Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA BIEGŁYCH OPINIE NA ZAMÓWIENIE LECH SUCHCICKI Z WARSZAWY

Niepełnosprawny intelektualnie biegły - Lech Suchcicki wydaje opinie dla sądu.

Okazuje się, że aby być biegłym nie trzeba mieć w porządku pod sklepieniem. Wystarczy umieć robić kiepskie szwindle i wystawiać sądowi (czyli podatnikom) rachunki. Opisany biegły powinien być natychmiast skreślony z listy, bo kompromituje wymiar nie potrafiąc zrobić porządnie przekrętu. Poza tym lata lecą, słuch i umysł już nie takie.

Sygn. akt VK 335/06 dnia 6 lutego 2008r.

Sz.P.
Prezes Sądu Rejonowego
w Pruszkowie
ul.Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

W przedmiocie biegłego sądowego, dr. Lecha Suchcickiego i zaginięcia dokumentów sądowych

Szanowny Panie,

Niniejszym składam wniosek o natychmiastowe wycofanie prawa Lecha Suchcickiego do wykonywania zawodu biegłego sądowego. Zeznania biegłego na rozprawie w dniu 5 lutego 2008r. budzą poważne wątpliwości co do jego zdolności do wykonywania tej odpowiedzialnej funkcji. Są tez istotne poszlaki sugerujące, że nie działał on w dobrej wierze.

W swoich zeznaniach zaprzeczał zeznaniom policjantów i samej oskarżycielki, że jej rana została spowodowana pokąsaniem przez psa. Nikt nie może wiedzieć lepiej o pochodzeniu urazu, niż sama osoba poszkodowana. Biegły zeznawał tak, mimo, że wcześniej Sąd poinformował go o zeznaniach policji i oskarżycielki. Stawia to pod znakiem zapytania jego zdolność do logicznego myślenia i rozumienia podstawowych informacji przekazywanych ustnie, co jest podstawą procesu sądowego.

Wątpliwości budzi też twierdzenie biegłego, że rana szarpana może pochodzić od kopnięcia butem. But jest tępym narzędziem i może spowodować ranę tłuczoną. Poza tym rana była w podudziu, które jest miejscem umięśnionym i kopnięcie mogłoby spowodować zasinienie i obrzęk, ale nie ranę szarpaną ani nawet pęknięcia skóry. Dodatkowo, oskarżycielka nie potwierdza w swoich zeznaniach w sądzie faktu kopania jej a jej córka zeznała, że w domu chodziło się w kapciach. Nie ma też mowy o kopaniu w obdukcji.

W pisemnej opinii z dnia 27 lipca 2005r. biegły nie podaje pochodzenia rany a powinien to uczynić.

Biegły nie był w stanie zrozumieć prostego pytania, czy jest skłonny powtórzyć zeznania przy użyciu wariografu, dla weryfikacji ich rzetelności. Po wytłumaczeniu, że chodzi o wykrywacz kłamstw, odmówił zgody na poddanie się takiemu badaniu.

Kwestia ta jest istotna dla sprawy, tym bardziej, że oskarżycielka regularnie posługuje się fałszywymi opiniami biegłych, co wykazałem na przykładzie psychologów Ewy Maroczkaniec i Bohdana Bielskiego. Również opinie psychiatrów sądowych, okazały się niezgodnie z prawdą.

Opinia biegłego Lecha Suchcickiego, była koronnym dowodem w sprawie a tymczasem jego zachowanie się pokazuje, że była przygotowana co najmniej niestarannie a prawdopodobnie w złej wierze.

Rola biegłego sądowego wiąże się z wielką odpowiedzialnością i nie można dopuszczać do niej osób o ograniczonych możliwościach intelektualnych i kierujących się pobudkami innymi niż profesjonalizm.

Jednocześnie proszę o zbadanie faktu zaginięcia istotnych dokumentów dowodowych, złożonych przeze mnie w sekretariacie Sądu w dniu 17 grudnia 2007r. Fakt ten, w połączeniu z wcześniej udokumentowanymi nieprawidłowościami, może wskazywać na próbę nieuczciwej manipulacji procesem.

Bogdan Goczyński

Do wiadomości:
Minister sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
Pismo Internetowe „Afery Prawa”, www.aferyprawa.com


Linki

Zawiadomienie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przestępstwach sędziów i biegłych sądowych.

Zawiadomienie o przestępstwie zorganizowanej korupcji wymiaru sprawiedliwości.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu