Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MATACZENIA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW W SPRAWIE REKTORA ANTONIEGO JAROSZA

Sprawa Antoniego Jarosza - czyli jak żydowska masoneria mając swoich sędziów i prokuratorów, oraz media takie jak Gazeta Wyborcza czy TVN cały czas okrada naród i niszczy ludzi.

Prof. A. Jarosz w centrum Jarosławia zakupił dla swojej Uczelni ponad 40 ha gruntów budowlanych wraz z 34 dużymi obiektami na cele dydaktyczno - socjalne, naukowe i sportowe . Wyremontował i wyposażył 26 budynków dydaktyczno-naukowych i 3 akademiki dla studentów zamiejscowych ,czym zwiększył ich wartość do kwoty ponad jednego miliarda złotych. Wybudował największy w tej części Europy kryty basen oraz 3 boiska sportowe . Artystycznie wykonanym z metaloplastyki ogrodzeniem i misternie, ze smakiem artystycznym wykonanym zagospodarowaniem w czynie społecznym placów 40 hektarowej Uczelni wyzwolił wilcze apetyty wpływowych i majętnych osobistości ,które postanowiły zniszczyć Rektora Jarosza i Jego Uczelnię, by za symboliczną „złotówkę” nabyć tytuł własności upadłej Państwowej Szkoły Wyższej w Jarosławiu . Realizacji tego zamysłu i utajnionym, libertyńskim, niebezpiecznym i groźnym dla Polski ambicjom i żądaniom wpływowej masonerii, działającej w tym regionie Polski, służą brutalna nagonka i nieustanny atak na Osobę A. Jarosza Policji, Prokuratury i niektórych Sądów .Systematyczne prześladowania, medialne ataki i oszczerstwa, poniżanie, szykany sądowe i prokuratorskie zmierzają do zniszczenia tego wybitnego naukowca, społecznika i patrioty. Dla wielu wpływowych ludzi Profesor stał się wyrzutem sumienia i niebezpiecznym świadkiem dla tych, którzy tę uczelnię przejęli i zniszczyli Ostatnie aresztowanie tego schorowanego i zmaltretowanego człowieka budzi moralny sprzeciw i odrazę. Uzyskaliśmy pewność , iż w tym postępowaniu nie liczy się prawda i stan faktyczny, nie liczą się dobra osobiste Prof. dr hab. Antoniego Jarosza, gdyż policja, prokuratura i sąd ignorując przeciwwskazania , opinie lekarzy biegłych sądowych, świadomie popełniają zbrodnię (art. 160 k.k.), bo liczą na bezkarność i brak odpowiedniej reakcji opinii społecznej oraz Ludzi Prawego Sumienia .Systematyczne prześladowania, medialne ataki i oszczerstwa, poniżanie, szykany sądowe i prokuratorskie zmierzają do zniszczenia tego wybitnego naukowca, społecznika i patrioty. Już rozgrabiono uczelnie i zniszczono jego pracę.
Aresztowanie schorowanego i zmaltretowanego człowieka, który od wielu miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim wydawanym przez lekarzy biegłych sądowych, wraz z przeciwwskazaniem, iż „ aktualny stan zdrowia Pana Antoniego Jarosza nie zezwala na udział w postępowaniu karnym jak również na pobyt w warunkach szpitala więziennego …” budzi moralny sprzeciw i odrazę. Prawda o prześladowaniu i cierpieniu Profesora Jarosza jest ponura i straszna, a w/w. fakty i procedury porównywalne są z praktykami stalinowskiego terroru , dlatego nie możemy i nie będziemy w tej sprawie milczeć oraz bezczynnie czekać, gdy bezprawny areszt zagraża zdrowiu i życiu Profesora A. Jarosza, gdy grozi Mu śmierć !..

Prof. zw. dr hab. Antoni JAROSZ Kraków, 11.IV. 2008r.

