DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 Andrzej SIEDLECKA -  prezes Sądu Rejonowego w Brzozowie 

PONIEWAŻ SĄD REJONOWY OGRANICZA SIĘ I TAK TYLKO DO POZBAWIONYCH PODSTAW PRAWNYCH POSTANOWIEŃ, BEZZASADNEGO UMARZANIA SPRAW, ( CZYTAJ WSPÓŁPRACĄ Z PRZESTĘPCAMI ) TUTAJ PRZEDSTAWIŁEM ZAŻALENIE KIEROWANE DO PREZESA WYTYKAJĄCE  POPEŁNIONE PRZEZ  SĘDZIEGO R. LEŚNIAKA BŁĘDY PROCEDURALNE I OŚMIESZANIE TYM SAMYM INSTYTUCJI SĄDU.
ODPOWIEDZIALNY PREZES A. SIEDLACKA  WYMYŚLIŁ, PODOBNIE JAK OKRĘGOWY 
ŻE ODESŁANIE SPRAWY -  TO NIE MA SPRAWY  
TYLKO ŻE AKTA SPRAWY MIAŁ PRZESŁAĆ JAK WNOSZĘ - NAJLEPIEJ OD RAZU DO  PROKURATURY GENERALNEJ

A TO ODPOWIEDZ PREZESA ( czytaj mam cię w d... ) Prezes zapomina, że Sąd Rejonowy był i będzie zawsze sądem pierwszej instancji, a w Polsce obowiązuje zagwarantowana konstytucyjnie dwuinstancyjność wymiaru sprawiedliwości. Obok moja interpretacja.

O PRACOWITOŚCI PREZESA ŚWIADCZY FAKT, ZE NA ODPOWIEDZ CZEKAM OD KWIETNIA.I CHYBA SIĘ JUŻ NIE DOCZEKAM. PRZYPUSZCZAM, ŻE ODPOWIEDZ PRZERASTA JEGO MOŻLIWOŚCI .... OCZYWIŚCIE PAN PREZES Z RACJI NADZORU POWINIEN NA KAŻDE DONIESIENIE SKONTROLOWAĆ DZIAŁANIE W TYM PRZYPADKU SĘDZIEGO M. OLSZEWSKIEJ I KOMORNIKA L. PANKOWSKIEGO
A JEGO DZIAŁALNOŚĆ MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.

Z ostatniej chwili...
Ponieważ sąd brzozowski dalej stronniczo bez rozpatrywania przetrzymywał wniesione sprawy np. "Skargę na komornika" o zdefraudowanie majątku firmy ELSAN z dnia 24.04.02r - a ma na to termin miesięczny, napisałem do Pana prezesa następne pismo z zarzutami. Efekt zaskoczył mnie. Cały sąd wyłączył się z decyzyjności. Nie dziwię się - zrobili takie bagno, że nie ma z niego wyjścia. Wprawdzie prezes Sieczkowska usprawiedliwia się, że jest to związane z prowadzeniem przez prokuraturę w Strzyżowie dochodzenia przeciwko mojej osobie, ale tak naprawdę, to sytuacja jest odwrotna. To ja, otworzyłem strony w internecie i wszcząłem dochodzenie przeciwko niekompetencji i stronniczości sędziów i prokuratorów... 

siedlecka_zarzuty.gif (20549 bytes) siedlecka_rezygnacja.gif (13040 bytes)