Ile podatnika kosztuje utrzymanie aferzysty, czy złodzieja?
Ile musi ze swojej pracy wydać na administracje i urzędników państwowych? Utrzymanie więźnia w Polsce kosztuje od 1500 zł do nawet ponad 2000 zł miesięcznie (a np. żołnierza około 650 zł). Często za mniej (450-650zł) musi utrzymać się emeryt mający przepracowane 40 lat dla "dobra państwa". Mamy tu kpinę z pracy i prawych obywateli. 
Koszty więziennictwa w 2001 r. z 68 mln zł wzrosły w 2002 r. do  118 mln!!!
Więźnia się żywi, ubiera, opiera, nawet płaci się też tym skazanym, którzy pracują na rzecz jednostki penitencjarnej, nie obciążając go żadnymi kosztami. Spotykane są fakty popełnienia przez drobnych przestępców kradzieży, żeby dostać się do więzienia zwłaszcza w zimie, mieć ciepło, utrzymanie żarcie, opieprzać się i niczym się nie przejmować.  Więzienia są przepełnione, a system kar alternatywnych, delikatnie mówiąc, kuleje. Budzą się głosy za przywróceniem kary śmierci, a przede wszystkim za obniżeniem tych kosztów na które składają się wszyscy prawowici podatnicy. Co ciekawe, w więzieniach nawet zdarzają się strajki? zarówno więźniów (za mało miejsca), jak też pracowników administracji więziennej, którzy wcale tak mało nie zarabiają, a chcą jeszcze lepszych warunków. Polecam im więzienia argentyńskie, czy inne południowo-amerykańskie, to by się przekonali na czym polega kara i więzienie.  Niesamowity jest też koszt sądowy np. sprawa gangu pruszkowskiego kosztowała już podatników ponad 4mln zł, a nic z tego nie wynikło... Takie abstrakcyjne koszty dotyczą wielu korupcyjnych spraw.

We wszystkich polskich więzieniach i aresztach obowiązuje jedna dzienna stawka żywieniowa - 4,20 zł. Stawka dla młodocianych (do 24 roku życia) jest wyższa o 40 gr, lecznicza zaś to 5 zł. Kodeks karny wykonawczy mówi, że osadzony powinien otrzymywać trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący, a dzienna norma to 2600 kcal., dla młodocianego 3200 kcal. Dla przykładu: stawka żywieniowa w szpitalu: 2,50-4,50 zł;- rodzina ma ich utrzymać przy życiu?, przedszkole: 4,30-5 zł; dom dziecka: 4,65-7,50 zł; dom pomocy społecznej: 6-8 zł; sanatorium: 6,50 zł; wojsko: 10,11 zł).

Jasne, że w tym przypadku mamy przepełnienie więzień. Wielu zdeterminowanych brakiem pracy, brakiem pomocy państwowej i społecznej, wręcz zmuszona jest przez rząd do popełniania przestępstw. Taka sytuacja powoduje narażanie dobra osobistego obywateli. Porywanie biznesmenów i ich dzieci za okup, to dzisiaj codzienność. Z tego powodu populacja więźniów stale rośnie, zaś warunki odbywania kary ulegają systematycznemu pogorszeniu. Od początku 2000 r., kiedy w więzieniach przebywało ponad 56 tys. osób, zaludnienie jednostek penitencjarnych stale rośnie (ponad 50 proc. więźniów było już poprzednio karanych). Przyczyną tego jest bezrobocie i fatalne rządzenie krajem - wiadomo, rządzący nie sieją, nie działają, a wszystko mają kosztem tych pracujących. Tylko dlaczego jeszcze ich lekceważą, dlaczego w sądach nie rządzi PRAWO, tylko prywata? 
Ta degeneracja władzy i sądownictwa powoduje, że w Polsce na 100 tys. osób przypada 207 więźniów (na Węgrzech - 171, w Anglii - 126, w Hiszpanii - 117, w Niemczech - tylko 95). Placówki penitencjarne w naszym kraju mogą pomieścić ponad 63 tys. więźniów w pawilonach mieszkalnych i ponad 1,3 tys. osób w szpitalach.