Areszt Śledczy w Krakowie

L I S T O T W A R T Y

Ja niżej podpisany Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz, mam świadomość tego , że umieram śmiercią głodową, bo do wykonania tego wyroku śmierci, zmusza się mnie licznymi naruszeniami moich dóbr osobistych , ustawicznym łamaniem prawa, pozbawieniem mnie prawa do obrony i pastwieniem się, znęcaniem się nade mną ,biciem mnie po twarzy , kopaniem mnie po różnych częściach ciała, wymuszaniem na mnie fałszywych zeznań i uprawianym terrorem psychicznym oraz fizycznym , wymusza się na mnie , to co czynię na znak protestu – śmierć głodową !.... W związku z podejmowanym od dnia 22 lutego 2008r.dotąd strajkiem głodowym , co trwa już 51 dni, oświadczam, że za tę zbrodnię dokonywaną na mojej osobie, oskarżam Panią Prokurator Agatę Chmielarczyk - Skibę z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Panią Sędzinę Lucynę Zygmunt z II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz kilku innych funkcjonariuszy Prokuratury, Aresztu i Sądu, którzy bardzo ciężko chorego,70-letniego Starca wyjątkowo podle traktują, bezprawnie ,kolejny raz osa-dzili na 6 miesięcy w Areszcie Śledczym w Krakowie, łamiąc przy tym polski Kodeks Karny i prawo europej-skie, ignorując moje prawa do obrony oraz naruszając konstytucyjne prawa , a także wolności obywatelskie .

Od 3 lat nieustannie, w tym i obecnie w czasie mojego pobytu w Areszcie Śledczym w Krakowie, usiłuje się wymusić na mnie podpisanie fałszywych oskarżeń i kłamstw , na wielkich Patriotów i Kapłanów : Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego i Ojca Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia MARYJA . Od spełnienia tego niegodziwego czynu, uzależnia się zwolnienie mojej osoby z Aresztu . Nie złamią mnie !

Nigdy dotąd nie przebywałem w Szpitalu Więziennym , nie byłem poddawany żadnym specjalistycznym badaniom , stale przebywam w celi aresztanckiej i nie korzystam ze specjalistycznej opieki lekarskiej . Okresowo byłem poddawany badaniom w warunkach ambulatoryjnych , jednak bez badań specjalistycznych . W związku z powyższym p r o s z ę o :

a) natychmiastowe powołanie Komisji Lekarskiej, składającej się co najmniej z 5-ciu lekarzy specjalistów, spoza Aresztu Śledczego w Krakowie, w celu wykonania wszechstronnego, specjalistycznego badania , oceny mojego faktycznego stanu zdrowia i stwierdzenia, czy istnieją przeciwwskazania do prowadzenia śledztwa w warunkach całkowitej izolacji aresztu śledczego ;

b) natychmiastowe przeniesienie śledztwa VI Ds. 15/07 i innych do Prokuratury i Sądu w Warszawie lub w Tarnobrzegu , bądż do innego miasta ( poza Okręg Krakowski ,Rzeszowski i Przemyski ) ;

c) natychmiastowe zwolnienie mnie z Aresztu, bo dalsze w nim przebywanie jest dla mnie wyrokiem śmierci, a na tak surowy wyrok nie zasłużyłem i w Europie została zniesiona kara śmierci ;

d) solidarność ze mną i z moim Przedstawicielem mgr Eugeniuszem Koprowskim oraz proszę o życzliwe zainteresowanie i pilną pomoc wszystkich Ludzi Dobrej Woli , bo jestem niewinny, lecz podłość , pazerność, zawiść, nieuczciwość i głupota czyniących mnie krzywdę ludzi złych ,są tak wielkie ,iż nawet w obliczu śmierci , moi adwersarze i wrogowie, nie są w stanie powstrzymać się od dokonywanej na mnie zbrodni i wciąż krzyczą : „ukrzyżuj Go” i wciąż konającego z głodu pozbawiają Godności Osoby Ludzkiej oraz prawa do ochrony dóbr osobistych, w tym zdrowia i życia ! Umierając jako więzień sumienia, osadzony w Areszcie z przyczyn politycznych i religijnych, moim katom , oprawcom i tym, którzy mnie skrzywdzili i wciąż mnie nękają, prześladują jako Polak – Katolik wybaczam ! Tych, których skrzywdziłem , pokornie proszę o wybaczenie .

