Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-06-2013

Zawiadomienie Szefa CBA o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi Jan Jączek

Tychy, dnia 24 czerwca 2013 r.

Jan Jączek
43-100 Tychy
tel. kom.731-700-580

e-mail: jan.jaczek@gmail.com
 

Pan  Paweł Wojtunik
Szef CBA

ul. Aleje Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

e-mail: kontakt@cba.gov.pl
 

Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi  

I.                   Na podstawie art. 304 §1 KPK w związku z art. 1 ust. 3a oraz art. 2 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zawiadamiam o przestępstwie popełnionym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera,  który chroni sędziego Waldemara Szmita i innych przed odpowiedzialnością za popełnione czyny karalne, na szkodę Jana Jączka, a dodatkowo z pokrzywdzonego  robi przestępcę, po to by chronić przestępczy "układ zamknięty" w okręgu apelacji katowickiej.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne. 

Wyjaśniam, że jestem pokrzywdzonym w gigantycznej aferze finansowej Getin Banku SA, w której właściciel tego banku Leszek Czarnecki, łamiąc szereg przepisów Ustawy Prawo Bankowe i innych, przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN. 

Od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie) DO DZIŚ zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i niektórzy skorumpowani sędziowie zajmujący się tą sprawą, chronią oszustów z banku przed odpowiedzialnością karną i cywilną, popełniając czyny karalne z  art. 231 §2 KK w związku z  art. 258§1 KK i inne.
Dowód:
 akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne. 

II.                Podkreślam, że w walce o odzyskanie zagrabionego majątku znacznej wartości, przez ponad cztery lata, wielokrotnie wskazywałem na istnienie sitwy prokuratorsko-sędziowskiej w okręgu apelacji katowickiej. Tymczasem  Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier CHRONI TEN PRZESTĘPCZY UKŁAD, a dodatkowo posługując się dyspozycyjnym  prokuratorem Małgorzatą Kaczmarczyk-Suchan,  bezprawnie oskarża mnie o znieważenie-zniesławienie sędziego Waldemara Szmidta i innych,  co polega na tym, że: 

1.       Sędzia Waldemar Szmidt i inni sędziowie  w dniu 20 października 2010 r. stwierdzili, że okres dwudziestu miesięcy bezczynności i zaniechań prokuratury w sprawie afery Getin Banku nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego, co jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, utrwalonym orzecznictwem sądów krajowych i zasadami prawidłowego rozumowania.
Dowód:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt II S 56/10.

2.    Na złożone przeze mnie zawiadomienie o przestępstwie przez sędziego SA Waldemara Szmidta i innych,  Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier  DO DZIŚ nie podjął żadnych racjonalnych i merytorycznych działań, a wręcz  przeciwnie swoją agresję skierował przeciwko mojej osobie, usiłując  zrobić ze mnie przestępcę za rzekome zniesławienie sędziego.

Dodać należy, że następnie skargę dotyczącą  przewlekłości postępowania prokuratury w dniu 22 sierpnia 2012 r, rozpoznawał sędzia Waldemar Szmidt, który zgodnie z treścią art.40 §1 pkt 1KPK był z mocy prawa wyłączony, ponieważ sprawa dotyczyła jego bezpośrednio. Natomiast  Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier,  powyższych NIEPRAWIDŁOWOŚCI NIE ROZPOZNAJE, a za ujawnianie przeze mnie przestępstw podległych jemu administracyjnie sędziów,  bezprawnie zastosował zatrzymanie mnie na Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, celem zastraszania i zamknięcia mi ust.
Dowód:
 akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13 i inne. 

 III.              Podkreślam, że przez ponad cztery lata władze prokuratorskie i sądownicze UKRYWAŁY PRZEDE MNĄ "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron formatu A4. Protokół ten udostępniono mi dopiero po czterech latach,  dnia 18 stycznia 2013 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, gdy przeglądałem akta sprawy.

                  Powyższy dokument urzędowy posiada  fundamentalne znaczenie dla niniejszej sprawy, ponieważ faktycznie potwierdza wcześniejsze moje istotne zarzuty, twierdzenia i wnioski przeciwko oszustom z Getin Banku SA, których DO DZIŚ władze prokuratorskie i sądownicze NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ a przeciwnie wszystko robią aby je ukryć.

