Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW AFERA TOGOWA W SZCZECINIE

SZCZECIN - APEL DO SPOŁECZEŃSTWA 26 dzień protestu przed Sądem Okręgowym - "afera togowa" w Szczecinie.

I Głównymi bohaterami afery w sprawie delegacji sędziowskich są: Prezes SO Henryk Sobociński, Wiceprezes SO Bogumiła Matecka, Przewodniczący Wydziałów, Sędziowie, Kierownik Działu Kadr, Prezesi Sądów Rejonowych, Wizytatorzy i Lustratorzy itd.

A było tak:
Na podstawie fikcyjnych delegacji dla sędziów sądów rejonowych kierowanych do pracy w Sądzie Okręgowym za wiedzą i przyzwoleniem w/w osób, Sędziowie Sądów Rejonowych : Elżbieta Woźniak, Agnieszka Skrzypiec, Mariola Wojtkiewicz oraz Teresa Buczek-Markowska i inni – orzekali w postępowaniach toczących się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Delegacje te rzekomo pochodziły od Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości : Krzysztofa Józefowicza, Małgorzaty Manowskiej i Beaty Kempy, z tym tylko, że w/w Podsekretarze Stanu nigdy nie podpisywali rzekomych delegacji. Tworzone one były na potrzeby i użytek Sądu Okręgowego i stanowiły tzw. sztampę komputerową, gdzie zmienia się tylko daty i nazwiska. Podczas głodówki wyniesiono z gmachu Sądu 2 komputery na oczach protestujących osób. Konsekwencje karne dla winnych tego przestępstwa to nie wszystko, ale należy również zgodnie z obowiązującym prawem wznowić wszystkie postępowania toczące się przy udziale tych sędziów ze wszystkimi następstwami prawnymi i materialnymi.

II Druga sprawa dotyczy SSR Elżbiety Woźniak, która jako przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej „ Bryza” tworzyła akty notarialne w przedmiocie przeniesienia własności lokali. Do aktów nie były celowo wpisywane piwnice lub części przynależne mieszkania. To dopiero przypisywano dodatkowym aneksem do aktu notarialnego wraz z olbrzymim zadłużeniem, ale dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. Należy zaznaczyć, że akty notarialne są podpisywane w kancelarii notarialnej Pana Osińskiego – męża SSO Violetty Osińskiej, która wspólnie z SSR Elżbietą Woźniak ( na lewej delegacji) orzekają przeciwko członkom SM „Bryza” w Szczecinie.

III Trzeci aspekt sprawy dotyczy radców prawnych i adwokatów, którzy świadomie z obrazą prawa spółdzielczego na podstawie nieprawidłowych pełnomocnictw procesowych udzielonych przez Zarządy Spółdzielni wytaczali pozwy przeciwko członkom poszczególnych Spółdzielni Mieszkaniowych. Prawo Spółdzielcze w Art. 42 pkt 5 mówi jasno, że pełnomocnictwa procesowego z powództwa zarządu udziela Rada Nadzorcza Spółdzielni lub Walne Zgromadzenie Członków. W innych przypadkach pełnomocnika wyznacza Sąd. Do tego musi być również stosowany zapis w KRS. Tymczasem na podstawie nieprawidłowych pełnomocnictw procesowych ( art. 379 pkt 4) sędziowie orzekają nakazy zapłaty , często fikcyjnych zadłużeń, lub co gorsza orzekają eksmisję. To znaczy, że służba najemna ( Prezes SM) za przyzwoleniem tzw. wymiaru sprawiedliwości wyrzucają Spółdzielcę – właściciela z jego mieszkania, które w następnej kolejności panowie Komornicy dzielą sprawiedliwie pomiędzy znajomych na ustawionych licytacjach. Tak w imieniu prawa (rzekomego) pozbawia się obywateli dorobku całego życia. W tym procederze bierze udział wielu Sędziów obu instancji. Należy stwierdzić, że wszystkie sprawy Spółdzielcze prowadzone były na tak wadliwych pełnomocnictwach, co skutkuje nieważnością postępowań. Konsekwencją stwierdzenia nieważności jest wznowienie postępowania z urzędu.

Reasumując, można śmiało stwierdzić, że w Szczecinie działa zorganizowana grupa przestępcza w czarnych togach.

