Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-03-2013

Polskie prawo tworzone jest pod przestępców? Zawiadomienie o popełnianiu przestępstw przez urzędników Ministerstwa Finansów.

Co kilka lat w Polsce wybuchają afery związane z wykorzystywaniem luk w prawie tworzonym przez Ministerstwo Finansów. Głównych winowajców nie udaje się schwytać, za to służby skarbowe kontrolują zwykłych przedsiębiorców, twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który zgłosił sprawę do CBA.

Na konferencji prasowej Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił Doniesienie o możliwości popełniania przestępstw przez urzędników Ministerstwa Finansów, które skierował na ręce Pawła Wojtunika, szefa CBA. Chodzi o tworzenie przepisów pozwalających na przekręty podatkowe.

"Ministerstwo Finansów pracuje nad rozciągnięciem zasad solidarnej odpowiedzialności podatników (która już jest zawarta w obowiązujących przepisach prawnych) na nowe stany faktyczne. Zwłaszcza w stosunku do towarów szczególnych, jakimi są paliwa, złom czy stal - czytamy w doniesieniu ZPP. - Nie negując oczywistych faktów istnienia zorganizowanych grup przestępczych a nawet mafii, należy wskazać, że to działalność Ministerstwa Finansów, które stanowi przepisy, przestępstwa te umożliwia."

ZPP w doniesieniu do CBA zwraca uwagę na szereg afer związanych z wielkimi przestępstwami podatkowymi, które miały miejsce w Polsce od czasu przemian systemowych. Przestępcy wykorzystywali wadliwe przepisy, by unikać płacenia podatków. Ostatnio najgłośniejszymi sprawami tego typu były tzw. "afera złomowa" i "afera stalowa", ale ZPP wymienia łącznie 9 analogicznych spraw. Większość nieprawidłowości (luk prawnych) zawartych było w rozporządzeniach MF, czyli dokumentach przygotowywanych przez urzędników i podpisywanych przez kolejnych ministrów finansów.

- Niemal od 20 lat w Ministerstwie Finansów przygotowywane są regulacje, o których po wejściu ich w życie wiedzą w zasadzie tylko grupy przestępcze, które na ich podstawie przez 2-3 lata dokonują oszustw, a opinia publiczna dowiaduje się o nich po ujawnieniu sprawy przez media - powiedział podczas konferencji, prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak. - W każdej takiej sprawie sprawcy tych oszustw nie zostają ujęci - co najwyżej aresztuje się kilku słupów - a odpowiedzialnością za to obarczani są uczciwi przedsiębiorcy i MF próbuje ich objąć odpowiedzialnością zbiorową, jak np. ostatnio w przypadku tzw. "afery stalowej."

"Czy Minister Finansów gotów jest ponieść "solidarną odpowiedzialność" za twórców tych przepisów? Niestety, niektórzy z nich nadal pracują w Ministerstwie Finansów i współtworzą przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatników za (nie)przestrzeganie stworzonych przez siebie przepisów, których przestrzegać po prostu nie sposób. Czy to tylko głupota, czy działanie celowe, które ma zostać po raz kolejny "przykryte" nagonką na uczciwych podatników, aby w tym czasie przestępcy mogli się "przegrupować" i rozpocząć działalność w innym obszarze?" - pytają przedsiębiorcy w zawiadomieniu do CBA.

za: http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Polskie-prawo-tworzone-jest-pod-przestepcow-A-placa-uczciwi,wid,15423779,wiadomosc.html?ticaid=110431

Notowania polskich sądów coraz gorsze

Jak podaje GP stan polskiego sądownictwa jest fatalny, co pokazują pogarszające się z roku na rok jego oceny w sondażach. Opublikowane w styczniu br. badanie przeprowadzone przez CBOS pokazało, że działalność wymiaru sprawiedliwości oceniana jest dziś zdecydowanie gorzej niż ponad pięć lat temu. Od kwietnia 2007 r. (wówczas rządziło PiS) do grudnia 2012 r. odsetek negatywnych opinii wzrósł aż o 20 pkt procentowych (z 41 proc. do 61 proc.), natomiast liczba badanych zadowolonych z funkcjonowania tej sfery działalności państwa zmniejszyła się z 46 proc. do 28 proc. Zadowolony z pracy sądów był jedynie co piąty Polak.

