Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE INTERWENCJA DI PROKURATURY

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - SKARGA DO PROKURATURY NA ZATRZYMANIE MIESZKAŃCA NOWEGO TOMYŚLA
 

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
Działalność pożytku publicznego: 
KRS Nr. 0000108887- Post. SR Poznań, sygn. PO XXI NS Rej. KRS  9987/ 4 / 935  

BIURO ZARZˇDU GŁÓWNEGO -  POZNAŃ
                
fax.  (068) 3 860 965 kom. 668 294 618
siedzib
64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6.                  

L. dz....111 / 05.                                                                    Dnia.    05.12.2005 r.

  

Do rąk własnych   
Prokuratur Danuta  Siwińska
 
Prokuratury  Rejonowej w  Nowym Tomyślu.    

 

                         Do  Zarządu Głównego tut. Ruchu wpłynęła skarga od Pana Jana S.

mieszkańca Nowego Tomyśla  na przekroczenie uprawnień ze szczególnym okrucieństwem przez funkcjonariuszy policji podczas jego zatrzymania w dniu 14.11.2005 r.  z obawą o dalsze jego zagrożenie bezpieczeństwa życia ze strony skorumpowanych funkcjonariuszy policji.  

Nie było by żadnych zastrzeżeń co do samego faktu zatrzymania w/w,  gdyby powyżsi funkcjonariusze  policji  podczas procedury zatrzymania nie popełnili zuchwale czynów o znamionach przestępstwa z art. 231 par.  1 kk. w zw. z art. 157 par. 1 kk. i Polskiej Karty Praw Ofiary. t.j.; fizyczne sadystyczne i psychiczne znęcanie się nad skutym w kajdanki bezbronnych człowieku, czego najlepszym tego dowodem jest  obdukcja i naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej dni 7.  

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na uchybienie przez prowadzącego Prokuratora procedury dochodzenia w sprawie, a mianowicie, na stronie 5 i 6 skarżący ujawnia, że nie wszystkie jego zeznania  zostały zaprotokołowane, w związku z tym uprzejmie prosimy o uzupełnienie tego zeznania w trybie pilnym.   

Ponadto pragniemy nadmienić, że w sprawie ograniczenia tego patologicznego zjawiska - nadużywania uprawnień przez Policję w Nowym Tomyślu były już  prowadzone 3 lata temu rozmowy przez Starostę Nowotomyskiego, przy udziale Komendanta Powiatowego Policji i Prezesa Zarządu Głównego tut. Ruchu. 

Dlatego Władze tut. Ruchu są zbulwersowane nawrotem tego patologicznego zjawiska, przestępczego postępowania niektórych funkcjonariuszy Policji w Nowym Tomyślu, którzy zamiast chronić zagrażają bezpieczeństwu bezbronnych obywateli, co nie jest już odosobnionym przypadkiem takiego nadużywania przez nich uprawnień ze szczególnym okrucieństwem w poprzednich latach.  

W związku z powyższym Zarząd Główny tut. Ruchu uprzejmie prosi Panią Prokurator o objęcie niniejszej sprawy szczególnym nadzorem, na skutek  jej okrutnego i szkodliwego charakteru społecznego, wysoce bulwersującego opinię społeczną. 

                                                                     Za Zarząd ; 

Do wiadomości;

Sekretarz Stanu RP ds. zwalczania                                                          Wiceprezes Zarządu Głównego nadużyć w instytucjach publicznych   
mgr 
inż.Tadeusz Janowski 
 płk. w st. sp. W.P.
 

INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO

INTERWENCYJNE ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE  "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
STOWARZYSZENIA OROPOiWzK  

DZIAŁY:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.