W związku z powyższym - kolejny raz - złożyłem wniosek o dopuszczenie dowodu z tego protokołu - dokumentu urzędowego i przeanalizowanie jego treści przez prowadzących postępowanie funkcjonariuszy publicznych.
Dowód:
 akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne.

IV.              Z powyższych akt sprawy w sposób oczywisty i bezsporny wynika, że w okręgu apelacji katowickiej  DZIAŁA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW i SĘDZIÓW, chroniąca interesy oszusta finansowego Leszka Czarneckiego i jego "żołnierzy" oraz siebie nawzajem,  to jest o przestępstwo z art.258 §1 KK oraz z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK i inne.
Dowód:
  liczne i obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, znajdujące się w prokuraturze i sądach apelacji katowickiej, apelacji łódzkiej, apelacji warszawskiej, w Prokuraturze Generalnej RP oraz w Sądzie Najwyższym. 

V.                 Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności domagam się i wnoszę, by Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego powiadomił o niniejszej sprawie następujących przedstawicieli Państwa Polskiego:

1.      Pana Donalda Tuska- Premiera Rządu RP

2.      Pana Marka Biernackiego – Ministra Sprawiedliwości RP

3.      Prezydium Sejmu RP 

UZASADNIENIE 

Dnia 13 czerwca 2007 r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i Domu Maklerskiego IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisałem na skutek oszustwa finansowego zaplanowanego podstępnie i z premedytacją przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A.

Oszustwo finansowe polegało na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe - co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. (osiągnięto w ten sposób maksymalną cenę 6,50 PLN za sztukę).

Istotny w tej sprawie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polegało to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. W Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach podawano informacje, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., cytat: „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007 r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”. 

Właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN (na jedną osobę), by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.

Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał swoich pracowników, by udzielali klientom kredytów w wysokości nawet dziewięćdziesiąt dziewięć razy większej niż  środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.

Getin Bank S.A. udzielił klientom tego banku  „pustych kredytów” za OKOŁO DZIESIĘĆ MILIARDÓW PLN na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślam, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Powyższy stan faktyczny potwierdza protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez komisję z  Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku,  cytuję: 

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...), 

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)". 

Reasumując:  Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na około 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.

Następnie pieniądze wirtualne "kredyt w kwocie 20 milionów PLN", z rachunku mojej mamy Michaliny Jączek wróciły do Getin Banku SA. Na rachunku maklerskim Michaliny Jączek  dodatkowo został zapisany kredyt w kwocie 99 370 PLN, udzielony przez Getin Bank SA, za który dodatkowo przydzielono mamie śmieciowe akcje LC Corp SA po 6,50 za sztukę. Według oszustów z Getin Banku SA, skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów,  powyższe działanie Getin Banku SA było zgodne z prawem, ponieważ ryzyko było zapisane w prospekcie emisyjnym LC Corp SA. 

Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLAM, ŻE JEST TO PERFIDNE KŁAMSTWO, PONIEWAŻ W PROSPEKCIE EMISYJNYM LC CORP SA, NIE MA ZAPISU, ŻE GETIN BANK SA BĘDZIE UDZIELAŁ KREDYTÓW FIKCYJNYCH I W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM,  ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA RYNKU KAPITAŁOWYM.
Dowód:
 akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne. 

Po wejściu LC Corp SA na GPW w Warszawie wartość akcji LC Corp SA zaczęła gwałtownie spadać. Przez około 1,5 roku płaciłem odsetki od kredytu udzielonego w kwocie 99 370 PLN, po około 800 PLN miesięcznie. Po tym okresie wezwano mnie do Getin Banku SA i Domu Maklerskiego IDM i próbowano mnie nakłonić, abym podpisał aneks do umowy, gdzie miesięcznie raty od tego kredytu miały wynosić 3000 PLN miesięcznie, w sytuacji gdy emerytura- renta wynosiła około 1700 PLN. Umowy żadnej już nie podpisałem, gdyż nie miałem żadnej wątpliwości, że jestem pokrzywdzonym w dużej aferze finansowej. 

Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach,  a nadto to zawiadomienie wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie (nie było wówczas Prokuratury Generalnej). Dnia 15 grudnia 2008 r. moja mama złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach  przeciwko Getin Bankowi SA o unieważnienie umowy i zwrot zagrabionych pieniędzy. 

