Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W KROŚNIE PIOTR BARTNIK JAN TUREK ANNA PASTERZ SKORUMPOWANY BIEGŁY WŁADYSŁAW WDOWIAK

Krosno - SSO Piotr Bartnik - jak mafia sądowa okrada społeczeństwo - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Nie ma władzy PiSu, znikł bat Ziobry znad głów skorumpowanych sędziów. Mają znów "swojego" ministra. Nareszcie można dołożyć tym dziennikarzom którzy ośmielają się opisywać przekręty sędziów - czyli po 2 latach spokoju mamy kolejny atak na Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją, oraz jego Niezależne Czasopismo AFERY PRAWA.
Jak za komunistycznych czasów do sądów wraca bezprawie - liczy się kasa, układy, przestaje obowiązywać PRAWO (ustalone zresztą dla plebsu) oraz wraca głupota ustawodawcza? skorumpowanych sędziów. I oczywiście, znikają w polskim necie strony opisujące przekręty sędziów ponieważ administratorowie są przez urzędników zastraszani.
Wraz z rządami PO wraca komunistyczna cenzura tekstów.
I poniżej przedstawiamy kolejne dowody prześladowania dziennikarzy AP.
My jeszcze możemy pisać, ponieważ nauczeni doświadczeniem nadajemy z serwera amerykańskiego gdzie macki polskiej mafii sądowej jeszcze nie sięgają...

Kto to jest bartnik? - nawet dziecko w przedszkolu wie, że to osoba okradająca pracowite pszczele społeczeństwo z efektu ich pracy - czyli miodu. W zamian często daje im pozory dbałości. Za cenny miód pszczoły dostają zwykły żółty zanieczyszczony pozaklasowym cukier który nie ma żadnych zdrowotnych właściwości, tak żeby stado nie padło i nadal dawało się okradać.
A kto to jest sędzia Piotr Bartnik z Sądu Okręgowego w Krośnie? - z samego nazwiska - złodziej okradający pracujące społeczeństwo ludzkie, oszust który pozoruje pracę sędziego nie znając przepisów PRAWA, cierpiący na mózgowy uwiąd starczy, nie mający możliwości logicznego myślenia i tym samym wydawania obiektywnych osądów... smutne, ale prawdziwe...


O tym skorumpowanym urzędniku już wiele razy pisaliśmy na stronach AP.
Faktem jest, że od dawna cierpi on na schizofrenie i inne choroby umysłowe, czego dowodzi jego przygłupi wyrok z 1998r w sprawie "o ochronę posiadania" wniesiony przez Raczkowskiego, w którym P. Bartnik uznaje, że jednoosobowa firma Raczkowskiego działa w części "ułamkowej"? - chyba tak funkcjonuje jedynie jego umysł. Zresztą swą teorię oparł na świadku schizofreniku. Cóż każdy sądzi w swoim stadzie... Tylko dlaczego tego bzdurnego wyroku nie uznali ani urzędnicy ZUS ani US? - dla nich jednoosobowa firma albo działa albo nie. Nie istnieje prawo uwzględniające pomysł Bartnika w stylu 2+2=22 - czyli nie ma coś takiego jak częściowe działanie firmy jednoosobowej. Tym chorym wyrokiem sędzia SSO Piotr Bartnik już raz okradł Raczkowskiego przynajmniej na 200tyś zł.


To oszustwo sądowe Bartnika było głównym powodem powstania czasopisma AFERY PRAWA oraz Stowarzyszenia OROPOiWzK.
Istotne jest, że nieetyczni sędziowie krośnieńscy nie starają się naprawić swoje błędy w kolejnych sprawach wniesionych przez Z. Raczkowskiego, ale nawet posuwają się do kolejnych chamskich układowych przekrętów mających ukryć ich niekompetencję i skorumpowanie.

Kolejnym dowodem potwierdzającym korupcje w tym żydo-komunistycznym sądzie krośnieńskim oraz chorobę starczą sędziego P. Bartnika są przedstawione poniżej następne bezprawne próby oszustwa i okradzenia Z. Raczkowskiego. Oczywiście jak zwykle w tym sądzie załatwia się to układami i trybem niejawnym. Czy może na tajnym spotkaniu przy koniaczku? Już sam tryb narusza obowiązujące prawo i konstytucję RP do rzetelnego sądu - nikt nie pozwał Redakcji AP, nie domagał się wyjaśnień, sprostowań itp.
Ponieważ mafia sądowa działa zespołowo kolejny dowód panującej tam choroby potwierdzają znani z wcześniejszych przekrętów SSO Jan Turek i SSO Anna Pasterz. Skąd taka dziwna zmiana procedury? Zdecydować się, czy za te pierdoły poniżej ma być osądzony przez dziennikarzy AP jeden, trzech czy wszyscy krośnieńscy sędziowie wraz z mafijnym szefem Zbigniewem Dziewulskim?

bartnik_so.kara.s1.gif (20883 bytes) bartnik_so.kara.s2.gif (15674 bytes) bartnik_so.kara.2s1.gif (14041 bytes) bartnik_so.kara.2s2.gif (22643 bytes)

W tych postanowieniach mamy dowody nieznajomości przepisów PRAWA, dowody, że ci sędziowie nie zapoznają się z obowiązującymi zmianami w prawie, dowody, że urzędnicy z tego sądu mają problemy z prawidłowym funkcjonowaniem i wykonywaniem swych czynności w pracy.

