Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PEL ŚRODOWISKA NAUKOWEGO DO RZĄDU W SPRAWIE MANDATU UNII EUROPEJSKIEJ

Przedstawiciele środowisk naukowych i twórczych - List otwarty do Rządy - Dotyczy statusu prawnego Unii Europejskiej i Projektu Mandatu Konferencji Międzyrządowej.

Warszawa, dnia 12 lipca 2007 r.

Szanowny Pan prof. Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan dr. Jarosław Kaczyński

Prezes Pady Ministrów R.P.

Szanowny Pan Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu R.P.

Szanowny Pan Ludwik Dorn

Marszałek Sejmu R.P.

Dotyczy statusu prawnego Unii Europejskiej i Projektu Mandatu Konferencji Międzyrządowej

My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych i twórczych, wyrażamy zdecydowane przekonanie i wolę obywatelską, aby Unia Europejska stanowiła wspólnotę gospodarczą i duchową niezależnych państw. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw działaniom zmierzającym do przekształcenia Unii w superpaństwo europejskie.


Wstępnie uzgodniony w końcu czerwca b.r. i przygotowywany Traktat Reformujący Unię Europejską ustanawia ponadpaństwową osobowość prawno-państwową Unii, jej władze naczelne (przejmujące większość kompetencji państwowych), wspólną walutę oraz nadrzędny, obowiązujący system prawny. Pozbawia to suwerenności państwa członkowskie.

Takie zapisy traktatowe Rząd Rzeczypospolitej powinien zawetować i odrzucić, lub poddać Traktat referendum narodowemu. Żadne władze państwowe nie mają kompetencji i prawa akceptować postanowień, ani w innej formie wyrzekać się suwerenności państwowej i narodowej na rzecz nadrzędnych, obcych struktur politycznych.

Z wyrazami należnego szacunku:

1. doc.dr praw Olgierd Baehr - Poznań
2. ks.prof.dr hab. Czesław Bartnik - Lublin
3. prof.dr hab.inż. Włodzimierz Bojarski – Warszawa
4. prof. dr hab.
Stanisław Borkacki - Kraków
5. prof. dr hab.
Rafał Broda – Kraków
6. b.senator prof. Stanisław Ceberek – Warszawa
7. prof.dr hab.
Andrzej Czachor - Warszawa
8. dr inż. Józefa Czajka - Rzeszów
9. prof. dr hab.
Mirosław Dakowski – Warszawa
10. prof.dr hab.inż. Barbara Dębska - Rzeszów
11. prof.dr hab.inż. Zbigniew Dmochowski - Warszawa
12. prof.dr hab.inż. Bolesław Fleszar – Rzeszów
13. dr ekonom. Kazimierz Golinowski - Warszawa
14. prof. dr hab.Maria Grynia - Poznań
15. prof. dr hab.Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - Poznań
16. publicysta, dr.ekonom. Rudolf Jaworek – Warszawa
17. b.senator Marian Jurczyk - Szczecin
18. redaktor Tadeusz Kostewicz - Warszawa
19. prof. dr hab.Edmund Kozal - Poznań
20. b.poseł dr.ekonom. Janina Kraus - Katowice
21. dr n.hum. Gabriel Kraus - Katowice
22. prof.dr hab.inż. Aleksander Krzymiński – Warszawa
23. prof.dr hab.
Stefan Kurowski – Warszawa
24. dr hab.inż. Ludomir Laudański - Rzeszów
25. prof.dr hab.
Jan Majda - Kraków
26. prof. dr hab.Jerzy Marcinek – Poznań
27. pisarz Jan Marszałek – Warszawa
28. dr n.hum. Krzysztof Michalski – Rzeszów
29. prof.dr hab.inż. Janusz Mierzwa - Kraków
30. prof.dr hab.
Jerzy R. Nowak – Warszawa
31. b.poseł arch. Halina Nowina-Konopka - Olsztyn
32. prof. dr hab.inż. Zbigniew Oniszczuk - Rzeszów
33. prof.dr hab.
Gustaw Ostasz - Rzeszów
34. prof.dr hab.inż. Olgierd Nowosielski - Skierniewice
35. poetka Lusia Ogińska – Podkowa Leśna
36. reżyser Bohdan Poręba - Warszawa
37. prof.dr hab.
Edward Prus - Warszawa
38. prof.dr hab.
Anna Raźny – Kraków
39. dr n.hum. Maria Romanowska - Kraków
40. redaktor Andrzej Rurarz-Lipiński – Warszawa
41. dr inż. Andrzej Rylski - Rzeszów
42. arch. Ludmiła Rypina – Biała Podlaska
43. prof.dr hab.
Jadwiga Saba - Lublin
44. inż. Jerzy Skoryna – Zarząd USOPAL, Meksyk
45. generał Edward Staniewski sekretarz Świat. Federacji Kombatantów
46. prof. dr hab.Kazimierz Stępczak – Poznań
47. redaktor Wiesław Stradomski – Warszaw
48. b.poseł inż. Antoni A. Szablewski – Stocznia Gdańsk
49. prof.dr hab.inż. Jan Szarliński – Kraków
50. Tadeusz Szczyrbak prezes Rodziny Rodła - Wrocław
51. publicysta inż. Aleksander Szumański - Kraków
52. prof. dr hab.Henryk Szydłowski - Poznań
53. prof.dr hab. Aleksander Szymański - Rzeszów
54. ks.prof.dr hab.
Tadeusz Ślipko - Kraków
55. prof. dr hab.Zygmunt Zagórski - Poznań
56. prof.dr hab.
Zbigniew Żmigrodzki – Częstochowa

Nadano w Witrynie snpp.pl 13 lipca 2007 r.
Z upoważnienia sygnatariuszy: Prof. Włodzimierz Bojarski

Uwaga redakcyjna: Niestety z powodu mojego błędu przy sporządzaniu ostatecznej listy sygnatariuszy „Listu otwartego” nie znalazło się na niej nazwisko Pana profesora Cypriana Iwo Pogonowskiego, za co bardzo Pana Profesora przepraszam.

Prof. Jan Szarliński

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.