Umieram, bo mnie uznano za żarliwego Patriotę, kochającego swój Naród i Ojczyznę POLAKA - KATOLIKA ! Umieram z głodu i w przekonaniu, iż odmawiając mi prawa do świątecznej paczki żywnościowej, pozbawiono mnie nie tylko Wielkanocnej Święconki ale i prawa do Radości z Chrystusowego Zmartwychwstania .On bardziej ode mnie cierpiał i choć był niewinny, poniósł śmierć, także za mnie i za grzechy tych, którzy wciąż mnie krzywdzą i chcą mojej śmierci.

Mój Pan i Bóg śmierć pokonał oraz Zmartwychwstał ! Z pełnym zaufaniem idę do Domu Ojca, bo wierzę w Syna Jezusa Chrystusa i Jego oraz moje Zmartwychwstanie !

Tym, którzy modlili się za mnie i wyświadczyli mnie , mojej rodzinie, moim Przyjaciołom, w tym mgr Eugeniuszowi Koprowskiemu (mojemu Przedstawicielowi ) jakieś dobro ,z głębi serca dziękuję i proszę o modlitwę oraz błagam o najdoskonalszą , najświętszą Ofiarę Eucharystyczną, w intencji wyjednania Miłosierdzia Bożego dla mnie ,dla moich bliskich , a po mojej śmierci proszę możliwie jak najczęściej pamiętać o Mszy Świętej za spokój mojej Duszy .

Prof. zw. dr hab. Antoni JAROSZ

Oryginał l i s t u z własnoręcznie złożonym przez Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza p o d p i s e m posiada mgr Eugeniusz Koprowski (tel. k. 694697267) Założyciel – Prezes Komitetu Obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i Osób Represjonowanych oraz Przedstawiciel A. Jarosza ( art.42 K.k.w. w związku z art. 242 $1-2 K.k.w. oraz art. 38 – 39 K.k.w. , art. 62 - 63 k.p.c. , w zw. z art. 87-91 Kpk . i art. 270$2 –272 K.p.k ) .

Dnia 3-04-2008 o godz. 20:46 mgr Eugeniusz Koprowski przesłał do Ojca Świętego Benedykta XVI Papieża w Watykanie list i w nim napisał :
Od 22
lutego 2008r. dotąd Dostojne Władze Kościelne , uprawnione instytucje Państwowe RP , organizacje humanitarno-interwencyjne w Polsce oraz instytucje międzynarodowe oraz krajowe , w tym media krajowe i zagraniczne są informowane o kolejnych dniach protestu głodowego Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza , a także otrzymują do wiadomości niniejszy list otwarty .

List otwarty


Wasza Świątobliwość Kielce, 21.IV.2008 r.
Ojciec Święty Benedykt XVI
Papież


Umiłowany , Ukochany Ojcze Święty !

W polskich aresztach i więzieniach trwa strajk głodowy ,dotąd śmiercią głodową zmarło dwóch aresztantów. Kilka dni temu o takim zdarzeniu ,to jest o śmierci głodowej 33 - letniego Rumuna , w Areszcie Śledczym w Krakowie donosiły serwisy informacyjne Wirtualnej Polski i TVP 2 .

