Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Pytania do kandydatów na prokuratora generalnego do publikacji w mediach przed 5 stycznia 2009r.

 1. Czy zamierza Pan/Pani kontynuować politykę prowokacji, fałszywych oskarżeń i rozbijania rodzin, prowadzoną do tej pory przez wymiar sprawiedliwości, w tym prokuraturę?
 1. Czy praktyka zastraszania, arbitralnych aresztów i zamykania zdrowych ludzi w szpitalach psychiatrycznych, będzie dalej realizowana za Pana/Pani kadencji?
 1. Co Pan/Pani sądzi o dotychczasowej polityce wymiaru sprawiedliwości, zachęcania do składania fałszywych zeznań w sądach? Czy będzie ona kontynuowana?
 1. Czy będzie Pan/Pani wspierał dotychczasową ścisłą współpracę pomiędzy prokuraturą a sądami w sprawach karnych?
 1. Czy uważa Pan/Pani, że w sądach przestrzegana jest zasada domniemania niewinności?
 1. W jaki sposób zamierza Pan/Pani wprowadzić zasadę domniemania niewinności w wymiarze sprawiedliwości? Czy prokuratorzy nadal będą nieobecni lub jedynie biernie siedzieć na rozprawach, pozostawiając sędziemu udowadnianie winy?
 1. Co Pan/Pani sądzi o obecnej praktyce występowania sędziego w roli prokuratora?
 1. Jakie jest Pana/Pani  zdanie na temat pomysłu wprowadzenia systemu ławy przysięgłych w polskim sądownictwie? Czy prokuratura byłaby do tego przygotowana?
 1. Jakie jest Pana/Pani opinia w  kwestii konstytucyjności immunitetu dla prokuratury?
 1. Czy otwarte wspieranie oskarżeń przez prokuratora, przy dowodach niewinności oskarżonego, jest według Pana/Pani przestępstwem wykazanym na gorącym uczynku? Czy powinno to być natychmiast karalne?
 1. Jakie jest Pana/Pani zdanie na temat powiązań rodzinnych i dziedziczności stanowisk w wymiarze sprawiedliwości? Czy jest to rzecz pozytywna?

Bogdan Goczyński

Gdzie się podziały prawa człowieka w pytaniach Fundacji Helsińskiej do kandydatów na Genproków?

W Aferach Prawa przedstawiliśmy nasze pytania do kandydatów na Prokuratora Generalnego. 
Dla porównania przedstawiamy także pytania przygotowane przez bankruta - Helsińską Fundację praw Człowieka. 
Widać wyraźnie zasadniczą różnicę w sposobie myślenia o wymiarze sprawiedliwości. Podczas gdy my nazywamy rzeczy po imieniu, Fundacja skupia się na rzeczach biurokratycznych i technicznych, nie zauważając spraw podstawowych. Trzeba mieć sporo wyobraźni, żeby zauważyć w jej pytaniach troskę o prawa człowieka. Można tylko przypuszczać, że takie podejście jest wygodne dla niej samej i jej sponsorów.

            Przedostatnie pytanie dotyczy polskich wzorów prokuratura. Nie wiem co odpowiedziałby dany kandydat, lecz z obserwacji metod działania polskiej prokuratury widać, że jej wzorców należy szukać w Gestapo i KGB. Świadczą o tym arbitralne areszty, nocne najścia i represje w postaci zamykania w szpitalach psychiatrycznych.

Pytania Fundacji Helsińskiej

 1. Czy jest Pan zwolennikiem wprowadzenia regulacji dotyczących prokuratury do Konstytucji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie Konstytucja powinna regulować instytucję prokuratury?
 1. Jak Pana zdaniem powinna wyglądać relacja pomiędzy urzędem Prokuratora Generalnego a Ministerstwem Sprawiedliwości?
 1. Jak Pana zdaniem powinny kształtować się zasady współpracy prokuratury z innymi organami powołanymi do ścigania przestępstw (policją, izbą skarbową, służbą celną etc.)?
 1. Czy uważa Pan, że zakres uprawnień prokuratury jest wystarczający? Czy udział prokuratury jako organu ochrony prawnej nie powinien być szerszy w innych, niż postępowanie karne, procedurach prawnych?
 1. Czy jest Pan zwolennikiem utrzymywania dualizmu powszechnego i wojskowego wymiaru sprawiedliwości?
 1. Czy uważa Pan, że konieczna jest reforma systemu sądownictwa dyscyplinarnego w prokuraturze?
 1. Jaki jest Pana stosunek do koncepcji wprowadzenia instytucji sędziego śledczego?
 1. Jak Pan ocenia obecny model postępowania przygotowawczego, wynikający z regulacji kodeksu postępowania karnego z 6 czerwca1997 r.? Jakie Pana zdaniem rozwiązania prawne dotyczące postępowania przygotowawczego wymagają zmian, a jakie zasługują na aprobatę?
 2. Jakie jest Pana zdanie w kwestii stosowania w postępowaniu karnym konsensualnych form jego zakończenia?
 1. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii zakresu i rozmiarów stosowania środków typu: podsłuch czy prowokacja w ramach czynności operacyjno- rozpoznawczych? Czy Pana zdaniem należy uregulować stosowanie podsłuchów i kontroli operacyjnej przez różne służby w jednej ustawie?
 1. Czy Pana zdaniem w Polsce instytucja tymczasowego aresztowania jest poprawnie stosowana, czy jest nadużywana? Prosimy uzasadnić.
 1. Jaki jest Pana stosunek  do ustawowych zasad regulujących wewnętrzne funkcjonowanie prokuratury. Czy – Pana zdaniem - wymaga zmian obecny system relacji między prokuratorami poszczególnych szczebli? Jak w tym systemie kształtuje się rola Prokuratora Generalnego?
 1. Czy i w jaki sposób należy – Pana zdaniem - zmienić system oceny pracy prokuratorów oraz kryteria awansu zawodowego w prokuraturze?
 1. Czy widzi Pan potrzebę dokonania innych reform w prokuraturze (dotyczących poprawienia efektywności pracy prokuratorów, zmiany organizacji struktury wewnętrznej etc.)?
 1. Czy Pana zdaniem istnieje potrzeba głębszej reformy prawa karnego materialnego, w tym w szczególności Kodeksu karnego (a jeśli tak - to w jakim kierunku)?
 1. W jakim kierunku - Pana zdaniem- powinno być prowadzone dochodzenie dotyczące rzekomego istnienia więzień CIA na terytorium Polski? Czy w kierunku stwierdzenia nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy polskiego wywiadu w zakresie stworzenia strefy eksterytorialnej (art. 231 k.k.), czy także w kierunku stosowania tortur i wymuszania zeznań? Kto powinien być objęty dochodzeniem - funkcjonariusze polskich służb, funkcjonariusze CIA czy także politycy? Jakie są - Pana zdaniem - najważniejsze fakty, które należałoby ustalić w ramach takiego dochodzenia? Prosimy o odpowiedź w oparciu o powszechnie dostępne informacje oraz wiedzę na temat tej sprawy.
 1. Co uważa Pan za największe zagrożenie dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki i obywatela w Polsce?
 1. Czy  w historii polskiej prokuratury lub sądownictwa ma Pan swój wzór osobowy – sędziego lub prokuratora, który jest dla Pana wzorem do naśladowania w zakresie wykonywanego zawodu?
 1. Co uważa Pan za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy?

AP


Tematy  w dziale dla inteligentnych:  

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.