Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZDZISŁAW RACZKOWSKI ORZEKANIE ASESORÓW NIEKONSTYTUCYJNE WYROK TRYBUNAŁU

Trybunał Konstytucyjny w sprawie asesorów dalej mataczy - dlaczego tak trudno osądzić sędziom własną sprawę, a polityczne tak łatwo?

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie postanowił odroczyć dzisiejszą rozprawę dotyczącej usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości do 24 października 2007 r. godz. 9. 30.


A wykładnią TK jest zainteresowanych sporo ludzi.
Przypominamy:

Zdaniem skarżących asesor nie jest sędzią w rozumieniu konstytucji i nie realizuje prawa obywatela do rozpoznania sprawy przez niezawisły i niezależny sąd. Najwięcej kontrowersji wzbudza orzekanie przez asesorów o stosowaniu tymczasowego aresztowania.

Z wydaniem opinii o niekostytucyjności urzędu asesora sędziowie Trybunału mataczą już ponad rok. Dziwne to, ponieważ w bardziej skomplikowanej sprawie lustracyjnej "obrobili się" w parę dni i teraz żaden poseł nie wie o co tam biega :-).
Podobnie szybko załatwili sprawę samorządową dla Hanki Gronkiewicz-Waltz - ale to były przecież polityczne procesy.

Jednak 20 lipca 2007 r. o godz. 9. 30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie - przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a współsprawozdawcą sędzia TK Ewa Łętowska nie był w stanie rozpoznać połączone skargi konstytucyjne Józefa W. i AD Drągowski S.A. dotyczące usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości - a w końcu dotyczy to sędziów i działania sądu - i odroczył ją na dzień 24 października 2007 r.
Czy chcą uniknąć wpadki jak w ostatnim orzeczeniu SN dot. sędziów delegowanych? - złośliwość czy pomyłka?

Przypominamy:
Trybunał Konstytucyjny miał orzec w sprawie zgodności:
- art. 135 § 1, § 2, § 5 - 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 oraz art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji;
- art. 136 § 2 w związku z art. 77 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 180 ust. 1 Konstytucji;
- art. 136 § 2 w związku z art. 91 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji;
- art. 250 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 135 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 31 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji oraz w związku z art. 5 i 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z art. 9 i art. 91 ust. 2 Konstytucji.
- art. 135 § 1 w związku z art. 134 § 1 i § 5, art. 135 § 5 oraz § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178, 179, 180 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 181 w związku z art. 2 i art. 10 Konstytucji.

Opis:
W Prokuraturze Rejonowej toczy się postępowanie przygotowawcze, w którym skarżący Józef W. występuje w charakterze podejrzanego. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące postanowieniem Sądu Rejonowego. Po rozpoznaniu zażalenia Sąd Okręgowy utrzymał w mocy to postanowienie. Zdaniem skarżącego sprawa nie została rozstrzygnięta zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi, ponieważ o tymczasowym aresztowaniu orzekał asesor. Usytuowanie asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości nie zapewnia gwarancji składających się na konstytucyjne prawo do sądu. O pozbawieniu wolności decydował urzędnik, który nie spełnia warunków bezstronności, niezależności i niezawisłości właściwej sądom. Nie może więc być uznany za sąd.

Podobnie uzasadnia swoją skargę AD. Drągowski S.A. Skarga dotyczy następującego stanu faktycznego. Prokuratura Rejonowa umorzyła śledztwo dotyczące przestępstw gospodarczych m.in. na szkodę skarżącej spółki. Pokrzywdzeni złożyli zażalenie do Sądu Rejonowego, który go nie uwzględnił. Postanowienie wydał asesor, który zdaniem skarżącej jest swego rodzaju urzędnikiem sądowym powiązanym stosunkiem służbowym z Ministrem Sprawiedliwości. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez czynnik zależny od władzy wykonawczej stanowi zaprzeczenie konstytucyjnego prawa do sądu.

- Asesorzy powinni orzekać i nabierać doświadczenia, ale nie dotyczy to postanowień o stosowaniu tymczasowego aresztowania. Zwłaszcza w przypadku najpoważniejszych spraw, jak zabójstwo czy rozbój. Tu potrzebne jest doświadczenie i nieuleganie naciskom - uważa prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z uwagi na wydawanie sporej ilości kontrowersyjnych wyroków przez niedoświadczonych asesorów sądowych, rozpatrzenie faktu ważności ich postanowień z punktu widzenia Konstytucji, która nie przewiduje instytucji asesora wydającego wyroki sprawą tą zainteresowane jest szerokie społeczeństwo.

Asesor powinien pomagać sędziemu, a nie wydawać wyroki - niekonstytucyjność asesury - czas na nowy model sprawiedliwego sądownictwa w Polsce.

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Adwokaci - czyli mecenasi chałtury prawniczej, a tak naprawdę to jedyni usługodawcy którzy nie ponoszą odpowiedzialności za odstawiane fuszerki typowi pasożyci społeczeństwa
Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.