Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW W LUBLINIE

Nie ma to jak dobre sądowe układy... - SKARGA NA NIEETYCZNYCH SĘDZIÓW DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE.

Wnoszę o objęcie nadzorem służbowym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie powyższych spraw które toczą się z mojego powództwa przeciw Ryszardowi Bębenek i Małgorzacie Nizińskiej – Bębenek.

Pozwany zaciągał u poszkodowanego na przełomie lat 1999 – 2003 kilkanaście umów pożyczek (dowody: podpisane weksle) w różnych kwotach które przeznaczał na swoją działalność gospodarczą jak i zaspokajanie (wygórowanych widocznie) potrzeb swojej rodziny. Częściowo zwracał zaciągnięte pożyczki celem uzyskiwania coraz większych kwot które nie zwrócone miały służyć jako udział powoda w domu weselnym na działce pozwanego. Do konfliktu interesów pomiędzy powodem a pozwanymi doszło pod koniec 2003 roku gdy powód poprosił pozwanego o rozliczenie się z nim gdyż jak się okazało mimo zapewnień ze strony pozwanego na działce nie powstał żaden obiekt a sama ona stała się zastawem bankowym. Powód zwrócił się najpierw słownie potem listownie do pozwanego o zwrot długu, oświadczając że jeżeli takowy nie nastąpi (wykup weksli wg umów) zawiadomi organy ścigania o zaistniałym przestępstwie co w końcu zmuszony był uczynić.

Niestety zarówno ówczesna praca Małgorzaty Bębenek w szpitalu MSWiA w Lublinie jak i intratna (niestety korupcjogenna) praca na kierowniczym stanowisku Ryszarda Bębenka w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Ciecierzynie pozwoliły tymże pozwanym na tworzenie układów zarówno w lubelskiej policji jak i prokuraturze. Efektem założenia im pozwu o zwrot długu powód stał się oskarżonym i pomówionym o wciąż to nowe wyimaginowane zarzuty o najróżniejsze niby to przestępstwa oparte na oszczerstwach jak i krzywoprzysięstwach składanych w Sądzie przez pozwanych dłużników chcących z pożyczkobiorcy zrobić oszusta i dążących do nie wywiązania się z zobowiązań. Dopiero po trzech latach trwania zaporowego procesu karnego Sąd Rejonowy Karny i Okręgowy uniewinniły powoda ze wszystkich wyimaginowanych, wymyślonych zarzutów które powstawały przy czynnym współudziale konkretnych policjantów i prokuratorów . Nadmienić należy iż na ten czas zostały zawieszone sprawy o zwrot pieniędzy przez dłużników.
Po otrzymaniu uniewinniającego prawomocnego wyroku powód prosił o podjęcie zawieszonych działań Sądowych w celu odzyskania swoich pieniędzy.

I tak w sprawie II C 111/04 wprawdzie zakończyła się nakazem zapłaty z dnia 26 września 2007 zasądzającym od pozwanych Małgorzaty i Ryszarda Bębenków na rzecz powoda 23.000 zł, jednak po złożeniu apelacji przez pozwanych i dzięki ich układom, pomimo ewidentnych dowodów do dnia 26-11-2008 nie działo się nic oprócz typowej "gry na czas" polegającej na przekładaniu terminów.

Sprawa Ca 487/08 jako apelacja od sprawy II C 111/04 - niby to zakończyła się wyrokiem w dniu 26-11-2008 w Sądzie Apelacyjnym ale z odczytanego a właściwie wypowiedzianego w bardzo zagmatwany sposób monologu (nagranie audio powód posiada jak i pozostałych spraw) dotyczyła zupełnie nie tego co zostało wniesione - co jednoznacznie wskazuje na poza procesowy wpływ dłużników na przewodniczącą SSA Ewę Bazelan. Było to tak nieprecyzyjne, że powód nie wie czego dywagacje sędzi miały dotyczyć i której umowy miał dotyczyć choć apelacja dotyczyła umowy o 23.000 zł. Tylko nieznajomością akt w sprawie lub poza procesowymi naciskami można wytłumaczyć stronniczość sędzi Bazelan - dlatego po raz kolejny sędzia daje wiarę pomówieniom i oszczerstwom które już były podstawą orzeczenia Sądu Karnego - a nie dokumentom w sprawie.