Jak uleczyć polskie więziennictwo?
Lekiem na problemy polskiego więziennictwa powinno być wypraktykowane już np. w USA postępowania:
- sprywatyzowanie istniejących zakładów 
- budowa prywatnych więzień 
- obciążenia skazanego kosztami pobytu w więzieniu, z automatycznym zajęciem majątku włącznie
- przymusowa praca przy niewypłacalności
- likwidacja wynagrodzenia za pracę skazanego na rzecz więzienia
- rozbudowanie systemu kar alternatywnych 
- przywrócenie kary śmierci 

Istotnie jest też obniżanie kosztów utrzymania przestępców przez zamianą pobytu za kratami na wykonywanie przez nich pracy. Kara ograniczenia wolności powiązana z bezpłatną pracą na cele publiczne wydaje się najlepszym rozwiązaniem wobec przepełnienia więzień. W 2003 r. tylko co dziewiąty podsądny ukarany został w ten sposób. 
Przedsiębiorca może bezpłatnie zatrudnić przestępcę , ale ponosi jednak inne wydatki, typu badania lekarskie, ubezpieczenie, przeszkolenie bhp, odzież robocza, nadzór nad skierowanymi do pracy. Często efekt jego pracy nie pokrywa tych kosztów, a ryzyko jest duże.

To tylko część propozycji, żeby pasożyci nie żyli kosztem społeczeństwa, a Polska rosła w siłę.

AKTUALNOŚCI

Na pomysł tworzenia prywatnych więzień wpadli amerykanie w 1984 r. W Australii pierwsze prywatne więzienie otwarto w 1990 r., a w Wielkiej Brytanii - w 1992 r. Od tego czasu we wszystkich wymienionych krajach, a także Nowej Zelandii, Kanadzie, Południowej Afryce, powstało blisko 200 więzień prywatnych, a liczba miejsc w tych zakładach wzrosła w latach 90. blisko dziesięciokrotnie.
Koszt utrzymania jednego miejsca w prywatnym więzieniu w Wielkiej Brytanii jest niższy od 5 proc. w pierwszych latach, do 15 proc. w latach następnych. Podobnie, jeśli chodzi o koszty budowy nowego więzienia. Zyski firm prywatnych, które ulokowały się w sektorze więziennictwa, rosną w zawrotnym tempie.

A w jakich warunkach przebywa obecnie przyzwyczajony do luksusów biznesmen Marek D. oraz poseł Andrzej Pęczak. Powiązani wspólną aferą - ten pierwszy wręczył łapówkę temu drugiemu - w końcu wylądowali w jednym więzieniu. Marek D. został jednak ostatnio "bez podania konkretnej przyczyny" odtransportowany do innego zakładu penitencjarnego.
Poseł, który początkowo miał tylko dla siebie dwuosobową celę, spędza teraz czas z trzema nowymi - nieagresywnymi - kompanami. W łódzkim areszcie przy ul. Smutnej są obecnie 1254 osoby - miejsc zaś zakład ma jedynie 1130. Poseł cieszyć się będzie oglądaniem obrad Sejmu w telewizorze - taki luksus jednak nie każdemu może przypaść w udziale. Poseł Pęczak - podobnie jak inni "klienci" aresztu - będzie mógł skorzystać z ciepłej kąpieli raz na tydzień. Za to inaczej niż pozostali, będzie mógł się czuć w miarę bezpiecznie, bo koledzy partyjni zadbali o wymianę dyrektorskiego personelu w obecnym "domu" posła. To ma zapewnić mu "nietykalność osobistą", gdyby było zbyt duże zainteresowanie innych współwięźniów posłem.

Odnowioną za 150 tys. zł posiadłość (podobno pieniądze te pochodzą z kredytu) w Podkowie Leśnej Maciej J., mąż posłanki Aleksandry Jakubowskiej zamieni na celę. Aresztowanemu zarzuca się udział w korupcyjnej spółce. Grozi mu - podobnie jak posłowi Pęczakowi - do 12 lat więzienia. Na razie jednak na naszym utrzymaniu spędzi 3 miesiące. Trafił tam razem ze współwinnymi korupcyjnego procederu.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.