Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE KANCELARIA ADWOKACKIA RANKING

RANKING KANCELARII ADWOKACKICH (za Rzeczpospolitą) - znajdziesz tu dane kontaktowe, personalne i prowadzonych usługach przez kancelarie adwokackie.

Informacje zawierają kolejno: pełną nazwę, formę prawną, nazwiska wspólników/partnerów, adres, telefon/ faks, adres strony www/e-mail, liczbę prawników - Adwokaci/radcowie prawni Aplikanci Inni, udział w międzynarodowej sieci, oraz dziedziny prawa i specjalizacja prowadzonych usług prawniczych.

1. Domański Zakrzewski Palinka - spółka komandytowa 
Krzysztof A. Zakrzewski Piotr Andrzejczak, Grzegorz Domański, Andrzej Foltyn, Marcin Krakowiak, Janina Ligner-Żeromska, Józef Palinka, Krzysztof A. Zakrzewski, Julita Zimoch-Tuchołka, Lech Żyżylewski 
00-113 Warszawa  ul. Emilii Plater 53 
0-22 557 76 00 0-22 557 76 01 
www.dzp.pl 
   zp@dzp.pl 
83 43 16 24 — Łączenia i przejęcia firm, publiczny obrót papierami wartościowymi, działalność na rynkach kapitałowych, doradztwo w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, antymonopolowe, nieuczciwa konkurencja, telekomunikacyjne, IT, bankowe, finansowe, ubezpieczenia i działalność innych instytucji finansowych, reklamy, mediów, zamówień publicznych, e-biznes, prawa na dobrach niematerialnych, energetyka i inne sektory infrastrukturalne, Unii Europejskiej, pracy, obrót i gospodarka nieruchomościami, arbitraż i inne sprawy sporne, bieżąca obsługa i restrukturyzacja firm, farmaceutyczne, biotechnologie, doradztwo regulacyjne

2. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - spółka komandytowa 
Stanisław Sołtysiński, Andrzej W. Kawecki, Andrzej S. Szlęzak, Rudolf Ostrihansky, Dariusz Skuza, Jarosław Bieroński, Robert Gawałkiewicz, Zbyszko Wizner, Krzysztof Pawlisz, Janusz Siekański, Jarosław Sroczyński, Szymon Gogulski, Tomasz Kański, Bartłomiej Raczkowski Stanisław Sołtysiński, Andrzej W. Kawecki, Andrzej S. Szlęzak, Rudolf Ostrihansky, Dariusz Skuza, Jarosław Bieroński, Robert Gawałkiewicz, Zbyszko Wizner, Krzysztof Pawlisz, Janusz Siekański, Jarosław Sroczyński, Szymon Gogulski, Tomasz Kański, Bartłomiej Raczkowski 
02-034 Warszawa ul. Wawelska 15 B 
0-22 608 70 00 0-22 608 70 70 
www.skslegal.pl 
    office@skslegal.pl   
75 37 11 27 Ius laboris, Global Advertising Lawyers Alliance Fuzje i przejęcia, obsługa prawna nabywania nieruchomości i działalności deweloperskiej, administracyjne, antymonopolowe, konkurencji, bankowe, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, inwestycji zagranicznych, Unii Europejskiej, ochrony środowiska, podatkowe, celne, dewizowe, pracy, spółek i handlowe, środków masowego przekazu i telekomunikacyjne, własności intelektualnej, procesowe i rozwiązywanie sporów

3. Kancelaria Prawna Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy - spółka komandytowa Marcin Gmaj Wojciech Bialik, Marcin Gmaj, Jur Gruszczyński 
00-609  Warszawa al. Armii Ludowej 26 
0-22 576 31 00 0-22 576 32 00 
www.bakernet.com
   warsaw@bakernet.com   
74 36 16 22 Baker & McKenzie Fuzje i przejęcia, prywatyzacyjne, energetyczne, przedsięwzięcia infrastrukturalne, finansowanie projektów, nowe technologie, własności intelektualnej, papierów wartościowych, nieruchomości, inwestycje bezpośrednie, bankowość i finanse, farmaceutyczne, publiczne, europejskie, konkurencji, private equity & venture capital, telekomunikacyjne, media

4. Wardyński i Wspólnicy - spółka komandytowa,
Stefan Jacyno, Tomasz Wardyński Michał Barłowski, Jacek Bondarewski, Ewa Butkiewicz, Jan Ciećwierz, Paweł Ciećwierz, Stefan Jacyno, Monika Hartung, Jan Nowicki, Danuta Pajewska, Weronika Pelc, Marcin Radwan-Rohrenschef, Wiesław Szczepiński, Włodzimierz Szoszuk, Tomasz Wardyński, Dariusz Wasylkowski, Tomasz Zasacki, Izabela Zielińska-Barłożek 
00-478 Warszawa  Al. Ujazdowskie 10 
0-22 437 82 00 0-22 437 82 01
 www.wardynski.com.pl   warsaw@wardynski.com.pl   
70 35 14 21 — Spory sądowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, prywatyzacyjne, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, pracy, własności intelektualnej, konkurencji, antymonopolowe, podatkowe, farmaceutyczne, Unii Europejskiej

5. CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski - spółka komandytowa Andrew Kozlowski Andrzej Błach, Iain Batty, Andrzej Bednarek, Agnieszka Deeg-Dąbrowska, Paweł Dębowski, Alex Doughty, Dariusz Greszta, Andrew Kozlowski, Tomasz Minkiewicz, Dariusz Mioduski, Paweł Pietkiewicz, Michał Siwek, Małgorzata Surdek, Piotr Szafarz, Michał Subocz, Andrzej Szumański, Stanisław Wajda 
00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 
0-22 520 55 55 0-22 520 55 56 
www.law-now.com
   info@cmck.com  
71 33 17 21 CMS Legal and Tax Services Alliance Rynek nieruchomości, energetyczne, projekty infrastrukturalne, partnerstwo publiczno-prywatne, spory sądowe, handlowe, ochrony konkurencji, bankowe, finansowanie firm, fuzje i przejęcia, ochrony środowiska.

6. White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy — Kancelaria Prawna spółka komandytowa Witold Daniłowicz Witold Daniłowicz, Witold Jurcewicz, Jacek Czabański, Janusz Fiszer, Zdzisław Więckowski, Lech Giliciński, Piotr Gałuszyński, Beata Kiedrowicz, Marek Król, Igor Ostrowski, Alina Szarlak, Jean Rossi, Jolanta Kalecińska-Porucznik 
00-061 Warszawa ul. Marszałkowska 142 
0-22 505 01 00 0-22 505 04 00 
www.whitecase.pl
     warsaw@whitecase.com  
 54 33 9 12 White & Case LLP Fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, inwestycje kapitałowe typu private equity, spory sądowe i arbitrażowe, doradztwo podatkowe, energetyczne, rynki kapitałowe, prywatyzacyjne, restrukturyzacyjne, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, projekty infrastrukturalne, działalność korporacyjna, telekomunikacyjne, media i nowoczesne technologie, ochrona własności intelektualnej, rynek nieruchomości, handlowe, doradztwo na rzecz administracji publicznej, ochrony środowiska, pracy, europejskie, ubezpieczeniowe, farmaceutyczne

7. Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna - spółka komandytowa 
Jarosław Chałas Joanna Dudek, Halina Kwiatkowska 
00-236 Warszawa ul. Świętojerska 5/7 
0-22 860 03 10 0-22 860 03 11 
www.chwp.pl
    chwp@chwp.pl  
51 28 12 11 — Korporacyjne, fuzje i przejęcia, zastępstwa procesowe, podatkowe, własności intelektualnej, znaków towarowych, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, pracy, zamówień publicznych, Unii Europejskiej

8. Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy - spółka jawna 
Zbigniew Drzewiecki, Małgorzata Kacperska Zbigniew Drzewiecki, Andrzej Tomaszek, Małgorzata Kacperska, Marcin Juszczyk, Marcjanna Rejman-Jędrczak, Olga Sztejnert, Julian Bielicki 
00-761 Warszawa ul. Belwederska 23 
0-22 840 95 00 0-22 840 95 10 
www.dt.com.pl 
   dt@dt.com.pl 
67 26 16 25 — Nieruchomości, własności intelektualnej, fuzje i przejęcia, spory sądowe, konkurencji, handlowe, bankowe, ubezpieczeń, europejskie, energetyczne, telekomunikacyjne

9. Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza - spółka komandytowa 
Krzysztof Stefanowicz Krzysztof Stefanowicz, Dariusz Oleszczuk, Tomasz Dąbrowski, Marek Grodek, Wojciech Kozłowski, Arkadiusz Krasnodębski, Piotr Nowaczyk, Todd Peterson, Eric Rosedale, Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Wojciech Zieliński 
00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 
0-22 520 63 00 0-22 520 64 00 
www.salans.com    warsaw@salans.com 
40 26 8 6 Salans Fuzje i przejęcia, telekomunikacyjne, nieruchomości, energetyczne, farmaceutyczne, konkurencji, arbitraż

10. Clifford Chance Janicka-Sosna, Namiotkiewicz i Wspólnicy - spółka komandytowa 
Nick Fletcher Peter Deegan, Nick Fletcher, Pierre Gromnicki, Berndt Hess, Agnieszka Janicka-Sosna, Grzegorz Namiotkiewicz 
00-660 Warszawa ul. Lwowska 19 
0-22 627 11 77 0-22 627 14 66 
www.cliffordchance.com   Agnieszka.Stochlak-Gautier@cliffordchance.com 
40 25 8 7 Clifford Chance LLP Handlowe, spółek, gospodarcze, finansowe, bankowe, ochrony środowiska, energetyczne, telekomunikacyjne, podatkowe, nieruchomości, pracy, finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, prywatyzacyjne, spory sądowe, antymonopolowe, własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji, papiery wartościowe, arbitraż, ubezpieczeniowe.

