DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

TYPOWE STRONNICZE POSTANOWIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA WYDANE PRZEZ PROKURATORA  EDWARDA  MARTUSZEWSKIEGO  Z  SANOKA

Błędy proceduralne i formalne popełnione przez E. Martuszewskiego, oraz brak logiczności zawarte w  uzasadnienia Postanowienia Ds 357)00 przedstawiłem w Zażaleniu do Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Pomimo, że prokuratura sanocka, (podobnie jak brzozowska) wielokrotnie była zawiadamiana o oszustwach które mnie spotkały - moje zgłoszenia były olewane.   I tu mamy kolejny taki przykład. Tak więc nie ma sprawy - gramy dalej...

 

gdy nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o...                                                      

Artykuły z korupcyjnego cyklu: skorumpowani sędziowie i prokuratorzy
 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA 
 korupcja - uzasadnienie i kilkanaście innych.

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.