Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prakuratora: Jacek Kamil PLETNIEWSKI - zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Ministra Wydział Skarg i Wniosków.

Warszawa, 19 czerwca 2009 r.

Bronisław Komorowski
Marszalek Sejmu
(ze wskazaniem, że rząd Donalda Tuska
jest w pewnej części rządem przestępców)
Andrzej Czuma
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny

Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Zawiadomienie
o zuchwałym przestępstwie popełnionym
przez
prakuratora: Jacek Kamil PLETNIEWSKI,
zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty
w Biurze Ministra Wydział Skarg i Wniosków,
który z zamiarem bezpośrednim i prawdopodobnie w zmowie przestępczej

dopuścił się:
pomaganie sprawcy przestępstwa uniknięcia odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 k.k.);
celowego ukrywania prawdy oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.),
a tym samym dzialania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2009 r. złożyłem (za pokwitowaniem) Zawiadomienie o wyjątkowo zuchwałym popełnianiu przestępstw przez Andrzej CZUMA zatrudniony na stanowisku Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego…”.

Było to także ujawnione na stronie internetowej: /index2.php?p=teksty/show&dzial=urzednicy&id=2780

W dniu 16 maja 2009 r. otrzymałem pismo z dnia 7 maja 2009 r. z Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Skarg i Wniosków, podpisane przez Główny Specjalista w Biurze Ministra Jacek Kamil Pletniewski.

Pismo to nie posiada żadnego znaku identyfikacjnego w postaci l.dz., czy sygn. akt. (tajniaczek?).

W pierwszym zdaniu tego pisma, p. J.K. Pletniewski przedstawia się jako racjonalista, i pisze:

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 30 kwietnia 2009 r. zatytułowane „Zawiadomienie o wyjątkowo zuchwałym popełnieniu przestępstw przez Ministra Sprawiedliwości” uprzejmie informuję, że brak jest jakichkolwiek racjonalnych przesłanek uzasadniających przyjęcie, iż zaistniało przestępstwo.”, koniec cytatu.

I w ostatnim zdaniu, prok. Jacek Kamil Pletniewski plecie – pardon! – pisze:

„Zwracam uwagę na niestosowność używania w pismach słów obraźliwych i w przypadku użycia takich słów w kolejnych pismach, zostaną one pozostawione w aktach sprawy, bez udzielania podpowiedzi.”, koniec dosłownego cytatu.

W odpowiedzi na powyższe „podpowiedzi” Głównego Specjalisty w Biurze Ministra „racjonalisty” Jacka Kamila Pletniewskiego, przedstawiam:

1o za moich czasów, osobnicy wyróżniający się pewnym poziomem inteligencji zwanym „wrodzoną tępotą”, przez co nie nadawali się na dowolny kierunek dowolnej uczelni, to jednak nadawali się na jeden jedyny kierunek: Wydział Prawa.

W tej sytuacji, prawno-faktycznej, niżej podpisany, z wykształcenia (ukończony Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, z wynikiem bardzo dobrym) nie kończył Wydziału Prawa (Dzięki Ci za to Boziu!) proponuje, aby „racjonalista” prawnik-prokurator Jacek Kamil Pletniewski przestał się (na piśmie!)… wygłupiać. Nie przystoi urzędnikowi państwowemu. Ponadto, ośmiesza urząd, w którym jest zatrudniony.

2o w swym pierwszym zdaniu „racjonalista” prokuratorek J. K. Pletniewski celowo(!) nie wskazuje, że zarzuty przeze mnie postawione znanemu przestępcy Andrzejowi Czuma są np.: nieprawdziwe, lub czyny te nie są czynami przestępczymi.

Natomiast, prokuratorek J. K. Pletniewski wstawia bełkotkę prawniczą w postaci: „brak racjonalnych przesłanek”. Jest to znany slogan prymitywnych prokuratorków i asesorków, stosowany w celu ukrywania i uprawiania przestępstw.

Powyższe wprost dowodzi, że postawione zarzuty Andrzejowi Czuma, Ministrowi Sprawiedliwości, są prawdziwe, a jego podwładny „racjonalista” Jacek Kamil Pletniewski ukrywa te przestępstwa, nadużywając zajmowane stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości.

3o „racjonalista J. K. Pletniewski z racji zajmowanego stanowiska w Biurze Skarg i Wniosków nie jest uprawniony do czynności w zakresie merytorycznego rozpatrywania zawiadomień o przestępstwie. Natomiast jest obowiązany do przesłania danego zawiadomienia do odpowiedniej prokuratury. Nie dopełnił tego obowiązku!

Tym samym, dopuścił się nadużycia zajmowanego stanowiska do działalności przestępczej.

„Racjonalista” (à propos: w PRL był tzw. ruch racjonalizatorski; być może prokuratorek J. K. Pletniewski kończył jakiś kurs racjonalizatorski; z wynikiem pozytywnym, oczywiście) J. K. Pletniewski z premedytacją, być może w zmowie przestępczej, dopuścił się wskazanych wyżej czynów, a to w celu ukrycia przestępstw swojego szefa Andrzeja Czumy.

Uwzględniając powyższe, wnoszę jak we wstępie (może nieracjonalnie, ale za to… prawdziwie!).

Ponadto, pragnę (nie)racjonalnie wskazać „racjonalnemu” panu prokuratorowi J. K. Pletniewskiemu, że:

a) ukrywanie przestępstw przez prokuratora J. K. Pletniewskiego jest w tym przypadku mało skuteczne, ponieważ jest pokwitowanie złożenia zawiadomienia o przestępstwach;

ewentualne nasyłanie zbirów w celu zastraszenia, oraz/lub zniszczenia dokumentów (już to prokuratura czyniła!), będzie nieskuteczne (są odpowiednio zabezpieczone, skopiowane, i znajdują się w różnych miejscach). I jest to działanie racjonalne!

b) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi:

Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

I przyjdzie czas rozliczenia…

dr Janusz B. Kępka

Warszawa, 19 czerwca 2009 r.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu dokonania działałań na szkodę Narodu i Państwa Polskiego przez Jarosława Kaczyńskiego, oraz Lecha Kaczyńskiego.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.


zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Dew
20-12-2014 / 17:14
There is a bigger picurte to what is happening here and why.The true God is going to get everyone's attention.We are living in the day where God is fulfilling His word but most are unaware,in a deep coma or listening to confusion and lies T.V. News.Ezekiel 35Because you have had everlasting enmity and have delivered the sons of Israel to the power of the sword at the time of their calamity, at the time of the punishment of the end, therefore as I live, declares the Lord God, I will give you over to bloodshed, and bloodshed will pursue you; since you have not hated bloodshed, therefore bloodshed will pursue you. Isaiah 19The oracle concerning Egypt.Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt;The idols of Egypt will tremble at His presence,And the heart of the Egyptians will melt within them. So I will incite Egyptians against Egyptians;And they will each fight against his brother and each against his neighbor,City against city and kingdom against kingdom. Then the spirit of the Egyptians will be demoralized within them;And I will confound their strategy,So that they will resort to idols and ghosts of the deadAnd to mediums and spiritists. Moreover, I will deliver the Egyptians into the hand of a cruel master...Ezekiel 35 is all about the Arab Spring. Israel was really,really stupid to put all their eggs in the U.S.'peace basket' full of holes.Lets keep in mind who made Egypt's descent into hell possible and how many Jews in America say they will vote for him again.They don't realize that they have sealed their gloomy fate.