Kolejna sprawa z mojego (powoda) powództwa złożona w 2004 roku ( I Nc 23/04) późniejszy numer I Nc 94 / 07 , obecny I C 590/07 również wprawdzie zakończyła się nakazem zapłaty z dnia 30 -09-2007 wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie przez Sędzię Alicję Zych na kwotę 81.438,00 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem zł) na rzecz powoda. I chociaż wyrok ten opatrzony został w klauzulę wykonalności w dniu 5-11-2007 to powód dostarczywszy powyższy wyrok do komornika sądowego usłyszał od niego - iż jest dziesiątym w oczekiwaniu na swoje pieniądze.
Każdy inny człowiek o takim zadłużeniu jak Ryszard Bębenek dawno by „siedział” w więzieniu - winien jest już ponad 380.000zł i jego zadłużenie znowu wzrosło o ponad 150.000 - kolejny kredyt na zakup mieszkania i działki. Tak więc wniosek z tego tylko jeden iż oszuści w Polsce mają się znakomicie.
Dłużnik korzystając ze swoich układów będąc nietykalnym nadal się celowo zadłuża a jego zadłużenie dotyczy : Urzędu Skarbowego, ZUS-u, firm leasingowych, banków oraz osób fizycznych.
Dziwi w tym miejscu fakt zajmowania wysokiego kierowniczego stanowiska w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa przez dłużnika - co niezgodne jest z ustawą o pracownikach państwowych. Jednak powiązania tegoż dłużnika z lubelskim „wymiarem sprawiedliwości i ścigania” są tak ścisłe i zażyłe, że nie obawia się ścigania za długi i nadal celowo się zadłuża przez co ogranicza swoje możliwości spłaty długów w stosunku do wierzycieli wspomagając swoim postępowaniem kryzys w Państwie.
Na dodatek przy udziale znajomych sobie osób z prokuratury i policji ponownie oszczerstwami, pomówieniami i kłamstwami oskarża swojego wierzyciela czując się bezkarnym gdyż nawet na wniosek powoda do prokuratury o wszczęcie postępowania za pomówienie etc. prokurator odpisała powodowi iż Bębenkom wolno jest tak postępować.
Tak więc przeciwko powodowi prokuratura mogła wystąpić z wyimaginowanymi zarzutami do Sądu Karnego opierając się tylko i wyłącznie na oszczerstwach i pomówieniach dłużników Bębenków ale ta sama Prokuratura (osoby winne matactw) nie podejmuje żadnych działań przeciw pożyczkobiorcy, oszustowi który oszukał nie tylko powoda w sprawach o pieniądze ale oszukiwał i oszukuje dalej instytucje państwowe i osoby fizyczne co wynika z zeznań różnych świadków i znajduje się w aktach sądowych zarówno sprawy karnej jak też w dokumentacji komornika sądowego.

Zmieniony wyrok w sprawie I C 590 wydany w dniu 16-05-2008 zasądzający od pozwanego na rzecz powoda udokumentowaną kwotę 80.438,00 a nie 81.438,00 powód otrzymuje dopiero w dniu 4 lipca 2008 roku po interwencjach i nadal nie jest w stanie wyegzekwować swojej własności gdyż nie może się doczekać klauzuli wykonalności.
Na dzień dzisiejszy sprawa oczekuje na kolejne przepychanki między sądem a dłużnikiem - o zapłatę kosztów postępowania, o uzupełnienia „oświadczenia o stanie rodziny, majątku, dochodach i źródłach utrzymania” w którym dłużnik poprzednio nakłamał i ukrył znaczące dane - co ciekawe trafia jak na ironię losu do powoda a pismo powinno trafić do dłużnika przez co ponownie odwlekany jest termin pozytywnego zakończenia sprawy dla wierzyciela o kilka miesięcy i daje czas dłużnikowi na kolejne mataczenia i wprowadzania w błąd funkcjonariuszy prokuratury i urzędników sądowych.

Co się zaś tyczy sprawy z powoda powództwa o Sygn. akt I Nc 1233/07 o kwotę 53.800,00 założonego w dniu 17-10-2007 to oprócz wymuszenia od powoda opłaty w kwocie 300 zł (której powód dokonał narażając się na znaczny uszczerbek w budżecie domowym i zapożyczając się u osoby znajomej) w sprawie nie dzieje się absolutnie nic. Dosłownie znikła i szukanie przez powoda akt tej sprawy w Sądzie Rejonowym do którego akta sprawy zostały przekazane przez Sąd Okręgowy nie dało żadnego rezultatu gdyż te akta podobno skierowano ponownie do Sądu Okręgowego a tenże twierdzi iż akta kilka miesięcy temu zwrócił do Sądu Rejonowego i w ten sposób błędne koło się zamknęło a matactwo trwa. Dłużnik pracuje na odpowiedzialnym stanowisku, zarabiając ponad 5000 zł i rodzina około 4000 zł a okradziony musi żyć z renty 500 zł i ciągle korzystać z pomocy rodziny i znajomych wyprzedając swoje dobra i mienie które gromadził kilkadziesiąt lat i nie mając bardzo często nawet na leki.