Po pierwsze - w żaden sposób nie udowodniono, nawet nie starano się wykazać, że te krytyczne artykuły: Starzychowicz - kolejny dowód skorumpowania sędziego krośnieńskiego czy choroba umysłowa? oraz Biegły sądowy Władysław Wdowiak z Sanoka - kolejny którego opinie można zakupić? napisał Z. Raczkowski?
W stopce redakcyjnej jest 8 nazwisk - ponieważ dla własnego bezpieczeństwa zespół dziennikarski AP działa zespołowo - podobnie zresztą jak mafia prokuratorsko-sędziowska. Cóż uczymy się... A chyba najpierw trzeba znaleźć winnego, a potem udowodnić mu winę - nic takiego w tym niedouczonym chorym sądzie nie zrobiono.
Błędne jest też powoływanie się na nieaktualny przepis, ponieważ
"Przepis art 49 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz.1070 ze zm.) nie ma zastosowania w przypadku naruszenia w piśmie powagi czynności sądowych albo ubliżenia w piśmie skierowanym do sądu temu organowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie." ( syngatura akt. IKZP 1/03 - z dnia 25 marca 2003)
A faktem jest (brak adnotacji w protokołach), że żaden z dziennikarzy będący na sali sądowej nie poniżył się do krytyki sędziego podczas posiedzenia sądowego.


Ponadto Z. Raczkowski jest jednym z redaktorów zarejestrowanego i legalnie działającego na prawach unijnych czasopisma. Przedstawiamy CERTIFICATE OF REGISTRATION Act,1963 No. 320790 DUBLIN - a więc sądem właściwym dla osądzania dziennikarzy AP jest sąd w Dublinie.!!! - zresztą przez przekręt niedouczonej blondynki SSO Anny Pasterz.


Należy też zwrócić uwagę na jeszcze jedną niekompetencję sędziów krośnieńskich. Mianowicie zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Sygn. Akt P 3/06 z dnia 11.10.06 nie jest możliwe ściganie przez policję i prokuraturę domniemanych czynów znieważania funkcjonariuszy i urzędników publicznych w związku z ich czynnościami służbowymi. Można ścigać wyłącznie za zdarzenie które miało miejsce podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Tak więc osoba czująca się poszkodowaną np. przez pomówienie w mediach swoich racji może dochodzić wyłącznie tylko na drodze sądowej poprzez złożeniem pozwu przeciw redakcji i uwiarygodnienie swoich strat.
Jednak, w tym skorumpowanym sądzie krośnieńskim już wielokrotnie bezprawnie, bez zarzutów nie dość że okradziono i oszukano Z. Raczkowskiego to jeszcze prześladuje się go za prowadzenie działalności dziennikarza śledczego.

Przedstawione wyżej sprawy, to oczywiście nie wszystkie prowadzone przeciwko dziennikarzom AP.
Kilka śledztw "udają" że prowadzą policjanci z różnych miast Polski którzy z reguły nie mający "zielonego pojęcia" o interpretacji prawnej poruszanych w AP interwencjach, jak też niedouczeni asesorkowie prokurator. Mamy kolejny dowód paranoi, dowód jak schorowany jest układ władzy. Czy ktoś z czytelników jest w stanie wyobrazić sobie, że jakiś policjant czy asesor jest w stanie zanalizowac i osądzić postępowania sędziego? Czy jest w stanie postawić skorumpowanemu sędziemu zarzuty? Wnieść do sadu dyscyplinarnego o pozbawienie go immunitetu od przekrętów? - nie bądźmy naiwni. A w końcu tego wymaga śledztwo czy dochodzenie. Logiczne, że taką bajkową twórczością produkcji kitu przez sędziów krośnieńskich powinno się zająć CBA i CBŚ.
Pocieszę jednak wszystkich "straceńców", że na naukę nigdy nie jest za późno. Większość dziennikarzy AP jest po pięćdziesiątce i doskonale sobie radzi nie tylko z interpretacją prawną ale i z obsługą komputera, co dla wielu sędziów (typu Bartnik) jest nie do osiągnięcia.

I podsumowując postanowienie chorego na mózgowy uwiąd starczy P. Bartnika.
My też postanawiamy ukarać go kwotą którą utracił Z. Raczkowski przez bezprawne zablokowanie jego działalności gospodarczej - czyli 500tys. zł (bez odsetek) tylko za lata 1998-99r.
Oczywiście, o jego korupcyjnym działaniu zostaną też zawiadomione organy nadrzędne. Wątpliwe czy to coś da, w myśl zasady "kruk krukowi oka nie wykole", ale przynajmniej będziemy mieli dalej o czym pisać :-)

Dla niedouczonych leniwych za to skorumpowanych sędziów krośnieńskich polecam artykuł: Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych.
Przepraszamy, że z braku czasu nie wszystkie działy zostały zaktualizowane na 2008r - ale co się odwlecze to nie uciecze.... wiadomości archiwizujemy na okrągło, to tylko kwestia czasu kiedy zostaną opublikowane.
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2008.

Adwokaci - czyli mecenasi chałtury prawniczej, a tak naprawdę to jedyni usługodawcy którzy nie ponoszą odpowiedzialności za odstawiane fuszerki typowi pasożyci społeczeństwa
Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
Poseł to ma klawe życie :-)
Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka.
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe OROPOiWzK.
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP z Polski i zagranicy.

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.