Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZDZISŁAW RACZKOWSKI co kryje immunitet organy władzy poza prawem i bez odpowiedzialności

Immunitet - czyli brak odpowiedzialności za oszustwa dla zdziecinniałych urzędników państwowych.

- tylko niekompetencje?, czy już nawet korupcje?, 
a może działania na szkodę Państwa wszelkich "grupek trzymających władzę"? 

Postaramy się ten temat rozważyć. 
Przywilej immunitet pojawił się po Rewolucji Francuskiej jako gwarancja sędziowskiej niezależności. Miał gwarantował sędziom niezawisłość, nietykalność, jego celem było ograniczenie wszelkich nacisków władz na tych urzędników. Jasne, że taki urzędnik musiał postępować wyjątkowo etycznie, być przykładem moralnym, symbolem PRAWA. 
Później, tym przywilejem objęto dyplomatów, posłów i prokuratorów na całym świecie.

Dzisiaj, zwłaszcza w polskim wydaniu przywilej ten jest bez wątpliwości karykaturą swego pierwowzoru. Powszechne oburzenie społeczeństwa budzą demoralizujące wręcz spektakle chowania się za immunitetem przez wielu mniej lub bardziej prominentnych przedstawicieli tych profesji. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej niemoralnego, niż mataczenie i prywatę lobby sędziowsko-prokuratorskiej, jakby nie było, z założenia mającej stać na obronie prawnej społeczeństwa, a nie brać udział w oszukiwaniu narodu. 
Jasne, że z tych powodów rodzi się pytanie, czy sposobem zatrzymania tej fali kompromitacji organów władzy nie powinno być zniesienie immunitetu?
Nie jest konieczne, ale na pewno musi być ściślejsza kontrola i weryfikacja urzędników państwowych korzystających z tej formy ochrony swojej działalności. Nie może być, że pijany poseł, czy sędzia zasłaniający się immunitetem nie pozwala na sprawdzenia swego stanu upojenia alkoholowego. Bez wątpienia, jest to nadużycie władzy. 
Jak stwierdził prof. Piotrem Kruszyńskim dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego - nie ma zakazu sprawdzenia zawartości alkoholu we krwi np. posła, czy sędziego. Tylko zwykła asekuracja policjantów, którzy obawiają się oskarżenia posła machającego legitymacją doprowadza do paranoi, że policjanci są tchórzliwi, a nietrzeźwy poseł, czy sędzia zostaje bezkarny. 
Z drugiej strony, mamy wiele przykładów, że wielu odważnych policjantów, którzy ośmielili się wyeliminować takiego niebezpiecznego dla społeczeństwa awanturnika  straciło pracę, na podstawie "oburzonych?" ich działaniem prewencyjnym przez pijanego sędziego - Już ja ci krawężniku pokażę z kim masz do czynienia...  Takich przykładów nieetycznych wykorzystywania immunitetu i bezkarności mamy tysiące.  

Dzisiaj, w czasach demokracji wykonywanie obowiązku posła, sędziego czy prokuratora, nie wiąże się z lękiem, obawami, a immunitet i tak nie chroni przed zarzutami  sprzedajności, co dowodzą postępowania komisji sejmowych. Nadszedł już czas odpowiedzialności za prowadzona działalność. Działania na szkodę społeczeństwa i PRAWA nie może być ukrywane pod przywilejami.
Jasne, że zniesienia immunitetu najbardziej obawiają się lobby sędziowsko-prokuratorskie. Na dzień dzisiejszy nie dość że dysponują władzą, to zapewnili sobie jeszcze brak odpowiedzialności za znikający nieustannie majątek państwowy i  jednocześnie ukrycie przed fiskusem własnego stanu majątkowego.

Naprawdę śmieszna jest interpretacja prawników, że bez immunitetu nie będą mogli wykonywać swój zawód.  
Naiwne jest tłumaczenie, że będą się bać procesów wytaczanych przez oskarżonych czy też podejrzanych, którzy tą drogą chcieliby ich wyeliminować z prowadzenia śledztwa, czy samego procesu sądowego. Już samo takie uzasadnienie dowodzi niskiej etyki i moralności, z jaką ostatnio spotykamy się w tym zawodzie.
Czy to nie obawa, że po tylu latach obowiązywania immunitetu w polskim wydaniu, a więc i ochrony  przed skutkami nawet pospolitych przestępstw, trudno będzie przywrócić mu właściwą rangę?. 
Dlatego należy szybko wymienić tych, którzy stanowią prawo, którzy traktują immunitet jako przywilej korporacyjny i którym odpowiada status ochrony przed odpowiedzialnością za wszystkie przestępstwa.

