STOWARZYSZENIE  POSZKODOWANYCH

 każdy został poszkodowany - przez decyzje urzędnicze, przemoc, wypadek... dlatego każdy może wstąpić i wyrazić swoje poparcie. Naszym obowiązkiem jest skutecznie chronienie interesów każdej osoby będącej członkiem naszego stowarzyszenia. Jedynie przemyślane, skoordynowane działania nas wszystkich, przyniesie pozytywny skutek, którego efektem będą jednoznaczne zgodne z prawem orzecznictwa w procesach sądowych. Naszym zadaniem jest eliminowanie niekompetentnych osób na państwowych stanowiskach i organach sprawiedliwości. Nasza siła w naszej wielkości. Nasza działalność nie uznaje żadnych granic.

Strona ta ma za zadanie dostarczać bieżących informacji o działalności stowarzyszenia i integrować środowisko poszkodowanych. Wszystkie osoby, którym problematyka przedstawiana tu nie jest obca, zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi oraz prosimy o informowanie innych poszkodowanych o nowych możliwościach, jakie otwiera współpraca i zespołowe działania. Szczególnej pomocy potrzebują osoby, które straciły dorobki całego swego życia i zdrowie psychiczne. Dziś tworzymy silną organizację, która z każdym dniem umacnia swą pozycję i będzie w stanie pomóc każdemu, kto jest gotów z nią aktywnie współdziałać.

Działa wiele organizacji, które zajmują się udzielaniem informacji na temat przysługujących obywatelom praw. W miarę możliwości będą podawane adresy, gdzie będzie można uzyskać bezpłatne porady na poruszane problemy. Możemy liczyć na ich dyskrecje. Zarówno nasze dane, jak i rodzaje spraw są poufne, chyba ze sami zadecydujemy o ich nagłaśnianiu.

 WAŻNE ADRESY DLA POSZKODOWANYCH - linki pomocnych stowarzyszeń:

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Stowarzyszenie Lambda

Przepisy prawa osób niepełnosprawnych

        CENTRUM PRAW KOBIET

         FEDERACJA KONSUMENTÓW

         Biuro Porad Obywatelskich
         W-wa tel. 22-828-12-95

         Komitet Ochrony Praw Dziecka
         W-wa tel. 22-626-94-19

         Państwowa Inspekcja Pracy
         W-wa tel. 22-661-81-11
         porady prawne 22-628-58-07 

         "Niebieska linia" tel. 0-801-12-00-02

Czekam na zgłoszenia i informacje pod adresami: afery@prx.pl  bezprawa@polbox.com , lub afery@poczta.fm 
Adres domowy: Zdzisław Raczkowski 38-500 Sanok ul. II Pułku Strzelców Podh. 17   lub fax.013-46-40-234