die Tagespost Nr. 112 z 18 września 2007r. Von S. Meetschen w artykule pt „ Arbeit am Bauplatz Europa” ( Praca na placu budowy Europa) przedstawił przebieg 7. Międzynarodowej Konferencji nad rolą Kościoła Katolickiego w procesie europejskiej integracji , która odbyła się w Krakowie we wrześniu 2007r. Autor opisał szczegółowo między innymi zderzenie Pana Hansa-Gert Poetteringa, Prezydenta Parlamentu Europejskiego ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2) Liga Polskich Rodzin 29 września 2007r. w ramach „ Naszego Programu dla Polski” wypowiedziała się przeciw eurokonstytucji.

3) Prośba U.Krupy i W.Tomczaka , posłów R.P. do Parlamentu Europejskiego do Pana Prezydenta R.P. i Premiera R.P. o niepodpisywanie Traktatu Reformującego UE oraz list otwarty do Rodaków o poparcie prośby europosłów , zamieszczone w Naszym Dzienniku

z dnia 17-18 listopada 2007r.

4) W dniach 18, 19 i 25 listopada 2007r. w internecie ukazują się moje e-maile z Apelem do Polskich Studentów w sprawie referendum nad Traktatem Reformującym UE.

5) W dniu 22 listopada 2007r. przesyłam drogą e-mailową do Pana Premiera R.P. wyrazy uznania za decyzję przeprowadzenia w Polsce ogólnonarodowego referendum, dotyczącego Traktatu Reformującego UE.

6) W Naszym Dzienniku z dnia 24-25 listopada 2007r. ukazuje się wypowiedź M. Jurka, byłego Marszałka Sejmu R.P. i lidera Prawicy Rzeczypospolitej, w której wypowiada się niejasno na temat ratyfikacji Traktatu Reformującego UE.

7) W Naszym Dzienniku z dnia 24-25 listopada 2007r. Premier R.P. potwierdził chęć podpisania Traktatu Reformującego UE oraz zapowiedział ratyfikację Traktatu w Sejmie R.P.

8) W Naszym Dzienniku z dnia 4 grudnia 2007r. ukazuje się List Otwarty w sprawie zawetowania Traktatu Reformującego UE do Prezydenta R.P., Premiera R.P., Marszałka Sejmu R.P. i Marszałka Senatu R.P., podpisany przez 82 osoby z różnych kręgów kulturalnych, naukowych, społecznych i politycznych , reprezentowanych przez prof. W.Bojarskiego.

9) W Naszym Dzienniku z dnia 5 grudnia 2007r. ukazuje się List Otwarty ks. dr hab. J.Bajdy do Prezydenta R.P. w sprawie referendum nad Traktatem Reformującym UE.

10) W Naszym Dzienniku z dnia 5 grudnia 2007r. ukazuje się List Otwarty do Prezydenta R.P. i Premiera R.P. podpisany przez 32 osoby , domagające się nie podpisywania Traktatu Reformującego i Europejskiej Karty Praw Podstawowych

11) W Naszym Dzienniku z dnia 8-9 grudnia 2007r. Rada Programowa Stowarzyszenia na Rzecz Swobód Obywatelskich wezwała Pana L.Kaczyńskiego , Prezydenta R.P. i Pana D.Tuska , Premiera R.P. do zgłoszenia polskiego sprzeciwu wobec Traktatu Reformującego UE.

12) W dniach 7-13 grudnia 2007r. powstało miasteczko-pikieta pod Sejmem R.P. zorganizowana przez Rodzinę Radia MARYJA przy parafii na Broniewskiego w Warszawie oraz Narodowy Komitet Sprzeciwu „Nie dla Traktatu Konstytucyjnego UE”, reprezentowanych przez S.A. Zakrzewskiego. Głównym .elementem pikiety ( działającej we dnie i w nocy) był duży transparent z napisem „ ZADAMY REFERENDUM W SPRAWIE TRAKTATU REFORMUJĄCEGO UE” oraz wypowiedź wybitnego polskiego poety Cypriana Kamila Norwida (1853r.) „ NARÓD, KTÓRY SIĘ OBURZA, MA PRAWO DO NADZIEI, ALE BIADA TEMU, KTÓRY GNIJE W MILCZENIU”. Można tu było uzyskać różne materiały związane z Traktatem Reformującym UE, w tym Apel do Studentów Polskich i innych krajów członkowskich UE o przeprowadzenie referendów w Polsce i całej Unii Europejskiej

13) Światowy Kongres Polaków w piśmie do Prezydenta R.P. w dniu 11 grudnia 2007r. stanowczo wzywa do powstrzymania się od podpisywania tak zwanego Traktatu Reformującego UE.

14) W dniu 14 grudnia 2007r. ukazuje się w internecie mój e-mail z Apelem do Polaków do walki o referendum nad ratyfikacją Traktatu Reformującego UE.