Od 22 lutego 2008 r. dotąd, to jest już 60 dni podejmuje strajk głodowy w tym samym Areszcie 7O-letni, bardzo ciężko chory Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz. Jest to wielki Patriota, wybitny ekonomista, wyjątkowo utalentowany menedżer - założyciel i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu . Pan rektor A. Jarosz jest głęboko wierzącym Katolikiem wyznania rzymskokatolickiego i jako rektor był przyjmowany w Watykanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II .
W ciągu 7 lat wybudował bez pomocy państwa polskiego, uczelnię z
34 budynkami , w tym 26 dydaktyczno - naukowymi i 3 akademikami dla
4,5 tysiąca studentek oraz studentów . Zdobył dla Uczelni i przepięknie ogrodził podmurówką i ogrodzeniem z metaloplastyki 40 ha terenów budowlanych w centrum Jarosławia . Zatrudnił 17 Kapłanów Profesorów i 3 Duszpasterzy Akademickich, którzy wraz z świecką 500 - osobową kadrą naukowo-dydaktyczną kształcili i wychowywali ponad 15 tysięcy
studentek i studentów . Oprócz przedmiotów zawodowych , na
wszystkich kierunkach studiów wyższych wykładano naukę społeczną
Kościoła, filozofię , religioznawstwo , historię Kościoła i Polski , Biblię oraz Pismo Święte. Podjął się zadania wybudowania infrastruktury dla radiowo-telewizyjnych studiów zaocznych , bo chciał zapewnić 100 000 Polkom i Polakom z Podkarpacia, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Słowacji i Dalekiego Wschodu ukończenie studiów wyższych w P o l s c e .Zamierzał współpracować w realizacji tego zamysłu z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem - Dyrektorem Radia Maryja . Jest pierwszym i dotąd jedynym rektorem w Polsce , który wybudował w 80 procentach Kościół Akademicki oraz zabezpieczył uchwałą Senatu Uczelni 1,5 mln. złotych środków własnych na dokończenie budowy Domu Bożego pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej .Ten zacny i wielki Polak oraz Katolik niewinnie przesiedział w Areszcie ponad 15 miesięcy .Od 3 lat pozostaje bez pracy i środków na utrzymanie konieczne, choć wszystkie wyroki I - szej instancji zostały uchylone i dotąd ten Człowiek nie został skazany prawomocnym wyrokiem .W załączeniu przesyłam wybraną dokumentację lekarską, która dokumentuje krytyczny stan jego zdrowia. Bezduszne władze głodującemu Aresztantowi odmówiły paczki wielkanocnej, którą usiłowałem mu wręczyć w Wielką Sobotę 22 marca 2008 r.
Wielokrotnie informowałem o wielkim cierpieniu i tragicznym położeniu Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza miliony radiosłuchaczy Radia Maryja.
Na oczach milionów ludzi w Polsce i na świecie umiera z głodu kolejny więzień sumienia, osadzony w Areszcie i skazany na śmierć głodową z przyczyn politycznych i religijnych . W Polsce zniesiono karę śmierci ,lecz terror psychiczny, fizyczny i rażące naruszanie prawa w stosunku do więźniów politycznych , a nim jest Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz, prowadzą do wykonywania w Polsce kary śmierci ! Podkreślmy to, świadomie doprowadza się Aresztantów do śmierci ,bo pozorowane wykonywania prawa i ostentacyjne łamanie prawa , jest tak dokuczliwe, a prawo do obrony jest nieustannie naruszane, iż stosowane w aresztach i szpitalach psychiatrycznych metody, kojarzą się w 2008 r. z okrucieństwami i bezprawiem okresu stalinowskiego w Rosji i w Polsce .
Proszę Waszą Świątobliwość o poinformowanie opinii światowej o tej
kolejnej zbrodni dokonywanej na Prof. dr hab. Antonim Jaroszu przez
polską Prokuraturę i polski Wymiar Sprawiedliwości .
Proszę o taką interwencję , która nie dopuści do kolejnej ,przedwczesnej śmierci głodowej w Areszcie Śledczym w Krakowie ! Widziałem się z Prof. A. Jaroszem 22 marca w Wielką Sobotę, dlatego potwierdzam jako świadek koronny fakt podjęcia i kontynuowania strajku głodowego , a jego stan zdrowia oceniam jako krytyczny .