11. Lovells H. Seisler - spółka komandytowa 
Beata Balas-Noszczyk Harald Seisler, Lovells sp. z o.o., Beata Balas-Noszczyk, Andrzej Dębiec, Jolanta Nowakowska-Zimoch, Christian Schmidt, Marek Wroniak 
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 50 
0-22 529 29 00 0-22 529 29 01 
www.lovells.com   lovells.warsaw@lovells.com  
40 25 9 6 Lovells Doradztwo w zakresie prawa podatkowego, postępowania podatkowego, handlowego, bankowego, papierów wartościowych, rynków kapitałowych, finansowego, ubezpieczeniowego, reasekuracji i funduszy emerytalnych, projektów nieruchomościowych, prywatyzacyjnego, energetycznego, farmaceutycznego, ochrony środowiska, antymonopolowego i administracyjnego

12. Linklaters T. Komosa i Wspólnicy - spółka komandytowa 
Tadeusz Komosa Tadeusz Komosa, Cezary Wiśniewski, Mariusz Aleksandrowicz, Jolanta Tropaczyńska, Patrick Bell, Conrad Wallenrodhe 
00-121 Warszawa ul. Sienna 39 
0-22 526 50 00 0-22 526 50 60 
www.linklaters.com 
50 24 16 10 Linklaters Cywilne, handlowe, M&A, projekty restrukturyzacyjne, obrót nieruchomościami, bankowe, papierów wartościowych, podatkowe, konkurencji, własności intelektualnej, energetyczne, telekomunikacyjne, pracy, zamówień publicznych, reprezentacja w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prawa europejskiego we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach.

13. Dewey Ballantine Grzesiak - spółka komandytowa 
Jarosław Grzesiak Lejb Fogelman, Jarosław Grzesiak, Tomasz Kacymirow, Jacek Michalski, Łukasz Rędziniak, Paweł Bajno, Ireneusz Matusielański, Piotr M. Szelenbaum, Andrzej Wysokiński 00-498 Warszawa ul. Książęca 4 
0-22 690 61 00 0-22 690 62 22 
www.deweyballantine.com
woffice@deweyballantine.com
 
50 23 11 16 Dewey Ballantine Połączenia i przejęcia spółek, rynki kapitałowe, bankowość i finanse, finansowanie projektów, podatkowe, własności intelektualnej i przemysłowej, technologie informatyczne, prywatyzacyjne, handlowe, spółek, obsługa funduszy inwestycyjnych, postępowanie sporne i sądowe, arbitraż, sekurytyzacja, energetyczne, nieruchomości, telekomunikacyjne, pracy.

14. Wierzbowski Eversheds - spółka komandytowa 
Krzysztof Wierzbowski Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska, Henryk Romańczuk 00-638 Warszawa al. Armii Ludowej 14 
0-22 523 41 110-22 523 47 55 
www.wierzbowski.pl
kancelaria@wierzbowski.pl 
 40 22 10 8 Eversheds International Cywilne, handlowe, łączenie i nabywanie spółek, prywatyzacyjne, pracy, bankowe, finansowe, własności intelektualnej, konkurencji, e-biznes, technologii informatycznych, telekomunikacyjne, ochrony danych osobowych, nieruchomości, farmaceutyczne, energetyczne, górnicze, Unii Europejskiej, sprawy sądowe.

15. Koksztys i S-ka Kancelaria Prawa Gospodarczego - spółka komandytowa 
Amadeusz Krawczyk Ireneusz Koksztys 
50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 61 
0-71 335 14 50 0-71 335 15 40 
www.koksztys.pl
kancelaria@koksztys.com.pl 
47 21 2 24 — Cywilne, gospodarcze, spółek handlowych, pracy, bankowe, upadłościowe i naprawcze, spółdzielcze, arbitraż, spory sądowe.

16. Weil, Gotshal & Manges — Paweł Rymarz - spółka komandytowa 
Paweł Rymarz Roman Rewald, Anna Frankowska, Piotr Tomaszewski 
00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 
0-22 520 40 00 0-22 520 40 01 
www.weil.com 
 37 21 11 5 Weil, Gotshal & Manges Korporacyjne, fuzje i przejęcia, private equity, rynki kapitałowe, postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie sądowe i sporne.

17. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów  - Głuchowski Jedliński Rodziewicz Zwara & Partnerzy spółka partnerska Józef Rodziewicz, Marek Głuchowski, Adam Jedliński, Andrzej Zwara Józef Rodziewicz, Marek Głuchowski, Adam Jedliński, Andrzej Zwara, Andrzej Burzak, Jacek Mazan, Tomasz Kozłowski, Michał Kraiński, Marek Małkowski, Karolina Muchowska, Małgorzata Okoń, Krystyna Rodziewicz 
81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 116 
0-58 555 21 11  0-58 555 21 33
  www.kpsc.com.pl   kpsc@kpsc.com.pl  
37 19 8 10 Avrio Advocati, Eurolaw Assistance Fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, papierów wartościowych, rynki kapitałowe, prywatyzacyjne, rynek nieruchomości, handlowe, europejskie, ochrona własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych

18. Miller, Canfield, W. Babicki i Wspólnicy spółka komandytowa Wojciech Babicki Wojciech Babicki, Andrzej Chełchowski, Richard Walawender 
00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 11 
0-22 447 43 00 0-22 447 43 01 
www.millercanfield.com   babicki@pl.millercanfield.com  
34 19 5 10 Miller, Canfield, Paddock & Stone, P.L.C Rynek nieruchomości, przemysł motoryzacyjny, Unii Europejskiej, media i telekomunikacja, własności intelektualnej i przemysłowej, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, spory sądowe, pracy, konkurencji, morskie

19. Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stopa kancelaria indywidualna Ryszard Stopa 
81-458 Gdynia ul. M. Moskwy 9 
0-58 346 21 14 0-58 346 21 41 
www.stopa.pl   stopa@stopa.pl  
48 18 8 22 — Kompleksowa obsługa firm i przedsiębiorców, obsługa inwestycji krajowych i zagranicznych, doradztwo podatkowe, zastępstwo prawne i procesowe, windykacja należności i pozasądowe rozwiązywanie sporów, administracyjne, bankowe, budowlane, celne, cywilne, gospodarcze, lotnicze, łączności, morskie, podatkowe, przewozowe, spółek handlowych, pracy i ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej, upadłościowe i naprawcze, własności przemysłowej, własności intelektualnej, e-commerce

20. A&DP Popiołek Adwokaci i Doradcy spółka komandytowa Tomasz Kędziora Wojciech Popiołek, Leszek Cholewa, Grzegorz Długi, Ewa Karkocha, Tomasz Kędziora, Krzysztof Kita, Agnieszka Lizer-Klatka, Katarzyna Palka-Bartoszek, Józef Pichura, Jerzy Rożek, Aleksandra Zawadzka-Kubica 40-036 Katowice ul. Królowej Jadwigi 10 
0-32 206 97 64 0-32 781 50 15 
www.adwidor.com.pl   kontakt@adwidor.com.pl  
40 18 10 12 — Handlowe, kontrakty, bankowe, nieruchomości, podatkowe, spory sądowe

21. Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy spółka komandytowa Aleksander Galos Maciej Jamka, Aleksander Galos 
00-854 Warszawa al. Jana Pawła II 25 
0-22 653 42 00 0-22 653 42 50 
www.hhlaw.com   warsawoffice@hhlaw.com  
22 18 4 — Hogan & Hartson Bankowe, finansowe, nieruchomości, własności intelektualnej i przemysłowej, energetyczne, fuzje i przejęcia, kontrakty rządowe i offset, arbitraż, telekomunikacyjne

22. T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Płeszka Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Płeszka, Zbigniew Ćwiąkalski, Jakub Górski, Sławomir Dudzik, Piotr Kamiński, Andrzej Suszczyński, Agnieszka Soja 
31-114 Kraków ul. Jabłonowskich 8 
0-12 427 24 24 0-12 427 23 33 
www.spcg.pl   spcg@spcg.pl  
34 17 9 8 — Spółek, fuzje i przejęcia, kredyty i ich zabezpieczenia, transakcje na rynku nieruchomości, antymonopolowe, spory sądowe i arbitrażowe, podatkowe, upadłościowe, europejskie

23. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka jawna Cezary Józef Nowakowski Cezary Józef Nowakowski, Dariusz Bieryło, Jarosław Ostrowski, Cezary Gil, Adam Krause, Antoni Zadykowicz 
00-609 Warszawa al. Armii Ludowej 26 
0-22 579 34 50 0-22 579 34 99 
www.knw.pl  warszawa@knw.pl 
 45 15 14 16 — Antymonopolowe, przewozowe (transport i spedycja), lotnicze, morskie, obsługa przedsiębiorstw logistycznych, spółek, zamówień publicznych, inwestycje kapitałowe, papierów wartościowych, cywilne, postępowanie cywilne, pracy, podatkowe, celne, działalność podmiotów polskich na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina)

24. BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak spółka komandytowa Christian Schnell, Tomasz Srokosz Jorn Brockhuis, Christoph Garschynski, Piotr Jurczak, Krzysztof Kicka, Paweł Mierzejewski, Maciej Prusak, Christian Schnell, Tomasz Srokosz, Andrzej Torbus, Maciej Złotogórski 
00-095 Warszawa plac Bankowy 2 
0 22 531 24 00 0 22 531 24 01 
www.bsjp.com   katowice@bsjp.pl 
  41 15 8 18 Advoc Obrót nieruchomościami, inwestycje typu greenfield, łączenie i nabywanie przedsiębiorstw

25. Kancelaria Prawna Causa W. Malicki spółka komandytowa Janusz Piejko, Piotr Szalbierz, Wojciech Malicki Janusz Piejko, Piotr Szalbierz, Wojciech Malicki 
53-332 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95 
0-71 791 16 00 0-71 791 16 01 
www.causa.pl   kancelaria@causa.pl 
 41 15 9 17 — Zastępstwo prawne w negocjacjach z dłużnikami, zastępstwo procesowe w zleconych sprawach, prowadzenie sporów sądowych i arbitraż, mediacja w sprawach gospodarczych, kontrakty handlowe, własności intelektualnej, media, fuzje i przejęcia, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, pracy, europejskie, spółek i handlowe, zamówień publicznych, energetyczne, konkurencji, prasowe, wekslowe

26. Kancelaria Radców Prawnych KONEKSJA Wojciech Grochowiecki Zdzisław Sznycer spółka cywilna Wojciech Grochowiecki, Zdzisław Sznycer Wojciech Grochowiecki, Zdzisław Sznycer 
81-879 Sopot Al. Niepodległości 645 B 
0-58 555 92 01 0-58 551 72 43 
www.koneksja.pl  kancelaria@koneksja.pl 
 26 15 8 3 — Handlowe — spółek handlowych, kontrakty handlowe, cywilne, wekslowe, finansowe, rynek finansowy, kreowanie i organizowanie projektów inwestycyjnych, bankowe, konsorcja bankowe, obsługa procesów deweloperskich, windykacja należności, prywatyzacyjne, upadłościowe i naprawcze, zamówień publicznych

