Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA RACZKOWSKI prokurator adam sawicki przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości fałszywe zeznanie Sawicki Adam - kolejny dowód korupcji prokuratora sanockiego i reszty funkcjonariuszy w tym typowo mafijnym urzędzie bezprawia i prywaty. 

PISMO PROCESOWE DOTYCZĄCE ZAŻALENIA NA BEZPRAWNE CZYNNOŚCI PROKURATORA ADAMA SAWICKIEGO WYCZERPUJĄCE ZNAMIONA POMOCNICTWA W OBEJŚCIU PRAWA I NARAŻANIU UPRAWNIONYCH NA NIEZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB

         Bezprawnym postanowieniem z dnia  15.12.2006r. prokurator Sawicki postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie.

Swoje postanowienie wsparł on o następujące’’ lematy’’:

1.     Mieczysław M.  podczas przesłuchania w dniu.29.08.2006r. popełnił czyn z art.233.§1kk

2.     W dniu 28.09.06. wg. subiektywnej oceny prokuratora Sawickiego M. uzupełnia zeznania i podaje, że jednak pracuje, lecz równocześnie porzuca pracę bądź zwalnia się z niej na własne żądanie

3.     Prokurator Sawicki stwierdza, że sąd może nawet odstąpić od wymierzenia kary jeśli zeznania zostaną sprostowane przed ostatecznym rozstrzygnięciem, więc on sam osądza sprawę wcześniej, że czyn jest społecznie nieszkodliwy. 

       Non liquet jest rozumowanie prokuratora Adama Sawickiego niemniej jednak wieżę, że każda osoba będąc przy zdrowych zmysłach stwierdzi co następuje poniżej. 
Postanowienie Adama Sawickiego winno stanowić przykład dla innych adeptów społeczności prawniczej jak postanowień pisać nie należy.

      
W moim odczuciu jeśli Sawicki nie potrafi umiejętnie stosować prawa tylko je interpretuje ( czyniąc z siebie prokuratoro-sąd w jednym), to równie dobrze by wyglądało banalne stwierdzenie, że oskarżony czynu w ogóle nie popełnił albo i wyglądało by  lepiej.

       Dla argumentum a fortiori wyjaśnię, że rozumowanie Sawickiego zawiera błąd, a błąd ten nazywa się IGNORATIO ELENCHI. Bezspornym jest, iż to przestępstwo składania fałszywych zeznań w konsekwencji  naraża uprawnioną jak i dzieci na niezaspokojenie podstawowych potrzeb. 

       Tymczasem niedouczony Sawicki swym postanowieniem dowodzi, że czyn Mieczysława M. jest znikomo społecznie szkodliwy. 
Nie wiem który sąd podzieli ten niedorzeczny pogląd, ale wiem, że każda telewizja go zlinczuje.  

        Tam gdzie w grę wchodzi dobro dzieci i schorowanej osoby notabene z winy M.  z całą stanowczością mogę powiedzieć, że prokurator nie wie i nie do końca rozumie  co napisał, bądź jest osobą wyzbytą uczuć i gdzieś w swej skrzywionej praktyce prawniczej zatracił instynkt samozachowawczy. 

          Bliższe wskazanie na konieczne elementy, które należy uwzględnić przy ocenie stopnia społecznego niebezpieczeństwa, bądź szkodliwości  znajdziemy w wyroku SN z 15.06.1989 r. (V KRN 135/89, OSNPG 1989, nr 12, poz. 121): „Przy ocenie stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu należy mieć na uwadze zarówno jego stronę przedmiotową, jak i podmiotową. 

         Podstawowe elementy strony przedmiotowej czynu to przede wszystkim rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo, charakter i rozmiar szkody wyrządzonej czynem, a także sposób działania sprawcy. Elementy podmiotowe to głównie umyślność działania i jej odcienie, stopień lekkomyślności lub niedbalstwa, a także pobudki, motywy i cele działania sprawcy". Większość elementów strony podmiotowej i przedmiotowej, o których mówi to orzeczenie, znalazło swoje odbicie w art. 115 § 2 k.k. i muszą być one brane pod uwagę również przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu. 

