Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE LIST OTWARTY PREZYDENT LECH KACZYŃSKI

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO
 
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
Działalność pożytku publicznego: 
KRS Nr. 0000108887- Post. SR Poznań, sygn. PO XXI NS Rej. KRS  9987/ 4 / 935  

BIURO ZARZˇDU GŁÓWNEGO -  POZNAŃ
                
fax.  (068) 3 860 965 kom. 668 294 618
siedzib
64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6.                  

L. dz....110 / 05.                                                                    Dnia.    03.12.2005 r.

  

Do rąk własnych   
 
Pana
 
Prof. Lecha Kaczyńskiego
 
Prezydenta IV Rzeczypospolitej Polskiej
 
Warszawa

                               L i s t    o t w a r t y

            Jego Wysokość Szanowny Panie Prezydencie !

            Minęło nie wiele czasu od złożenia przez Pana Zbigniewa Arciszewskiego  prezesa Pomorskiego Oddziału  w imieniu Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją na Pana ręce Listu gratulacyjnego,  zwycięstwa w wyborach prezydenckich z życzeniami zdrowia i wytrwałości w budowaniu IV Rzeczypospolitej Polskiej,  a już pojawiły przypadki represyjnego bezkarnego naruszania praw człowieka i podstawowych wolności w Polsce przez także obecnych funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wymierzonych wprost w naszych działaczy anty korupcyjnych,  a mianowicie jedne z wielu dla przykładu podaję;

 1/  W dniu 30 grudnia 2005 r. w siedzibie Pomorskiego Oddziału Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Gdańsku, ulica Grunwaldzka 137,  nieznani funkcjonariusze organów ścigania w cywilnym ubraniu, z rażącym popełnieniem czynów o znamionach przestępstwa art. 231 par. 1 kk,  aresztowało w/w  Pana Zbigniewa Arciszewskiego w czasie wykonywania  przez niego wraz z innym z członkiem Ruchu Panem Marianem Żuk,  statutowe czynności anty korupcyjne

Wyżej funkcjonariusze podczas aresztowania Pana Zbigniewa Arciszewskiego  pełną premedytacją bezkarnie przekroczyli swe ustawowe uprawnienia, bowiem pomimo złego stanu zdrowia aresztowanego  (dwa zawały i nadciśnienie)  w sadystyczny sposób go skuło w kajdanki bez takiej potrzeby, oraz odmówiło aresztowanemu przedstawienia zarzutu i umożliwienia kontaktu z adwokatem.  

Także te organy ścigania nie raczyły nawet poinformować formalnie żonę i dzieci dlaczego aresztowano i co się dzieje z jej mężem i ojcem. 
Również te organy ścigania nie poinformowały Zarząd Główny Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją,  na podstawie jakich przepisów miały prawo aresztować Prezesa naszego Pomorskiego Oddziału Ruchu - Pana Zbigniewa Arciszewskiego podczas wykonywania przez niego statutowych czynności anty korupcyjnych - pożytku publicznego.
 

2/  W dniu 14 grudnia 2005 r.  mundurowi funkcjonariusze Policji w Nowym Tomyślu, woj. Wielkopolskie, na  wniesioną skargę żony,  z rażącym popełnieniem czynów o znamionach przestępstwa z art. 231 par. 1 kk,  zatrzymały i umieściły w izbie wytrzeĽwień jej męża Pana Jana  S, inwalidę I-szej grupy zdrowia. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wyżej funkcjonariusze całą procedurę zatrzymania Pana Jana S. nie przeprowadzali z rażącym nadużywaniem swych ustawowych uprawnień, t.j.; dokonanie zatrzymanie w sadystyczny i brutalny sposób,  jak fizyczne i psychiczne znęcanie się nad bezbronnym człowieku, bijąc i katując go skutego w kajdankach, czego najlepszym tego dowodem jest jego obdukcja i nie zdolność do pracy  powyżej 7 dni.  (ksero kopia zdjęcia w załączeniu). 

     Pragniemy dodać, że powyższe represyjne potraktowanie Pana Jana S. przez w/w funkcjonariuszy Policji było spowodowane żądzą zemsty za jego wcześniejsze podejmowane działania anty korupcyjne – w czasie pełnienia przez niego w latach 1999 do 2002  funkcji prezesa Terenowego Oddziału Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Nowym Tomyślu, w zakresie przeciwdziałania już wówczas przekraczaniu uprawnień przez tych samych funkcjonariuszy Policji w Nowym Tomyślu. 

      Zachodzi więc pytanie,  czy zdaniem Szanownego Pana Prezydenta,  takie powyżej przedstawione wcale nie odosobnione bezkarne sadystyczne przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych obecnych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec bezbronnych obywateli w tym wobec naszych działaczy anty korupcyjnych w czasie wykonywania przez nich statutowych czynności pożytku publicznego,  należy uważać za prowokacje wrogich nam opcji politycznych.  

Kto więc za tym stoi by nadal w represyjny sposób aresztować i znęcać się fizycznie i psychicznie nad naszymi działaczami antykorupcyjnymi,  czy przypadkiem ten List gratulacyjny Pana Zbigniewa Arciszewskiego, wysłany do Pana Prezydenta  z dnia 24.10.2005 r. nie jest tego powodem. 

Natomiast skoro takie zuchwałe przypadki rażącego naruszania praw człowieka i podstawowych wolności nadal notorycznie występują w Polsce,  zachodzi uzasadniona potrzeba publicznego wyjaśnienia wyborcom,  co jest powodem i przyczyną tolerowania tego patologicznego stanu  rzeczy przez obecne władze PIS-u. 
Bowiem bez takiego publicznego wyjaśnienia przyczyny nadal stosowania represji wobec obywateli w tym naszych działaczy antykorupcyjnych, nie można przejść do porządku dziennego.

Jednak niezależnie od powyższego Władze tut. Ruchu nadal z pełnym szacunkiem i uznaniem popierają program PIS-u oraz podejmowane wysiłki Pana Premiera Kazimierza Marcinkiewicza na rzecz odnowy i naprawy Państwa Polskiego, w tym ograniczania obszarów korupcji poprzez tworzenie programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych.  

Także pokładamy wielkie nadzieje na zainteresowanie się przez Pana Prezydenta  tym negatywnym patologicznym zjawiskiem społecznym i spowodowanie jego ograniczenia do minimum jakim jest korupcja i notoryczne naruszanie Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności obywateli w Polsce.

W związku z powyższym Władze tut. Ruchu z dużą niecierpliwością będą oczekiwać na pozytywną reakcji władz naszego Państwa w poruszonym aspekcie tematu. 

Z wyrazami należnego szacunku  

                                                   Za Zarząd ;

             W i c e r e z e s                                                          P r e z e s

          Zarządu  Głównego                                             Zarządu Głównego   

      mgr inż. Tadeusz Janowski                                        Tadeusz  Wolny

   

     Do wiadomości; 

     1.    Minister Sprawiedliwości 
2.    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.    
Prezes PIS-u poseł na Sejm RP. Jarosław Kaczyński
4.    
Poseł na Sejm RP.  Mariusz Kamiński 
5.    
Zarząd Pomorskiego Oddziału  OROPO i WK w Gdańsku
6      
Prezes Rady Ministrów 
7       Poszkodowany Pan. Zbigniew Arciszewski
 
8       a/a

 

INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO

INTERWENCYJNE ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE  "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
STOWARZYSZENIA OROPOiWzK  

DZIAŁY:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.