Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA SĄDOWA JANUSZ GÓRZYŃSKI MATACTWA KOMORNIKA

Górzyński - Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną...

Rok 2002

23.09.02 r. nastąpiło całkowite zaspokojenie tytułu wykonawczego KM 989/02 z konta firmy „Multitechnika” z nadwyżką  652,88 zł

18.11.02 r. Komornik całkowicie bezzasadnie wzywał dłużnika do kolejnej zapłaty prawie 550 zł

Rok 2003

31.01.03 r. całkowicie bezzasadnie zajęto ruchomości na poczet całkowicie zaspokojonej sprawy KM 989/02

24.06.03 r . dokonano całkowicie bezzasadnego zaboru ruchomości należących do dzieci Górzyńskich na poczet całkowicie zaspokojonej sprawy KM 989/02

W tym samym dniu Komornicy zawiadomili Policję o rzekomych przestępstwach popełnionych na ich szkodę przez Janusza Górzyńskiego /Ds. 807/03/, m.in. „utrudnianiu prawnych czynności służbowych”

28.06.03 r. Komornik całkowicie bezzasadnie wyłudził dodatkową kwotę 600 zł na poczet całkowicie zaspokojonego /z nadwyżką 652,88 zł/ tytułu KM 989/02, szantażując Górzyńskich, że natychmiast sprzeda ruchomości należące do dzieci

28.06.03 r. Górzyńscy składają pisemny wniosek do Komornika o rozliczenie egzekucji KM 989/02

30.06.03 r. Janusz i Wiesława Górzyńscy zawiadomili Policję o przestępstwach komorników /Ds. 925/03/

5.09.03 r. małżonkowie Górzyńscy złożyli skargę na czynności Komornika  w związku z nie rozliczaniem egzekucji KM 98/02 /I Co 161/05/

12.09.03 r. /dopiero po roku od całkowitego — z nadwyżką 652,88 zł — zaspokojenia przez dłużnika tytułu wykonawczego KM 989/02/ Komornik wydał  Postanowienie o ukończeniu egzekucji i przedstawił rozliczenie spłaty zadłużenia, zawyżone o ok. 30%  /tj. ok.1300 zł/

1.10.03 r. złożono skargę na czynności Komornika /obecnie I Co 160/05/, dotyczącą oszukańczego rozliczenia z dnia 12.09.03 r.

2.10.03 r.  zawiadomiono Policję o przestępstwie oszustwa popełnionego przez Komornika Sądowego w Środzie Wlkp. podczas rozliczania postępowania egzekucyjnego KM 989/02 /do sprawy Ds. 807/03 i Ds. 925/03/

14.10.03 r. zawiadomiono o powyższym oszustwie Ministerstwo Sprawiedliwości

20.10.03 r. Ministerstwo Sprawiedliwości RP przekazało zawiadomienie z dnia 14.10.03 r. do rozpoznania Prezesowi Sądu Rejonowemu w Środzie Wlkp.

12.11.03 r. Komornik wydał Postanowienie weryfikujące rozliczenie egzekucji KM 989/02 z dnia 12.09.03 r. /przyznał, że zawyżył koszty zastępstwa wierzyciela o 875 zł, a także koszty wydatków gotówkowych/; nowe Postanowienie zawyżało jednak nadal znacznie opłatę stosunkową oraz naliczało koszty bezprawnie wezwanej asysty policyjnej /koszty egzekucji nadal były zawyżone łącznie o ok. 570 zł/

22.11.03 r. złożono kolejną skargę na czynności Komornika /obecnie I Co 159/05/, związaną   z kolejnym oszukańczym rozliczeniem z dnia 12.11.03 r.

11.12.03 r.  zawiadomiono Policję o powtórnym oszustwie Komornika Sądowego w zakresie rozliczenia egzekucji KM 989/02 /do akt sprawy Ds. 807          i Ds. 925/03/

19.12.03 r. prokurator kieruje do Sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi Górzyńskiemu /II K 512/03, obecnie w Sądzie Rejonowym w Śremie II K 114/05/ m.in. na podstawie fałszywych rozliczeń przedstawionych przez Komornika Sądowego w sprawie KM 989/02, nie rozpatrując w ogóle zawiadomień   o przestępstwach oszustwa złożonych 2.10.03 r. i 11.12.03 r.

Rok 2004

24.04.04 r. małżonkowie Górzyńscy składają skargę na działania Komornika i brak nadzoru Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. nad tymi działaniami do Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Apelacyjnego; skargę rozpatruje Sąd Okręgowy w Poznaniu pod sygn. Prez. SK XI W-246/04

24.09.04 r.  Sąd Okręgowy w Poznaniu powiadamia małżonków Górzyńskich /Sygn. Akt Prez. SK XI W-246/04/, że Prezes Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. został zobowiązany do objęcia rozpoznania skarg na czynności Komornika stałym nadzorem

8.10.04 r.  Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. wzywa Komornika do ustosunkowania się do skargi Wiesławy Górzyńskiej dotyczącej oszukańczego rozliczenia kosztów egzekucji

5.11.04 r. Komornik wydaje Postanowienie z dnia 5.11.04 r. zmieniające rozliczenie egzekucji KM 989/02 z dnia 12.11.03 r. /Komornik przyznaje, że niezasadnie naliczył koszty asysty policyjnej oraz zawyżył opłatę stosunkową o 267,23 zł/ oraz ustala na żądanie Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp., że nadpłata na rzecz tytułu wykonawczego KM 989/02 wyniosła już w dniu 23.09.02 r. kwotę 652,88 zł.

