DOKUMENTACJA  SPRAW I KONTROWERSYJNYCH WYROKÓW ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM  MEDIALNEGO NAGŁOŚNIENIA I PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA   PRZEZ SĄD DYSCYPLINY

 STRAJK SĘDZIÓW???  
Czy w sądach podkarpackich pracują sami niekompetentni sędziowie?.... 

Rejonowy Sąd w Sanoku, zgodnie z procedurą miał rozpatrzyć zażalenie. [ takie samo wysłałem do Prokuratury Krajowej]. W końcu przecież po to są sądy. I co zrobił? Sam prezes sądu stwierdził, ze sprawa nie wejdzie na wokandę. Podobno wszyscy sędziowie odmówili rozpatrzenia sprawy, która powinna być rozpatrzona "trybem natychmiastowym". Idąc dalej tym wzorem postępowania sędziów, proponuję strażakom nie wyjeżdżać do pożarów - przecież można się oparzyć... Policjantom też proponuję nie angażować się w jakiekolwiek interwencje, zwłaszcza kłótnie małżeńskie - można oberwać wałkiem po głowie... Prokuratorom nic nie proponuję. Dawno doszli do wniosku, że korzystniejsze dla nich jest współpraca z przestępcami, niż ich karanie...
Ponieważ sędziowie sanoccy i brzozowscy, [a pewno niedługo i krośnieńscy] sami stwierdzili swą niekompetencje i poddali się do dymisji, uprzejmie informuję wszystkich absolwentów prawa, ze już niedługo w podkarpackich sądach będzie co najmniej setka wolnych etatów...

wylaczenie_sedz.sanok-s1.gif (30389 bytes) wylaczenie_sedz.sanok-s2.gif (27380 bytes)

Postanowienia wyłączenia sędziów i asesora Sądu Rejonowego w Sanoku.

Dlaczego sędziowie tak postąpili? - ponieważ trzeba by było skazać za błędy proceduralne prokuratora J. Złotka. A to ja miałem być skazany za publikacje prawdy i przekrętów "organów prawa" w internecie...
  Każdy wie, jak traktowane jest nawet jednodniowe spóźnienie się z np. zażaleniem, czy odpowiedzią na jakikolwiek świstek sądowy. Od razu skasowany zostaje "błędem formalnym". Zresztą, ten "numer" sędziowie nad wyraz często stosują, wnosząc o potwierdzenie tego, co od dawna znajduje się w aktach sprawy. Ale ich lenistwo nie zna granic... A jak traktować stronnicze , czy tendencyjne łamanie procedury przez sędziów w nieterminowym rozpatrywaniu spraw? Co nie dostał lizaka? Każdy inny pracownik zostałby dyscyplinarnie zwolniony, chociażby za zaniedbywanie obowiązków. Ale nie "święte krowy" wymiaru sprawiedliwości, ośmieszające Państwo, które bezustannie podciera ich organy ... Zdenerwowałem się, znowu jakiś urażony "organ sprawiedliwości"  wniesie doniesienie do prokuratury, zamiast dowodzić swoje urojone racje w wieloletnich sprawach cywilnych... Wtedy na własnej skórze przekonałby się, jak chore jest nasze sądownictwo...

       Tak napisałem w 2003r - teraz mamy maj 2004r. Powołując się na uzasadnienie w powyższe postanowienie wniosłem o wyłączenie sędziów Janusza Hatylaka, Krystyny Twardach-Terleckiej i Rolanda Pudło, którzy sami się wyłączyli z rozpatrywania moich spraw. Chodziło u ukrywanie przekrętów komornika brzozowskiego. I Tu mamy bajer - sędziowie sanoccy tym razem postanowili nie dać się nie wyłączyć. 

sanok-wyl.sedz.oddal.s1.gif (25920 bytes) sanok-wyl.sedz.oddal.s2.gif (30996 bytes)

         Ponieważ teraz strona posiada aktualnie dwa przeciwstawne postanowienia:

  1. wydane przez sędziów SSO Wiesław Ruszał, SSO Stanisław Urban i SSO Jarosław Krysa z Sądu Okręgowego w Krośnie sygn. II Ko 152/03 z dnia 14.11.03r wyłączające sędziów sanockich zgodnie z art. 49.kpc
  2. wydane przez sędziów SSR Elżbieta Domańska, SSR Beata Sawińska, SSR Beata Owoc kwestionujące zgodność wyłączenia na podstawie tego artykułu i tych samych faktów uzasadnienia.

Konieczna jest weryfikacja prawna obu postanowień. W obu przypadkach sprawa dotyczy strony i publikacji zamieszczanych w internecie. Ponieważ PRAWO nie dopuszcza dwóch całkowicie odmiennych postanowień dotyczących  tych samych racji w sprawie, niezależnie od strony która ją wnosi, powstała konieczność weryfikacji – którzy sędziowie mataczą w sprawie?  

      A tak dywagując, to uzasadnienie sędziów sanockich też jest całkiem nielogiczne. Sędziowie raz przyznają się, że w związku z publikacjami istnieje możliwość ich stronniczości decyzyjnej i wnoszą o wyłączenie się w sprawie, a kolejnej sprawie już nie? Czy wiatr zmienił kierunek? Tak więc bądźmy konsekwentni do końca, a nie jak wiatr zawieje...  A sędziemu Krystynie Twardach-Terleckiej i innym sędziom radzę w końcu nauczyć się działać na komputerze i w internecie. Potrafią to już przedszkolaki, a internet to domena ludzi wykształconych i minimum wymagania dla urzędnika. Ten brak umiejętności fatalnie świadczy o jego inteligencji, co można się przekonać choćby po treści postanowienia sędziny. 

Powrót do witryny AFERY PRAWA www.afery.prx.pl

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.