W każdej chwili Prof. zw. dr hab. Antoniemu Jaroszowi grozi śmierć z wycieńczenia organizmu i głodu ! Proszę Ludzi Dobrej Woli o liczne protesty, proszę międzynarodowych organizacje humanitarne o skuteczną interwencję , proszę organizacje broniące więźniów sumienia.

Osadzonych w aresztach i więzieniach z przyczyn politycznych i religijnych o pomoc umierającemu z głodu, męczennikowi naszych czasów .....
Przy tym informuję Waszą Świątobliwość ,że 3-krotnie informował mnie Pan Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz ,iż od 3 lat i obecnie jest zmuszany do złożenia nieprawdziwych oszczerstw na wielkich Patriotów i Kapłanów : Ojca Tadeusza Rydzyka - Dyrektora Radia Maryja oraz Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego . Prokuratura Krakowska oraz śledczy przesłuchujący Pana Prof. A. Jarosza od złożenia i podpisania fałszywych oskarżeń na w/wym. Kapłanów uzależniają uwolnienie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza z Aresztu . Ten oburzający i godzien potępienia fakt, upewnia mnie w przekonaniu ,że Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz jest więźniem sumienia, osadzonym w Areszcie Śledczym w Krakowie z przyczyn politycznych i religijnych .
Proszę Waszą Świątobliwość o publicznie wypowiedzianą modlitwę w
intencji natychmiastowego uwolnienia z Aresztu Śledczego w Krakowie
męczennika naszych czasów i więźnia politycznego Prof. zw. dr hab.
Antoniego Jarosza .
Ukochany , Umiłowany Ojcze Święty prosimy o modlitwę i o
Apostolskie Błogosławieństwo .
Ps. Więcej informacji na ten temat podaję na Stronie Parlamentu
Ekologiczno-Rolnego RP : http://www.perrp.republika.pl
Życzę Waszej Świątobliwości Obfitości Łask Bożych .

Szczęść Boże !
Z wyrazami głębokiego Szacunku mgr Eugeniusz Koprowski z Kielc
e-mail : koprowski_e7@wp.pl
tel. kom. ( + 48 ) 664697267
25-327 Kielce, ul. Wielkopolska 12/19
Do tego listu dołączam podpisy 625 Członków Rady Głównej Komitetu
Obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i Osób Represjonowanych .
W załączeniu zdjęcie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza po kolejnym

Pobiciu Jego Osoby, przez dotąd nieznanych sprawców .

Prof. zw.dr hab. Antoni Jarosz od 8 maja 2007r. do 25.XI.2007r. był aż 8 - krotnie napadany i bity przez nieznanych sprawców, w tym także przez Policjanta .Gdy Prof.dr hab. A. Jarosz wyjeżdżał na Grób swoich Rodziców dwóch łobuzów Go napadło , kazali się podwieźć z Rzeszowa do Łańcuta , tu Go pobito, a po tym złożono doniesienie, że to niedołężny, chory rektor A. Jarosz porwał dwóch rosłych ,naście razy silniejszych od A. Jarosza bandytów, w „celach lubieżnych „ . Następnego dnia po tej obrzydliwej prowokacji pisało wiele mediów, by zniesławić Osobę A. Jarosza i naruszyć Jego dobra osobiste . Prokuratura w Krakowie i Sąd I I Wydział Karny w Jarosławiu 22 lutego 2008r. Tę prowokację wykorzystali do przedłużenia o kolejne 3 miesiące pobytu A. Jarosza w Areszcie Śledczym w Krakowie .

Rektor Jarosz na wolności !