24.11.04 r. Komornik zwraca W. Górzyńskiej na mocy Postanowienia z dnia 5.11.04 r. kwotę 668 zł  i odsetki.

Rok 2005

21.03.05 r. Komornik składa oszukańcze oświadczenie skierowane do Sądu Rejonowego w Śremie do sprawy I Co 161/05 ponownie przedstawiając całkowicie zafałszowaną informację nt. rozliczeń egzekucji KM 989/02 /k.55-56/

6.07.05 r. Komornik zwraca dzieciom Górzyńskich bezprawnie zabrane w dniu 24.06.03 r. ruchomości, w tym komputer służący do nauki

Tabelaryczne ujęcie historii rozliczeń kosztów egzekucji KM 989/02 dokonanych przez Komornika, jako urzędnika sądowego, posługującego się okrągłą pieczęcią RP z orłem, mylącego się „tylko” kilka razy

 

Data Postanowienia

12.09.03 r.

12.11.03 r.

5.11.04 r.

Opłata stosunkowa

758,52

756,23

489,00

Koszty gotówkowe

79,40

21,60

21,60

Asysta Policji

nie naliczono

400,90

odstąpiono od naliczenia opłaty

Zastępstwo adwokackie                  w egzekucji

1.000,00

125,00

125,00

Kwota zawyżenia należności egzekucyjnych /wraz                               z zawyżonymi odsetkami dla wierzyciela/

 

1.252,88

 

668,24

 

Kwoty zwrócone przez Komornika

24.11.03 r. zwrócono 584,64

odsetki 75,00

24.11.04 r. zwrócono 668,24 odsetki 115,83

Uwaga! Już w dniu 23.09.02 r. nadpłata na rzecz tytułu wykonawczego             KM 989/02 wynosiła 652,88 zł

Artykuły inwertencyjne.

Janusz Górzyński - Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości - przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo - prokuratorskich stracił wszystko - z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy...

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

INICJATYWA PRZECIWKO NIESPRAWIEDLIWOŚCI im dr Stanisława Hejmowskiego – Ruch Osób Pokrzywdzonych przez triumwirat policyjno - prokuratorsko - sądowy i totalitarne sitwy prawnicze oraz gangi urzędnicze. 

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

NYCZ-GATE  -  taka sobie afera w rzeszowskim sądzie, jedna z setek jakie tam robią, a potem dziwią się, że 90% społeczeństwa nie wierzy w sprawiedliwość... 

SYTUACJA PRAWNA PODEJRZANEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZYGOTOWAWCZYM tak dla niedouczonych, lub zapominalskich prokuratorów, oraz osób poszkodowanych nieproceduralnym postępowaniem prokuratorskim. 

Biegli dawno już "odbiegli" od prawdy... AFERY 

ARTYKUŁY W PRASIE O PRZEKRĘTACH LEKARZY PSYCHIATRÓW.
Sądy zatrzymują w szpitalach zupełnie zdrowych ludzi - Newsweek
Ofiary poznańskiego psychiatry

Całkiem normalni wariaci

Załatwiamy niewinnych 

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lois
19-02-2015 / 10:27
blood pressure edtriallpacks.com dysfunction waste toppharamacy.com verifiable work drugssonline.com supervision night bestdrugustore.com distinctive causes
~Lynda
04-01-2015 / 20:10
I'm not wothry to be in the same forum. ROTFL kkxcas.com [url=ficfnx.com]ficfnx[/url] [link=ehsueabp.com]ehsueabp[/link]
~Jagjit
24-12-2014 / 06:50
Rafał pisze:Wszystkich zachęcam !Polecam wszystkim, ktf3rzy chcą się uczyć języka rosjyskiego" rel="nofollow">odxyeyjx.com">rosjyskiego szkołę AKRUSS. Po długiej przerwie z językiem rosyjskim uważam, że zajęcia bardzo dużo mi dały. Po jednym semestrze nauki rozgadałem się, znacznie poszerzyłem znajomość słownictwa i gramatyki. A wszystko to w przyjemnej atmosferze. AKRUSS to szkoła naprawdę warta polecenia..
~Barnaby
20-12-2014 / 15:57
Michał pisze:SolidnośćJuż 8 miesięcy uczęszczam na lekcje języka rjsgoskieyo i według mnie nie mogłem lepiej trafić. Przede wszystkim prowadząca jest zawsze solidnie przygotowana do lekcji: za każdym razem otrzmuję zestaw przygotowanych przez Nią ćwiczeń, nie ma więc błądzenia po podręcznikach czy innych pomocach w poszukiwaniu potrzebnego zadania; tak samo ma się sprawa z tekstami do odsłuchania wszystko jest przygotowane i czeka na ucznia. Co do samej lekcji to zawsze ćwiczymy naprzemian rf3żne umiejętności: słuchanie, konwersacje, pisanie dłuższej wypowiedzi, rozwiązywanie krf3tkich ćwiczeń gramatycznych. W efekcie traci się poczucie czasu i sam człowiek nie wie kiedy mija cała lekcja. Mogę więc gorąco polecić AKRUSS każdemu kto ma ochotę poznać czy też pogłębić znajomość języka rjsgoskieyo.