27. Wierciński, Kwieciński, Baehr spółka komandytowa Andrzej Wierciński Andrzej Wierciński, Tomasz Kwieciński, Jerzy Baehr, Agnieszka Fedor, Bartłomiej Jankowski, Magdalena Kobosko, Anna Łukaszewicz-Obierska, Jan Roliński, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Agnieszka Wiercińska-Krużewska 
00-688 Warszawa ul. Emilii Plater 28 
0-22 630 31 31 0-22 630 31 51 
www.wkw.pl   biuro@wkw.pl 
 24 15 7 2 TagLaw Fuzje i przejęcia, spółek handlowych, energetyczne, własności intelektualnej, nowych technologii, mediów, telekomunikacyjne, zamówień publicznych, spory, konkurencji, projekty infrastrukturalne, obrotu nieruchomościami, ochrony środowiska, ubezpieczeń, pracy, podatkowe i celne

28. D. Dobkowski spółka komandytowa Dariusz Dobkowski Dariusz Dobkowski, KPMG sp. z o.o. 00-867 Warszawa ul. Chłodna 51 
0-22 528 13 00 0-22 528 13 09 
www.kpmg.pl    klegal@kpmg.pl 
 21 15 1 5 Firmy prawnicze współpracujące z KPMG Bankowość i finanse, spółek, obrót nieruchomościami, umów handlowych, ochrony konkurencji, własności intelektualnej, IT, telekomunikacyjne, pracy, postępowania sądowe, Unii Europejskiej

29. Pociej, Dubois i Wspólnicy. Kancelaria Adwokacka spółka jawna Aleksander Pociej Aleksander Pociej, Jacek Dubois, Elżbieta Kosińska-Kozak 00-052 Warszawa
ul. Świętokrzyska 18 
0-22 829 90 25 0-22 829 92 02 
www.pd-kancelaria.pl   biuro@pd-kancelaria.pl 
 25 14 5 6 Arzinger & Partners Kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia, spory sądowe, nieruchomości, media, telekomunikacyjne, administracyjne, pracy, handlowe, egzekucja komornicza, karne gospodarcze

30. Rödl & Partner spółka komandytowa Krzysztof Bramorski, Mariusz Korpalski, Anna Smagowicz-Tokarz, Małgorzata Zamorska Bernd Rödl, Krzysztof Bramorski, Mariusz Korpalski, Agata Okorowska, Maciej Szermach 
50-109 Wrocław ul. Kiełbaśnicza 32,
00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 
0-71 346 70 70  0-71 346 70 90  0-22 827 96 85  0-22 696 28 48
  www.roedl.pl   ra.wroclaw@roedl.pl  ra.warszawa@roedl.pl  
36 13 7 16 Rödl & Partner Organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, handlowe, gospodarcze, podatkowe, fuzje i przejęcia, konkurencji i antymonopolowe, pracy, sądowe, cywilne, europejskie, arbitraż, upadłościowe, energetyczne, zamówień publicznych, własności intelektualnej

31. Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy spółka komandytowa Marcin Piszcz Marcin Piszcz, Dariusz Szymański, Hubert Norek, Doradztwo Gospodarcze DGA SA 
61-896 Poznań ul. Towarowa 35 
0-61 859 44 44  0-61 859 44 40 
www.piszcz.pl   kancelaria@piszcz.pl 
 31 13 9 9 Legal Netlink Alliance Kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy, podatkowe, zamówień publicznych, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, partnerstwo publiczno-prywatne, energetyczne

32. Allen & Overy, A. Siemiątkowski spółka komandytowa Arkadiusz Pędzich Andrzej Siemiątkowski, Guy Beringer 
00-832 Warszawa  ul. Żelazna 28/30 
0-22 820 61 00  0-22 820 61 99 
www.allenovery.com    infobank.warsaw@allenovery.com 
 30 13 7 10 Allen & Overy LLP Finanse i bankowość, korporacyjne, rynki kapitałowe, energetyczne, telekomunikacyjne, nieruchomości, konkurencji, podatkowe, spory sądowe i arbitraż

33. Łukowicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa Maciej Łukowicz Bogdan Fischer, Tomasz Stanisławski 
00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 13 
0-22 827 33 22  0-22 826 83 19 
www.lukowicz.pl    office@lukowicz.pl 
 30 13 9 8 DLA PIPER RUDNICK GRAY CARY Sprawy korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowość, finanse, finansowanie projektów, gospodarcze, nieruchomości

34. Łaszczuk Polimirski Korcz i Wspólnicy spółka komandytowa Maciej Łaszczuk Marek Korcz, Maciej Łaszczuk, Andrzej Polimirski, Michał Siciarek, Christopher Smith 
00-073 Warszawa pl. Piłsudskiego 2 
0-22 351 00 67  0-22 351 00 68 
www.laszczuk.pl   warsaw@laszczuk.pl 
 26 13 6 7 MSI Legal & Accounting Network Worldwide, Legalink Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, własności intelektualnej i przemysłowej, podatkowe, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia

35. GESSEL Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy spółka komandytowa Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz Leszek Koziorowski, Dorota Bryndal, Szymon Skiendzielewski 
00-121 Warszawa ul. Sienna 39 
0-22 318 69 01  0-22 318 69 31 
www.gessel.com.pl    mail@gessel.com.pl 
 25 13 6 6 — Fuzje i przejęcia, papierów wartościowych, konkurencji, własności intelektualnej, pracy, spory sądowe

36. S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa Sylwester Cetera, Małgorzata Węgrzyn-Wysocka Sylwester Cetera, Małgorzata Węgrzyn-Wysocka, Agnieszka Łysakowska 
53-605 Wrocław pl. Orląt Lwowskich 1 
0-71 377 70 30   0-71 377 70 40 
www.radca.wroc.pl   kancelaria@radca.wroc.pl 
 23 12 5 6 — Handlowe - kontrakty, zagadnienia korporacyjne, fuzje, przejęcia, rynku kapitałowego, prywatyzacyjne, energetyczne, ubezpieczeń gospodarczych, obrotu i korzystania z nieruchomości, obsługa inwestycji, spory sądowe

37. Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska Sylwester Gardocki Anita Turek, Iwona Smolak, Jacek Maziuk 
01-523 Warszawa  ul. Śmiała 26 
0-22 327 15 00  0-22 327 15 65 
www.gardocki.pl    kancelaria@gardocki.pl 
 40 11 8 21 — Cywilne, gospodarcze, handlowe, administracyjne, upadłościowe i naprawcze, pracy, obrotu i gospodarki nieruchomościami, budowlane, bankowe, wekslowe, celne, dewizowe, podatkowe, publiczny obrót papierami wartościowymi, ochrony konkurencji i konsumentów, karne 

38. Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy spółka komandytowa Maciej Ślusarek, Bugusław Leśnodorski Maciej Ślusarek, Bugusław Leśnodorski, Krzysztof Feluch, Piotr Karwat 
02-531 Warszawa  ul. Łowicka 62 
0-22 646 42 10   0-22 646 28 77 
www.lsw.com.pl   kancelaria@lsw.com.pl 
34 11 6 17 World-Link for Law Handlowe, własności intelektualnej

39. Gintowt Adwokaci i Radcowie Prawni kancelaria indywidualna Ziemisław Gintowt — 
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51 lok. 2 
0-22 622 54 80  0-22 622 54 81 
kancelaria@gintowt.futuro.net.pl
 
 18 11 5 2 — Cywilne, gospodarcze, obrotu nieruchomościami, pracy, autorskie i dziedziny pokrewne, administracyjne, budowlane, handlowe

40. Biuro Prawne LEXIS W. Rudnik i Spółka spółka jawna Wiktor Rudnik Wiktor Rudnik, Andrzej Włodarczyk 
45-066 Opole  ul. Reymonta 16 
0-77 454 39 35   0-77 456 78 67 
www.lexis.opole.pl   biuro@lexis.opole.pl 
 16 11 4 1 — Przekształcenia podmiotów gospodarczych, sprawy sądowe, handlowe, ochrony środowiska, pracy

41. Grynhoff, Woźny i Wspólnicy spółka komandytowa Piotr Woźny Stanisław Grynhoff, Piotr Woźny, Andrzej Ladziński, Jakub Żyto 
00-526 Warszawa ul. Krucza 16/22 
0-22 627 29 21 0-22 627 29 20 
www.gww.pl   warszawa@ggh.pl 
 42 10 14 18 — Telekomunikacyjne, podatkowe, spory sądowe, autorskie, własności intelektualnej, obrotu papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami

42. Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy, Kancelaria Prawna GLN) spółka komandytowa Dariusz Tokarczuk, Robert Jędrzejczyk Dariusz Tokarczuk, Robert Jędrzejczyk, Piotr Sadownik 
00-546 Warszawa ul. ks. I. Skorupki 5 
0-22 583 67 01  0-22 583 67 67 
www.gide.com   gln.warsaw@gide.com 
 40 10 10 20 Gide Loyrette Nouel Gospodarcze, fuzje i przejęcia, spółek, energetyka i infrastruktura, publiczne, nieruchomości, podatkowe, pracy, rynki kapitałowe, bankowe, finansowe, konkurencji, własności intelektualnej, spory sądowe, arbitraż, międzynarodowe

43. Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna spółka jawna Elżbieta Traple, Xawery Konarski, Paweł Podrecki Elżbieta Traple, Xawery Konarski, Paweł Podrecki 
30-212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 170 
0-12 426 05 30   0-12 426 05 40 
www.traple.pl  office@traple.pl 
 26 10 5 11 — Spory sądowe (cywilne, gospodarcze), kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji, antymonopolowe, nowych technologii, ochrony informacji, mediów, reklamy

44. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski, Szyndler, Więckowska spółka cywilna Mariola Więckowska Wojciech Celichowski, Elżbieta Celichowska, Dariusz Szyndler, Mariola Więckowska 61-832 Poznań ul. Szkolna 5/15 
0-61 852 32 61   0-61 852 32 62 
www.kancelaria-csw.pl   kancelaria@kancelaria-csw.pl 
 21 10 3 8 Iuris Link, PRAGMA Obsługa kapitału i przekształceń własnościowych, sądowe ( gospodarcze, karne, cywilne, rodzinne), administracyjne, obsługa gmin, pracy, budowlane

45. Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy spółka komandytowa Renata Urowska Renata Urowska, Izabela Walczak, Filip Seredyński, Ryszard Sowiński 
60-527 Poznań ul. Staszica 2/7 
0-61 847 38 48  0-61 847 37 76 
www.urowska.com.pl    biuro@urowska.com.pl 
 20 10 4 6 — Handlowe, cywilne, pracy, doradztwo podatkowe, sprawy windykacyjne

46. Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska Władysław Misiewicz, Jerzy Mosek Bożena Ankiewicz-Filipczuk, Joanna Pilewska, Dorota Rosiak, Jacek Bendykowski, Krzysztof Kochanowski, Jarosław Pietras 
80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 12/2 
0-58 305 35 19  0-58 304 35 85 
www.mmp.pl   kancelaria.prawnicza@mmp.pl 
 19 10 7 2 The Law Firm Network, Young Lawyers Exchange Programme Korporacyjne, fuzje i przejęcia, kontraktów handlowych, zamówień publicznych, nieruchomości i organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, rolne, podatkowe, spory sądowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych, energetyczne, morskie, transportowe, windykacja wierzytelności

47. AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Grzechowiak, Jaś spółka partnerska Halina Ostrowska, Piotr Grzechowiak, Ryszard Krawczyk Halina Ostrowska, Zbigniew Szychowski, Ryszard Krawczyk, Piotr Grzechowiak, Zbigniew Jaś, Artur Kępiński, Dariusz Puwalski 
80-837 Gdańsk ul. Straganiarska 24/27 
0 58 301 47 91  0 58 301 43 49 
biuro@avalconsult.pl 
 18 10 5 3 — Gospodarcze, spory sądowe, podatkowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych

48. Beiten Burkhardt K. Rastawicki spółka komandytowa Peter Daszkowski, Krzysztof Rastawicki Beiten Burkhardt Polska sp. z o.o., Krzysztof Rastawicki 
00-546 Warszawa ul. ks. I. Skorupki 5 
0-22 583 71 00  0-22 583 71 09 
www.bblaw.de  bblaw-warschau@bblaw.de 
 18 10 6 2 Beiten Burkhardt Handlowe, administracyjne, konkurencji, pracy, podatkowe, energetyczne, europejskie, nieruchomości, M & A, własności intelektualnej

49. Wódkiewicz Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka jawna Grażyna Wódkiewicz, Dariusz Sosnowski, Marek Siewiorek, Jowita Szczygielska, Paweł Lipiński Grażyna Wódkiewicz, Dariusz Sosnowski, Marek Siewiorek, Jowita Szczygielska, Paweł Lipiński 
70-223 Szczecin ul. Stoisława 2 
0 91 489 36 81  0 91 489 36 82 
kancelaria@wodkiewicz.sosnowski.top.pl 
 18 10 1 7 — Gospodarcze, handlowe, cywilne

50. Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór - Adwokaci spółka partnerska Agata Kaczor, Janusz Kaczor, Adam Klimczyk, Paweł Pucher, Rafał Wypiór Agata Kaczor, Janusz Kaczor, Adam Klimczyk, Paweł Pucher, Rafał Wypiór 
31-039 Kraków ul. Dietla 50/12 
0-12 431 05 99  0-12 422 52 96 
www.kkpw.pl  kancelaria@kkpw.pl 
 19 9 5 5 Legal Skills European Business Lawyers E.E.I.G Cywilne, gospodarcze, pełna obsługa rynku nieruchomości, inwestycje infrastrukturalne głównie w sektorze paliwowo-energetycznym, kontrakty handlowe, konkurencji, pełna obsługa przedsiębiorców, administracyjne

51. Siwek Gaczyński Kancelaria Prawnicza Radcowsko — Adwokacka spółka partnerska Andrzej Siwek, Tomasz Gaczyński Andrzej Siwek, Tomasz Gaczyński 
00-666 Warszawa ul. Noakowskiego 4 lok. 8 
0-22 825 98 44  0-22 825 61 35 
www.sgp.pl    sgp@kancelaria.sgp.pl 
18 9 5 4 — Energetyczne, prasowe, autorskie i prawa pokrewne, ubezpieczeń gospodarczych, doradztwo w zakresie kontraktów handlowych, prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, tworzenie, likwidacja i przekształcanie spółek, procesy prywatyzacyjne, fuzje i przejęcia, due diligence podmiotów gospodarczych, postępowanie upadłościowe i naprawcze, telekomunikacyjne, doradztwo w zakresie stosunków pracy, własności przemysłowej i znaków towarowych, ochrony dóbr osobistych, reprezentacja przed sądami i organami administracji, reprezentacja w ramach sądownictwa polubownego, w tym arbitraż międzynarodowy

52. Forystek & Partnerzy — Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska Józef Forystek Józef Forystek, Marek Forystek, Agnieszka Jesiotr 
02-515 Warszawa  ul. Puławska 17 
0-22 852 82 22  0-22 852 82 20 
www.forystek.pl    kancelaria@forystek.pl 
 15 9 2 4 — Bankowe, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, spory sądowe i arbitrażowe, reprywatyzacyjne, grunty warszawskie, nieruchomości, windykacja, gospodarcze, korporacyjne, fuzje i przejęcia, media i autorskie, komputerowe, podatkowe

53. Nowosielski, Gotkowicz, Kosmus i Partnerzy — Adwokaci i Radcy Prawni spółka partnerska Roman Nowosielski Roman Nowosielski, Bogusław Gotkowicz, Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński, Halina Gotkowicz-Lipowska, Krzysztof Gotkowicz 
80-886 Gdańsk ul. Targ Drzewny 3/7 
0 58 346 27 58  0 58 305 28 55 
www.ng.gda.pl    office@ng.gda.pl 
 15 9 5 1 Iuris Link Reprywatyzacyjne, dobra osobiste, autorskie, gospodarcze, szkolnictwo wyższe, administracyjne, budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości

54. Żukowski i Partner Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska Ludwik M. Żukowski Marcin Wroński 
00-490 Warszawa ul. Wiejska 12 
0-22 622 35 29   0-22 622 35 20 
sekretariat@zuklaw.pl 
15 9 4 2 — Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, własności intelektualnej i przemysłowej, spory sądowe (autorskie, gospodarcze)

55. Kancelaria Radców Prawnych Zacharczuk Prokopowicz i Wspólnicy spółka cywilna Bazyli Zacharczuk, Dariusz K. Prokopowicz, Lija Mąkosa Bazyli Zacharczuk, Dariusz K. Prokopowicz, Lija Mąkosa, Ewa Arcisz, Ewa Grygo 
15-084 Białystok ul. Orzeszkowej 32 
0-85 743 22 88   0-85 732 11 41 
www.kancelaria-zacharczuk.pl   radcowie@kancelaria-zacharczuk.pl 
13 9 3 1 — Spory sądowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, nieruchomości, cywilne, gospodarcze, podatkowe, pracy

56. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło spółka komandytowa Paweł Sowisło Paweł Sowisło, Małgorzata Stodolska, Bolesław Skowalczyński, Krzysztof Topolewski 
61-485 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239 
0-61 835 23 73   0-61 835 23 71 
www.sowislo.com.pl   kancelaria@sowislo.com.pl 
26 8 7 11 — Cywilne, spory sądowe, gospodarcze, spółek handlowych, regulacji obrotu gospodarczego, bankowe, finansowe, własności intelektualnej, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, administracyjne, spółdzielcze, pracy, podatkowe, gospodarka nieruchomościami, karne, karne skarbowe

57. Kancelaria Prawnicza J. Kruk, S. Wasilewski i Wspólnicy spółka komandytowa Iwona Pasierbiak, Jarosław Kruk Jarosław Kruk, Sławomir Wasilewski, Iwona Pasierbiak, Agnieszka Wróblewska-Tumiel, Urszula Grześkiewicz-Brochwicz 
02-070 Warszawa ul. Solariego 6/2 
0-22 875 05 12   0-22 825 08 76 
www.kancelaria.idt.pl  jaroslawk@idt.pl 
 25 8 6 11 — Telekomunikacyjne, autorskie, własności intelektualnej, energetyczne, spory sądowe, pracy, wekslowe, papierów wartościowych, nieruchomości, transportowe

58. Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa Krystian Ziemski Krystian Ziemski, Rafał Szymkowiak, Paweł Kierski, Grzegorz Gryciuk, Dr Krystian Ziemski & Partners sp. z o.o. 
60-711 Poznań ul. Strusia 
10 0-61 866 26 28    0-61 865 82 56 
www.law.com.pl     ziemski@law.com.pl 
 24 8 6 10 — Gospodarcze, administracyjne, handlowe, podatkowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, prywatyzacyjne, fuzje, przejęcia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, autorskie i prawa pokrewne, Unii Europejskiej, ochrony konkurencji, windykacja i zabezpieczenie należności, kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami, nowoczesne technologie, media

59. Kochański Brudkowski i Wspólnicy spółka jawna Piotr Kochański Tomasz Brudkowski 
03-902 Warszawa ul. Czeska 22 A 
0-22 616 37 61   0-22 616 37 62 
www.kochanskioffices.com.pl  p.kochanski@kochanskioffices.com.pl 
 22 8 2 12 International Lawyers Network Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, procesowe, nowoczesne technologie, media, reklama, telekomunikacyjne, autorskie, farmaceutyczne, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony konkurencji, podatkowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, bankowość i finanse, energetyczne, nieruchomości, zamówień publicznych

60. Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy spółka komandytowa Piotr Paluch — 
31-019 Kraków ul. Floriańska 15/4 
0-12 429 12 10  0-12 422 80 36 
www.kppm.pl    kancelaria-krakow@kppm.pl 
 21 8 6 7 Gospodarcze, cywilne, administracyjne, handlowe, własności intelektualnej, nowych technologii, pracy, budowlane, ubezpieczeniowe, UE, pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, kompleksowy audyt prawny, reprezentacja w procesach prywatyzacyjnych

60. Rutkowski, Windmill, Gąsiewski & Roman spółka komandytowa Karol Rutkowski, Robert Windmill, Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman Karol Rutkowski, Robert Windmill, Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman 
00-580 Warszawa  al. Szucha 3/5 
0-22 622 26 96  0-22 622 26 97 
www.rwgr.pl   kancelaria@rwgr.pl 
 21 8 9 4 — Nieruchomości, projekty infrastrukturalne i inwestycyjne, spory sądowe (gospodarcze, cywilne, karne), arbitraż, bankowość i rynki kapitałowe, korporacyjna obsługa spółek i umowy handlowe, fuzje i przejęcia, pracy, ubezpieczeń społecznych, legal compliance, własności intelektualnej i przemysłowej, UE, konkurencji, podatkowe