Dzisiaj posła, sędziego, prokuratora i członka kierownictwa NIK nie można pociągnąć do odpowiedzialności za pospolite przestępstwo bez zgody odpowiednich organów. W przypadku posłów – Sejmu, w przypadku sędziów i prokuratorów – sądów dyscyplinarnych, a w przypadku wysokich rangą pracowników NIK – Kolegium NIK. A te wyższe urzędy, niestety, wyjątkowo często chronią swoich kolegów przed karą.
Oczywiście, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo, iż niewygodnego posła, sędziego czy prokuratora ktoś będzie chciał ścigać za wyimaginowane przestępstwo pospolite. Tego nie można wykluczyć, ale trzeba uczciwie to sprawdzić. Często są to nawet rozgrywki wewnętrzne o wpływy w tej klice. Nie może być nic bardziej demoralizującego niż fakt, że np. sędziowie, skazujący ludzi za pospolite przestępstwa, sami są bezkarni. Ostatnio pod wpływem opinii publicznej posłowie często sami zrzekają się immunitetu, a policjanci jakoś, choć wciąż z trudem, radzą sobie z nietrzeźwymi parlamentarzystami za kierownicą. 

Logiczne, że prawomocne skazanie powinno być jednoznaczne z utratą immunitetu. Można jedynie rozważać, czy powinno to dotyczyć wszystkich przestępstw czy np. tylko ciężkich przestępstw umyślnych. Nie ma jednak wątpliwości, że przestępstwa umyślne publiczno-skargowe czy też ciężkie przestępstwa nieumyślne, spowodowane pod wpływem alkoholu, powinny pociągać za sobą osądzenie urzędnika państwowego. Jednak aby to było możliwe, niezbędne są zmiany w konstytucji. A nie brakuje obaw, że jeżeli obecny Sejm zacznie przy niej majstrować, to więcej zepsuje, niż naprawi. Posłowie mają dziesiątki propozycji zmian, czasami nieprzemyślanych, niekiedy szkodliwych i dotyczących bardzo wielu rozwiązań konstytucyjnych.
Aktualnie postulaty likwidacji immunitetu są powszechnie akceptowane – ponad połowa Polaków podpisuje się pod likwidacją tego przywileju uprzywilejowanych. 
Chowający się za immunitetem sędzia nie ma kwalifikacji moralnych do bycia sędzią. Aby osądzać innych, trzeba mieć nie tylko wiedzę prawniczą, ale i „nieskazitelny charakter”. Jeżeli sędziemu tej nieskazitelności brakuje, musi odejść. Immunitet sędziowski jest przecież gwarancją niezawisłości sędziowskiej. Jak można mówić o zaufaniu do sądów, jeżeli sędziowie z sądów dyscyplinarnych, nie uchylając immunitetu swojemu koledze w przypadku naruszenia przez niego prawa, stawiają go ponad prawem. Podobnie sprawa ma się z prokuratorami - stwierdza prof. Piotr Kruszyński -  „Nieskazitelny charakter” jako atrybut sędziego czy prokuratora zapisano w ustawach o sądach i prokuraturze. To jest bezwzględny wymóg, tu nic nie można zmienić. Jak zatem zmienić ludzi w sędziowskich czy prokuratorskich togach? – Karać. Bezwzględnie karać. Nikt przecież nie musi być sędzią, a wyrok skazujący sędziego lub prokuratora pozbawia ich uprawnień zawodowych na zawsze. 

Powstaje pytanie: co zrobić z bezkarnymi sądami dyscyplinarnymi, których praktycznie jedynym celem jest ochrona kolesiów po fachu? Czy należy to załatwić parlamentarnie?
Logiczne, że cała ta patologia będzie trwała, dopóki będzie trwał exodus sędziów z immunitetami do pracy, np. w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Tylko jak to pogodzić z fundamentalną zasadą trójpodziału władzy? 
Podobnie jak fakt, że minister sprawiedliwości jest zarazem prokuratorem generalnym, to przecież też patologia organów sprawiedliwości.
Kiedy to wszystko się zmieni?