Mając na względzie te wszystkie okoliczności jak i wiele jeszcze innych, chociażby nie stawianie się dłużników na rozprawy które się nie odbyły lub ich nieobecność na tych które się odbyły z wyrokami niekorzystnymi dla dłużników - wskazuje na poza procesowe informowanie dłużników o tym co się w sądzie dzieje.
Również zastraszanie krzykami powoda przez urzędnika sądowego Ewę Bazelan oraz inne tego typu brewerie – która odzywał się do powoda jak do „bandyty skazanego za rozbój” - spowodowały że poszkodowany zdecydował się na napisanie skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, jak też spowodował nagłośnienie medialnie nieetycznego postępowania sędziów lubelskich czując się okradziony z dorobku swojego życia jak i swoich rodziców.

Powód wnosi też o spowodowanie kontroli oświadczeń o dochodach składanych przez Ryszarda Bębenka w sądach które to oświadczenia nie zawierają prawdy o finansowej sytuacji dłużnika Bębenka. Mataczenie Ewy Bazelan polegające na tym iż opiera się ona na stwierdzeniu iż dłużnicy ( małżeństwo Bębenków) wspólnie mówią i zaprzeczają faktowi udzielania pożyczek na które są wystawiane przez nich i podpisywane umowy oraz weksle nie wnosi absolutnie nic do sprawy i tylko w jednoznaczny namacalny sposób wskazuje iż długu dłużnicy nie chcą oddać a sędzia Ewa Bazelan swoim postępowaniem stronniczo i skrzętnie im w tym pomaga.

Niestety dzięki takim układom z sędziami o których mowa powyżej, którzy pomagają swoimi decyzjami unikania odpowiedzialności - dłużnicy Małgorzata i Ryszard Bębenek czując się całkowicie bezkarni. Naciągnęli już nawet Urząd Skarbowy i ZUS na kilkaset tysięcy oraz firmy leasingowe, banki i osoby fizyczne. Bez wątpienia tego procederu nie mogliby kontynuować bez ochronnych skrzydeł znajomych z organów (nie)sprawiedliwości. W żaden inny sposób nie można wytłumaczyć wydania w sprawie Ca 487/08 wyroku który jest wręcz obrazą Prawa Rzeczypospolitej i Sądu Apelacyjnego jako instytucji państwowej, jak tylko na zasadzie domniemania korupcyjnych układów. Sędziowie przysięgają stać na straży PRAWA oraz kierować się logiką w oparciu o dokumenty w sprawie a nie na pomówieniach i oszczerstwach wymyślanych przez oszustów mających za celu nie oddania długów. Wszelkie swoje dywagacje i domniemania oparte nie na dokumentach czy faktach powinny być traktowane jako kłamstwa, pomówienia i oszczerstwa oraz bajki wymyślone przez dłużników Bębenków celem nie oddania przywłaszczonych pieniędzy i winny mieć swój epilog w skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko pożyczkobiorcom kłamiącym, sypiącym oszczerstwami i pomówieniami na pożyczkodawcę ale niestety jak to twierdzi pani prokurator – im wolno tak robić. Ktoś już dawno stwierdził - na kredyt łatwo się żyje, ale zwrócić go jest trudno...

Dlatego powód prosi i zobowiązuję Prezesa Sądu Okręgowego o nadzór z urzędu w powyższych postępowaniach sądowych celem ukrócenie dalszej działalności przestępczej dłużników i ukrócenie dalszych ochronnych działań nad dłużnikiem przez ich popleczników w Prokuraturze i Sądach.

Dane poszkodowanego dla informacji AP.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Taimi
04-01-2015 / 20:16
A wonderful job. Super helpful inootmarifn. vgvfnosqehv.com [url=khzgubukf.com]khzgubukf[/url] [link=jkvyjcjywbk.com]jkvyjcjywbk[/link]
~Iorny
20-12-2014 / 16:04
I watned to spend a minute to thank you for this.