        I znów nie ulega wątpliwości, że M. Mazurkiewicz celowo nie podał zatrudnienia ażeby kwota alimentacyjna była jak najniższa czyli to działanie wypełnia stronę podmiotową przestępstwa a następnie rezygnuje z pracy, aby uprawdopodobnić swoje działanie i oszukać sąd, a  tu mamy pobudki jakimi się kierował.

W rozumieniu potocznym społeczna szkodliwość czynu oznacza, iż zachowanie sprawcy przynosi stratę, uszczerbek danej społeczności. W rozumieniu prawa karnego jest to jednak pojęcie normatywne - kodeks karny expressis verbis określa kryteria, które należy brać pod uwagę przy ocenianiu społecznej szkodliwości konkretnego czynu. Zostały one ujęte w Art. 115 § 2 Kodeksu karnego. Są to:

    * rodzaj i charakter naruszonego dobra,

    * rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,

    * sposób i okoliczności popełnienia czynu,

    * rodzaj naruszonych przez sprawcę obowiązków,

    * postać zamiaru i motywację sprawcy,

    * rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia, 

       Tak więc sąd orzekając o  szkodliwości czynu musi się kierować kryteriami ustalonymi przez ustawodawcę i taka sama sytuacja będzie odwrotnie, gdy będzie orzekał o znikomej szkodliwości.

Konkretnie w tej sprawie nie może być mowy o znikomej szkodliwości czynu  ponieważ czyn M. i pomocnictwo prokuratora  Sawickiego w obejściu prawa godzą bezpośrednio w dobro matki i dzieci.
Nie jest do przyjęcia aby prokurator Sawicki miast stać na straży prawa przyklaskiwał jak nie porównując małpa za banana w popełnianiu przestępstwa.

In fine  zastosowanie art.17§ 1 k.p.k. stanowiący iż czyn cechujący się znikomym stopniem szkodliwości społecznej nie stanowi przestępstwa w tym postępowaniu jest rażącą obrazą prawa. W imię poszanowania dobra rodziny i małoletnich wnoszę o podjęcie stosownych czynności.

Logiczne, że nie jest to pierwszy przekręt GTW - czyli mafinej rodziny Sawickich.

ADAM SAWICKI - PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ W SANOKU - czyli kolejny przykład, jak załatwia się prywatne sprawy przy pomocy państwowego urzędnika i kasy podatników...

Kolejne prześladowanie redaktora Raczkowskiego, czy tylko nieproceduralne działanie prokuratora  sanockiego Adama Sawickiego???

imprezują z GTW i mafią? - Katarzyna Sawicka.

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie i przekręt Ryszarda Sawickiego 

FAŁSZ INTELEKTUALNY" PRZESTĘPCÓW, CZY MOŻE "POMROCZNOŚĆ INTELEKTUALNA" SANOCKICH ORGANÓW (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI?"

50 pretendentów do listy 100 najbogatszych - w tym Sawicki.

 Kolejne strony dokumentujące nieodpowiedzialne zachowania funkcjonariuszy władzy:

Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - dowody debilizmu prawnego i prokuratorskiego funkcjonariuszy którzy jakimś cudem podobno ukończyli prawo...

SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Policyjne afery - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków...

oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO

Dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla prywaty.

Pomówienia - stan prawny. Prześladowanie dziennikarza i redaktora Zdzisława Raczkowskiego przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów podkarpackich.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
NYCZ-GATE  -  taka sobie afera w rzeszowskim sądzie, jedna z setek jakie tam robią, a potem dziwią się, że 90% społeczeństwa nie wierzy w sprawiedliwość... 

Biegli dawno już "odbiegli" od prawdy... AFERY 

UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH

Strona prawdy o polskim sądownictwie.

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.