DO DZIŚ ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW SKUTECZNIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSZUSTÓW Z GETIN BANKU SA, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH.
Dowód:
 akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne. 

Po  złożeniu powyższego zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury i pozwu do Sądu, Getin Bank SA za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA sprzedał akcje LC Corp SA, rzekomo, aby spłacić kredyt. Akcje zostały sprzedane po najniższej cenie – 59 groszy za walor. Za wszystko uzyskano ponad 34 tysiące PLN. Pieniądze zostały przejęte przez Getin Bank SA na spłatę rzekomego kredytu. Dodatkowo zrobiono mojej mamie zadłużenie około 100 tys. PLN, załatwiono orzeczenie sądowe niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik ograbiał ją z emerytury na rzecz Getin Banku SA, aż do jej śmierci.

PODKREŚLAM, ŻE MOJA MAMA MICHALINA JĄCZEK DNIA 30 SIERPNIA 2011R. BEZPOŚREDNIO NA SKUTEK ZADAWANIA JEJ OGROMNEGO BÓLU, CIERPIENIA PSYCHICZNEGO I SILNEGO STRESU PRZEZ PRZESTĘPCÓW REPREZENTUJĄCYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOZNAŁA UDARU MÓZGU I ZMARŁA, NIE DOCZEKAWSZY NAJDROBNIEJSZYCH OZNAK SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne. 

Po śmierci mamy, przeprowadziłem postępowanie spadkowe, zostając w całości Jej spadkobiercą i realizuję wolę mojej matki Michaliny Jączek, kombatanta i osoby represjonowanej przez NKWD, którą nie zniszczyli sowieccy i nazistowscy okupanci, lecz psychopaci w togach prokuratorskichmimo że zgodnie z art. 19 Konstytucji RP Państwo Polskie powinno otoczyć Ją specjalną opieką.

Więcej na temat mechanizmu oszustwa finansowego i oszustwa procesowego, proszę przeczytać w Internecie, podaję linki:

·         http://www. radiownet.pl/publikacje/afera- pokroju-amber-gold

·         http://www.monitor- polski.pl/afera-getin-banku- setki-razy-wieksza-od-amber- gold/

·         http://www. aferyprawa.eu/Interwencje/ Afera-Getin-Banku-setki-razy- wieksza-od-Amber-Gold-Jan- Jaczek

·         http://rebeliantka. nowyekran.net/post/92617, gracz-roku-2007-leszek- czarnecki-i-minister-finansow- rp-kontra-inwestorzy-gieldowi

·         http:// konserwatysta100.salon24.pl/ 507958,gracz-roku-2007-leszek- czarnecki-kontra-inwestorzy- detaliczni

·         http://3obieg.pl/ jak-gracz-roku-2007-leszek- czarnecki-ogral-jana-jaczka-i- innych-inwestorow-gieldowych/

·         http://www.ekspedyt. org/rebeliantka/2013/05/17/ 13080_jak-gracz-roku-2007- leszek-czarnecki-ogral-jana- jaczka
-i-innych-inwestorow- gieldowych.html

·         oraz filmy na YouTube z moim udziałem. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, wnoszę o dopuszczenie dowodu z tego protokółu inspekcji,  podjęcie na nowo śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA i Leszkowi Czarneckiemu właścicielowi tego banku, który wykorzystując rozkład struktur Państwa Polskiego, gigantyczną korupcję we władzach prokuratorskich i sądowniczych,  złamał szereg przepisów Ustawy Prawo Bankowe i innych, w celu przejęcia środków pieniężnych swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN.

Dowód:  liczne i obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, znajdujące się w prokuraturze i sądach apelacji katowickiej, apelacji łódzkiej, apelacji warszawskiej, w Prokuraturze Generalnej RP oraz w Sądzie Najwyższym. 

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mam prawo do stwierdzenia faktu, że sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i sędzia SO delegowany Wojciech Paluch rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania prokuratorskiego Michaliny Jączek z dnia 8 lipca 2010r., wydali kuriozalne postanowienie, z którego wynika, że okres od dnia 28 listopada 2008 r. ( data złożenia przez Jana Jączka zawiadomienia o przestępstwie ) do dnia 8 lipca 2010 r. ( data złożenia skargi przez Jana Jączka na bezczynność postępowania prokuratorów z Katowic ) to jest okres dwudziestu miesięcy bezczynności i pozorowanych działań prokuratury, nie jest przewlekłością postępowania i oddalili skargę.