15) W dniu 5 stycznia 2008r. kieruję mój e-mail do Koordynatorów i Organizatorów Ruchu Społecznego „O lepszą Polskę” o poparcie referendum w sprawie Traktatu Reformującego UE.

16) W dniu 10 stycznia 2008r. ukazuje się mój e-mail w internecie z Apelem do Polaków w sprawie żądania referendum nad Traktatem Reformującym UE oraz Ostrzeżenie do Polityków, aby bezwzględnie poparli referendum w sprawie Traktatu Reformującego UE, jako ważnego testu przed wyborami na Prezydenta R.P. w 2010r.

17) W Naszym Dzienniku z dnia 12-13 stycznia 2008r. ukazało się zaproszenie Pana W.Tomczaka , posła R.P.do Parlamentu Europejskiego oraz Grupy Niepodległość/Demokracja w Parlamencie Europejskim na spotkania pt „ Traktat Reformujący a suwerenność Polski”: w dniach 12 stycznia 2008r. do Lubonia k. Poznania, 19 stycznia 2008r. do Bydgoszczy, 26 stycznia 2008r. do Kalisza i 27 stycznia 2008r. do Obornik Wielkopolskich.
Jednocześnie poinformowano , że nadal prowadzona jest akcja wysyłania pocztówek do Pana Prezydenta R.P. z apelem o debatę informacyjną na temat Traktatu Lizbońskiego i o przeprowadzenie referendum.

18) W Naszym Dzienniku z dnia 19-20 stycznia 2008r. ukazał się artykuł Pani dr U. Krupy z frakcji Niepodległość /Demokracja w Parlamencie Europejskim „ Podyskutujmy o referendum”.

19) W Naszym Dzienniku z dnia 19-20 stycznia 2008r. ukazał się artykuł Pana J.M. Jackowskiego „ Gra wokół ratyfikacji eurokonstytucji”.

20) W Naszym Dzienniku z dnia 28 stycznia 2008r. ukazał się wywiad z Panem M. Jurkiem , byłym Marszałkiem Sejmu R.P. ( Prawica Rzeczypospolitej) pt „ Albo odłożenie ratyfikacji albo referendum”.

21) W Naszym Dzienniku z dnia 29 stycznia 2008r. ukazał się komentarz do wypowiedzi Pana M. Jurka w sprawie ogólnonarodowej debaty na temat zapisów Traktatu Reformującego UE

podjętej w „Rozmowach niedokończonych” na antenie Radia MARYJA w dniu 28 stycznia pt „ Traktat równa się degradacji”.

22) W Naszym Dzienniku z dnia 2-3 lutego 2008r. ukazało się zaproszenie posłów R.P. do Parlamentu Europejskiego Pani dr U.Krupy i Pana dr W.Tomczaka na spotkanie patriotyczne pt. „ Prawda o Traktacie Reformującym Unię Europejską „ do Kalisza na 17 lutego 2008r.

Jak wynika z tych danych problematyka referendum w sprawie Traktatu Reformującego UE sprowadza się na dzień dzisiejszy w Polsce do luźnej debaty nad Traktatem, oczekiwaniem na reakcje innych krajów członkowskich np. Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz apeli , przede wszystkim do Prezydenta R.P. o doprowadzenie do ogólnonarodowego referendum.

Moim zdaniem sprawa referendum wyraźnie zaistniałaby w świadomości katolików i Polaków oraz w mediach krajowych i zagranicznych poprzez zorganizowanie pilnie w większości polskich miast i miasteczek oraz w kręgach polonijnych na całym świecie konferencji, sympozjów czy spotkań pt. „ ZADAMY REFERENDUM W SPRAWIE TRAKTATU REFORMUJĄCEGO UE „ rozpoczynając od Krakowa.

Uzasadnienie tej propozycji jest następujące:

1) To studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego we wrześniu 2007r. wykazali większą dojrzałość moralno-społeczno-polityczną niż politycy, samorządowcy, duchowni i świeccy nauczyciele akademiccy oraz inni stając w obronie godności polskich studentów, którym obecny na 7. Międzynarodowej Konferencji nad rolą Kościoła Katolickiego w procesie europejskiej integracji Pan Hans-Gert Poettering, Prezydent Parlamentu Europejskiego usiłował wmówić językiem propagandzisty, lobbysty i urzędnika reklamy UE o walorach zmanipulowanej Konstytucji dla Europy przekształconej perfidnie w Traktat Reformujący UE.

To student lub absolwent UJ zaproponował zastąpienie tego Traktatu Konstytucyjnego UE przez 10 przykazań (BOSKICH), co poparło kilka tysięcy studentów i co spowodowało zdenerwowanie i ośmieszenie Pana Prezydenta Parlamentu Europejskiego, który chyłkiem opuścił Audytorium Maximum UJ i udał się szybko na lotnisko uciekając przed drwinami polskich studentów do Brukseli lub Strasburga.

