Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ROMAM KLUSKA ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

SPRAWA ROMANA KLUSKI - PREZESA OPTIMUSA. 
ZADOŚĆUCZYNIENIE – TAK
ODSZKODOWANIE – NIE
Zamiast 1,4 miliona należnego odszkodowania, śmieszne 5 tys. zł za błędy urzędnicze?
Kiedy urzędnicy państwowi będą ponosić odpowiedzialność za swoje niedouczenie i przekręty?
Bezprawne oskarżenie i zatrzymanie Kluski zostało już opisane na stronach wydawnictwa.

Odpowiedzialność za pomyłki organów wymiaru sprawiedliwości ponosi państwo, które powinno też rekompensować ich skutki w postaci krzywdy doznanej przez obywatela, a spowodowanej przez funkcjonariuszy państwowych - Stwierdził w ustnym uzasadnieniu wyroku skład sędziowski Sądu Okręgowego III Wydziału Karnego w Krakowie, orzekający w sprawie roszczenia Romana Kluski, byłego właściciela i prezesa nowosądeckiej firmy „Optimus”, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieuzasadnione zatrzymanie.
Nieprawomocnym wyrokiem z 17 paĽdziernika 2005 roku sąd okręgowy, na mocy art. 552 par. 4 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Romana Kluski kwotę 5 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wydania wyroku z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną nieuzasadnionym zatrzymaniem, oddalając żądanie odszkodowania i obciążając kosztami sądowymi Skarb Państwa.
Pełnomocnik Romana Kluski, mec. Jan Widacki zapowiedział apelację od wyroku, twierdząc, że w świetle obowiązującego prawa można by dojść do wniosku, że jego niewinny klient został mimo wszystko ukarany, co kłóci się ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, zaś zaistniała sytuacja wskazuje na fakt, że obowiązujące przepisy wymagają modyfikacji.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd przypomniał, że Roman Kluska, założyciel, właściciel i prezes firmy informatycznej „Optimus”, został w 2002 roku na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zatrzymany pod zarzutem, że w latach 1998-1999, pełniąc funkcję prezesa zarządu firmy „Optimus” SA z siedzibą w Nowym Sączu i będąc z tego tytułu odpowiedzialnym za całokształt działania firmy, naraził Skarb Państwa na straty z tytułu niezapłaconego podatku VAT, wywożąc poza polski obszar celny sprzęt komputerowy, który po ponownym wwiezieniu do kraju został sprzedany placówkom oświatowym (art. 286 par. 1 k.k., w związku z art. 294 par. 1 k.k., w związku z art. 12 k.k., w związku z art. 34 par. 2 k.k.s.).
Prokurator zastosował wobec Romana Kluski środek zapobiegawczy w postaci poręczenia w kwocie 8 mln złotych oraz zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu. Po wpłaceniu kaucji Romana Kluskę zwolniono, a z końcem grudnia 2002 roku prokurator umorzył śledztwo wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
Roman Kluska domagał się od Skarbu Państwa odszkodowania w kwocie ponad 1,4 mln PLN, która to kwota stanowiła ustawowe odsetki od 8 mln zł, przebywających w depozycie do czasu zwrotu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu nieuzasadnionego zatrzymania. Według sądu okręgowego, wnioskodawca domagał się odszkodowania niesłusznie, gdyż przepisy k.p.k. dopuszczają roszczenia pieniężne jedynie w przypadku zatrzymania, aresztowania i pozbawienia wolności, nic nie mówiąc o środkach zapobiegawczych, do jakich zalicza się kaucja.
Zdaniem krakowskiego sądu, kwota ponad 1,4 mln PLN nie jest szkodą majątkową powstałą w wyniku zatrzymania wnioskodawcy i według przepisów kodeksu postępowania karnego nie może być uwzględniona (z powołaniem na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 30 grudnia 2004 roku, opublikowany w Zeszytach Sądowych nr II, poz. 45).
Sąd natomiast uwzględnił roszczenie w części dotyczącej zadośćuczynienia za szkody moralne, poniesione w wyniku zatrzymania. W przypadku wnioskodawcy sąd dopatrzył się krzywdy w fakcie, że Roman Kluska dotychczas nie miał konfliktu z prawem, był natomiast jednym z uznanych liderów polskiego życia gospodarczego, słynącym z działalności charytatywnej. Niewątpliwie również w sposób bardzo dotkliwy odczuł skutki zatrzymania, które podważyły jego uczciwość i wiarygodność jako przedsiębiorcy.