PO zbiera podpisy
Od kilku dni przedstawiciele brzeskiej Platformy Obywatelskiej zbierają podpisy od osób popierających planowane w całym kraju referendum w sprawie zmian w konstytucji, mających na celu zredukowanie wydatków na utrzymanie parlamentu. 
-Jest to najważniejsze wydarzenie polityczne ostatnich kilku lat, zainicjowane przez Platformę Obywatelską. Chcemy wywrzeć presję społeczną na inne ugrupowania polityczne, aby te przyłączyły się do akcji. Trzeba podnieść z ziemi zszarganą ocenę pracy parlamentarzystów. Przez tę akcję narażamy się na ataki ze strony innych partii, które zarzucają nam polityczną komercję. Nasze propozycje to nie działanie "na niby", traktujemy to bardzo serio. Akcję podjęliśmy po wielu wewnętrznych dyskusjach. Proponujemy takie zmiany w najważniejszej ustawie, które w realny sposób doprowadzą rząd do oszczędności. Chcemy poprowadzić za sobą przynajmniej kilkaset tysięcy ludzi. Cały czas prowokujemy inne środowiska do debaty na ten temat. Naszym celem jest uczynienie października miesiącem prawdziwych oszczędności. Nasze państwo może być tańsze - mówi poseł PO, Aleksander Grad. 
Przypomnijmy, że cztery postulaty zaproponowane przez PO to zmniejszenie liczby posłów, zniesienie senatu, zniesienie immunitetów poselskich dających gwarancję bezkarności, wreszcie wprowadzenie jednomandatowych okręgów dla wyborów większościowych. (ZS)

 Kolejne strony dokumentujące nieodpowiedzialne zachowania funkcjonariuszy władzy:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)

SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Skurwiona Temida - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH
BEZ ZNIECZULENIA - ZASTRASZANIE I PRZEŚLADOWANIE REDAKTORA I DZIENNIKARZA CZASOPISMA.

Pomówienia - stan prawny. Prześladowanie dziennikarza i redaktora Zdzisława Raczkowskiego przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów podkarpackich.

Przestępcy sądzeni przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce wychodzili na wolność za pieniądze. W areszcie siedzi już 20 osób, śledztwo wykazało, że zamieszani w sprawę są m.in. sędziowie, kierowniczka sekcji penitencjarnej sądu, lekarze psychiatrzy wystawijący lewe opinie...

Stanisław Urban głośno mówił o zaskakujących nieprawidłowościach, na które natrafił przeglądając szpitalną dokumentację. - Funkcjonowało tu coś w rodzaju fabryki fałszywych dokumentów.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
NYCZ-GATE  -  taka sobie afera w rzeszowskim sądzie, jedna z setek jakie tam robią, a potem dziwią się, że 90% społeczeństwa nie wierzy w sprawiedliwość... 
SYTUACJA PRAWNA PODEJRZANEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZYGOTOWAWCZYM tak dla niedouczonych, lub zapominalskich prokuratorów, oraz osób poszkodowanych nieproceduralnym postępowaniem prokuratorskim. 
Biegli dawno już "odbiegli" od prawdy... AFERY 

ARTYKUŁY W PRASIE O PRZEKRĘTACH LEKARZY PSYCHIATRÓW.
Sądy zatrzymują w szpitalach zupełnie zdrowych ludzi - Newsweek
Ofiary poznańskiego psychiatry
Całkiem normalni wariaci
Załatwiamy niewinnych 

Strona prawdy o polskim sądownictwie.

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Jasemin
04-01-2015 / 18:20
Good to find an expert who knows what he's talnkig about! zuwabwofdwn.com [url=qfybpabolt.com]qfybpabolt[/url] [link=xomtkz.com]xomtkz[/link]
~Martina
20-12-2014 / 13:35
superior high quality maunal Good day superb web site!! Man.. Wonderful.. Incredible.. I'm going to be able to bookmark your post and take the particular store's feeds also…I am prepared to find accordingly numerous information throughout post, we prefer develop a lot more strat