Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NIEZALEŻNE CZASOPISMO "AFERY PRAWA" GRZEGORZ NIEDŹWIECKI

Grzegorz Niedźwiecki - kazirodztwo polityczne - czy tylko w Jeleniej Górze?

Kazirodztwo polityczne

Podłość i draństwo

Dlaczego w Jeleniej Górze i w całym kraju panuje głęboka zapaść społeczno-gospodarcza? Proszę mi tylko nie mówić, że rankingi, sondaże i różne sprawozdania mówią co innego. Ja chodzę po ulicach. Na przykład faktyczne bezrobocie w Jeleniej Górze wynosi ok. 20% podczas gdy PUP wykazuje je na poziomie 14%. Wiele osób wyjechało za granicę. Innych, dla poprawienia statystyki wykreślono z rejestru bezrobotnych sposobem. Wysyłano masowo telegramy do bezrobotnych i kierowano po kilkadziesiąt osób bez względu na kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do jednego śmiesznego pracodawcy wiele kilometrów za miasto. Kto nie pojechał na tzw. rozmowę kwalifikacyjną, bo nie miał pieniędzy lub oceniając realnie swoje szanse, został wykreślony z rejestru dla bezrobotnych. Papiery są lżejsze, życie ludzi cięższe. Zwłaszcza bez ubezpieczenia zdrowotnego. O bzdurnych kursach i próżnych szkoleniach, żeby się tylko wywiązać z przyznanych limitów nie warto wspominać. Jak mawia mój kolega Mieczysław Kodź - na takie działania urzędniczo-biurokratyczne nie ma innego określenia jak podłość i draństwo.

Siekiera, motyka, bimber, szklanka…

Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. W Jeleniej Górze i adekwatnie w każdej innej małej Ojczyźnie panuje – jak w każdym „burdelu” – egoizm, złodziejstwo, nepotyzm i korupcja. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie reaguje. Nie ma w naszym mieście dziennikarzy śledczych i rzetelnych stróżów prawa. Są za to paparazzi szukający tanich sensacji i „fruwający” prokuratorzy. Są umoczeni sędziowie i pijani policjanci. Ten ma tramwaj, tamten knajpę, jeszcze inny mieszkanie, pracę, koncesję, lub wczasy po znajomości. Nie ma polityków zainteresowanych naprawą Rzeczypospolitej. Sprawdziłem I, II, III i IV władzę. Sprawdziłem PiS, PO, Samoobronę, sprawdziłem LPR, Owszem, w kampanii wyborczej wszyscy są za transparentnością życia publicznego, ale jak dostaną się do żłobu, to jakoś szybko zapominają o CIA, CBA i wartościach katolickich. Dużo gadki, zwadki, kalkulacji politycznej, tematów zastępczych – zero działań. Polityka stała się dziś dla wielu nygusów jedynym sposobem na życie. Co prominentniejsi politycy awansują w hierarchii społecznej na jakimś stołku prezesowskim[1], inni, żółtodzioby, zadawalają się byle ochłapami w tanich komisjach. Pokorne ciele dwie matki ssie. Stąd brak mleka dla innych. Stąd frustracje i patologie. A wszystko to przy aprobacie i wsparciu wielu różnych faryzeuszy i obłudników. Żaden prokurator, żaden wojewoda i urząd kontroli nie ruszy niewygodnego tematu. Blado wypadają w tej materii organizacje pozarządowe. W radach nadzorczych też zasiadają swoi ludzie. Aby tylko dla siebie. Szara strefa i czarny rynek rozwijają się jak za okupacji. W bidzie i niepewności jutra, zatracił Naród poczucie solidarności społecznej. Taka jest cała prawda i sedno kryzysu państwa oraz głębokiego rozwarstwienia społecznego.

Boże, patrzysz i nie grzmisz

Oto kilka przykładów jawnych/tajnych przekrętów:

1.      Radnego wybrano do zarządzania spółką komunalną?

Nielegalny Prezes c.d.

