Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-09-2012

Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie , ul. Karmelicka 1, 31-133 Kraków

Zbigniew Kękuś,Teresa Kawiak

Kraków, dnia 31 sierpnia 2012 r

Dotyczy:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu spotkania z nami w związku z protestami prowadzonymi przez nas przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

 2. Wniosek o sporządzenia i doręczenia nam – terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, czy na okres zaangażowania w sprawę Amber Gold Adresat niniejszego pisma zawiesił sprawowanie mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zrezygnował zpobierania związanego z jego sprawowaniem wynagrodzenia.

Wielce Szanowny Panie Pośle,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 lipca 2012 r. prowadzimy protesty przed Sądem Okręgowym w Krakowie, w tym każde z nas prowadziło dwutygodniowe protesty głodowe.

Noce spędzamy w śpiworach.

Prosiliśmy w związku z tym o Pana Posła spotkanie z nami.

W dniu 30 sierpnia 2012 r. Dyrektor Pana Biura Poselskiego w Krakowie, Pani Anna Salamończyk–Mochel poinformowała nas, że Pan nie może spotkać się z nami, ponieważ premier Donald Tusk nakazał Panu, jako Ministrowi Sprawiedliwości, zaangażowanie się w sprawę Amber Gold.

Pan nie jest wszak ministrem ds. Amber Gold, a poza obowiązkami Ministra Sprawiedliwości ciążą na Panu także obowiązki Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Nic nam nie wiadomo, by  Pan zawiesił na okres zaangażowania w sprawę Amber Gold funkcjonowanie Pana Biura Poselskiego w Krakowie lub sprawowanie mandatu posła, w tym w tym  pobieranie związanego z tym wynagrodzenia.

Jeśli je Pan pobiera jest Pana m.in. etycznym obowiązkiem  wypełniać  poselskie obowiązki.

Świadomi przyczyn presji wywieranej na Pana przez premiera Donalda Tuska i konieczności w związku z nią Pana zaangażowania w usuwanie skutków notorycznego niedopełniania obowiązków przez licznych funkcjonariuszy publicznych zaangażowanych w przeszłości różny sposób w sprawy prowadzone przez nich przeciwko Marcinowi P. uszanujemy Pana wolę zorganizowania Pana spotkania z nami w – na przykład – styczniu 2013 r.

Nie takie mamy za sobą doświadczenia z funkcjonariuszami publicznymi.

Niech Pan jednak będzie łaskaw ustalić jego termin i nas o nim zawiadomić.

Żeby ktoś inny w przyszłości nie musiał usuwać skutków obecnie przez Pana niedopełniania Pana poselskich wobec nas obowiązków.

Wnosimy, jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku,

dr Zbigniew Kękuś Teresa Kawiak

Do wiadomości:

 1. Sędzia Barbara Baran,Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 2. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 3. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 4. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 5. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 6. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 7. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 8. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 11. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 12. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 13. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 14. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 15. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 16. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 20. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 22. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 23. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 24. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 25. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 26. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.com,www.monitor-polski.com

 27. i inni

Więcej:

Zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu190a KK
2012.08.29 Zawiadomienie Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu 190a Kodeksu karnego: "Uporczywe nękanie".
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
Protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie - relacje. Przyłączają się kolejne osoby.
Miesiąc protestu przed krakowskimi sądami - Polskie Bezprawie!!
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Rozprawa Apelacyjna Tadeusza Chołdy w Krakowie - 20.12.2011 r o godz. 10, 10 w sali E ul. Przy Rondzie 7 oraz Tomasza Polewki w Katowicach przeciwko ING Banku Śląskiego S.A - zapraszamy publiczność.
Kraków - Tylko schizofrenia biegłych psychiatrów Kinga Zoła i Andrzeja Wsołek ze szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie?
8 września o godz. 10.00, s.XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 78 odbędzie się rozprawa w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi fałszywie oskarżonemu o znieważenie i nawoływanie do nienawiści wobec narodu ż
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Sędzia Kleszcz z Krakowa i obserwacja psychiatryczna dla znanego działacza społecznego Tadeusza Chołdy !
Zanim przeklną nas dzieci - konferencja Kraków
Kraków - manifestacja poparcia Tadeusa Chołdy 29.03.2011 przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, godz. 11
Kraków - adwokat oszukuje przedsiębiorcę - Treść skargi w sprawie Tadeusza Chołdy do RPO prof. Ireną Lipowicz oraz do Prokuratora Generalnego A. Seremeta
ANTYPARTIA - czyli mówimy NIE rządzącym. Spotkanie organizacyjne w Warszawie – w Domu Polonii, Krakowskie Przedmieście 64 niedziela 6 marca,  o godz. 14:30. 
Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś
Adam Słomka pozywa w trybie wyborczym Gazetę Wyborczą - Kraków

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.