62. Kubas Kos Gaertner — Adwokaci spółka partnerska Andrzej Kubas Andrzej Kubas, Rafał Kos, Henryk Gaertner 
31-115 Kraków ul. Garncarska 3/1 
0-12 422 56 11    0-12 422 78 11 
www.kubas.pl   kancelaria@kubas.pl 
 20 8 8 4 Globogate International Bankowe i finansowe, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, spory sądowe (cywilne, gospodarcze)

63. Kancelaria Prawna Jan Bieć, Małgorzata Jabłońska, Rafał Kosmalski, Maciej Morawski spółka jawna Jan Bieć, Małgorzata Jabłońska, Rafał Kosmalski, Maciej Morawski Jan Bieć, Małgorzata Jabłońska, Rafał Kosmalski, Maciej Morawski 
50-073 Wrocław  ul. św. Antoniego 
34 0-71 785 41 70    0-71 785 01 74 
kancelar@data.pl
 
 19 8 6 5 — Podatkowe, bankowe, finansowe, handlowe, korporacyjne

64. Gleiss Lutz Z. Jara spółka komandytowa Zbigniew Jara Zbigniew Jara, Przemysław Pietrzak, Johannes Niewerth, Torsten Bogen, Paweł Siekierzyński 
00-121 Warszawa  ul. Sienna 39 
0-22 526 55 00   0-22 526 55 55 
www.gleisslutz.com    info@war.gleisslutz.com 
 18 8 10 — Gleiss Lutz w kooperacji z Herbert Smith oraz Stibbe Spółek, handlowe, gospodarcze, fuzje i przejęcia, prywatyzacyjne, nieruchomości, finansowe, bankowe, europejskie, antymonopolowe, podatkowe, pracy, ochrony konkurencji i własności intelektualnej, energetyczne, spory sądowe

65. Kancelaria Radców Prawnych P. Stopczyk & R. Mikulski spółka komandytowa Przemysław R. Stopczyk, Robert Mikulski Przemysław R. Stopczyk, Robert Mikulski 
00-764 Warszawa  ul. Sobieskiego 
104/44 0-22 851 52 53    0-22 851 19 90 
www.mikulski.com.pl   kancelaria@mikulski.com.pl 
 15 8 4 3 — Korporacyjne, spółek handlowych, własności przemysłowej, reklamy, nieuczciwej konkurencji, transakcje, fuzje i przejęcia, restrukturyzacje grup kapitałowych, administracyjne (w tym proces inwestycyjny), pracy, spory sądowe, ochrony danych osobowych, ubezpieczeń gospodarczych

66. Kubisa, Walos, Wolnik i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska Wojciech Kubisa, Józef Wolnik, Ryszard Walos Ewa Banasik, Andrzej Hayder, Wojciech Kubisa, Joachim Rassek, Ryszard Walos, Barbara Wencka, Józef Wolnik 
40-079 Katowice ul. Gliwicka 10 
0-32 781 10 71  0-32 781 10 70 
www.kww.pl  sekretariat@kww.pl 
 28 7 8 13 — Gospodarcze, podatkowe, cywilne, pracy, obrona w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno skarbowych

67. Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka cywilna Beata Krzyżagórska-Żurek, Małgorzata Olesińska, Krzysztof Podniesiński, Sławomir Łoboda Beata Krzyżagórska-Żurek, Małgorzata Olesińska, Krzysztof Podniesiński, Sławomir Łoboda 
80-288 Gdańsk ul. Piecewska 27 
0-58 345 76 64 0-58 347 66 97 
www.kpl.pl   sekretariatkpl@kpl.pl 
 17 7 4 6 — Kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, gospodarcze, spółek handlowych, bankowe, finansowe, prywatyzacyjne, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, podatkowe, upadłościowe i układowe, ubezpieczeniowe, morskie, transportowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), mediacje między podmiotami gospodarczymi

68. Kancelaria Prawna Misztal, Onichimowski, Paskart, Włodarek spółka cywilna Paweł Misztal, Maciej Onichimowski, Jerzy Paskart, Gwidon Włodarek Paweł Misztal, Maciej Onichimowski, Jerzy Paskart, Gwidon Włodarek 
52-123 Wrocław ul. Gajowicka 95 
0-71 781 81 98 
kancelaria@kancelaria.provider.pl 
 16 7 5 4 — Stała obsługa podmiotów gospodarczych we wszystkich dziedzinach prawa

69. Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz spółka komandytowa Wiesław Oleś, Mateusz Rodzynkiewicz Wiesław Oleś, Mateusz Rodzynkiewicz 
30-243 Kraków ul. ks. Józefa 186 
0-12 429 28 33  0-12 422 67 85 
www.oles.com.pl   kancelaria@oles.com.pl 
14 7 3 4 — Fuzje i przejęcia, wprowadzanie spółek na giełdę, rynek kapitałowy, papierów wartościowych, prywatyzacyjne, ogólna obsługa prawna przedsiębiorstw

70. Nikiel i Zacharzewski spółka cywilna Radosław Nikiel, Andrzej Zacharzewski Radosław Nikiel, Andrzej Zacharzewski 
30-034 Kraków  pl. Axentowicza 6 
0-12 632 71 02   0-12 632 71 06 
www.nz.com.pl   biuro@nz.com.pl 
 13 7 3 3 JPA International Affair & Consultancy Bankowe, dewizowe, wekslowe, papierów wartościowych, korporacyjne, kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia, międzynarodowe i europejskie, pracy, nieruchomości, obsługa inwestycji, konkurencji i antymonopolowe, reklamy, promocyjne systemy sprzedaży, reprezentacja procesowa — sprawy cywilne, gospodarcze, administracyjne

71. Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa Stanisław Rachelski, Wojciech Ostrowski Stanisław Rachelski, Wojciech Ostrowski 
00-515 Warszawa  ul. Żurawia 22 
0-22 438 94 03   0-22 438 94 02 
www.rachelski.pl   kancelaria@rachelski.pl 
 13 7 2 4 — Gospodarcze, korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowe

72. Walosiński Kubicki Komosa Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata spółka partnerska Wojciech Kubicki, Witold Walosiński, Piotr Komosa Wojciech Kubicki, Witold Walosiński, Piotr Komosa 01-230 Warszawa  ul. Skierniewicka 10A 
0-22 594 70 04   0-22 594 70 92 
biuro@kancelariawkk.pl 
 13 7 5 1 — Cywilne, karne, telekomunikacyjne, handlowe, pracy, ochrony danych osobowych, budowlane, obrotu nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumentów, nieuczciwej konkurencji, autorskie, ubezpieczeniowe, fundacji, stowarzyszeń, negocjacje umów handlowych krajowych i zagranicznych, prowadzenie sporów sądowych w sprawach: gospodarczych, pracowniczych, cywilnych i karnych, doradztwo podatkowe

73. Kancelaria Prawnicza Waraksa i Partnerzy-Radcowie Prawni spółka partnerska Zbigniew Waraksa Bożena Waraksa 
00-542 Warszawa  ul. Mokotowska 51/53 lok. 3 
0-22 628 48 87  0-22 628 63 58 
www.waraksa.pl   kancelaria@waraksa.pl 
 13 7 5 1 — Rynek nieruchomości, handlowe, administracyjne, działalność korporacyjna, pracy, sprawy sądowe, podatkowe

74. Gromek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska — Ewa Joanna Chmielewska, Katarzyna Chodyła, Tomasz Gromek 
02-569 Warszawa  ul. Różana 53 
0-22 849 33 64   0-22 845 39 40 
gip@giplegal.pl
 
 12 7 3 2 — Fuzje i przejęcia, korporacyjne, finansowanie firm, rynek finansowy i bankowy, projekty informatyczne, rynek nieruchomości

75. Firma Prawnicza Kuczek i Maruta, Kancelaria Radców Prawnych spółka jawna Beata Kuczek-Maruta, Marcin Maruta, Wojciech Kaliński, Małgorzata Maciantowicz Beata Kuczek-Maruta, Marcin Maruta, Wojciech Kaliński, Małgorzata Maciantowicz 
30-004 Kraków  al. Słowackiego 64 
0-12 634 15 35  0-12 634 17 50 
www.km.com.pl   biuro@km.com.pl 
 12 7 3 2 EuréseaU Zamówień publicznych, teleinformatyczne, reklamy, ochrona własności intelektualnej, antymonopolowe, farmaceutyczne, korporacyjne, kontraktów gospodarczych, pracy, prawne regulacje dotyczące inwestycji zagranicznych i cudzoziemców w Polsce, doradztwo podatkowe

76. Kancelaria Radcy Prawnego — Małgorzata Zarychta-Surówka kancelaria indywidualna Małgorzata Zarychta-Surówka — 
41-308 Dąbrowa Górnicza  al. J. Piłsudskiego 92 pok. 413 
0-32 794 68 21  0-32 794 60 20 
www.mzs.pl   mzarychta@hutakatowice.com.pl 
 10 7 — 3 — Gospodarcze, kontrakty z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, procesy gospodarcze - sporne, handlowe, rejestracja, przekształcenia, fuzje, obsługa prawna władz spółek, cywilne, administracyjne, obrotu nieruchomościami, pełna obsługa prawna przedsiębiorców, procesowe i arbitrażowe przed sądami wszystkich instancji, doradztwo w zakresie wszystkich aspektów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

77. Kancelaria Adwokacka Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór i Partnerzy spółka partnerska Krystian Ślązak Krystian Ślązak, Robert Wtorek, Arkadiusz Robert Zapiór 
40-085 Katowice  ul. Mickiewicza 29 
0-32 207 24 24  0-32 207 24 39 
www.kancelaria-szip.pl   kontakt@kancelaria-szip.pl 
 32 6 10 16 — Cywilne, gospodarcze, handlowe, kontrakty handlowe, podatkowe, karne skarbowe, spory sądowe, przestępstwa gospodarcze, pracy

78. V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr Kancelaria Radców Prawnych Casus spółka jawna Piotr Dębski Violetta Anweiler, Piotr Dębski, Eleonora Szantyr 
53-236 Wrocław ul. Buska 9/1 
0-71 338 45 50   0-71 338 42 77 
www.casus.wroc.pl   casus@casus.wroc.pl 
 19 6 9 4 — Kompleksowa obsługa dużych podmiotów gospodarczych, organizacja i obsługa prawna przedsięwzięć inwestycyjnych, zakładanie, przekształcanie, łączenie, podział podmiotów gospodarczych, spory sądowe (cywilne, gospodarcze)

79. Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Dubis kancelaria indywidualna Wojciech Dubis — 
53-678 Wrocław ul. Ziemowita 11 
0 71 371 47 00   0 71 371 47 01 
w.dubis@icentrum.pl 
19 6 4 9 — Cywilne, gospodarcze

80. Chajec, Don-Siemion & Żyto spółka osobowa Andrzej Chajec, Krzysztof Żyto, Ewa Don-Siemion, Maciej Kotlicki — 
00-660 Warszawa  ul. Lwowska 19 
0-22 370 07 07   0-22 370 07 08 
www.cdz.com.pl  kancelaria@cdz.com.pl 
 15 6 2 7 — Spółek, fuzje i przejęcia, oferty papierów wartościowych w obrocie publicznym i prywatnym, gwarantowanie emisji, programy opcji menedżerskich, procesy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych i spółek skarbu państwa, wybrane aspekty międzynarodowej emisji papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, transakcje typu venture capital, telekomunikacja i media, energetyczne, partnerstwo publiczno prawne, postępowanie administracyjne przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, własności intelektualnej, antymonopolowe, postępowanie sądowe i arbitrażowe

81. Kancelaria Prawna PRETOR B & B spółka cywilna Jerzy Świteńki Ryszard Bedryj, Wiesław Bielawski, Krzysztof Budnik, Małgorzata Kostrzewska, Joanna Malinowska, Jerzy Świteńki 
58-300 Wałbrzych  ul. Słowackiego 20 B 
0-74 843 30 24  0-74 843 30 27 
pretor@online.pl 
15 6 6 3 — Spory sądowe, korporacyjne, kontrakty handlowe, bankowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, prywatyzacyjne, sądowe sprawy karne

82. Lis i Partnerzy Adwokaci Przemysław Lis, Dariusz Smereka, Krzysztof Lesiak, Wojciech Nowak spółka partnerska Przemysław Lis Przemysław Lis, Dariusz Smereka, Krzysztof Lesiak, Wojciech Nowak 50-071 Wrocław  pl. Wolności 7 
0-71 798 51 50  0-71 798 51 51 
www.lisipartnerzy.pl  sekretariat@lisipartnerzy.pl 
 14 6 5 3 — Obsługa prawna i doradztwo korporacyjne, sprawy sporne, sądowe, mediacyjne i arbitraż, zarządzanie wierzytelnościami, nieruchomości, budowlane, pracy, własności intelektualnej, autorskie, prawa na dobrach niematerialnych, wspólnotowe gospodarcze

83. Kancelaria Radców Prawnych MODUS Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz spółka partnerska — Agnieszka Binasik, Alfred Ginckaj, Grzegorz Morawiec, Jacek Olszewski, Adam Stankiewicz, Piotr Stankiewicz 
40-005 Katowice  ul. Moniuszki 3/7 
0-32 257 17 79   0-32 253 61 70 
modus@kancelaria-modus.pl 
 14 6 5 3 — Spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, prywatyzacyjne, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, konkurencji, antymonopolowe

84. R. Porwisz i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska Roman K. Porwisz Kazimierz Gródek, Maciej Potoczny, Andrzej Przewrocki 
31-542 Kraków  ul. Kordylewskiego 11 
0-12 413 14 75  0-12 413 02 49 
www.porwisz.pl  biuro@porwisz.pl 
 13 6 2 5 — Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, arbitraż, reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, doradztwo i obsługa prawna inwestycji zagranicznych w Polsce, media i reklama, własności intelelektualnej, komputerowe, ochrona dóbr osobistych

85. Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak spółka cywilna Marek Jarzyński, Grażyna Kalinowska-Jarzyńska Marek Jarzyński, Grażyna Kalinowska-Jarzyńska 
61-772 Poznań  Stary Rynek 81 
0-61 852 26 10   0-61 852 76 36 
www.jarzpartner.pl   poznan@jarzpartner.pl 
 12 6 6 — Eurolegal Cywilne, spółek i handlowe, podatkowe, nieruchomości, spory sądowe i egzekucja, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych, procesowe, autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, pracy i ubezpieczeń społecznych, mediacje i negocjacje handlowe, administracyjne, antymonopolowe, budowlane, prywatyzacyjne

86. Piotr Strawa i Wspólnicy spółka komandytowa Piotr Strawa Norton Rose sp. z o.o. 
00-065 Warszawa ul. Królewska 14 
0-22 581 49 00    0-22 581 49 50 
www.nortonrose.com   piotr.strawa@nortonrose.com 
 12 6 2 4 Norton Rose Handlowe, obrotu gospodarczego, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, publiczny obrót papierami wartościowymi, postępowanie sądowe i arbitrażowe, konkurencji

87. Kancelaria Radców Prawnych Witka & Niewola spółka cywilna Bogusław Witka Urszula Niewola, Bogusław Witka 
59-220 Legnica  ul. Kard. B. Kominka 9 
0-76 862 23 62   0-76 862 29 25 
www.witka-niewola.home.pl  kancelaria@witka-niewola.home.pl 
 12 6 3 3 — Spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy, kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, prywatyzacja, podatkowe, spółdzielcze, handlowe, obsługa przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych

88. Kancelaria Prawna Działyńska i Partnerzy spółka partnerska — Małgorzata Działyńska, Renata Hliwa 
61-885 Poznań   ul. Półwiejska 17/27 
0-61 853 35 50   0-61 855 72 41 
dzialynskaipartnerzy@dzialynska.blink.pl
 
 11 6 2 3 — Gospodarcze, cywilne, pracy

89. Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Judek kancelaria indywidualna Krzysztof Judek — 
70-365 Szczecin  ul. Jagiellońska 72/3 
0-91 484 20 04  0-91 484 18 46 
judek@fiber.net.pl
 
 11 6 5 — — Handlowe, spółek, spółdzielcze, pracy, bankowe, podatkowe, administracyjne, ubezpieczeniowe, samorządowe, autorskie, Unii Europejskiej

90. Nörr Stiefenhofer Lutz sp. z o.o. Urbanek spółka komandytowa Peter Urbanek Zsolt Karl Radnoczy, Peter Urbanek 
00-609 Warszawa al. Armii Ludowej 26 
0-22 579 30 60  0-22 579 30 70 
www.noerr.pl  nslwaw@noerr.pl 
11 6 2 3 Nörr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft Handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, konkurencji i antymonopolowe, bankowe, finansowe, własności intelektualnej i przemysłowej, podatkowe, pracy, spory sądowe (cywilne i gospodarcze)

91. Kancelaria Adwokacka Adw. Rudolf Flamm Adw. Ryszard Porzycki spółka cywilna Rudolf Flamm, Ryszard Porzycki Rudolf Flamm, Ryszard Porzycki 
45-047 Opole  ul. Dzierżonia 10a 
0-77 456 43 96 0-77 454 74 94 
kancelaria@sprinter.com.pl 
10 6 2 2 — Sprawy odszkodowawcze z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, obrona w sprawach karnych związanych z ruchem drogowym, sprawy gospodarcze z zakresu windykacji długów na zlecenie podmiotów zagranicznych

92. Radcy Prawni Urbański, Ruciński, Jarocka, Borkowska spółka cywilna Maciej Ruciński, Maciej Urbański Hanna Toczyńska-Jarocka, Joanna Majcher-Borkowska, Maciej Ruciński, Maciej Urbański 81-759 Sopot  ul. Grunwaldzka 12-16/4 
0-58 550 26 28  0-58 555 15 08 
kancelaria@radcysp.pl 
10 6 3 1 — Bankowe, pracy, zamówień publicznych

93. Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński spółka cywilna Antoni Głowiński, Marek Żelaznowski Antoni Głowiński, Marek Żelaznowski 
81-825 Sopot  ul. Abrahama 23 
0-58 550 28 07   0-58 551 69 86 
www.zg.com.pl  info@zg.com.pl 
 10 6 2 2 — Spółek handlowych, upadłościowe, pracy, własności intelektualnej, procesowe, windykacja należności, cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, Unii Europejskiej, przewozowe, zamówień publicznych, energetyczne, podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, administracyjne

94. Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski spółka cywilna Joanna Połetek-Żygas, Krzysztof Łączkowski Joanna Połetek-Żygas, Krzysztof Łączkowski 
85-081 Bydgoszcz  ul. 20 Stycznia 1920 r. nr 7/4 
0-52 322 42 78  0-52 322 44 78 
kancelaria@radcy.bydgoszcz.pl 
7 6 1 — — Spory sądowe (cywilne, gospodarcze), podatkowe, korporacyjne, kontrakty handlowe, bankowe, upadłościowe i naprawcze, pracy

95. Kramer, Łapiński, Oksentowicz, Winiarski i Wyszyński Firma Adwokacka spółka cywilna Michał Łapiński, Janusz Kramer, Jan Oksentowicz, Jerzy Winiarski, Andrzej Wyszyński Michał Łapiński, Janusz Kramer, Jan Oksentowicz, Jerzy Winiarski, Andrzej Wyszyński 
15-095 Białystok  ul. Skłodowskiej Curie 3 
0-85 744 71 78  0-85 744 70 52 
www.mazurek.pl  firma.adwokacka@wp.pl 
14 5 7 2 — Podatkowe, karne, handlowe, własności intelektualnej, cywilne, pracy

96. M. Mazurek i Partnerzy spółka komandytowa Marian Mazurek Marian Mazurek, Rafał Zgórzak, Adam Maniszewski 
00-834 Warszawa  ul. Pańska 73 
0-22 314 75 00    0-22 314 75 01 
www.mazurek.pl     kancelaria@mazurek.pl 
14 5 7 2 — Ochrony środowiska (prawo recyklingu), nieruchomości i budownictwo, logistyka transportu

97. Rymar i Wspólnicy spółka komandytowa Judith Yvone Gliniecki Stanisław Rymar, Natasza Garnczarek, Judith Y. Gliniecki, Agnieszka Kurzyńska, Marcin Piasecki, Sergiusz Szeremeta 
00-536 Warszawa  al. Ujazdowskie 51 
0-22 584 74 00    0-22 584 74 01 
www.rymar.pl   kancelaria@rymar.pl 
 14 5 4 5 — Cywilne, spółek, obrotu nieruchomościami, budowlane, własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów, pracy, celne, bankowe, upadłościowe i naprawcze, ubezpieczeniowe, zamówień publicznych, środków masowego przekazu, prasowe, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, przewozowe, telekomunikacyjne, mediów elektronicznych, sportowe, papierów wartościowych, postępowanie cywilne i gospodarcze, egzekucja, postępowanie przed organami administracji publicznej

98. Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński kancelaria indywidualna Tomasz Kopoczyński Wojciech Cieślak, Przemysław Urbański, Paweł Brożek, Maciej Szudek 
81-913 Gdynia  ul. Śląska 21 
0-58 669 95 20   0-58 669 95 40 
sekretariat@kopoczyński.pl 
 13 5 6 2 — Korporacyjne, autorskie, prasowe, gospodarcze, karne gospodarcze

99. Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni spółka komandytowa Renata Sobolewska Robert Pietrusiński 
00-876 Warszawa  ul. Ogrodowa 59 
0-22 433 13 10   0-22 433 13 87 
www.smlegal.pl   kancelaria@smlegal.pl 
 13 5 1 7 Handlowe, stosunki korporacyjne, transakcje handlowe, finansowe, energetyczne, inwestycji, rynku kapitałowego i finansowego, bankowe, autorskie i pokrewne, ochrona znaków towarowych, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrony konkurencji, antymonopolowe, ochrona informacji i tajemnic przedsiębiorstwa, aspekty gospodarki nieruchomościami, podatkowe

100. Sójka & Maciak Adwokaci spółka komandytowa Tomasz Sójka, Przemysław Maciak Tomasz Sójka, Przemysław Maciak, Ewa Cyrson-Sójka 
60-605 Poznań  ul. Litewska 3/1 
0-61 848 19 09  0-61 848 15 39 
www.sojka-maciak.com    office@sojka-maciak.com 
 13 5 2 6 — Spółek, europejskie, papierów wartościowych, rynków kapitałowych, własności przemysłowej i intelektualnej, nowe technologie, internet, nieuczciwej konkurencji, administracyjne, doradztwo podatkowe, bankowe, spory sądowe, spory przed sądami arbitrażowymi, fuzje, przejęcia, przekształcenia, ubezpieczeniowe, karne skarbowe

101. Kancelaria Radców Prawnych Biel Poczobut-Odlanicki spółka partnerska Anna Biel, Sławomir Poczobut-Odlanicki Anna Biel, Sławomir Poczobut-Odlanicki 
70-487 Szczecin  ul. ks. Piotra Skargi 23 
0-91 431 67 80   0-91 431 67 89 
www.radcy.szczecin.pl    biebadpo@unet.pl 
11 5 2 4 — Gospodarcze, windykacja należności, spółek, fuzje i przejęcia, podziały, cywilne, spory sądowe, bankowe, zamówień publicznych

102. Kancelaria Prawna Krystyna Gregorowicz-Ziemba Janusz Krakowiak spółka cywilna — Krystyna Gregorowicz-Ziemba, Janusz Krakowiak 
00-893 Warszawa  ul. Ogrodowa 1A 
0-22 620 70 75   0-22 652 39 58 
kancelaria@kgzjk.com.pl 
 11 5 3 3 — Handlowe, cywilne, administracyjne

103. Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Malinowskiego kancelaria indywidualna Piotr Malinowski — 00-519 Warszawa   ul. Wspólna 41 
0-22 621 40 70   0-22 621 31 68 
pmalinowski@oirp.waw.pl
 
 11 5 1 5 — Gospodarcze, telekomunikacyjne, energetyczne, autorskie

104. Kancelaria Adwokacka Piotrowski Stepułajtys Łazowski spółka cywilna Andrzej Piotrowski Andrzej Piotrowski, Marek Stepułajtys, Krzysztof Łazowski 
90-441 Łódź  al. Kościuszki 99/9 
0-42 636 18 62  0-42 636 90 39
www.adwokat-lodz.pl  biuro@adwokat-lodz.pl 
 11 5 5 1 — Gospodarcze, pracy, cywilne, sprawy odszkodowawcze (ubezpieczenia, błędy w sztuce lekarskiej) , ochrona praw konsumenta, rękojmia i gwarancja

105. Kancelaria Prawna Frączyk & Frączyk spółka jawna Marek Frączyk Zbigniew Frączyk, Bartosz Frączyk 
31-506 Kraków  ul. Topolowa 40/6 
0-12 422 86 34  0-12 422 86 12 
www.fnf.pl  fraczyk&fraczyk@radca.lex.pl 
 10 5 2 3 — Kontrakty handlowe, spory sądowe, pracy, administracyjne, handlowe, zamówień publicznych, upadłościowe i naprawcze

106. Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska Kazimierz Meissner, Witold Meissner, Anna Pułka Kazimierz Meissner, Witold Meissner, Anna Pułka, Ewa Korusiewicz 
45-066 Opole  ul. Reymonta 18 
0-77 453 73 21  0-77 454 31 39 
www.meissner.com.pl   opole@meissner.com.pl 
 10 5 4 1 — Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, podatkowe, procesowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, mediacje i negocjacje handlowe, antymonopolowe, konkurencji

107. Kancelaria Prawna Setkowicz kancelaria indywidualna Jerzy Setkowicz — 
31-527 Kraków  ul. Supniewskiego 11 
0-12 410 22 00  0-12 412 46 34 
www.setkowicz.com  kancelaria@setkowicz.com 
 9 5 2 2 — Spory sądowe gospodarcze i cywilne, handlowe, gospodarcze, konkurencji i antymonopolowe, zamówień publicznych

108. Kuk, Suszyńska, Lachowski & Matecki - Adwokaci spółka cywilna Andrzej Kuk, Hanna Suszyńska, Krzysztof Lachowski, Wojciech Matecki Andrzej Kuk, Hanna Suszyńska, Krzysztof Lachowski, Wojciech Matecki 
00-042 Warszawa  ul. Nowy Świat 53 
0-22 826 49 40   0-22 826 49 45 
kpsadwok@wa.onet.pl
 
 8 5 — 3 — Handlowe, gospodarcze, karne skarbowe, cywilne, rodzinne, pracy, podatkowe, nieruchomości, spółdzielcze, obsługa i zastępstwo procesowe

109. Kancelaria Radców Prawnych Stöcker i Wspólnicy spółka komandytowa Bolesław Stöcker Bolesław Stöcker, Krystyna Stöcker, Halina Szydełko, Sylwia Kimak, Marek Kimak 
35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 20 
0-17 862 57 54  0-17 852 96 80 
www.stocker.com.pl kancelaria@stocker.com.pl 
 6 5 — 1 — Spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy, podatkowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, własności intelektualnej i przemysłowej

110. Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Armatowski kancelaria indywidualna Ryszard Armatowski — 60-523 Poznań  ul. Dąbrowskiego 75/83 
0-61 663 21 07   0-61 843 07 78 
www.armatowski.com.pl  armatowski@armatowski.com.pl 
 14 4 8 2 Europäische Anwaltsvereinigung "DACH" Obsługa podmiotów gospodarczych, spółek, fuzje, pracy, windykacja wierzytelności

111. JWLP Jacek Wilk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa Jacek Wilk Jacek Wilk, Marzena Okła, Profilegal sp. z o.o. 
31-008 Kraków  ul. św. Anny 3 
0-12 422 10 04   0-12 422 18 83 
www.jwlp.pl   office@jwlp.pl 
 13 4 5 4 — Gospodarcze, pracy, podatkowe

112. Biura Prawne Koehler Rak Kurowski spółka jawna Paweł Koehler, Andrzej Rak, Mariusz Kurowski Paweł Koehler, Andrzej Rak, Mariusz Kurowski 
40-082 Katowice  ul. Sobieskiego 8A/2 
0-32 253 74 96  0-32 253 05 54 
www.biuraprawne.pl  krk@biuraprawne.pl 
 12 4 2 6 INTERLEGAL Network Gospodarcze, spółek, podatkowe, nieruchomości, znaki towarowe, ochrony konkurencji

113. Młynarczyk, Puchała Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska Tomasz Młynarczyk, Witold Puchała, Rafał Wróbel Tomasz Młynarczyk, Witold Puchała, Rafał Wróbel 
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 22/1 
0-32 335 05 51   0-32 335 12 22 
www.mpradcy.pl  kancelaria@mpradcy.pl 
 12 4 6 2 — Cywilne, handlowe, pracy, papierów wartościowych, problematyka z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, przekształcenia i fuzje podmiotów gospodarczych, energetyczne, budowlane, administracyjne, bankowe, finansowe, podatkowe, gospodarka gruntami i obrót nieruchomościami, problematyka związana z finansowaniem inwestycji, układowe i upadłościowe

114. Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak, Andrzej Derdzikowski, Jarosław Szczepaniak spółka cywilna Jerzy Szczepaniak, Andrzej Derdzikowski, Jarosław Szczepaniak Jerzy Szczepaniak, Andrzej Derdzikowski, Jarosław Szczepaniak 
90-422 Łódź  ul. Piotrkowska 65 
0-42 632 52 25   0-42 632 51 11 
www.iurislink.com   info@iurislink.com 
 12 4 4 4 Iuris Link Gospodarcze, handlowe, podatkowe, cywilne

115. Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska spółka cywilna Bożena Licht, Alicja Przeworska Bożena Licht, Alicja Przeworska 
71-426 Szczecin  ul. Tuwima 27/1 
0-91 431 16 66  0-91 431 16 68 
www.lichtprzeworska.com.pl  kancelaria@lichtprzeworska.com.pl 
 11 4 2 5 — Gospodarcze, kontrakty handlowe, korporacyjne, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, cywilne, konkurencji, antymonopolowe, lokalowe, celne, pracy, podatkowe, spory sądowe (gospodarcze, cywilne)

116. Synowiec, Łopatowski, Sobusiak, Wierchowicz spółka partnerska Jerzy Synowiec Jerzy Synowiec, Krzysztof Łopatowski, Jacek Sobusiak, Jerzy Wierchowicz 
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Szkolna 4 
0-95 736 63 67   0-95 720 22 05 
www.adwokaci.profit.pl  adwokaci@profit.pl 
 11 4 6 1 — Karne, spory sądowe, cywilne, gospodarcze