Pieniądze za bezzasadny areszt
Rok Liczba osób niesłusznie aresztowanych Łączna wysokość zasądzonych odszkodowań (w tys.)
2001        84                                                         1470,181
2002        108                                                       1276,655
2003        160                                                        2638,334
2004         231                                                       3844,852
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Ewa Grochala - Włodek

Podobnie jak prezes OPTIMUSA Romam Kluska, tak i redaktor naczelny Niezależnego Wydawnictwa Internetowego "AFERY - KORUPCJA- BEZPRAWIE" był wielokrotnie zatrzymywany na polecenie prokuratury za opisywanie korupcji urzędników państwowych. Jak zachowają się sędziowie rozpatrujący jego skargi?
 Nieetyka sędziów i ich brak poszanowania prawa została wykpiony na wielu stronach i np. w blogu poświęconym głupocie sędziów rzeszowskich :-)
Zarówno sędziowie jak i prokuratorzy dla ukrycia  swych przekrętów, jak i stronniczości, braku wykształcenia, niezachowania procedury sądowej - żeby prawda nie wyszła na jaw - cały czas próbują zastosować w stosunku do redaktora stalinowski "numeru na wariata". Bajer w tym, że redaktor Zdzisław Raczkowski ma znacznie większa wiedzę niż urzędnicy władzy państwowej, ma zaufanie społeczne - jest radnym miejskim i prezesem oddziału sanockiego "Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją. Logiczne, że jest osoba niekaralną, a leczenia psychiatryczne zalecał skorumpowanym urzędnikom państwowym. Czy w tej miernocie urzędniczej polskich organów (nie)sprawiedliwości znajdzie się jeden, nieskorumpowany i znający prawo sędzia? - na pewno napiszemy... 


tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Hiromitsu
20-12-2014 / 16:42
Facial attractiveness did not reatle to number of children or grandchildren. It also did not reatle to age of marriage or husband's education. It did reatle to number of marriages and husband's height.This is not true in the United States and Canada. Economist Dean Hamermesh unattractive women have husbands that have lower education and less earnings. This makes sense for two reasons: 1) unattractive women would have relatively unattractive husbands due to homogamy, and unnatractive men earn less.And 2) women often trade youth and attractiveness for status and money in the mating market. (due to innate sex differences in mate preference)It's unusual that this doesn't happen in Poland; I wonder why? If poor men in Poland have equally attractive wives, what's the point of even working harder!
~oldman
04-07-2014 / 10:35
Mozna by pisać długo i namiętnie na różne tematy. Zapisać sie na przysłowiowa "śmierć". Uważam że mamy niezłe prawo które nie jest w Polsce stosowane ! Stosuje sie po prostu różne "sztuczki i kruczki" A przyczyna jest prozaiczna ! PRYWATA ! ! ! Tłumaczymy i chronimy przede wszystkim siebie, najbliższych, rodziny, przyjaciół kolegów, znajomych i wszystkich tych którzy nam się w przyszłości mogą przydać. Tzw. PLECY ! Zapominamy o człowieczeństwie o moralno-etycznym spojrzeniu na całokształt tego czym sie aktualnie zajmujemy. Modelowo stosujemy ten sam automat: " zawsze zabezpiecz siebie i najbliższych. A inni ? ewentualnie do wykorzystania lub odrzutu. Tak działa PRYWATA ! ! ! Trzeba zacząć od siebie i zweryfikować podejście do otaczającej NAS rzeczywistości. W przeciwnym wypadku Don Kichot i jego walka z wiatrakami to "PIKUŚ" - i nic dosłownie NIC nie ulegnie zmianie ! To przerażające ale ........PRAWDZIWE !
~sherman
21-06-2014 / 20:30
Niestety gro urzędników państwowych, z którymi my obywatele musimy się użerać pamięta poprzedni ustrój i niestety emocjonalnie w nim utkwiło, stąd ich rzekome prewencyjne działania w celu, nie obrony spraw obywatelskich a zatuszowania własnej nieuczciwości i skurwysyństwa. Sytuacja nie ulegnie zmianie dopóki nie nastąpi przewrót bądź rewolucja i dopóki komuchy będą siedzieć na stołkach. Polsce i polskiemu wymiarowi sprawiedliwości jest potrzebna nowa krew. Ludzie wykształceni, młodzi, ambitni którzy swój sukces zawdzięczają swojej ciężkiej pracy a nie plecom znajomością koligacjom, tak jak to było za komuny i tak jak to się utrzymuje do dzisiaj.
~Boggie
19-09-2013 / 15:09
kiedyś myślałem, że przekręty urzędnicze były domeną dawnego ustroju. Dzisiaj wiem, że tamto to było przedszkole. Pewna urzędniczka skarbowa, która mnie gnębiła przez rok - po otrzymaniu ode mnie kalkulatorka za dwa dolary całkowicie się zmieniła. Od tej chwili była dla mnie miła i pomocna. Po roku nerwów patrzyłem na nią jak na pluskwę. Myślę, że dzisaj za dwa dolarki to nie chcieliby nawet spojrzeć na facet.
~Olo
27-03-2013 / 18:55
CYRRUS, nie rżnij głupa. Podpisz się swoim nazwiskiem (chyba na "N" na początku i "ń" na końcu) i wszystko będzie jasne ! Mam nadzieję dożyć czasów, kiedy przyjdzie nowy Piłsudski i zrobi z WAMI porzadek. Prawo SIĘGNIE wstecz, przynajmniej 25 lat. Jak za komunę.
~Volare
30-09-2012 / 10:57
CYRRUS - Glupota i arogancja nie zna granic. Wybierz sie do psychiatry moze jeszcze nie jest za pozno. Tego typu mafii urzedmiczej jest coraz wiecej szczegolnie w malych miejscowosciach. Trzeba podziekowac panu Romanowi ze sie nie poddal i potrafil udowodnic swoaja niewinnosc. Najwyzszy czas by urzednicy panstwowi w koncu zaczeli byc karani za wyrzadzenie szkod materialnych i zniszczenia zycia drugirmu czlowiekowi. Dziekujemy panie Romanie
~marek777
20-09-2012 / 13:01
"Słup" słupem a Polska jest państwem na niby" ! prokuratura i sądy to najwieksza kupa gnoju Rzeczpospolitej ŚWIRLANDII. Kara ma być środkiem wychowawczym a NIE zastraszającym i terroryzującym. Po 1989roku odbywa sie pod przykrywką "niszczenia komunizmu" - patrz Nr 208/11 dz. "Fakt"- str 2-3 - wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Ci co "budowali rzekomy komunizm" pod taką przykrywką okradali i grabili NARÓD. Dzisiaj Nic się NIE zmieniło. Kluska jest OFIARĄ systemu. Polskiej ślizgawki , która trwa od ponad 1000LAT wg staropolskiej metody "..każdey wuj na swój strój .." patryoci stworzyli "swoje getta" gdzie prowadza "działalność gospodarczą" np. prokuratorzy se3dziowie, adwokaci, policjanci i urzednicza zgraja. Magisterska dzicz pozbawiona wszelkich zasad ludzi cywilizowanych funkcjonujących w harmonii zgody. A brat Polak ? tworzy mętną wodę i usiłuje utopić-wykończyc ewentualna konkurencje. Polak chce być bezkonkurencyjny. Więc tworzy celowy bałagan i chaos. Dzicz magistrów prawa z Immunitetami stworzyła doskonały system szwindlerski awanturnictwem i bandytyzmem procesowym gwarantując sobie, że ICH NIE dotknie bezrobocie. SUPER zbezpieczenie. Rozprawy tocza sie latami a ich rezyserzy udowadniaja, że są NIEPOCZYTALNI umysłowo. Logiki rozumowania ZERO. Prawdę materialną i dochodznie oraz dowodzenie JEJ zastepują NAZISTOWSKĄ doktryną : " kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać chce..." W Koszalinie jest TO obligatoryjna ideologia. Promotor ; SSR M. Wiśniewska - aktualny Prezes Sadu Rejonowego. Czego to dowodzi. Pod szyldem IMMUNITETÓW ODBYWA SIE NAJZWYKLEJSZY HANDEL WYROKAMI, POSTANOWIENIAMI i INNYMI TWORAMI iNSYNUACJA UROJEN WŁASNYCH. W Koszalinie Stworzona została PIRAMIDA np. Stanisław Gawłowski żółnierz Donaldino TUSK - a ps. DYZMA -patrz jej wyniki : okradanie Czesłąwa ŚWIĄTEK z Sarbinowa, Jana MYSZKIER z MANOWA, Zygmunta Cąkała z Krokowa gm. ŚWIESZYNO, Urszula ROWIŃSKA - Aktualnie głodówka w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOPŚCI, Lila Bylicka z Dunowa gm. ŚWIESZYNO i INNI. www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl. PIRAMIDA -ośmiornica- mafia i SZABER tak na dzień dzisiejszy wygląda stan działaności gospodarczej Rzeczpospolitej Polski państwa na niby. Pensjonat "ORZEŁ" grabarza Narodu Polskiego Donaldino TUSK & hrabia B. Komorowski. Wesołego Alleluja. Jeszcze Polska ...
~cyrrus
26-11-2010 / 11:05
Roman Kluska zakładając optimusa i wprowadzając go na giełdę umieścił w radzie nadzorczej emerytów siedemdziesięcioletnich z wykształceniem podstawowym. Była to znana w layach 90-tych metoda mafii uwiarygadniającej swoje nielegalne dochodzy w legalnie otwieranych biznesach jak komputerowy, paliwowy czy surowców wtórnych. W organach spółek ustawiano słupy z ludzi którzych wg prawa nie mozna było ukarać (nikt nie skaże 80 letniego dziadka za przestępstwo gospodarcze). A prawdziwi właściciele chowali się za takimi słupami. Kluska miał szczęście że zwiał z Optimusa w ostatniej chwili. Obecnie co najmniej jedna osoba z zarządu Optimusa już siedzi w areszcie. Wkrótce będzie ich więcej, dlatego Kluska siedzi cicho jak mysz pod miotłą.