Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PRINUM NON NOCERE PORADY DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ LEKARZY

Stowarzyszenie Primum Non Nocere informuje - zajęcie przez komorników szpitalnych 
funduszy zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. 
Pojawiają się informacje o wkraczaniu komorników do szpitali i poważnych
problemach finansowych  wynikających z długów:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,statp,cG93aWF6YW5l,wid,8713272,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=8713687&rfbawp=1170362055.008&ticaid=13256

Jak wygląda obecnie struktura zadłużenia, nie wiem. Wiem natomiast iż w 2004 r.
80 % z wymagalnych  zobowiązań  ( które wtedy wynosiły 5,5 mld. zł.)
powstało w 15% zakładów. Ponadto 50% długów zostało wygenerowanych
przez 5,5% placówek:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zadluzenie_spzoz_25112004.pdf

Więcej informacji o mechanizmach tworzenia się długów
placówek służby zdrowia, przekazaliśmy mediom w lutym 2005 r w oświadczeniu
które do chwili obecnej dostępne jest na naszej stronie internetowej
pod adresem:
http://www.sppnn.org.pl/oswiad/dlugi.doc
Znaczna część z przekazanych wtedy informacji pozostaje nadal aktualna.

Pamiętajmy jednak iż w tamtym czasie z powodu długów chciano doprowadzić do
prywatyzacji szpitali, a obecnie ma miejsce inny proceder.
Jest nim ograniczanie i utrudnienie leczenia finansowanego ze środków publicznych, 
tak by ludzie chorzy, w znacznej części
musieli sami finansować swoje leczenie.

Adam Sandauer
Przewodniczący Stowarzyszenia
Primum Non Nocere
tel.0601546347 
Szanowni Państwo,
Przypominam iż po Kongresie Stowarzyszenia, przekazane zostały m. innymi
Marszałkowi Sejmu RP uchwały Kongresu. Zwracaliśmy się do władz o
powołanie mocą ustawy instytucji Rzecznika Pacjenta i o wprowadzanie w
Polsce na wzór państw skandynawskich, ubezpieczeń od złych następstw
leczenia, bez konieczności dowodzenia winy:
http://www.sppnn.org.pl/arch/kg2006/
Do listu skierowanego do Marszałka dołączone zostały następujące dokumenty:
Nasz projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta:
http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.doc
Tłumaczenie otrzymanego z ambasady Królestwa Szwecji opracowania pt.
Szwedzkie Ubezpieczenia Pacjentów:
http://www.sppnn.org.pl/szw/opis.doc
Tłumaczenie ustawy ubezpieczeniowej obowiązującej w Szwecji:
http://www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc

Otrzymałem informację z Kancelarii Sejmu RP iż Marszałek zdecydował
przekazać Komisji Zdrowia nasz list wraz z uchwałami i przesłanymi
dokumentami.
Chcę zwrócić uwagę iż obowiązujące w Polsce prawo które nie daje pomocy
poszkodowanym i które powoduje tuszowanie większości błędów lekarskich,
powstawało w przeszłości w wyniku prac Sejmowej Komisji Zdrowia. 
Członkowie Komisji Zdrowia w znacznej części byli parlamentarzystami w
poprzednich kadencjach i w znacznej części są z zawodu lekarzami.

Zwracam uwagę iż apel o powołanie Rzecznika Pacjenta mógł być równie
dobrze przekazany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jak też do
Komisji Polityki Społecznej, co nie zostało uczynione przez Marszałka.
Zwracam uwagę iż apel o wprowadzanie w Polsce na wzór państw
skandynawskich, ubezpieczeń od złych następstw leczenia, mógł być równie
dobrze przekazany do Komicji Finansów Publicznych jak też do Komisji
Polityki Społecznej, co nie zostało uczynione przez Marszałka.

Decyzja Marszałka o przekazaniu naszych uchwał i apelu Stowarzyszenia,
wyłącznie do Komisji Zdrowia może stanowić w praktyce �utopienie sprawy�.

Innych informacji działaniach związanych z naszymi uchwałami które były
przekazane  także Prezydentowi RP i Premierowi, nie posiadam.
Adam Sandauer

Primum Non Nocere - Światowy Dzień Chorego - uchwały Stowarzyszenia

Światowy Dzień Chorego 11 luty 2006 r. Kongres Stowarzyszenia - tylko niekompetentny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej?

Błędy medyczne - Co roku ponad 45 tys. osób pada ofiarą pomyłek lekarskich - informacje do wiadomości ministra zdrowia Zbigniewa Religi.

SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Janusz Górzyński, Zygmunt Jan Prusiński, Mariusz Pogorzelec, Zygfryd Wilk, Grzegorz Bentkowski i SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: redakcja@aferyprawa.com alternatywnie: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.