Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE BUDŻET 2006r

Sejm uchwalił budżet państwa na 2006 r., z deficytem 30,54 mld zł -  jako budżet" straconej szansy" i "do poprawy w Senacie" - tak przyjęty w nocy przez Sejm budżet oceniają politycy. 

Po całodniowych pełnych emocji dyskusjach posłów w nocy z wtorku na środę Sejm przyjął uchwałę budżetową na 2006 rok. Za uchwaleniem budżetu głosowało 269 posłów, 180 było przeciw, wstrzymało się 2 posłów. Za poparciem budżetu głosowali posłowie PiS, Samoobrony, LPR i PSL. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przeciw budżetowi była Platforma Obywatelska i SLD.

Według rządu i PiS, budżet wymaga poprawek w Senacie. Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że rząd chce "odwrócić" niekorzystne zapisy przyjęte przez Sejm, w trakcie prac w Senacie.
Senat ma się zająć budżetem na początku przyszłego tygodnia.

Zdaniem Marcinkiewicza, w budżecie na 2006 rok "zostały wprowadzone poprawki, które uniemożliwiają realizację niektórych części programu rządu". Jako przykład podał obcięcie 20 mln złotych dla Dyrekcji Krajowej Dróg Publicznych i Autostrad. - Ta agencja musi budować autostrady i drogi - podkreślił.
Premiera zmartwiło także zdjęcie 80 mln złotych na obsługę długu zagranicznego. - To jest dużo przy mniejszej wartości złotówki, jaką chcielibyśmy osiągnąć - argumentował.
- Cieszymy się, że większość parlamentarna odrzuciła poprawki, które dotyczyły Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bez przygotowania tego biura trudno mówić o naprawie państwa - powiedział Marcinkiewicz.

Podobnie J. Kaczyński jest też niezadowolony z budżetu. 
Wszyscy głosujący posłowie PiS (153) poparli budżet. Jak argumentował J. Kaczyński na chwilę przed ostatecznym głosowaniem, "trudno, żeby partia, która popiera rząd nie poparła budżetu".
- Jesteśmy zaskoczeni szeregiem poprawek, które mają charakter demolowania procesu rządzenia - zaznaczył prezes PiS. Jako przykład podał obcięcie o 15 mln złotych wydatków na Kancelarię Senatu. :-)
Za to minister finansów Zyta Gilowska uważa, że w takim głosowaniu posłowie "dają niejednoznaczny wyraz swoim wyobrażeniom o kursie złotówki". - Z jednej strony sugerują, że chcieliby, aby złotówka była nieco słabsza, a z drugiej ścinają koszty obsługi długu zagranicznego, skłaniając rząd do walki o jeszcze silniejsza złotówkę - argumentowała minister finansów.
Zdaniem Gilowskiej, po głosowaniu budżet "na pewno nie jest lepszy". - Jest to budżet gorszy niż był. Pozostaje mieć nadzieję, że Senat ponownie wprowadzi zmiany w kierunku pożądanym przez rząd - oceniła.
Dodała, że spodziewała się sprzeciwu ustawie budżetowej ze strony Platformy Obywatelskiej. Jej zdaniem, poprawki PO "nie tworzyły spójnej całości i absolutnie nie grały z budżetem".
- Tak jakby PO chciała zafundować sporo ozdób do całkiem zgrzebnego stroju - dodała minister finansów. 
Cóż, widzimy z tej dyskusji, że tonąca i sflustrowana Platforma dba wyłącznie o swoją kasę, a nie społeczeństwo. 

Zdaniem lidera LPR Romana Giertycha, przyjęty budżet na 2006 r. jest "mniejszym złem niż prowizorium budżetowe".
Ten budżet - powiedział Giertych dziennikarzom po głosowaniu - był wypadkową propozycji rządu Marka Belki, rządu Kazimierza Marcinkiewicza, poprawek sejmowych, i dojdą do niego jeszcze poprawki Senatu.
- Jako taki, wydaje mi się, że jest mniejszym złem, niż brak budżetu i prowizorium budżetowe - ocenił.
Według Giertych, główną motywacją dla LPR do głosowania za budżetem, był to, że gdyby budżet nie został przyjęty, to prawdopodobnie byłoby prowizorium, w którym zapewne nie byłoby pieniędzy m.in. na becikowe.
- Jak ja bym stanął przed obywatelami i powiedział "nie ma becikowego, bo zagłosowaliśmy przeciwko budżetowi" - stwierdził Giertych.
W budżecie wskazane zostały Ľródła finansowania 1,3 mld zł potrzebnych na wypłaty becikowego.

Za to zdaniem sflustrowanego szefa PO Donalda Tusk, uchwalony w nocy budżet jest "pasywny", nie rozwiązuje żadnych istotnych problemów np. nie obniża kosztów sprawowania władzy. Ciekawe, jakby sami rządzili, to obcieliby sobie kasę?
Logiczne, że Platforma głosowała przeciwko budżetowi, ryzykując swoje zatonięcie w przypadku jego nieuchwalenia. Jak na razie uratował ja jeszcze Lepper i Giertych głosując razem z PiS.
Zdaniem Tuska, odrzucając większość poprawek zgłoszonych przez PO, Sejm nie przyjął propozycji, która miała uczynić ten budżet, "budżetem nowego państwa, taniego państwa, taniej władzy"
- Jesteśmy rozczarowani, że nikt nie podjął tak naprawdę merytorycznej rozmowy i poważnej dyskusji nad zmianą filozofii budżetowej. PiS powtórzył de facto wszystkie błędy budżetów SLD- owskich - ocenił szef PO.
hmmm, a lepszy byłby żydowski?