Dnia 25-04-2008 o godz. 19:40 Eugeniusz Koprowski napisa³(a):
Dnia 25.IV.2008r. o godz. 17 opuścił Areszt śledczy w Krakowie Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz. Jego Opiekun i Przedstawiciel mgr Eugeniusz Koprowski z Kielc wpłacił I-sza ratę poręczenia majątkowego w wysokości 15 000 złotych . Prokuratura Okręgowa w Krakowie wynegocjowała z mgr Eugeniuszem Koprowskim 35 tys. złotych kaucji łącznej i wyznaczyła termin wpłacenia II raty kaucji w wysokości 20 000 złotych do dnia 9 maja 2008r. Gdy mgr Eugeniusz Koprowski ( tel.kom. 646 697 267 lub 603 041 160 ) nie uzbiera 20 tys. złotych w terminie , Prof. A. Jarosz wróci do Aresztu .

Przypomnijmy : Prof.zw. dr hab. Antoni Jarosz w latach 2005-2006 przebywał 11 miesięcy w areszcie i od 25 listopada 2007r. dotąd przebywał w areszcie śledczym w Krakowie . Przez ostatnie dwa miesiące prowadził strajk głodowy .W tym okresie trwała dramatyczna walka o zdrowie i życie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, w której ogromne zasługi posiadają : Radio Maryja, Kanadyjskie pismo
INFO nurt 2 oraz
członkowie Rady Głównej Komitetu Obrony Prof.zw. dr hab. Antoniego Jarosza i Osób Represjonowanych ( http://www.perrp.republika.pl oraz http://www.infonurt2.com ) .
Dotąd Rektor Antoni Jarosz nie jest osoba karana i wszystkie wyroki I-szej instancji zostały uchylone przez sady okręgowe. Jeszcze wczoraj Eugeniusz Koprowski wraz z Członkami Rady Głównej
Komitetu Obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i Osób Represjonowanych los i przyszłość Rektora A. Jarosza zawierzał Matce Bożej Częstochowskiej . Tu były zbierane 24.IV.2008r. podpisy pod
protestem-poparciem załączonego pisma procesowego o zwolnienie
Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza .

Infonurt2 :
Rektor Jarosz został zwolniony po 2 dniach po naszym ogłoszeniu na
www.infonurt2.com
Ale na tym nie koniec , trzeba dalszych pieniędzy na kaucje -20,000zl

Poza tym prześlemy w imieniu Emigracji Polskiej raport w języku angielskim do sygnatariuszy Umowy Poczdamskiej (USA, Rosja ,Francja i GB) o tej formie terroru w wykonaniu okupanta żydowskiego w Polsce. Nasz poprzedni raport do USA o okupacji Polski przez Izrael i lokalnych „zasiedzonych” Żydów.

MY DOKUMENTUJEMY PRAWDĘ
Sprawa Jarosza - zawiadomienie o przestępstwie prok. krakowskiej Agaty Chmielarczyk–Skibie oraz jarosławskiej sędzi Lucynie Zygmunt.

AKTUALNOŚCI PER RP:

- List Otwarty Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza z 12.IV.2008 r.

- List do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI wraz ze zdjęciem Prof.zw. dr hab. Antoniego Jarosza, po pobiciu.

- Załącznik do listu do Ojca Świętego Benedykta XVI ( podpisy 625 osób ).

- Pismo z 23.III.2006r. w sprawie prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zbrodni z art. 160 i 231 k.k.

- Licytacja trzech obrazów malarza Mariusza Mokrzyckiego z Prudnika.

- Gratulacje z okazji X - lecia Naszego Dziennika - Eugeniusz Koprowski.

- Pełnomocnictwo z dnia 28.01.2008 r.

- Oświadczenie z dnia 11.01.2008 r.

- Opinia Pana Adwokata Andrzeja Siedleckiego z Warszawy uzupełnia argumentację mgr Eugeniusza Koprowskiego i dowodzi, że kolejne aresztowanie Prof. dr hab. Antoniego Jarosza było i jest bezprawne.

- Felieton nr 6: Społeczna kontrola aresztów i więzień w Europie ( + druki wzorcowe dla organizacji społecznych, parafii i osób godnych zaufania).

- Pismo o zwolnienie Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Pełnomocnictwa, dokumentacja lekarska, Postanowienia Prokuratorskie, poręczenia społeczne 3 Stowarzyszeń w/s Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Wnioski o zwolnienie z aresztu Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Dowód wpłaty kaucji za zwolnienie z aresztu Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Zasady tymczasowego aresztowania.