2) Te fakty przekazała mi katolicka gazeta niemiecka DIE TAGESPOST, którą od 6-ciu lat

otrzymuję dzięki sponsorowaniu przesyłki przez nieznanego mi bliżej Niemca z Bawarii.

3) Dzięki tym informacjom opracowałem i rozpowszechniłem poprzez światową sieć internetową : „APEL DO STUDENTÓW”, „APEL DO POLAKÓW” i wreszcie „APEL DO POLAKÓW!!! i OSTRZEŻENIE DO POLITYKÓW!!!”

4) Posłowie Parlamentu Europejskiego , między innymi: Pan DR WITOLD TOMCZAK, Pani DR URSZULA KRUPA i Pan PROF. MACIEJ GIERTYCH nie znali faktów, związanych z protestem studentów UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

5) Działania studentów UJ powinny być poparte jednoznacznie przez uczestników konferencji , sympozjów czy spotkań pt „ ZADAMY REFERENDUM”, a fakty te powinny być maksymalnie rozpowszechnione w kręgach studenckich i medialnych w kraju i zagranicą.

6) Dotychczasowe działania wielu polityków PO, PiS, PSL i LiD polegają na zwalczaniu idei referendum., mimo ,że związana jest ona z rdzeniem każdej normalnej demokracji

7) Większość mediów w Polsce również sympatyzuje się z planem ratyfikacji Traktatu Reformującego UE przez Parlament R.P.

8) Znane z „działań niedokończonych” RADIO MARYJA, TELEWIZJA TRWAM i NASZ DZIENNIK ciągle pozostają tubą PiS-u, który przeciwny jest referendum.

9) Duchowni chrześcijańscy , w tym katoliccy boją się referendum, a w szczególności debaty referendalnej , która wykazałaby brak jednoznacznego ( zgodnego z prawdą Jezusa Chrystusa) stanowiska wobec Traktatów Unii Europejskiej , w tym Traktatu Reformującego UE, które charakteryzują się nie tylko brakiem „INVOCATIO DEI” i „KORZENI CHRZEŚCIJAŃSKICH”, ale obecnością „WERSETÓW SZATAŃSKICH” , tkwiących w wielu paragrafach i punktach tych Traktatów.

Tymczasem na pomoc wystraszonym władzom Unii Europejskiej przyjeżdża z USA z zaplanowaną wcześniej wizytą ( przygotowaną prawdopodobnie przez zespół służb specjalnych) J.T.GROSS z książką pt „STRACH”. Książka ta zostaje przetłumaczona z jęz. angielskiego na jęz. polski przez Wydawnicwo Katolickie ZNAK, które rozprowadza ją i będzie rozprowadzało w wielkiej liczbie egzemplarzy podczas spotkań z Autorem, organizowanych przez antypolskie kręgi ludzi kultury, nauki, polityki i biznesu z udziałem znacznej liczby ochraniarzy. Oczywiście Wydawnictwo ZNAK uzyskuje znaczne profity z promowania książki J.T. Grossa. Odpowiedzią na te spotkania odbywają się i będą organizowane liczne spotkania w różnych miastach polskich obrońców dobrego imienia Kościoła Katolickiego, Polski i Polaków.

Przykładem może być zaproszenie na dzień 9 lutego 2008r. do Krakowa na spotkanie z prof. J.R. Nowakiem, prof. B. Wolniewiczem i prof. R.. Brodą pt” Walka z Kościołem i antypolonizm w książce STRACH J.T. Grossa.”( Nasz Dziennik z dnia 8 lutego 2008r.)

Takich spotkań planuje się wiele w różnych miastach wojewódzkich i powiatowych.

Przy tego typu spotkaniach uzyskuje się kapitalną dla władz Unii Europejskiej eliminację , a w najgorszym przypadku marginalizację w Polsce tematyki ogólnonarodowego referendum na temat Traktatu Reformującego UE.

Przy pomocy STRACHU Grossa, inicjatywy ZNAKU i przygotowania ANTYSTRACHU

przez prof. JERZEGO ROBERTA NOWAKA (bardzo lukratywna tematyka) uzyskuje się zaplanowany międzynarodowy , a może i światowy efekt.

Topi się problematykę referendum w klimacie STRACHU , ratuje się IMPERIUM EUROPA przed kłopotami okresu niemowlęcego, ułatwia się uzyskanie poważnego finansowego wsparcia dla GROSSA, ZNAKU i SUPEREKSPERTA prof. JERZEGO ROBERTA NOWAKA, zaś tematyka „DOBRYCH I ZŁYCH ŻYDÓW, PRZEŚLADOWANYCH PRZEZ NIEWDZIĘCZNYCH POLAKÓW I KATOLIKÓW”, wypiera tematykę REFERENDUM, podobnie , jak w maju 2007r. problematykę IV ŚWIATOWEGO KONGRESU RODZIN W WARSZAWIE.

Zbigniew Dmochowski , dr hab. inż., em. prof. P.B. - Wilnianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.