Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-09-2015

 Mariusz Cysewski - niezależny dziennikarz ukarany karą porządkową przez sąd w Bytomiu za nagrywanie jawnej rozprawy osadzony w areszcie.

NIEZŁOMNI

 

Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych 

42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13      Tel. 601646080         

Sekcja PATRONAT 

Dyrektor Generalny  Służby Więziennej
Pan
gen. Jacek Kitliński
Centralny Zarząd Służby Więziennej 

oraz

Dyrektor  Aresztu                                                                             

 Tarnowskie Góry
ppłk mgr Jan Skawiańczyk
oraz Aresztu w Bytomiu
ppłk mgr Krzysztof Jany

WNIOSEK

o  RESPEKTOWANIE  STATUSU  WIĘŹNIA POLITYCZNEGO

wobec   Mariusza Cysewskiego

oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących  

osadzonego ukaranego karą porządkową przez sąd w Bytomiu za nagrywanie jawnej rozprawy przez w/w dziennikarza – zamienionej na karę aresztu. 

   W związku z osadzeniem w dniu dzisiejszym w areszcie znanego opozycjonisty, dziennikarza, antykomunisty i tłumacza przysięgłego (społecznie tłumaczył dokumenty dla rodzin katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji Putina) Pana Mariusza Cysewskiego, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR  wnosimy:

1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/  

Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;

oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy”.

2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących  specjalnego statusu osadzonego w wyniku nałożenia (ukarania karą porządkową zamienioną na areszt) przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) -  abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Mariusza Cywsewskiego zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową zamienioną na areszt nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem  popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (jesto to tylko bowiem osoba tylko ukarana). 

Zgodnie z kkw osadzony Mariusz Cysewski powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).

Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż więźniowie polityczni (takich chyba u Was więcej nie ma) czy ukarani karą porządkową. Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc Pan M. Cysewski winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.

Dotychczas najczęściej dyrektorzy  aresztów respektowali  status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP

Przykładowo dyrektorzy:

- w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),

- w  Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę)

- w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 )

Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami.

Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na nasz wniosek wszczął postepowanie wobec Rządu RP za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego razem z kryminalistami (którą to karę pozbawienia wolności  nota bene Sąd odwoławczy tj. Apelacyjny w Warszawie znał za całkowicie bezzasadną). Również w sprawie M.Cysewskiego kara aresztu jest NIEPRAWOMOCNA. Warto zastanowić się czy jest w ogóle legalna.

ETPC uważa bowiem, iż postępowanie sądów III RP (pozbawienie wolności na podstawie decyzji nieprawomocnej)  jest w takiej sytuacji oczywiście nielegalne. 

Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi  Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych  działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r. 

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Mariusza Cysewskiego nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów godzących w wolność pracy dziennikarzy, wolność słowa, swobody obywatelskie oraz  chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych  – vide sprawa tow. Zygmunta  Baumana.

Z poważaniem 

Zygmunt Miernik - Koordynator Krajowy Niezłomnych

Adam Słomka - obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii.

Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej – Łódź 

Katowice, 10.IX.2015 r.

Kopia do wiadomości :

- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl
- Minister Sprawiedliwości

- Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach   SSA Barbara Suchowska

informacja@katowice.sa.gov.pl
- Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach  SSO Jacek Gęsiak

informacja@katowice.so.gov.pl

- Prezes Sądu  Rejonowego w Bytomiu SSR Monika Krawczyk

- do akt  Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. VIII Kp 463/13

informacja@bytom.sr.gov.pl
- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny
gen. Jacek Kitliński
  bdg@sw.gov.pl,
-
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach płk Mirosław Gawron
oisw_katowice@sw.gov.pl
,   tomasz.marciniak@sw.gov.pl,

Areszt Tarnowskie Góry

dyr_tarnowskie_gory@sw.gov.pl
,   as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl,
zca_tarnowskie_gory@sw.gov.pl
, rzecznik_tarnowskie_gory@sw. gov

Areszt Bytom
 as_bytom@sw.gov.pl,
artur.karkoszka@sw.gov.pl
,
 rzecznik_bytom@sw.gov.pl 

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka

hfhr@hfhrpol.waw.pl

- Fundacja Lex Nostra media@lexnostra.pl,
- stowarzyszenia kombatanckie więźniów politycznych
 

-============================= ====

Poprzednie nasze interwencje skutecznie poprawiły warunki osadzenia np. G.Brauna oraz poprzez opinię publiczną

pokazały stan degrengolady wymiaru niesprawiedliwości !!!

 

Więcej o Mariuszu:

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zakłonnik
20-09-2015 / 15:15
cale szczęście ,\ że trzoda się nie buntuje. to jak b. mundyrowy my też mamy te skromnie 12 mld rocznie i fundusz alimentacyjny. A urzędnik to chytrze nawet i sobie obmyślił. Bydło nie zauważyło , że P0 = PlS ale jaja , ale jaja
~b mundyrowy
20-09-2015 / 07:16
P0lska jest już trupem. Nasze emerytury dają nam luxusowe życie na kanarach (O VAT) A Was musimy krótko bo niewolnik zbuntowany to zagrożenie!!!!