W imieniu 11 głodujących
Julia Jarosz
Grażyna Bobak

Szczecin 15.07.2008r.

APEL DO SPOŁECZEŃSTWA

SZANOWNI PAŃSTWO

Głodujący od 23 czerwca 2008r. od godziny 12.00 pod Sądem Okręgowym w Szczecinie-podjęli walkę z korupcjogennym systemem, jakim jest wymiar sprawiedliwości w naszym kraju oparty na instrukcji Stalina dla Bieruta, w którym jest zawartych 46 wytycznych zniewolenia narodu. W tej instrukcji- K.A.A./OC 113 MOSKWA 2.VI.1947r. (N.K./003/47)pkt 42 stwierdza: „Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.”

Okazuje się, że w roku 1997 komuniści wraz z Kwaśniewskim ten zapis wprowadzili do Konstytucji oraz do Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Od tego czasu utworzono kastę nietykalnych. W art. 32 Konstytucji jest wpisane, że wszyscy według prawa są równi. W przypadku sędziów, prokuratorów, komorników, radców prawnych, adwokatów, notariuszy- nie wolno oskarżyć i skazać (kasta nietykalnych).

Okazuje się, że właśnie w 1947r. „togowi” przejęli władzę. Z naszych spostrzeżeń wynika, że Rząd, Sejm, Senat- to jest fikcja. Dlatego zasadny jest społeczny sprzeciw, aby przywrócić ład prawny w naszym kraju. Wszelkie prawo warte jest tyle, ile sumienie prawnika, który je stosuje. Aby sądzić sprawiedliwie, trzeba być człowiekiem, mieć nieskazitelne sumienie. Dlatego trzeba działać w myśl art. 4, pkt 1 Konstytucji RP- „ władza należy do narodu”, więc tym samym winniśmy podjąć stosowane działania, bo mamy świadomość z czym mamy do czynienia i z kim walczymy.

Proponujemy bojkot wszystkich instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości przez- nie odpowiadanie na wezwania do usuwania braków formalnych poprzez przesyłanie pustych odpowiedzi.

-nie odbieranie korespondencji sądowej i komorniczej

-spisywanie majątku należącego do osób w czarnych togach- a następnie zawiadomienie Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie kontroli pochodzenia majątku.

-wnoszenie o wznowienie postępowania z urzędu nie podpisanych pod sentencją wszystkich wyroków, postanowień i uzasadnień przez skład orzekający własnym imieniem i nazwiskiem sędziego w oparciu o art. 358 k.p.c.w związku z Uchwałą S.N. z 26 września 2000r.

-zaskarżenie do postępowania karnego sędziów, którzy obrażają art. 48 ust. 1-5 do prokuratury w oparciu o WTK z dnia 20 lipca 2004r. SK. 19/02 NA PODSTAWIE WŁASNYCH DOKUMENTÓW
Natomiast pobieranie z akt:

-delegacji sędziowskich

-pełnomocnictw procesowych w szczególności dotyczących radców prawnych Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnoty

-fotografowanie: akt sądowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z maja 2001r.

Posiadając takie dokumenty jesteście Państwo w stanie udowodnić i udokumentować każde przestępstwo togowe, które co dnia odbywa się w naszych sądach.

SZANOWNI PAŃSTWO instytucje wymiaru sprawiedliwości wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli, uzurpując sobie prawa przysługujące najwyższym organom państwowym, przejęły władzę w kraju. Czas pokazać tym panom ich rolę i miejsce w szeregu, wprowadzić prawo i sprawiedliwość do gmachów sądowych, które zostały dekretem Stalina wyeksmitowane. Tylko wspólnym działanie możemy przywrócić normalność i godność każdemu człowiekowi i upodlanej przez lata instytucji wymiaru sprawiedliwości.

W imieniu 11 głodujących
Julia Jarosz
Grażyna Bobak

C. D. N.

Szczecin - protest głodowy przed Sądem Okręgowym. Julia Jarosz - żądamy przyjazdu ministra Ćwiąkalskiego

Warszawa - sędzia Dorota Kącka żona korumpującego prawnika opisanego w „Gazecie Polskiej” skazała wydawcę GP. Protest przed siedzibą sądu.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.