Podstawowe zarzuty wysuwane pod adresem polskiego sądownictwa zarówno wśród tych, którzy mieli w ostatnich latach kontakt z sądami, jak i tych, którzy nie wykazują takich doświadczeń – są podobne. Narzekania dotyczą przede wszystkim przewlekłości postępowań sądowych, skomplikowanych procedur, korupcji wśród sędziów, orzekania zbyt niskich kar za przestępstwa, wygórowanych kosztów postępowań, notorycznych opóźnień rozpraw, przedwczesnego wydawania wyroków oraz niewydolnego przepływu informacji pomiędzy sądami – wykazały badania CBOS.

http://niezalezna.pl/39398-sedzia-klamca-lustracyjnym

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
30-03-2013 / 13:13
patrz : http : // youtu.be/T7rrKNRuCas
~Donald
24-03-2013 / 07:57
~joseph
23-03-2013 / 22:32
Wczesna reakcja państwa mogłaby uchronić tysiące Polaków przed utratą oszczędności – napisał Komitet Stabilności Finansowej w raporcie dotyczącym afery Amber Gold. Do treści dokumentu „Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o.” dotarli dziennikarze PAP. Według raportu kilkuletnia ekspansja Amber Gold, która doprowadziła do utraty oszczędności blisko 11 tys. osób, była możliwa wskutek zbiegu błędów i zaniechań po stronie części instytucji i organów państwowych, które „nie realizowały swoich kompetencji w sposób należyty”. Jak zaznacza się w dokumencie, „należy domniemywać, że gdyby kompetentne organy zareagowały odpowiednio wcześnie na szereg nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez Amber Gold (...), uchroniłoby to wiele tysięcy obywateli przed utratą oszczędności”. W raporcie wskazuje się m.in. na problemy z przepływem informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Amber Gold pomiędzy instytucjami i organami państwa oraz problemy z prawidłowym ich wykorzystaniem. „Gdyby informacje przekazywane przez Komisję Nadzoru Finansowego zostały przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów procedowane w sposób, w jaki wymagała tego sytuacja, oraz gdyby konsekwencją otrzymania tych informacji były adekwatne czynności kontrolne, nielegalna działalność Amber Gold sp. z o.o. mogłaby zostać uniemożliwiona już na wczesnym etapie działalności, kiedy jej skala nie była jeszcze znacząca” – podkreślono w dokumencie. Parabank Amber Gold przestał wypłacać pieniądze klientom, a jego właściciel Marcin P. ogłosił likwidację firmy w sierpniu ub.r. Śledztwo dotyczące spółki wszczęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Marcina P. aresztowano i postawiono mu zarzuty. Komitet Stabilności Finansowej został powołany w 2008 r., a jego posiedzenia zwoływane są regularnie. Ma zapewnić efektywną współpracę w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie.
~Bronio
23-03-2013 / 22:01
~były urzednik
22-03-2013 / 13:00
całe szczęście, że mamy nadzór elektroniczny nad wszelkimi informacjami. Np który komputer i z jakiego adresu i kiedy. Kto mieszka na danym adresie, Jak jest powiązany rodzinie z kim i gdzie oraz jakie powiązania bankowo finansowe, Dana osoba i dany numer telefonu, Bilingi i scanery głosu, Skanery postaci zsynchronizowane z detektorami - scanerami w miejscach publicznych. Nadzór kart płatniczych. Wiedzieliście , że ok 18 służb ma kompetencje kontrolne w PL a o kontrolach krzyżowych to Wy słyszeli. A słyszeli o niespójności przepisów prawa i nad interpretowaniu ich? Słowem mysz ma większe szanse.
~anioł P0lityk
21-03-2013 / 21:03
Wam można zmajstrować wszystko. Anglik szefem skarbu. Amerykanin spraw zagranicznych też i sportu. Prezio Ruski, Premio niemiec. Nic nam nie zrobicie nic na nas nie macie a nawet to przedawnienia ;-)
~bbbbbb
20-03-2013 / 18:52
~bum
20-03-2013 / 18:10
Niedługo dojdzie do tego że juz nie będzie niewinnych tylk strzelać trzeba będzie
~odcisk
20-03-2013 / 16:49
Co się dziwić, w ministerstwie sprawiedliwości też przekręty_____ms.gov.pl/pl/informacje/news,4831,kontrola-cba-po-zawiadomieniu-mini