117. von Zanthier Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa Henning von Zanthier Henning von Zanthier 61-758 Poznań ul. Garbary 56 
0-61 858 25 50  0-61 851 82 59  
www.zanthier.pl   poznan@zanthier.pl 
 11 4 1 6 — Doradztwo gospodarcze w szczególności w zakresie związanym z prowadzeniem i organizacją inwestycji zagranicznych w Polsce oraz za granicą przez polskich inwestorów, doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych, obrotu nieruchomościami, budowlane, doradztwo w zakresie prawa podatkowego, celnego, dewizowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentowanie w procesach sądowych (prawo gospodarcze, ubezpieczeniowe i pracy), doradztwo prawne w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń zagranicznych w Polsce

118. Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci spółka cywilna Mirosław Narolski Dorota Brzezińska-Grabarczyk, Mirosław Narolski, Adam Mariański 
90-007 Łódź  pl. Komuny Paryskiej 1/1 
0 42 636 27 27   0 42 632 10 94 
www.bnmadwokaci.pl   kancelaria@bnmadwokaci.pl 
 10 4 1 5 — Kontrakty, korporacyjne, fuzje i przejęcia, podatkowe, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, spory sądowe, pracy

119. Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura spółka partnerska Katarzyna Zybura, Borys Marasek, Bogdan Chudoba, Piotr Cichy Katarzyna Zybura, Borys Marasek, Bogdan Chudoba, Piotr Cichy 
31-518 Kraków  ul. Brodowicza 2/6 
0-12 410 45 20  0-12 410 45 21 
kancelaria@bluewin.ch 
 10 4 2 4 — Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, europejskie i międzynarodowe, przygotowanie spraw i reprezentacja przed europejskimi i miedzynarodowymi organami sądowymi i quasi-sądowymi, spółek, własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji i antymonopolowe, umowy i odpowiedzialność odszkodowawcza w obrocie gospodarczym, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, podatkowe, odpowiedzialność przedsiębiorcy w prawie konsumenckim, spory sądowe (cywilne, gospodarcze)

120. Haarmann Hemmelrath K. Korszyńska spółka komandytowa Katarzyna Korszyńska Katarzyna Korszyńska 
00-660 Warszawa  ul. Lwowska 19 
0-22 880 08 00  0-22 880 08 88 
www.haarmannhemmelrath.com   officeHHP_warsaw@haarmannhemmelrath.com 
 10 4 5 1 Haarmann Hemmelrath Group Gospodarcze, spółek, transakcje M & A, pracy, konkurencji, antymonopolowe, nieruchomości, podatkowe, prowadzenie sporów sądowych

121. MAQS - Kancelaria Prawnicza Peter Nielsen & Partners Kamionowski i Obrępalski spółka komandytowa Peter Taero Nielsen Robert Kamionowski, Dariusz Obrępalski, Peter Taero Nielsen
02-071 Warszawa ul. Langiewicza 15 0-22 825 53 81
0-22 825 03 44 
www.maqs.com  warsaw@pl.maqs.com 
 10 4 1 5 Eurolegal Handlowe, obrotu nieruchomościami, własności intelektualnej, cywilne, pracy

122. Mercantile Law Counsellors Adwokaci i Radcowie Prawni spółka cywilna — Zbigniew Kwolik, Maciej Pietrzak, Krzysztof J. Wilski, Mieczysław A. Żurek 
80-819 Gdańsk  ul. Okopowa 7 
0-58 301 90 25  0-58 301 49 23 
mlc@pro.onet.pl 
 9 4 4 1 — Międzynarodowe kontrakty handlowe, korporacyjne, morskie, finansowe i podatkowe, sprawy sądowe i gospodarcze, arbitraż międzynarodowy

123. Tyniec, Micherdzińska Spółka Partnerska Radcy Prawnego i Adwokata spółka partnerska Grzegorz Tyniec Anna Micherdzińska-Potępa, Grzegorz Tyniec 
31-523 Kraków ul. Kasprowicza 20/1 
0-12 294 14 41   0-12 294 14 46 
www.tyniecmicherdzinska.pl   grzegorztyniec@tyniecmicherdzinska.pl 
 9 4 1 4 — Handlowe, podatkowe, upadłościowe, restrukturyzacyjne, pracy, własności przemysłowej i intelektualnej, inwestycji, sądowe, karne skarbowe

124. Kacprzak, Radcy Prawni, Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kacprzak kancelaria indywidualna Marek Kacprzak — 
80-765 Gdańsk  ul. Długie Ogrody 6C 
0-58 769 36 36  0-58 769 36 37 
www.kacprzak.com.pl   kancelaria@kacprzak.com.pl 
 8 4 — 4 Eurojuris International Spółek, kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, handlowe międzynarodowe, kontraktów, obrotu nieruchomościami, pracy, spory sądowe i arbitrażowe, medyczne, europejskie, podatkowe, konkurencji, antymonopolowe

125. Kancelaria Radców Prawnych Zbigniew J. Wojciechowski i Wspólnicy spółka cywilna Zbigniew J. Wojciechowski Szymon Wojciechowski, Tomasz Wojciechowski 
80-246 Gdańsk  ul. Jana Brożka 3 
0-58 344 69 29   0-58 340 43 32 
zbigniew.wojciechowski@interia.pl
 
 8 4 3 1 — Cywilne, handlowe, gospodarcze, własności przemysłowej, budowlane, zamówień publicznych

126. Jakuszewski Pazdan Sieradzki Suchecki Spółka Cywilna Radców Prawnych spółka cywilna — Jarosław Jakuszewski, Wiesław Pazdan, Andrzej Sieradzki, Marek Suchecki 
45-023 Opole  ul. Krawiecka 7 
0-77 442 57 44  0-77 442 57 43 
www.jpss.pl  biuro@jpss.pl 
 7 4 1 2 — Gospodarcze, cywilne, upadłościowe, pracy

127. Korolko Imielska Wędrowski Kancelaria Prawnicza spółka cywilna — Dorota Imielska-Zadrożny, Piotr Korolko. Jacek Wędrowski 
00-680 Warszawa  ul. Żurawia 45 
0-22 625 20 67   0 22 625 03 62 
www.korolko.pl  kancelaria.prawnicza@korolko.pl 
 7 4 2 1 — Farmaceutyczne, reklamy, własności intelektualnej i przemysłowej, spory sądowe, kontrakty handlowe

128. Forczek i G. Forczek spółka komandytowa Grzegorz Forczek Grzegorz Forczek 
53-342 Wrocław  ul. Komandorska 53 E/4 
0-71 783 06 98 
www.forczek.com.pl    wroclaw@forczek.com.pl 
 6 4 1 1 — Spory sądowe (cywilne, gospodarcze, podatkowe), pracy, podatkowe, cywilne i handlowe, obsługa prawna przedsiębiorców

129. Kancelaria Prawna Górny, Armata i Wspólnicy spółka komandytowa — Andrzej Górny, Piotr Armata, Tomasz Słomka 
02-629 Warszawa  ul. Pilicka 19 
0-22 646 03 57   0-22 646 84 74 
www.gorny-armata.pl   kancelaria@gorny-armata.pl 
 6 4 2 — — Gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, cywilne, budowlane, pracy, karne i rodzinne

130. Kosmus Sobina Korpusik Adwokaci i Radcy Prawni spółka partnerska Aleksander Kosmus, Aleksander Sobina, Adam Korpusik Aleksander Kosmus, Aleksander Sobina, Adam Korpusik 
80-886 Gdańsk  ul. Targ Drzewny 3/7 
0-58 305 24 53   0-58 305 23 15 
www.ksk.gda.pl   ksk@ksk.gda.pl 
6 4 1 1 — Cywilne, handlowe, gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe, przekształcenia prywatyzacyjne

131. Kancelaria Radców Prawnych Strzyżewska Szyksznian Juzwa Ogrodnik spółka cywilna Urszula Strzyżewska, Maria Szyksznian, Andrzej Juzwa, Tomasz Ogrodnik Urszula Strzyżewska, Maria Szyksznian, Andrzej Juzwa, Tomasz Ogrodnik 
71-524 Szczecin  ul. Kadłubka 41 
0-91 423 99 40 
t.ogrodnik@eranet.pl
 
 6 4 — 2 — Ubezpieczeniowe, bankowe, handlowe, cywilne, administracyjne, pracy

132. Kancelaria Radców Prawnych W. Zagawa, J. Struzik, Z. Baranowski spółka partnerska Włodzimierz Zagawa, Janusz Struzik, Zygmunt Baranowski Włodzimierz Zagawa, Janusz Struzik, Zygmunt Baranowski 
45-037 Opole  ul. Sienkiewicza 3A 
0-77 454 71 38  0-77 456 77 51 
www.zagawa.com.pl    zagawa@zagawa.com 
.pl 6 4 2 — — Handlowe, fuzje i przejęcia, upadłościowe i naprawcze, podatkowe, cywilne, budowlane

133. Obsługa Prawna Edward Lary i Spółka spółka jawna Edward Lary, Hubert Lary, Sylwia Lary-Gerszendorf Edward Lary, Hubert Lary, Sylwia Lary-Gerszendorf 
53-504 Wrocław  ul. Grabiszyńska 54/6 
0-71 341 11 66   0-71 341 27 46 
www.lary.pl   lary@lary.pl 
 5 4 1 — — Gospodarcze, podatkowe, handlowe, spółek i działalności gospodarczej, pracy, przetargowe

  Artykuły interwencyjne:
INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - SKARGA DO PROKURATURY NA ZATRZYMANIE MIESZKAŃCA NOWEGO TOMYŚLA
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO - INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO
Wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o wszczęcie postępowania w sprawie działalności wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
List otwarty do Prezydenta III RP Lecha Wałęsy
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Rozwodnik
10-01-2017 / 22:27
Uważam że warto dodać tutaj również bardzo dobrą kancelarię specjalizującą się w rozwodach: Rozwód - Kancelaria Adwokacka
~Rozwodnik
10-01-2017 / 22:24
Uważam że warto dodać tutaj również bardzo dobrą kancelarię specjalizującą się w rozwodach: [url=https://adwokat-szkudlarek.pl]Rozwód - Kancelaria Adwokacka[/url]
~Przemyslaw
22-10-2015 / 10:11
Myślę, że do zestawienia można dorzucić jeszcze bez wątpienia kancelarię www.adwokatchojka.pl/
~ranking prawników
03-01-2013 / 13:46
~stan
03-12-2012 / 23:10
Takich rankingów jest mnóstwo. Np. na stronie www.biuraprawne.com
~JMS
25-10-2011 / 17:13
Nareszcie jest miejsce gdzie nie ma koleśiostwa oraz nie sięga towarzystwo ( wzajemnej adoracji " świętych "nieomylnych będących " ponad PRAWEM"