Taki sposób stosowania prawa przez sędziów i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera to kpina i totalna ignorancja praw pokrzywdzonych w aferze finansowej, wynikająca z ogromnej korupcji istniejącej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Uważam, że głównym sprawcą tej patologii  jest Pan Roman Sugier Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, ponieważ NIE REAGUJĄC NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, pogłębia rozkład wymiaru sprawiedliwości, co jest szczególnie szkodliwe społecznie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne.

Podkreślić należy, że polskie sądy zobowiązane są do stosowania utrwalonej linii orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędzia Waldemar Szmidt i działający z nim w zmowie przestępczej sędziowie Alicja Bochenek i Wojciech Paluch dnia 20 października 2010 r., świadomie i celowo nie uwzględnili treści przedstawionego przeze mnie wyroku  z dnia 6 lipca 2010 roku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  Rejzmund przeciwko Polsce, skarga nr 42205/08, cytuję:

„Strona rządowa podniosła zarzut niewyczerpania przez skarżącą krajowych środków odwoławczych. W ocenie strony rządowej skarżąca w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania mogła dochodzić od Skarbu Państwa naprawienia szkody na podstawie art. 417 k.c.

  ETPCz nie uwzględnił zarzutu strony rządowej. W opinii ETPCz sąd krajowy rozpoznając drugą skargę naruszył art. 6 ust. 1 Konwencji, gdyż winien poddać ocenie cały okres trwania postępowania, nie zaś jego fragment.  Dlatego zdaniem ETPCz nie trzeba wymagać od skarżącej skorzystania z kolejnego środka krajowego.

Uzasadniając swoje stanowisko ETPCz powołał się na utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą z punktu widzenia przewlekłości postępowanie musi być oceniane jako całość (…)”. 

Zwracam uwagę na istotny i bezsporny fakt, że dla każdego prawnika o zdrowych zmysłach okres dwudziestu miesięcy bezczynności prokuratury, w sprawie afery Getin Banku SA, gdzie jestem  pokrzywdzonym jest oczywistą przewlekłością postępowania prokuratury. Wyjaśniam, że prokuratura nie prowadziła żadnego postępowania przeciwko aferzystom z Getin Banku SA lecz skoncentrowała się jedynie na dręczeniu i zastraszaniu mojej matki Michaliny Jączek i zbieraniem na mnie tzw. „haków”. Takie działanie prokuratury nie odniosło i nie odniesie żadnego skutku prawnego,  ponieważ jestem człowiekiem praworządnym a nadto nie dam się zastraszyć..

W związku z powyższym, żądam natychmiastowego przesłuchania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne,  Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera i prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Suchan, którzy działając w zmowie przestępczej, chronią skorumpowanych sędziów, a z pokrzywdzonego Jana Jączka robią przestępcę, posługując się dyspozycyjnym funkcjonariuszem Policji  Konradem Manieckim, do zadawania mi ogromnego bólu i cierpienia psychicznego oraz stresu,  czym naruszyli art. 231 §2 KK w związku z  art.258 § 1 KK  i inne.

Reasumując powyższe, niniejsze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wysyłam również do wszystkich Posłów na Sejm RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, w celu zbadania afery finansowej i procesowej Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold. 

Pokrzywdzony, Jan Jączek

!

Więcej:

Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Przestępcy w togach - Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński - zawiadomienie Najwyższa Izba Kontroli Pani Alina Hussein Jan Jączek
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jo
11-02-2015 / 15:02
www.ssro.pl/ 9 pażdziernika 2010. W 2011 r. Okazało się, że prezes Sugier oszukał ministra sprawiedliwości. Nie jest więc on tylko przestępcą, ale też oszustem. 15 stycznia 2015 jako wiceprezesa Sądu Apelacyjnego powołano innego blagiera - sędziego Ślęzaka a przewodniczącego SSRO zwyczajnie zastraszono. Nic więcej o tamtej sprawie już nie napisze. Nawet Pan nie wyobraża sobie z jakiego rodzaju mafią mamy do czynienia.
~marek777
04-07-2013 / 15:34
*** A L E R T !!! W dniu dzisiejszym >> 04 lipca 2013r w sali Nr 11 Sądu Rejonowego w Koszalinie ** reprezentujący sędziowską spółkę przestępczości zorganizowanej - SSR Tomasz S Z A N T Y R - "bohater" i prowokator w jednej osobie ( bandytyzm i awanturnictwo procesowe wyłudzenia od OFIARY Lidia Kozłowska - obiektu "Willa Alexander o wartości : 50mln PLN ; Przedmiotowy obiekt SSR Tomasz SZANRTYR wraz z kolesiami spuścił ... za 9mln PLN !!!) w sprawie Rodziny ŚWIĄTEK odmówił ekipie rejestrację przebiegu rozprawy zaś dziennikarzowi śledczemu - UKRADŁ legitymację dziennikarza uznając ją za N I E L E G A L N Ą ... RODACY !! rozpoczyna się KOLEJNY etap stalinowsko - hitlerowskich metod w postępowaniach procesowych, które zgodnie z ZASADAMI PRAWA mają być rzetelene i jawne ...JEŻELI się odmawia zgody na rejestracje znaczy to , że postępowanie procesowe jest SZWINDLEM ... Tomasz SZANTYR należy do grupy przestępczej która kradnie i grabi Obywateli, w imie NOWEGO porzadku prawnego jaki obowiązuje w REPUBLICE Stanisława Gawłowskiego ps. DYZMA >>> kapciowy TUSKa ... TUSK patronuje wszelkim przekrętom kryminalnym, w których zastosowane sa kryminalne metody by utrącić tak zwanych "JELENI" ... DOWÓD : EURO 2012 i historie z budowa autostrad i INNYch obiektów ... Polska Wolna, NIEPODLEGŁA i DEMOKRATYCZNA ... tera Polska ... Jako CURIOZUM stanowi fakt, że Andrzej SEREMET Prokurator Generalny zarządził - w PRZEDMIOTOWEJ sprawie - *** w trybie nadzoru PG przeprowadzenie postępowania w zwiazku z kradzieżą Prawa do Pierwokupu na szkodę Rodziny ŚWIĄTEK w sytuacji popełnienia przestępstwa przez urząd ; Urząd Gminy - wójt Zbigniew Choiński ; prokuratura - PPO Andrzej SIUCHTA, sąd >> Sławomir PRZYKUCKI , Wiesława STAWCZYK pod nadzorem Prezesów Sądu Rejonowego i Okręgowego oraz Szefów Prokuratur Rejonowej i Okregowej w Koszalinie ... szczegóły www.aferyprawa.eu ...
~Obywatel prawa
30-06-2013 / 11:15
CZY ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ UCZCIWY DO ZAŁATWIENIA TEJ SPRAWY TAK JAK NALEŻY??!! Jak można doprowadzić do sytuacji w której Pan Jan przez kilka lat musi walczyć o sprawa, które Mu przysługują??? Już pomijając "kryminalny charakter afery" czy ktoś z banku po ludzku nie powinien tej sprawy załatwić??? Bank wydaje miliony na reklamy i nowe usługi a nie ma kasy na zamknięcie cierpień jednego człowieka?!!! Sprawą zaczynają się interesować media zagraniczne (i to nie małe!) czy to nie najwyższy czas zakończyć gehennę Pana Jana????
~helenka
29-06-2013 / 19:34
Czy Szef CBA zajmie się wreszcie grupą funkcjonariuszy chroniących przed odpowiedzialnością oszustów z Getin Banku? Co w tej sprawie zrobił Prokurator Generalny Andrzej Seremet?
~Obywatel prawa
28-06-2013 / 23:45
Ja również uważam, że ta sprawa to niebywały SKANDAL i to w wielu aspektach. Nie może być tak, że coś co jest czarne staje się nagle białe, bo instytucje odpowiedzialne za porządek nie reagują, albo reagują źle, itp. Panu Janowi szczerze współczuję, co już wyraziłem w mailu! Ale NIE JEST PAN SAM!!!
~Mirnal
27-06-2013 / 08:38
Może by w końcu premier lub prezydent zareagowali na tę aferę jak przystało na wodzów Narodu Polskiego? Przecież to poważna sprawa godna wyjaśnienia!