Oczywiście Jan Rokita poparł dywagacje swojego szefa - Tuska. 
- To budżet straconej szansy - powiedział Rokita dziennikarzom. 

Za to  "Budżet na 2006 rok jest budżetem strachu" - uważa sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Schetyna . W jego opinii mniejsze partie zostały zastraszone możliwością przyspieszonych wyborów.
Schetyna wyraził opinię, że partie, których w przypadku wcześniejszych wyborów mogłoby zabraknąć w Sejmie, emocjonalnie głosowały za poszczególnymi poprawkami.

Szef Samoobrony Andrzej Lepper uważa, że przyjęty w środę budżet na 2006 rok "nie jest najlepszy". - Nie jest to budżet wymarzony, na miarę oczekiwań obywateli - ale "daje pewne środki na sferę socjalną, na infrastrukturę i rolnictwo". 
- Głosowaliśmy za, tak jak mówiliśmy - dodał lider Samoobrony. 

Podczas głosowania przez ponad 8 godzin posłowie rozpatrzyli 220 poprawek do budżetu, odrzucając większość z nich. Część poprawek została wycofana, m.in kilka wniosków PSL i LPR, a części nie poddano pod głosowanie z powodu wad prawnych.
Jedną z najważniejszych przyjętych poprawek była poprawka rządu, wskazującą Ľródła sfinansowania 1,3 mld zł na wypłatę tzw. becikowego. Poprawka zakłada zwiększenie dochodów budżetu państwa o 553,4 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o 746,6 mln zł.
Mimo negatywnej opinii rządu i Komisji Finansów, poparcie uzyskała też większość poprawek Samoobrony, m.in. wnioski obniżające o ponad 11 mln zł wydatki Kancelarii Prezydenta i o 15 mln zł Kancelarii Premiera.
Ze środków na Kancelarię Premiera zabrano m.in. 10 mln zł na nową rezerwę celową - na rekultywację Jeziora Sławskiego na Pojezierzu Lubuskim. Inna z przyjętych poprawek Samoobrony przeznacza 8 mln zł na pracownie internetowe w szkołach. Sejm zabrał też, na wniosek Samoobrony, 12 mln zł Kancelarii Senatu i przeznaczył tę kwotę na dotacje dla Żuław.
Premier wymienił m.in. zmniejszenie o 80 mln zł środków na obsługę zadłużenia zagranicznego oraz o 40 mln na obsługę długu krajowego. Według premiera, te poprawki mogą przeszkadzać w utrzymaniu "poziomu złotego tak, aby eksport był opłacalny" oraz wzrostu PKB wyższego niż 5 proc. rocznie.
Premier krytykował też poprawki zmniejszające wydatki Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta oraz niektórych ministerstw i urzędów. Chodzi m.in. o odebranie resortowi skarbu 10 mln zł, które miały być przeznaczone na utworzenie departamentu zajmującego się - jak to określił premier - "pilnowaniem umów prywatyzacyjnych".

Sejm przyjął tylko kilka z 120 poprawek zgłoszonych przez Platformę Obywatelską. Odrzucił te poprawki PO, których celem było zmniejszenie deficytu budżetowego, poprzez cięcia w administracji, m.in. w Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera i w urzędach centralnych. Poprawki PO miały dać w sumie 3 mld zł oszczędności, a od ich przyjęcia PO uzależniała poparcie dla budżetu.

Swoją najgłośniejszą poprawkę wycofał Waldemar Pawlak (PSL). Zakładała ona obcięcie wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o dalsze 5 mln zł oraz przeznaczenie tej kwoty na promocję turystyki. Podczas wcześniejszych prac nad budżetem środki na Radę obcięto o połowę - z ponad 18 mln zł do ponad 9 mln zł.
Jednocześnie Sejm we wtorek przeznaczył na Radę dodatkowe 10 mln zł, zabierając te środki Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (dawny URTiP). Taki wniosek zgłosiło PiS.
Posłowie poparli też wniosek PiS i LPR, zakładający zwiększenie wydatków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o 15 mln zł.
Sejm odrzucił 3 poprawki SLD, zmierzające do zmniejszenia środków na utworzenie Urzędu Antykorupcyjego. Natomiast Samoobrona wycofała swoje wnioski w tej sprawie po apelu premiera.

Artykuły interwencyjne:

INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - SKARGA DO PROKURATURY NA ZATRZYMANIE MIESZKAŃCA NOWEGO TOMYŚLA
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO - INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO
Wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o wszczęcie postępowania w sprawie działalności wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
List otwarty do Prezydenta III RP Lecha Wałęsy
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Keiwan
05-01-2015 / 00:27
There's a secret about your post. ICKHYTIBTTY jrwtxigmvqm.com [url=oildizdtvx.com]oildizdtvx[/url] [link=elorhrc.com]elorhrc[/link]
~Vera
20-12-2014 / 10:36
and identified using an Internet serach engine to discover their name, all is not lost. Recently, Irina Shamaeva posted an interesting piece on her blog demonstrating a method of revealing the names of private profiles. This may be the