DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAWIADOMIENIE PROKURATURY W BRZOZOWIE O PRZEROBIENIU PODPISÓW W DOKUMENCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU Z DNIA 02.04.1998r.

 
 Nie jest to pierwsze fałszerstwo prezesa Garbińskiego. Inne, fabrykowanie protokołu komisyjnego i aneksów poruszam na innych stronach. Ponieważ już wcześniej, wniosłem pismo, do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie o wyłączenie ze śledztwa prokuratury brzozowskiej z uwagi na stronniczość i przekręty,  sprawa poszło do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, która przekazała Prokuraturze  w Sanoku. Każdy jest w stanie stwierdzić, że te dwa dokumenty różnią się podpisami. Na zgłoszone przestępstwo prokurator sanocki Martuszewski stwierdził, że to tylko "błąd intelektualny". Poparł go prokurator krośnieński Marcinkowski i sędzia brzozowski Leśniak. A wg. mnie to chyba "pomroczność intelektualna". - służę uzasadnieniem. Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...???

OBYDWA DOKUMENTY MAJĄ POTWIERDZENIE Z ORYGINAŁEM 
Dziwne, do tej pory byłem przekonany, że może istnieć tylko jeden oryginał. Prokuratorzy: Martuszewski, Marcinkowski, Kiełtyka, [ jeden wpada za błąd drugiego ], a nawet sędzia Leśniak [ jedna klika ] stwierdzają autorytatywnie, że możliwe i zgodne z prawej jest, gdy kopia i oryginał mają różne podpisy, że możliwe jest istnienie dwóch różnych oryginałów. Ciekawy jestem, co na ten rewelacje  prawnicze powiedzą  kolekcjonerzy?

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.