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/nielegalny%20prezes%20c.d..htm

2.      Komisja rewizyjna czy Komisja retuszująca?

Straty „Budowlanki”

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Radny%20przerywa%20milczenie%20II.htm

3.      Radny wykorzystuje mienie komunalne?

Radny asfaltem stoi

http://www.jelenia-gora.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4012&idmp=85&r=o

Radny Andrzej Sylwester Grochala jest Pełnomocnikiem Zarządu Kółka Rolniczego w Siedlęcinie ds. działalności gospodarczej. Zarobił z tego tytułu 118.397,00 zł w 2004 r. wg oświadczenia majątkowego. Wspomniana firma zajmuje się od wielu lat remontem dróg miejskich. Zachodzi pytanie, czy pan Grochala, z Klubu Zofii Czernow, pełniący funkcję radnego już czwartą kadencję, nie jest uprzywilejowany przy przetargach na te intratne roboty? Czy w swojej działalności gospodarczej nie wykorzystuje mienia komunalnego[2] np. w postaci materiałów, wypożyczanych maszyn i urządzeń, korzystania z energii, wody, jakiejkolwiek własności oraz innych praw majątkowych należących do gminy? Czyż nie jest choćby nadużyciem pobieranie przez radnego pożytków (z finansów publicznych, budżetu gminy – majątku obrotowego) z wykorzystaniem mienia komunalnego jakim są drogi miejskie? Domyśleć się można dlaczego pan Andrzej Grochala jest wiecznie tak spolegliwy i ugodowy w stosunku do władz SLD. Kto się odważy sprawdzić rzetelnie te papiery?

 

4.      Wcześniej, przez bodaj dwie kadencje, bezkarnie[3] pełnił funkcję radnego architekt miejski blisko związany z Unią Wolności – Mirosław Jaskólski. Trzepał podwójną kasę i z tego powodu wydawał pewnie obiektywne decyzje? Wątpię, czy potrącano mu chociaż z pensji za czas spędzany na sesjach. Gdzie byli wówczas jacykolwiek „detektywi”?

 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…

Tak oto życie toczy się dalej, niczym nie zmącone w tej krainie „mlekiem i miodem płynącej”.

Jednym słowem – jak powiedziałem na XLI sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry – spółkują nadal razem towarzysze i towarzyszki już od wielu lat w ramach jednego stada. To stado obejmuje szerokie spektrum klienteli władzy, począwszy od polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, policjantów, biznesmenów, a na dziennikarzach, ośrodkach badań opinii społecznej i sztucznych autorytetach moralnych skończywszy. To się nazywa kazirodztwo polityczne.

 

Jelenia Góra, 20.01.2006 r.

 

Prezes Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i walki z Korupcją

Posiadacz dyplomu złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Członek Komisji Prawa i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Socjolog

Grzegorz Niedźwiecki[1] Najbardziej jaskrawym przykładem wdzięczności politycznej jest była prezydent miata Jeleniej Góry i była przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Zofia Czernow. – stale u władzy z ramienia opcji liberalnych. Wysłowić się nie umie, ale dyrektorem jednego z oddziałów Banku Zachodniego, a obecnie prezesem JPC „Anilux” S.A. zostaje w try miga. Nie jest tajemnicą poliszynela, że członkiem rady nadzorczej Aniluxu jest radny SLD i że koalicja Klubu Radnych Zofii Czernow z SLD w Radzie Miasta funkcjonuje sprawnie.

[2] USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.).

Art. 19. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) po art. 24d dodaje się art. 24e-24h w brzmieniu:

"Art. 24e. 1.     Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1.

Art. 24f. 1.      Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

 

[3] USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Art. 24b. 1. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

 

Artykuły interwencyjne:
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa"

BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków?
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego
TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SĘDZIÓW?
Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH: niby etycznego należącego do śmiesznej kliki wzajemnej adoracji IUSTITIA? przewodniczącego wydz. karnego ARKADIUSZA TROJANOWSKIEGO
Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma samochód!!! - takie rewelacje prawa w ruchu drogowym "ustanowili" sędziowie z Sanoka ...
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY PRAWA" 
Ruch Ochrony Praw Obywatelskich  i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.