- Prośba do Prokuratora Generalnego w sprawie zwolnienia z aresztu Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Felieton Nr 5 : Stop zbrodni dokonywanej na Prof. zw. dr hab. Antonim Jaroszu !

- Felietony w obronie śmiertelnie zagrożonego zdrowia i życia Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

- Potwierdzenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

- Protest 3 Stowarzyszeń inicjujących walkę o zdrowie i zycie Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

- Załącznik nr 4 do protestu w sprawie Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Emilia Cenacewicz, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sherry
05-11-2016 / 21:50
~Buffie
02-11-2016 / 02:05
~Nevea
04-01-2015 / 21:36
Gee whiz, and I thghuot this would be hard to find out. tsirfmydfyg.com [url=pymkrqffz.com]pymkrqffz[/url] [link=togauvhwrq.com]togauvhwrq[/link]
~Balvir
20-12-2014 / 06:30
Λέει ο συγγραφέας: "Productive stupidity means being ioagrnnt by choice." και συνεχίζει: "The morecomfortable we become with being stupid, the deeper we will wadeinto the unknown and the more likely we are to make bigdiscoveries."
~Kruchy
30-05-2013 / 14:59
Palcem nieomal wskazuje na pseudo księży i biskupów, którzy są w Świętym Kościele Powszechnym tylko po to, aby go rozwalić. Jak ktoś nazywa rzeczy po imieniu i pokazuje swoim życiem, że można inaczej, to trzeba z niego zrobić wariata i bandytę, bo wyłamuje się z głównego paradygmatu myślenia. Ten paradygmat to knot, to kłamstwo, że jakoby mamy się zadowalać tym, co nam się jak psom zrzuca pod stół i nade wszystko, iż jesteśmy ŚWINIAMI. Ludzie szanujmy się, walczmy o PRAWDĘ, o GODNOŚĆ. Pamiętajmy, że trzeba być albo gorącym albo zimny! Katolicy nie bójcie się, bądźcie świadkami, nie drżyjcie, trwajcie w miłości JEZUSA CHRYSTUSA. (!!!)
~do gale
25-09-2012 / 04:00
Z tego co czytałem, to rozprawy nadal się toczą (przeniesione do Krakowa), więc nie wiem, skąd informacje, że mu to wszystko udowodniono. A odnośnie samego artykułu, to zaintrygował mnie fragment "Wybudował największy w tej części Europy kryty basen" i nie mam zielonej pojęcia, o który dokładnie obiekt może chodzić.
~gale
14-06-2012 / 21:17
Nie ulega wątpliwości, Jarosz jest genialny. Liczba zarzutów, które mu udowodniono (gwałt na kobiecie, gwałt na mężczyźnie, defraudacja, korupcja - to tylko drobinki) jest imponująca. Rzeczywiście, kwalifikuje się raczej do leczenia psychiatrycznego zamkniętego niż do zwykłego zakładu karnego gdzie mógłby zdemoralizować niejednego kryminalistę.
~krzysiek
03-01-2011 / 19:12
Rosjanie swoich przeciwników wtrącali do psychuszek. Teraz jest nowa moda, jesli trzeba się kogoś pozbyć to oskarża się go o przestępstwa seksualne. Samo oskarżenie (choćby najgłupsze) jest już niejako wyrokiem skazującym w ludzkich oczach. Już się wam kończy koryto "Panowie Fartuszkowi" od cyrkla i kielni!
~Maria
29-12-2010 / 13:19
Jestem nauczycielką w liceum, wielu moich uczniów ukończyło tę szkołę. Znaleźli pracę, są solidnie wykształceni. Myślę, że prawda zwycięży, a oprawcy poniosą karę, jak nie tutaj na Ziemi to po śmierci.Serdecznie współczuję Panu Profesorowi i życzę zdrowia.